AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaKatselmukset → 1775

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Pääkatselmus 21.8.1775 (Rantasalmi)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Wjando,
Ångiwäsi
Hinric Johan Skottman Tavastehus län 39 15 ogift 11 3/4 17.1.1760 otettu
2 Jyngänemi,
Läppälax
Matts Ryss 21.8.1767 hylättiin
Joh: Tour 26.1.1772 palkkamies 11.2.1773 hylättiin
Matts Tour Jdensalmi 22 2 5/12 ogift 11 4 1/2 3.4.1773 palkkamies
3 Läppälax Olof Blom 3.4.1773 hylättiin
Abel Katain Gran Jdensalmi 24 3 gift 11 2 7.8.1773 ruotumies
4 Wäisälämäki - 3.9.1770
Lars Kåst Kuopio Sokn 26 5 gift 11 2 1/2 3.9.1770 ruodun täydennysmies
5 Mardickala Lars Sund 22.5.1771 sai eron
Lars Koponen Sund Jdensalmi 25 4 gift 11 5 1/2 22.5.1771 palkkamies
6 Pörsämäki Påhl Biörk 21.8.1767 hylättiin
Pär Vän 2.4.1768 palkkamies 5.10.1769 kuoli
Påhl Vän 3.9.1770 palkkamies 3.4.1773 hylättiin
Påhl Mackoin 7.8.1773 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Johan Snäck Jdensalmi 25 2 2/3 gift 11 3 25.8.1773 palkkamies
7 Pörsämäki Johan Mört Jdensalmi 43 17 2/2 ogift 11 1 4.2.1752 otettu
8 Pörsämäki Johan Leijon 10.6.1768 kuoli
Påhl Pien Carelen 32 6 1/2 ogift 11 3 17.3.1769 palkkamies
9 Pörsämäki,
Lapwetelä
Jöran Turck Jdensalmi Sokn 39 13 gift 11 2 16.3.1762 otettu
10 Lapwetelä Ivar Kyhl Jdensalmi Sn 39 17 gift 12 2 26.2.1763 otettu
11 Lapvetelä Matts Steg Jdensalmi 38 19 1/6 gift 11 5 1/2 16.6.1756 otettu
12 Lapvetelä - 3.9.1770
Påhl Kockoin 3.9.1770 ruotumies 9.12.1770 esitti miehen tilalleen
Mats En 9.12.1770 palkkamies 22.7.1773 kuoli
Conrad Jeanson Swerige 19 1 1/6 ogift 11 1 5.7.1774 palkkaamaton mies
13 Löytinmäki Henric Gummerus _.11.1773 sai eron
Pähr Sneck Jdensalmi Sokn 21 1 5/12 ogift 11 2 1/3 5.4.1774 ruodun täydennysmies
14 Löytinmäki,
Käriälä,
Pajumäki
Casper Warg 3.4.1773 hylättiin
Eric Käck Sikajoki Sn och Österbotns län 31 2 1/6 gift 5.7.1773 palkkamies
15 Pielawesi,
Lapwetelä
- 8.4.1768
Påhl Tallgren Jdensalmi 35 7 5/12 gift 11 1 1/2 8.4.1768 palkkamies
16 Pielawesi,
Taipall
Matts Isbeck 7.3.1774 hylättiin
Erich Joh: von Brandenburg 7.3.1774 nuori aatelismies 31.3.1775 poistettiin
Olof Härd Cuopio Sokn 19 1/2 5/12 ogift 11 4 31.3.1775 palkkamies
17 Taipall,
Kåtanemi
Johan Borg Jdensalmi 42 13 1/2 gift 11 3 16.3.1762 otettu
18 Lammassalo,
Kåiwunemi
- 3.9.1770 7.3.1774
Thomas Pass Jdensal: 20 1 1/2 ogift 11 2 7.3.1774 täydennysmies
19 Lammassalo,
Waraslax
Jacob Lund _.1.1773 mestattiin
Påhl Lund Jdensalmi 30 2 7/12 gift 11 5 1/2 11.2.1773 palkkamies
20 Waraslax Johan Wass 11.2.1773 hylättiin
Påhl Vass Cuopio 24 1/3 2 1/3 ogift 11 3 1/2 3.5.1773 täydennysmies 21.8.1775 hylättiin
