AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaKatselmukset → 1782

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Pääkatselmus 11.7.1782 (Mikkeli)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Wiando,
Ångiwesi
Jean Hinr: Skottman Tavastehus 46 22 gift 5 6 3/4
2 Jyngäniemi,
Leppälax
Mats Tur 8.9.1779 hylättiin → 8.9.1779 hylättiin
Thomas Hynninen Udd orten 22 1/2 1/2 gift 5 7 1/4 8.9.1779 täydennysmies 9/10 8.9.1779 täydennysmies 9/10
3 Leppelax Petter Tihl Cuopio Sn 25 5 1/2 ogift 5 7 3/4
4 Wäisälänmäki Lars Kåst 30.12.1780 sai eron → 30.12.1780 sai eron
Lars Källolain Kost orten 20 1/2 2 1/2 ogift 5 7 1/2 30.12.1780 palkkamies 30.12.1780 palkkamies →
5 Mardickala Lars Sund orten 32 11 gift 5 11 1/2
6 Pörsämäki Joh. Sneck orten 32 9 gift 5 9
7 Pörsämäki Lars Örn orten 29 5 3/12 gift 5 10 1/2
8 Pörsämäki Påhl Peen 9.5.1779 kuoli → 9.5.1779 kuoli
Carl Gust Tawaststierna 9 28.7.1779 nuorukainen 28.7.1779 nuorukainen →
9 Pörsämäki Jöran Turck orten 46 20 gift 5 8
10 Lappwetelä Ifwar Kyhl orten 46 19 gift 6 2 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
11 Lappwetelä Matts Steg orten 45 26 1/2 gift 5 11 1/2
12 Lappwetelä,
Lambajerfwi
Carl Dettlof Aminof 13.8.1779 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 60 → 13.8.1779 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 60
Jean Hultin 13.8.1779 vapaaehtoinen 13.8.1779 vapaaehtoinen →
13 Löytymäki Petter Sneck orten 28 8 1/12 ogift 5 8 1/3
14 Löytymäki,
Karjala,
Pajumäki
Eric Kiäck Sikajerfwi Sn af Österbotns Lähn 38 9 1/2 gift 5 10 1/2
15 Pelawesi,
Lapwetelä
Påhl Tallgren orten 41 14 gift 5 7 1/2
16 Pelawesi,
Taipal
Olof Hård 18.8.1778 karkasi → 18.8.1778 karkasi
Olof Hård orten 26 3/4 7 5/12 gift 5 10 8.1.1779 uudestaan 11.7.1782 saa eron 8.1.1779 uudestaan
→ 11.7.1782 saa eron
17 Taipal,
Kåtanjemi
Joh Berg orten 48 20 1/2 gift 5 9
18 Lammassalo,
Kuifvannjemi
Thomas Pass orten 26 7 1/2 gift 5 6
19 Lammassalo,
Waraslax
Påhl Lund orten 35 5/6 9 5/12 gift 5 11 1/2
20 Waraslax Samuel Metts orten 30 3/4 6 3/4 gift 5 8 11.7.1782 hylättiin → 11.7.1782 hylättiin
21 Heinämäki,
Venehmäki
Lars Palm 28.1.1779 hylättiin → 28.1.1779 hylättiin
Mårten Costian orten 19 3 1/12 ogift 5 10 28.1.1779 palkkaamaton mies 28.1.1779 palkkaamaton mies →
22 Heinämäki Jacob Joh. Sahlstein 27.6.1780 ylennettiin varusmestariksi → 27.6.1780 ylennettiin varusmestariksi
Lars Idström 27.6.1780 ruodusta 77 27.6.1780 ruodusta 77
23 Heinämäki,
Lefwäniemi,
Lambajerfwi
Gust Frisk orten 26 2/3 16 ogift 5 7 1/2
24 Lambajerfwi Påhl Avin Randasalmi Sn 36 1/4 6 1/12 ogift 5 10 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
25 Lambajerfwi Knut Stubb orten 30 3/4 8 1/12 ogift 5 7
26 Ruotamäki,
Pahkamäki
And: Skiön orten 22 2/3 4 1/24 ogift 5 8
27 Ruotanlax Eric Swensk orten 38 11 1/12 gift 5 5 1/4
