AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Kotipaikat

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden kotipaikat

Yleensä katselmusluetteloissa ja värväysluetteloissa kerrotaan sotilaan kotipaikka. Useimmiten kerrotaan vain maakunta, harvemmin myös pitäjän nimi.

Ruotusotilaiden Katselmukset: 1716172017211735176717721775177817821785178817891790179517981801180418091809b  Värväysluettelot: 17731773b1773c1774

Täydennysmiesten Katselmukset: v1775v1788v1799 Värväysluettelot: v1773v1773bv1807

Kaikki yhteensä

 

Pääkatselmus 1716

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
5.3
Iisalmi (Savo Iisalmi) 27
71.1
Safwolax och Idensallmi Sn, Safwolax och Idensallmij Sn, Safwolax och Idensalmi Sn, Safwolax och Idensalmj Sn
Ilomantsi (Karjala Ilomantsi) 1
2.6
Carelen och Jlomandz Sn
Inkerinmaa 1
2.6
Ingermanland
Karjala 1
2.6
Carelen och Liexa Sn
Kuopio (Savo Kuopio) 2
5.3
Safwolax och Kopio Sn, Safwolax och Kuopio Sn
Liivinmaa 1
2.6
Lijfland och Rackawerij Sn
Narva 1
2.6
Narwa
Rantasalmi (Savo Rantasalmi) 1
2.6
Safwolax och Randasalmi Sn
Rautalampi (Häme Rautalampi) 1
2.6
Tawasteland och Rautalambj Sn
Yhteensä 38 100.0
Savolaisia 30
78.9

 

Pääkatselmus 1720

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.2
Häme 1
2.2
Tavastland
Inkerinmaa 1
2.2
Ingermanl.
Karjala 4
8.7
Carelen
Pohjanmaa 3
6.5
Österbåt, Österbåten, Österbåtten
Savo 35
76.1
Savolax, Sawolax
Viro 1
2.2
Estland
Yhteensä 46 100.0
Savolaisia 35
76.1

 

Pääkatselmus 1721

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.3
Häme 1
2.3
Tawastl
Karjala 4
9.3
Carelen
Pohjanmaa 4
9.3
Österb, Österb:
Savo 32
74.4
Safwolax
Viro 1
2.3
Estland
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 32
74.4

 

Pääkatselmus 1735

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.2
Häme 1
0.8
Tawasth:
Inkerinmaa 2
1.6
Ingermal:, Ingermanl:
Karjala 3
2.4
Carel, Carelen
Kuopio 1
0.8
Cuopio S
Länsi-Götanmaa 6
4.8
Wästergyl:, Wästergylle, Wästergyllen
Narva 2
1.6
Narw:, Narwae
Pohjanmaa 6
4.8
Österb, Österb:
Ruotsi 1
0.8
Swerige
Savo 97
77.6
Safwolax, Saw, Saw., Saw:, Sawol, Sawol.
Tanska 1
0.8
Dansk
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 125 100.0
Savolaisia 98
78.4

 

Pääkatselmus 1767

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
1.1
Häme 2
2.2
Tavastehus, Tawastland
Iisalmi 71
78.0
Idensalmi, Jdensalmi
Joroinen 1
1.1
Jorois
Karjala 2
2.2
Carelen
Kuopio 7
7.7
Cuopio, Kuopio
Kymi (Kymeen lääni) 1
1.1
Kymmenegårds lähn
Leppävirta 2
2.2
Leppäwirda, Läppawirda
Mikkeli 1
1.1
St Michel Sokn
Pieksämäki 1
1.1
Piexämäki
Rantasalmi 2
2.2
Randasalmi
Yhteensä 91 100.0
Savolaisia 85
93.4

 