21 Häinemäki,
Wäneehmäki
Lars Palm Jdensalmi 39 17 1/2 gift 11 2 1/2 8.5.1758 otettu
22 Heinemäki Gustav Jack 31.7.1769 ylennettiin vänrikiksi
Joh: Reinhold v: Törne 1.2.1771 Kuopion komppaniasta 28.9.1772 Juvan komppaniaan
-
23 Häinemäki,
Kuifnimi,
Lambajerwi
Petter Sjk 3.4.1773 hylättiin
Johan Åhl Cuopio 19 3/4 2 1/2 gift 11 2 7.8.1773 palkkamies 21.8.1775 hylättiin
24 Lambajerwi Olof Brandt 3.4.1773 hylättiin
Olof Örn Jdensalmi 21 3/4 2 1/2 ogift 12 7.8.1773 ruotumies
25 Lambajerwi Hinric Hielm 3.4.1773 hylättiin
Knut Stubb Jdensal: 23 3/4 2 1/2 ogift 11 1 7.8.1773 otettu
26 Pahkamäki,
Rotanmäki
- 23.12.1767
Ja_ Joh: Sahlsten Nyland 20 11 ogift 11 4 23.12.1767 vapaaehtoinen Juvan komppaniasta
27 Rotanlax,
Rotanmäki
- 25.2.1769
Gust: Jac: Jack 25.2.1769 palkkaamaton mies 17.7.1770 poistettiin
Eric Swensk Jdensalmi 31 4 7/12 gift 10 5 1/2 27.11.1770 palkkamies
28 Hapajervi - 3.9.1770
Hind: Junduin 3.9.1770 ruotumies 3.10.1770 esitti miehen tilalleen
Thom: Loo 3.10.1770 täydennysmies 11.2.1773 hylättiin
Anders Forsell 11.2.1773 palkkaamaton mies 7.7.1773 ylennettiin korpraaliksi Kuopion komppaniaan
Adolf Ladau 7.9.1773 aatelismies 30.3.1775 poistettiin
-
29 Hapajerwi Petter Liten 3.4.1773 hylättiin
Gust: Ålander 7.8.1773 ruotumies 7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Lars Fröigd 7.3.1774 ruotumies 17.5.1775 kuoli
-
30 Hapajerwi Petter Lamb Jdensalmi 38 13 1/2 gift 11 1 16.3.1762 otettu
31 Kiuruwesi - 22.6.1768
Nils Hinric Gummerus Jdensalmi 19 7 1/12 ogift 11 1 22.6.1768 palkkaamaton mies
32 Kiuruwesi Påhl Skiön 21.8.1767 hylättiin
David Hof? 22.1.1768 palkkamies 3.4.1773 hylättiin
Staffan Lappalain 7.8.1773 ruotumies poistunut seudulta
Michell Rönn Tawasthus län 28 3/4 1/3 gift 11 1 1/4 22.3.1775 palkkamies
33 Kiuruwesi Ambrosius Snickare 3.4.1773 hylättiin
Jos_ Järn Jdensalmi 34 2 1/24 gift 11 4 7.8.1773 palkkamies
34 Kiuruwesi,
Sulkawa,
Salmjerwi
- 10.2.1769
Hans Böisman 10.2.1769 nuorukainen 5.9.1769 kuoli
Thomas Sjr Tafwastehus län 34 5/6 5 1/6 gift 11 1/2 6.6.1770 palkkamies 21.8.1775 hylättiin
35 Sulkawa Eljas Liman 7.3.1774 hylättiin
Jacob Karl Jdensalmi Sn 25 1/6 1 1/6 gift 11 4 27.6.1774 palkkamies
36 Sulkawa Lars Hiort 21.8.1767 hylättiin
Hinric Lått 25.2.1769 otettu 3.4.1773 hylättiin
Staffan Käräin 7.8.1773 ruotumies 1.9.1773 hylättiin
Matts Kiär Österbotns län 24 1/2 1 1/2 gift 11 3 3/4 15.2.1774 palkkamies
37 Tommåmäki - 3.6.1770
Thomas Rad Carelen 23 5/6 5 1/6 gift 11 1/2 3.6.1770 palkkamies
38 Tommåmäki,
Nemisjerwi,
Joutzennemi
Lars Russk 7.3.1774 hylättiin
Lars Rusk Jdensalmi 22 1 1/2 - 11 3 1/2 7.3.1774 täydennysmies
39 Rytkönby,
Joutzennemi,
Sulkawa
Johan Torn 1772 hukkui