28 Hapajerfwi Thomas Loo orten 36 1/2 6 1/2 gift 5 7 1/2
29 Hapajerfwi Casper Läng Orten 30 1/2 6 1/2 gift 6 -
30 Hapajerfwi Petter Lamb Orten 44 5/6 20 _ gift 5 7 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
31 Kiuruwesi Petter Hack orten 27 2/3 6 gift 5 7
32 Kiuruwesi Michel Rönn 24.9.1781 kuoli → 24.9.1781 kuoli
Lars Tickain Rönn orten 26 3/4 1/3 gift 5 10 25.3.1782 palkkamies 25.3.1782 palkkamies →
33 Kiuruwesi Joseph Järn orten 40 1/5 9 1/12 gift 5 10
34 Kiuruwesi,
Salmjerfwi,
Sulkawa
Michel Blåå orten 25 5 5/6 gift 5 8 1/2
35 Sulkawa Jacob Karl orten 32 1/3 6 1/6 gift 5 10
36 Sulkawa Matts Kjär Österbotn 31 1/2 8 gift 5 9 3/4
37 Tomanmäki,
Sulkawa
Timotheus Raad Carelen 30 1/2 12 _ gift 5 6 1/2
38 Niemisjerfwi,
Tomanmäki,
Joutsennjemi
Eric Trast orten 26 5/6 5 5/12 gift 5 8 1/2
39 Joutsennjemi,
Rytky,
Sulkawa
Påhl Träsk orten 32 1/6 10 gift 5 10 3/4
40 Ryttky,
Kalljojerfwi
Bertill Simm orten 30 1/2 6 _ gift 5 8
41 Kalliojerfwi Johan Malm orten 26 6 3/4 gift 5 6 1/2
42 Kalliojerfwi Henric Nisk Österbotn 38 1/12 6 gift 5 8
43 Ryrrky,
Niemisjerfwi
Påhl Raam Carelen 47 7 ogift 5 7 1/2
44 Niemisjerfwi,
Kåifwujerfwi
Matts Leijon Österbotn 20 1/2 5 1/2 gift 5 10
45 Niemisjerfwi Lars Forsell palkkaamaton mies 15.9.1778 sai eron palkkaamaton mies →
15.9.1778 sai eron
Gustaw Wilh: Boisman 26.9.1778 2.2.1779 kuoli 26.9.1778 →
2.2.1779 kuoli
Hinric Conrad Tawastjierna 16.3.1779 13.8.1779 sai eron 16.3.1779 →
13.8.1779 sai eron
Lars Tarwain Svärd orten 22 2 5/6 ogift 5 10 28.8.1779 ruodun täydennysmies 28.8.1779 ruodun täydennysmies →
46 Niemisjerfwi Anders Forss orten 24 7/12 6 3/4 ogift 6
47 Hautajerfwi,
Niemisjerfwi
Joh. Henric Bowillan orten 19 2/3 7 2/3 gift 4 10
48 Hautajerfwi Olof Lööf orten 26 4 2/3 ogift 5 8 1/2
49 Kåski,
Osmangi,
Remäxelä
Henric Spitz orten 26 2/3 1 5/12 gift 5 11
50 Remäxelä Henric Ny Cuopio 32 10 ogift 5 7 1/2
51 Lupue,
Näländö
Hinr From 8.9.1778 hylättiin → 8.9.1778 hylättiin
Petter Lik 8.1.1779 otettu 5.5.1780 poistettiin 8.1.1779 otettu →
5.5.1780 poistettiin
Staph: From Carelen 22 1/2 2 1/4 ogift 5 6 1/2 10.5.1780 palkkamies 10.5.1780 palkkamies →
52 Lupue Nils Reen orten 38 7/12 6 _ gift 5 10
53 Hajaistaipal,
Kiuruwesi,
Lupue
Påhl Ung orten 50 1/2 33 3/4 gift 5 10 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
54 Hajastaipal,
Hajasen
Staph. Flycht Jorois 31 2/3 6 2/3 gift 5 8
55 Wehmasjerfwi,
Påråwesi,
Idensalmi
Petter Lönn orten 38 9 13/24 gift 5 8 2/3
56 Wähmasjerfwi,
Idensalmi
Petter Ulf orten 27 1/12 6 _ ogift 5 9
57 Idensalmi Olof Kaar orten 38 _ 9 gift 5 11 1/2
58 Idensalmi,
Hernejerfwi
Gust: Wilh: Ladau 23.4.1779 ylennettiin vänrikiksi Henkikomppaniaan → 23.4.1779 ylennettiin vänrikiksi Henkikomppaniaan
-
59 Pardala Eric Wijn orten 27 5/12 9 _ ogift 5 8 1/2