Katselmus 1772

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
0.8
(seudulta) 1
0.8
orten
Häme (Hämeen lääni) 3
2.5
Tafwast län, Tawastehus län, Tawasthus län
Iisalmi 76
62.3
Idens, Idens:, Idens:i, Idensal:, Idensal:i, Idensalmi
Joroinen 5
4.1
Jorois
Karjala 5
4.1
Carelen, Karelen
Kitee 2
1.6
Kides Sokn
Kuopio 5
4.1
Copio
Lammi 1
0.8
Lammi? Sokn
Leppävirta 2
1.6
Läppäwirda
Liperi 2
1.6
Libelitz
Mikkeli 1
0.8
St Mich:
Pieksämäki 2
1.6
Pexämäki, Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotn
Rantasalmi 2
1.6
Randasalmi
Ristiina 2
1.6
Christina
Savo 4
3.3
Safl:, Safwolax
Siikajoki 1
0.8
Sikajoki Sokn
Sotkamo 2
1.6
Sotkamo, Sottkamo
Tohmajärvi 3
2.5
Tohmajerwi, Tohmajerwi Sn
Uusimaa 1
0.8
Nylands län
Yhteensä 122 100.0
Savolaisia 100
82.0

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Häme (Hämeen lääni) 1
5.6
Tavastehus län
Iisalmi 10
55.6
Idensallmi, Idensallmi S:n, Idensalmi, Idensalmi S:n
Joroinen 1
5.6
Jorais
Kuopio 1
5.6
Kuopio
Mikkeli 1
5.6
St. Mickel
Pohjanmaa 3
16.7
Österboten, Österbotn, Österbottn
Ristiina 1
5.6
Christina Sokn
Yhteensä 18 100.0
Savolaisia 14
77.8

 

Päästöluettelo 1773b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
20.0
Iisalmi 2
40.0
Idensalmi S:n
Joroinen 1
20.0
Jorois S:n
Kuopio 1
20.0
Cuopio S:n
Yhteensä 5 100.0
Savolaisia 4
80.0

 

Värväysluettelo 1773c

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
5.3
Iisalmi 16
84.2
Idensalmi S:n, Idensalmi Sokn
Kuopio 2
10.5
Cuopio S:n
Yhteensä 19 100.0
Savolaisia 18
94.7

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
3.7
(seudulta) 1
3.7
orten
Iisalmi 16
59.3
Idensalmi
Kangasniemi 1
3.7
Kangasniemi
Kuopio 3
11.1
Cuopio
Pohjanmaa 3
11.1
Österb:, Österbotn
Rantasalmi 1
3.7
Randasalmi
Uusimaa 1
3.7
Nyland
Yhteensä 27 100.0
Savolaisia 22
81.5

 

Pääkatselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
5.1
Häme (Hämeen lääni) 5
4.2
Tafwastehus län, Tavastehus län, Tawastehus län, Tawasthus län
Iisalmi 69
58.5
Idensalmi Sn, Jdensal:, Jdensal: Sn, Jdensalmi, Jdensalmi Sn, Jdensalmi Sokn
Joroinen 4
3.4
Jorois Sn, Jorois Sokn
Kangasniemi 1
0.8
Kangasnemi Sokn
Karjala 9
7.6
Carelen
Kuopio 7
5.9
Cuopio, Cuopio Sn, Cuopio Sokn, Kuopio Sokn
Leppävirta 3
2.5
Läppävirda Sn, Läppäwirda Sn
Pieksämäki 1
0.8
Pexämäki
Pohjanmaa 6
5.1
Österboten, Österbotn, Österbotn län, Österbotns län
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi Sn
Ristiina 1
0.8
Christina Sokn
Ruotsi 1
0.8
Swerige
Siikajoki (Pohjanmaa Siikajoki) 1
0.8
Sikajoki Sn och Österbotns län
Uusimaa 2
1.7
Nyland
Yhteensä 118 100.0
Savolaisia 88
74.6

 