Påhl Trask Jdensalmi 27 1/2 3 3/4 ogift 1_ 4 3/4 1.11.1772 palkkamies
40 Rytkö,
Kalliojerwi
Nils Giök 3.4.1773 hylättiin
Påhl Giök Kangasnemi Sokn 22 1/3 2 1/3 ogift 11 1 1/2 1.5.1774 palkkamies 21.8.1775 hylättiin
41 Kalliojerwi Thomas Frisk Jdensalmi Sn 43 23 3/24 gift 11 3 3/4 5.6.1751 otettu 21.8.1775 saa eron
42 Kalliojerwi Olof Nöigd Jdensalmi Sokn 40 20 5/6 gift 11 3 23.10.1754 otettu 21.8.1775 saa eron
43 Kalliojerwi,
Nemisjervi
- 19.5.1770
Påhl Ram Carelen 35 5/6 5 1/3 gift 11 _ 1/2 19.5.1770 otettu
44 Nemisjerwi,
Kalliojervi,
Koivujervi
- 3.9.1770
Påhl Påhlsson Kärkäin 3.9.1770 ruotumies 6.10.1770 esitti miehen tilalleen
Jöran Stått 6.10.1770 palkkamies 11.2.1773 hylättiin
Påhl Mattson Kärkäin 7.8.1773 ruotumies 7.3.1774 hylättiin
Jacob Fried: Weber 7.3.1774 vapaaehtoinen 31.3.1775 poistettiin
-
45 Nemisjervi Hinric Ek 11.2.1773 hylättiin
Anders Ek Österbotn län 28 2 1/3 ogift 11 1/2 6.4.1773 palkkamies 21.8.1775 hylättiin
46 Nemisjervi Påhl Forss 11.2.1773 sai eron
Påhl Forss 3.4.1773 palkkamies 1773 kuoli
Nils Forss Österboten 26 1/2 1 5/12 ogift 11 1 26.2.1774 otettu 21.8.1775 kelpaamaton
47 Hautajervi,
Nemis
Petter Örn 21.8.1767 hylättiin
Staffan Tarf 3.12.1768 täydennysmies 7.9.1774 sai eron
Anders Järnfel 7.9.1774 palkkaamaton mies 2.1.1775 ylennettiin korpraaliksi Majurin komppaniaan
Johan Hinric Bowilan Jdensalmi 12 2/3 1/2 ogift 9 1 1/2 8.1.1775 otettu
48 Hautajervi - 24.12.1767
Carl Gustaw Brundert Jorois Sokn 15 1/2 24.12.1767 vapaaehtoinen
49 Kåskis,
Åsmangi,
Remexelä
- 3.9.1770
Påhl Hyfwärin 3.9.1770 ruotumies 5.10.1770 esitti miehen tilalleen
Påhl Pryhl 5.10.1770 palkkamies 3.5.1773 kuoli
Lars Rämes 7.8.1773 ruotumies 3.2.1774 esitti miehen tilalleen
Hinric Spets Jdensalmi Sokn 19 2/3 1 7/12 gift 11 5 3.2.1774 täydennysmies
50 Remexelä - 3.9.1770
Hinric Ny Cuopio Sn 24 11/12 4 11/12 ogift 11 1 1/2 3.9.1770 otettu
51 Lupue,
Nälendö
Hinric From Jdensalmi 39 19 5/12 gift 11 2 26.5.1756 otettu
52 Lupue Eric Ström Jdensalmi 42 20 2/3 gift 11 3 1.12.1754 otettu 21.8.1775 saa eron
53 Kiuruwesi,
Hajastaipal,
Lupue
Påhl Ung Jdensalmi Sokn 43 25 1/3 gift 11 4 16.3.1749 otettu
54 Hajastaipal,
Hajasen
Lars Lust 3.4.1773 hylättiin
Johan Höök Nyland 25 2 1/3 gift 11 4 23.4.1773 palkkamies 21.8.1775 hylättiin
55 Poråwesi,
Wehmasjervi,
Idensalmi
Gustav Hinric Nirberg 11.2.1773 sai eron
Petter Lönn Jdensalmi 31 2 1/2 gift 11 2 3/4 11.2.1773 palkkamies
56 Wehmasjervi,
Idensalmi
Carl Johan Jernfell 3.9.1770 ruotuun 93
Herman Wilhelm von Brandenburg 3.9.1770 vapaaehtoinen 31.3.1775 poistettiin
-
57 Idensalmi - 3.9.1770
Nils Karakain 3.9.1770 ruotumies 24.1.1772 esitti miehen tilalleen
Thomas Kar 24.1.1772 palkkamies 11.2.1773 hylättiin