60 Walkiamäki And Forsell 13.8.1779 poistettiin → 13.8.1779 poistettiin
Carl Dittlof Aminoff 13.8.1779 vapaaehtoinen ruodusta 12 13.8.1779 vapaaehtoinen ruodusta 12
61 Walkiamäki Adolph Ladau 12 1/4 6 1/12
62 Hajasen,
Weremajerfwi,
Walkiamäki
Olof Stielk orten 23 1/2 3 1/25 ogift 5 8 1/2
63 Weremä Henr Lapp 5.5.1780 sai eron → 5.5.1780 sai eron
Eric Nohrman 10.5.1780 palkkaamaton mies 26.3.1781 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 89 10.5.1780 palkkaamaton mies →
26.3.1781 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 89
-
64 Weremä Fried: Heit orten 36 _ 19 5/12 gift 5 6
65 Salome,
Walkiamäki
Anders Hultin majoittaja saa korpraalin palkan majoittaja saa korpraalin palkan →
66 Salome,
Martisenjerfwi
Daniel Paij orten 42 1/3 14 1/3 gift 5 3
67 Martisenjerfwi,
Nisilä
Påhl Quist Christina Sokn 36 9 1/2 gift 5 10 1/2
68 Nissilä Michel Hägg Orten 40 21 _ gift 5 8 2/3
69 Nissilä,
Kaupila
And: Parf 18.8.1778 karkasi → 18.8.1778 karkasi
And: Parf 8.1.1779 palasi komppaniaan 31.3.1782 karkasi 8.1.1779 palasi komppaniaan
→ 31.3.1782 karkasi
-
70 Kaupila,
Pöriälä
Christer Ruoth orten 39 13 2/3 gift 5 5 1/4
71 Sulkawa Adam Lind Jorois 45 19 gift 5 6
72 Swäninnmäki,
Ryhälänmäki,
Sulkkawa
Ifwar Kaat orten 36 13 _ gift 5 10 2/3
73 Ryhälämäki,
Swäninmäki
Henric Kårp orten 37 3/4 6 3/4 gift 5 8
74 Swäninmäki Petter Borg Tawastehus Lähn 30 5/6 11 5/12 gift 5 10 1/2
75 Swäninmäki Marcus Mann orten 26 3/4 6 5/12 gift 5 8
76 Sångajerfwi Staphan Leid Österbotn 28 5/12 6 _/12 gift 5 9
77 Sångajerfwi Lars Idström orten 24 9 _ ogift 5 9 27.7.1780 toiseksi korpraaliksi → 27.7.1780 toiseksi korpraaliksi
78 Sångajerfwi,
Pörsämäki,
Toiwacko
Ifwar Skägg orten 30 9 _ gift 5 9
79 Hapajerfwi Jacob Eld 5.11.1781 karkasi → 5.11.1781 karkasi
Samuel Komulain Eld orten 19 1/2 1/4 ogift 5 4 25.3.1782 palkkamies 25.3.1782 palkkamies →
80 Päsmeri,
Hajasen,
Laka
Joh: Wänn 18.8.1778 karkasi → 18.8.1778 karkasi
Petter Hynninen Herd orten 24 1/2 3 1/2 5 7 8.1.1779 palkkamies 8.1.1779 palkkamies →
81 Wehmasjerfwi,
Hajasen
Påhl Fiähr orten 24 1/3 5 5/6 ogift 5 10 1/3
82 Sälefwä Petter Kask 28.1.1779 hylättiin → 28.1.1779 hylättiin
Aron Reijoin Haar Jorois 25 1/2 3 1/5 gift 5 7 28.1.1779 palkkamies 28.1.1779 palkkamies →
83 Sälefwä,
Korpijerfwi
Olof Lip Carelen 26 9 1/24 ogift 5 10
84 Jummis Olof Lax Randasalmi 38 1/4 8 23/24 gift 5 10
85 Kilpisari,
Rutacko
And: Walck 8.1.1779 hylättiin → 8.1.1779 hylättiin
Joh: Karakain Kant orten 24 5/6 3 _ ogift 5 6 1/2 8.1.1779 palkkamies 8.1.1779 palkkamies →
86 Jummis,
Warpais
Olof Wäijss orten 31 5 _ ogift 5 9 1/3
87 Jummis Eskell Bohm orten 49 26 1/3 gift 5 6 1/2 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
88 Hernejerfwi,
Niemisjerfwi,
Sälewä
Eric Jd orten 41 1/2 13 1/2 gift 5 8 1/2
89 Pätäjäjerfwi,