Pääkatselmus 1778

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.2
(seudulta) 85
68.5
orten
Häme (Hämeen lääni) 4
3.2
Tawashus län, Tawastehus län, Tawasthus län
Joroinen 6
4.8
Jorois, Jorois Socken
Karjala 7
5.6
Carelen
Kuopio 4
3.2
Cuopio, Cuopio Socken, Cuopio Soken
Leppävirta 1
0.8
Leppäwirta
Pohjanmaa 7
5.6
Österboten, Österbotn, Österbotten
Rantasalmi 3
2.4
Randasalmi, Randasalmi Socken
Ristiina 2
1.6
Christina, Christina Socken
Siikajärvi (Pohjanmaa Siikajärvi) 1
0.8
Sjkajerwi Soken af Österbotns län
Yhteensä 124 100.0
Savolaisia 101
81.5

 

Pääkatselmus 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
7.4
(seudulta) 83
68.6
Orten, orten
Häme 1
0.8
Tavastehus
Häme (Hämeen lääni) 2
1.7
Tawastehus Lähn
Joroinen 6
5.0
Jorois
Karjala 5
4.1
Carelen
Kuopio 2
1.7
Cuopio, Cuopio Sn
Leppävirta 1
0.8
Leppäwirda Sn
Pohjanmaa 6
5.0
Österbotn
Rantasalmi 3
2.5
Randasalmi, Randasalmi Sn
Ristiina 1
0.8
Christina Sokn
Siikajärvi (Pohjanmaa Siikajärvi) 1
0.8
Sikajerfwi Sn af Österbotns Lähn
Viro 1
0.8
Estland
Yhteensä 121 100.0
Savolaisia 96
79.3

 

Pääkatselmus 1785

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 12
9.8
(seudulta) 82
67.2
Orten, orten
Häme 1
0.8
Tawastland
Häme (Hämeen lääni) 1
0.8
Tavastehus län
Joroinen 5
4.1
Jorois
Karjala 5
4.1
Carelen
Kuopio 1
0.8
Cuopio
Leppävirta 2
1.6
Leppevirda, Leppävirda
Liminka (Pohjanmaa Liminka) 1
0.8
Limingo Sn i Österbottn
Pohjanmaa 8
6.6
Österbotten, Österbottn
Rantasalmi 1
0.8
Randasalmi
Ristiina 1
0.8
Christina
Siikajoki (Pohjanmaa Siikajoki) 1
0.8
Sikajoki Socken af Österbottns Län
Viro 1
0.8
Estland
Yhteensä 122 100.0
Savolaisia 92
75.4

 

Katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 11
9.6
(seudulta) 62
53.9
orten
Häme (Hämeen lääni) 1
0.9
Tavastehus län
Iisalmi 11
9.6
Idensalmi
Joroinen 5
4.3
Jorois
Karjala 4
3.5
Carelen
Kuopio 1
0.9
Cuopio
Leppävirta 2
1.7
Läppävirda, Läppävirta
Pieksämäki 1
0.9
Piexemäki
Pohjanmaa 13
11.3
Österbotn, Österbottn
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi
Ristiina 1
0.9
Christina
Tampere 1
0.9
Tammerfors
Yhteensä 115 100.0
Savolaisia 85
73.9

 

Pääkatselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
2.5
(seudulta) 51
42.9
orten
Iisalmi 30
25.2
Idensalmi, Jdensalmi
Joroinen 5
4.2
Jorois, Jorois Sokn
Karjala 3
2.5
Carelen
Leppävirta 2
1.7
Läppävirda
Pieksämäki 3
2.5
Piexämäki
Pohjanmaa 13
10.9
Österbotten
Rantasalmi 4
3.4
Randasalmi
Ristiina 2
1.7
Christina
Tornio 1
0.8
Tornio
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Turku 1
0.8
Åbo
Yhteensä 119 100.0
Savolaisia 97
81.5

 

Pääkatselmus 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(seudulta) 39
31.7
orten
Iisalmi 42
34.1
Idensalmi, Jdensalmi
Joroinen 4
3.3
Jorois
Karjala 4
3.3
Carelen
Kuopio 6
4.9
Cuopio
Leppävirta 2
1.6
Leppevirda, Läppävirda
Pieksämäki 2
1.6
Piexämäki
Pohjanmaa 12
9.8
Österbotten
Rantasalmi 4
3.3
Randasalmi
Ristiina 2
1.6
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Tornio
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Turku 1
0.8
Åbo
Vaasa 1
0.8
Vasa
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 123 100.0
Savolaisia 101
82.1