Oinasjerfwi
Carl Gust. Brundert 15.12.1781 ylennettiin kersantiksi → 15.12.1781 ylennettiin kersantiksi
Eric Norman 22 1/3 2 _ ogift 5 8 26.3.1782 ruodusta 63 26.3.1782 ruodusta 63
90 Rutacko Michel Blad orten 49 27 _ gift 5 9
91 Rutacko Joh Strömberg Tawastehus Lähn 45 16 2/3 gift 6 -
92 Jockis,
Wita,
Rutacko
Matts Snell Österbotn 28 3/4 9 ogift 5 7 3/4
93 Wita Anders Brax orten 24 5/6 9 _ gift 5 8
94 Kilpisari,
Kärjänsari
Henric Grön orten 22 5/12 4 _ ogift 5 6
95 Kilpisari Henric Huus 3.3.1780 kuoli → 3.3.1780 kuoli
Otto Joh: Lewander 12 1 _ 1.2.1781 palkkaamaton mies 1.2.1781 palkkaamaton mies →
96 Kilpisari,
Palois
Michl Fihl Österbotn 29 5/6 12 gift 5 11
97 Palois Matts Hild orten 31 1/2 6 _ gift 5 10
98 Ullmala Påhl Fålk orten 49 31 _ gift 5 9 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
99 Ullmala Joh. Pardon 8.1.1779 hylättiin → 8.1.1779 hylättiin
Olof Pardain Palm orten 23 1/2 3 _ ogift 5 8 8.1.1779 palkkamies 8.1.1779 palkkamies →
100 Ullmala Staphan Haij orten 35 1/2 11 _ gift 5 9
101 Ullmala,
Kifwisto
Petter Balck orten 49 12 gift 5 10 2/3
102 Ullmala,
Nerko
Joh: Reiss orten 25 7/12 6 ogift 5 9 3/4
103 Ullmala,
Kärjensari,
Nerko
Ifwar Blek 8.1.1779 hylättiin → 8.1.1779 hylättiin
Sam: Kalberg Krats 21 1/3 3 _ ogift 5 8 8.1.1779 palkkamies 8.1.1779 palkkamies →
104 Nercko Joh: Skiärm orten 27 9 1/4 gift 5 11
105 Nercko And: Währn orten 28 8 _ ogift 5 8 2/3
106 Nercko,
Ollickala
Nils Henr: Gumerus 13.8.1779 sai eron → 13.8.1779 sai eron
Otto Friedric Tigerstedt Jorois 8 4 1/2 ogift 13.8.1779 ruodusta 107 13.8.1779 ruodusta 107
107 Ollickala Otto Fried Tigerstedt 13.8.1779 ruotuun 106 → 13.8.1779 ruotuun 106
Fried: Järnefeldt orten 13.8.1779 vapaaehtoinen 13.8.1779 vapaaehtoinen →
108 Ollickala Henric Laak Jorois 26 _ gift _ 10 1/2
109 Ollickala Joachim Böös Jorois 29 5/12 6 _ ogift 5 9
110 Ollickala Joh: Marck orten 30 3/4 9 _ gift 5 6
111 Ollickala,
Sutlea
Henric Rijk 8.1.1779 sai eron → 8.1.1779 sai eron
Henric Kärckäin Röör orten 22 1/2 3 _ ogift 5 8 8.1.1779 palkkamies 8.1.1779 palkkamies →
112 Sutela Petter Tick orten 28 1/2 6 ogift 5 9 1/2
113 Sutela,
Ruokosen
Joh: God Carelen 36 6 1/3 gift 5 11 1/2
114 Luckarila Olof Elf orten 29 11 _ ogift 5 8 1/2
115 Kåppola,
Luckarila,
Pöriälä
Petter Nett Leppäwirda Sn 41 1_ gift 5 10 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
116 Pajujerfwi,
Koppola
Påhl Dahl orten 42 5 _ gift 5 9 1/2
117 Pajujerfwi Lars Ryth Randasalmi 44 23 gift 5 11
118 Kifwisto,
Pajujerfwi
Gabr: Flinck 8.1.1779 hylättiin → 8.1.1779 hylättiin
Staf: Kuosmain Tååg orten 23 1/2 3 _ gift 5 7 1/2 8.1.1779 palkkamies 8.1.1779 palkkamies →
119 Kifwisto,
Karfwasalmi
Job. Kårck orten 35 13 1/2 gift 5 9
120 Karfwasalmi Lars Winck orten 47 19 gift 6 -
121 Karfwasalmi,
Alapitkä,
Niemismäki