 

Pääkatselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
7.4
(seudulta) 76
62.8
orten
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Joroinen 3
2.5
Jorois
Karjala 2
1.7
Carelen
Kerimäki 1
0.8
Kerimäki
Kuopio 5
4.1
Cuopio
Leppävirta 1
0.8
Leppävirda
Pieksämäki 2
1.7
Piexemäki, Pjexemäki
Pohjanmaa 10
8.3
Österbotten
Rantasalmi 4
3.3
Randasalmi
Ristiina 2
1.7
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Torne
Turku 1
0.8
Åbo
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Ryssland
Yhteensä 121 100.0
Savolaisia 95
78.5

 

Pääkatselmus 1798

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
10.5
(seudulta) 73
58.9
orten
Iisalmi 2
1.6
Idensallmi, Jdensalmi
Joroinen 2
1.6
Jorois
Karjala 2
1.6
Carelen
Kuopio 6
4.8
Cuopio
Leppävirta 1
0.8
Läppawirta
Pieksämäki 4
3.2
Piexamäki, Piexämäki, Pjexamäki, Pjexämäki
Pohjanmaa 11
8.9
Österbotten
Rantasalmi 4
3.2
Randasallmi, Randasalmi
Ristiina 1
0.8
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Tårneå
Turku 1
0.8
Åbo
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 124 100.0
Savolaisia 93
75.0

 

Pääkatselmus 1801

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
10.6
(seudulta) 63
51.2
orten
Iisalmi 16
13.0
Idensalmi, Idensl:, Jdens, Jdens., Jdens:, Jdensallmi, Jdensalmi, Jdensl:
Joroinen 2
1.6
Jorois
Karjala 1
0.8
Carelen
Kuopio 8
6.5
Cuopio
Leppävirta 2
1.6
Läppavirda, Läppäv.
Pieksämäki 2
1.6
Piexämäki, Pjexemäki
Pohjanmaa 9
7.3
Österboten, Österbotn
Rantasalmi 2
1.6
Randasl:
Ristiina 1
0.8
Christina
Sotkamo 1
0.8
Såtkamo
Tornio 1
0.8
Torne
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 123 100.0
Savolaisia 96
78.0

 

Pääkatselmus 1804

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
5.8
(seudulta) 77
64.2
orten
Häme 1
0.8
Tavastehus
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Joroinen 1
0.8
Jorois
Kuopio 8
6.7
Cuopio, Kuopio
Leppävirta 4
3.3
Leppävirta, Leppäwirta
Mikkeli 1
0.8
St Michel
Pieksämäki 1
0.8
Pjexämäki
Pohjanmaa 12
10.0
Österbotten
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi
Ristiina 1
0.8
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Torne
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Ryssland
Yhteensä 120 100.0
Savolaisia 96
80.0

 

Katselmus 1809

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 27
67.5
Idensalmi, Jdensalmi
Kuopio 2
5.0
Kuopio
Mikkeli 2
5.0
St Michel, St Michell
Pohjanmaa 6
15.0
Österbotn, Österbotten
Rantasalmi 1
2.5
Randasalmi
Ristiina 1
2.5
Christina
Sotkamo 1
2.5
Sotkamo
Yhteensä 40 100.0
Savolaisia 33
82.5

 

Katselmus 1809b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 18
62.1
Idensalmi, Jdensalmi
Kuopio 2
6.9
Kuopio
Mikkeli 2
6.9
St Michel, St Michell
Pohjanmaa 5
17.2
Österbotn
Rantasalmi 1
3.4
Randasalmi
Ristiina 1
3.4
Christina
Yhteensä 29 100.0
Savolaisia 24
82.8