Ifwar Ahl orten 48 2_ gift 5 9 11.7.1782 saa eron → 11.7.1782 saa eron
122 Michajerfwi,
Narfwanlax
Johan Front orten 36 9 gift 5 11
123 Narfwanlax,
Tölfwä
Henric Wall 8.1.1779 hylättiin → 8.1.1779 hylättiin
Staph: Niskoin Ferm 8.1.1779 palkkamies 10.6.1779 hylättiin 8.1.1779 palkkamies
→ 10.6.1779 hylättiin
Adam Jaan Estland 23 2_ ogift 5 7 30.11.1780 palkkaamaton mies 30.11.1780 palkkaamaton mies →
124 Ångiwesi,
Alapitkä
Matts Kåck orten 33 11 gift 5 10

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
kapteeni Georg Friedric Tigerstedt Major med Capitains lön
luutnantti Samuel Hästesko Capitain med Lieutenants lön 16.12.1779 Everstiluutnantin komppaniaan → 16.12.1779 Everstiluutnantin komppaniaan
Carl Joh. von Fieand Capitain med Lieutenants lön 16.12.1779 Henkikomppaniasta 16.12.1779 Henkikomppaniasta →
vänrikki Jacob Pontus Tavaststierna Lieutenant med Fendrichs lön 16.12.1779 Kuopion komppaniaan → 16.12.1779 Kuopion komppaniaan
Magnus Hedersvärt Lieutenant med Fendrichs lön 16.12.1779 20.2.1782 16.12.1779
→ 20.2.1782
Carl Friedr. Jägerhielm Lieutenant med Fendrichs lön 20.2.1782 20.2.1782 →
Carl Gust: Reiher Second Lieutenant med Wärfwad lön 23.4.1779 Juvan komppaniaan → 23.4.1779 Juvan komppaniaan
Herman Wollrad Weber Second Lieutenant med Wärfwad lön 23.4.1779 rykmentin adjutantti 16.12.1779 Henkikomppaniaan 23.4.1779 rykmentin adjutantti
→ 16.12.1779 Henkikomppaniaan
Jacob Joh: Wessman Second Lieutenant med Wärfwad lön 16.12.1779 16.12.1779 →
Berndt Adolph Aminoff Fendrich med Wärfwad lön 23.4.1779 → 23.4.1779
Carl Fried Troles Fendrich med Wärfwad lön 23.4.1779 23.4.1779 →
Stafan Klingsporre Extra Fendrich Majurin komppaniaan → Majurin komppaniaan
Zachris Joh. Aminoff Extra Fendrich 15.3.1780 15.3.1780 →
vääpeli Berndt Adolph Aminoff Fältwäbels lön
kersantti Magnus Fredrich Pohl Fältwäbel med Sergte lön
lippumies Jacob Wilhelm Järnefeldt Sergeant med Förare lön
majoittaja Gustaw Jack Förare med Fouriers lön
Anders Hultin Fourier med Corporals lön
varusmestari Zachris Jean Aminoff Rustmästare 15.3.1780 ylennettiin → 15.3.1780 ylennettiin
Jacob Johan Sahlstein Rustmästare 14.6.1779 ruodusta 22 14.6.1779 ruodusta 22
katselmuskirjuri Eric Johan Huchtberg Munsterskrif:n 21.7.1779 Kuopion komppaniaan → 21.7.1779 Kuopion komppaniaan
Joh: Pontan Munsterskrif:n Kuopion komppaniaan → Kuopion komppaniaan
Carl Gust Axelsson Munsterskrif:n kuoli → kuoli
Carl Friedr Bomberg Munsterskrif:n 30.6.1781 30.6.1781 →
1. rumpali Matts Bowilan 1:ste trumslagare
2. rumpali Gustav Jacob Jack 2:dre trumslagare 4.4.1780 sai eron → 4.4.1780 sai eron
Joh: Sylvester Idström 2:dre trumslagare 25.6.1780 25.6.1780 →
huilisti - Pipare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotKatselmus 1778Katselmus 1785

© Väinö Holopainen 2023