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 38
63.3
Iisalmi 14
23.3
Idensalmi, Idensalmi Sokn
Kuopio 5
8.3
Cuopio Sokn
Liminka (Pohjanmaa Liminka) 2
3.3
Limingo Sokn Temesjoki Kapell och Hapakyla by, Limingo Sokn och Österbottns län
Liperi (Karjala Liperi) 1
1.7
Karelen och Libelitz Sokn
Yhteensä 60 100.0
Savolaisia 19
31.7

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1773b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
25.0
Iisalmi 6
50.0
Idensalmi, Idensalmi S:n
Joroinen 1
8.3
Jorois
Kuopio 1
8.3
Cuopio S:n
Kuusamo 1
8.3
Kusamo S:n
Yhteensä 12 100.0
Savolaisia 8
66.7

 

Täydennysmiesten katselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
9.8
Iisalmi 55
59.8
Idensall:, Idensallmi, Idensalmi
Ilomantsi (Karjala Ilomantsi) 2
2.2
Carelen och Ilomants
Joroinen 4
4.3
Jorois
Karjala 3
3.3
Karelen
Kuopio 7
7.6
Copio, Copio och Tofwilanlax, Kuopio
Kuopio (Savo Kuopio) 1
1.1
Safwolax Copio Sokn Wehmasmäki by
Pieksämäki 1
1.1
Piexämäki
Pohjanmaa 7
7.6
Österboten, Österbotn, Österbotn och Sotkamo
Rautalampi 1
1.1
Rautalambi
Rautalampi (Häme Rautalampi) 1
1.1
Tafwastehus lähn Rautalambi Sokn
Tohmajärvi (Karjala Tohmajärvi) 1
1.1
Carelen och Tohmajerfwi
Yhteensä 92 100.0
Savolaisia 69
75.0

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(seudulta) 16
35.6
orten
Iisalmi 22
48.9
Jdensalmi
Joroinen 1
2.2
Jorois
Kuopio 1
2.2
Cuopio
Pieksämäki 1
2.2
Piexämäki
Pielisjärvi 1
2.2
Pielis Sockn
Pohjanmaa 3
6.7
Österbotn, Österbottn
Yhteensä 45 100.0
Savolaisia 41
91.1

 

Täydennysmiesten katselmus 1799

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(seudulta) 18
41.9
orten
Häme 2
4.7
Tavasthus
Iisalmi 18
41.9
Idensalmi
Kuopio 2
4.7
Cuopio
Pohjanmaa 3
7.0
Österbotten
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 38
88.4

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 2
100.0
Idensalmi
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 2
100.0

 

Kaikki yhteensä  

Huomaa että mainintoja on paljon enemmän kuin miehiä; sama mies tulee lasketuksi moneen kertaan silloin kun kotipaikka on kerrottu enemmässä kuin yhdessä katselmuksessa.

Normalisoitu Mainintoja Lähdeaineisto
(ei mainittu) 150
(seudulta) 727 Orten, orten
Häme 10 Tavastehus, Tavasthus, Tavastland, Tawasth:, Tawastl, Tawastland
Häme (Hämeen lääni) 17 Tafwast län, Tafwastehus län, Tavastehus län, Tawashus län, Tawastehus Lähn, Tawastehus län, Tawasthus län
Iisalmi 525 Idens, Idens:, Idens:i, Idensal:, Idensal:i, Idensall:, Idensallmi, Idensallmi S:n, Idensalmi, Idensalmi S:n, Idensalmi Sn, Idensalmi Sokn, Idensl:, Jdens, Jdens., Jdens:, Jdensal:, Jdensal: Sn, Jdensallmi, Jdensalmi, Jdensalmi Sn, Jdensalmi Sokn, Jdensl:
Iisalmi (Savo Iisalmi) 27 Safwolax och Idensallmi Sn, Safwolax och Idensallmij Sn, Safwolax och Idensalmi Sn, Safwolax och Idensalmj Sn
Ilomantsi (Karjala Ilomantsi) 3 Carelen och Ilomants, Carelen och Jlomandz Sn
Inkerinmaa 4 Ingermal:, Ingermanl., Ingermanl:, Ingermanland
Joroinen 57 Jorais, Jorois, Jorois S:n, Jorois Sn, Jorois Socken, Jorois Sokn
Kangasniemi 2 Kangasnemi Sokn, Kangasniemi
Karjala 64 Carel, Carelen, Carelen och Liexa Sn, Karelen
Kerimäki 1 Kerimäki
Kitee 2 Kides Sokn
Kuopio 88 Copio, Copio och Tofwilanlax, Cuopio, Cuopio S, Cuopio S:n, Cuopio Sn, Cuopio Socken, Cuopio Soken, Cuopio Sokn, Kuopio, Kuopio Sokn
Kuopio (Savo Kuopio) 3 Safwolax Copio Sokn Wehmasmäki by, Safwolax och Kopio Sn, Safwolax och Kuopio Sn
Kuusamo 1 Kusamo S:n
Kymi (Kymeen lääni) 1 Kymmenegårds lähn
Lammi 1 Lammi? Sokn
Leppävirta 25 Leppevirda, Leppävirda, Leppävirta, Leppäwirda, Leppäwirda Sn, Leppäwirta, Läppavirda, Läppawirda, Läppawirta, Läppäv., Läppävirda, Läppävirda Sn, Läppävirta, Läppäwirda, Läppäwirda Sn
Liivinmaa 1 Lijfland och Rackawerij Sn
Liminka (Pohjanmaa Liminka) 3 Limingo Sn i Österbottn, Limingo Sokn Temesjoki Kapell och Hapakyla by, Limingo Sokn och Österbottns län
Liperi 2 Libelitz
Liperi (Karjala Liperi) 1 Karelen och Libelitz Sokn
Länsi-Götanmaa 6 Wästergyl:, Wästergylle, Wästergyllen
Mikkeli 8 St Mich:, St Michel, St Michel Sokn, St Michell, St. Mickel
Narva 3 Narw:, Narwa, Narwae
Pieksämäki 21 Pexämäki, Piexamäki, Piexemäki, Piexämäki, Pjexamäki, Pjexemäki, Pjexämäki
Pielisjärvi 1 Pielis Sockn
Pohjanmaa 151 Österb, Österb:, Österboten, Österbotn, Österbotn län, Österbotn och Sotkamo, Österbotns län, Österbotten, Österbottn, Österbåt, Österbåten, Österbåtten
Rantasalmi 38 Randasallmi, Randasalmi, Randasalmi Sn, Randasalmi Socken, Randasl:
Rantasalmi (Savo Rantasalmi) 1 Safwolax och Randasalmi Sn
Rautalampi 1 Rautalambi
Rautalampi (Häme Rautalampi) 2 Tafwastehus lähn Rautalambi Sokn, Tawasteland och Rautalambj Sn
Ristiina 20 Christina, Christina Socken, Christina Sokn
Ruotsi 2 Swerige
Savo 168 Safl:, Safwolax, Savolax, Saw, Saw., Saw:, Sawol, Sawol., Sawolax
Siikajoki 1 Sikajoki Sokn
Siikajoki (Pohjanmaa Siikajoki) 2 Sikajoki Sn och Österbotns län, Sikajoki Socken af Österbottns Län
Siikajärvi (Pohjanmaa Siikajärvi) 2 Sikajerfwi Sn af Österbotns Lähn, Sjkajerwi Soken af Österbotns län
Sotkamo 8 Sotkamo, Sottkamo, Såtkamo
Tampere 1 Tammerfors
Tanska 1 Dansk
Tohmajärvi 3 Tohmajerwi, Tohmajerwi Sn
Tohmajärvi (Karjala Tohmajärvi) 1 Carelen och Tohmajerfwi
Tornio 6 Torne, Tornio, Tårneå
Tukholma 2 Stockholm
Turku 4 Åbo
Uusimaa 4 Nyland, Nylands län
Vaasa 5 Vasa, Wasa
Venäjä 6 Rysland, Ryssland
Viro 4 Estland
Yhteensä 2187
Savolaisia 1712

KatselmuksetNimetKaikki komppaniat

© Väinö Holopainen 2023