Olof Ka_ Jdensalmi 32 2 1/2 ogift 11 5 1/2 11.2.1773 palkkamies
58 Idensalmi,
Pardala,
Hernejervi
Petter Karp 21.8.1767 hylättiin
Gustav: Wilh: Ladau 13 5 7/12 ogift 1.1.1769 nuori aatelismies
59 Hernejervi Eljas Winberg 11.2.1773 sai eron
Eric Wjn Idensalmi Sn 20 2 1/3 ogift 11 3 1/2 3.4.1773 täydennysmies
60 Walkiamäki Berndt Johan Lindback 47 29 2/3 ogift
61 Walkiamäki Anders Böök Jdensalmi Sn 42 19 3/12 gift 11 1 1/2 15.6.1756 otettu 21.8.1775 saa eron
62 Hapajervi,
Weremä,
Walkiamäki
Carl Reinholdt Ladau Jdensalmi Sn 12 1/2 9 7/24 ogift 9 2 1/2 30.3.1766 otettu
63 Weremä Påhl Räf 21.8.1767 hylättiin
Hinric Lapp Jdensalmi Sn 29 7 2/3 ogift 11 1 1/4 30.12.1767 täydennysmies
64 Weremä Friedric Heit Jdensalmi Sn 30 10 5/12 gift 11 2 20.3.1764 otettu
65 Salome,
Walkiamäki
Anders Hultin 40 25 1/3 gift 11 3 1.3.1750 otettu
66 Salome,
Martisenjervi
- 15.4.1768
Daniel Paij Jdensalmi Sn 35 1/3 7 1/3 gift 10 3 15.4.1768 täydennysmies
67 Nissilä,
Martisenjervi
Hinric Quistberg 9.12.1771 kuoli
Nissinen 11.2.1773 ruotumies 1.3.1773 esitti miehen tilalleen
Påhl Quist Christina Sokn 29 2 5/12 ogift 11 4 1/2 1.3.1773 palkkamies
68 Nissilä Michell Hägg Jdensalmi 33 14 1/3 gift 11 3 1/3 20.5.1761 otettu
69 Nissilä,
Kaupila
Anders Parf Jdensalmi 34 10 3/12 gift 11 3 1/3 12.2.1765 otettu
70 Kaupila,
Pörjälä
- 25.2.1769
Christer Roth Jdensalmi 32 6 1/2 gift 10 5 3/4 25.2.1769 palkkamies
71 Sukewa Adam Lind Jorois Sn 38 10 11/12 gift 11 1.9.1764 otettu
72 Sukewa,
Swännimäki,
Ryhälä
- 18.3.1769
Ivar Katt Jdensalmi 29 6 1/3 gift 11 4 2/3 18.3.1769 palkkamies
73 Ryhälä,
Swennnimäki
Christer Ståhl 7.3.1774 sai eron
Olof Ståhl 23 1 5/12 ogift 11 1/2 7.3.1774 täydennysmies 21.8.1775 kelpaamaton
74 Swennimäki Olof Ask 24.5.1770 kuoli
Hinric Tovilain 3.9.1770 ruotumies 5.10.1770 esitti miehen tilalleen
Petter Berg Tafwastehus län 24 4 11/12 gift 11 4 1/2 5.10.1770 palkkamies
75 Swennimäki Anders Kamp 3.4.1773 hylättiin
Friedric Tigerstedt 3.4.1773 vapaaehtoinen 27.1.1774 kuoli
Markus Mann Jdensalmi 19 3/4 1 1/2 ogift 11 2 5.4.1774 palkkamies
76 Sångajervi Staffan Mård 3.4.1773 hylättiin
Pähr Mård Cuopio Sn 25 1/2 2 1/3 gift 11 1 1/2 3.4.1773 palkkamies
77 Sångajervi - 24.10.1767
Matts Ljk 24.10.1767 otettu 3.4.1773 hylättiin
Petter Korg 23 2 gift 11 4 1/2 7.8.1773 ruotumies
78 Sångajervi,
Toivacko,
Pörsämäki
- 27.12.1767
Olof War 27.12.1767 otettu 3.4.1773 hylättiin
Olof Skiägg Jdensalmi Sn 23 2 gift 11 3 1/4 7.8.1773 otettu
79 Hapajervi Samuel Elg 3.4.1773 hylättiin
Petter Eskelinen 7.8.1773 ruotumies 25.4.1773 esitti miehen tilalleen
Jacob Eld Jdensalmi Sn 22 2 ogift 11 2 25.4.1773 täydennysmies
80 Laka,
Hajais,
Psämäri
- 10.10.1767
Johan Wänn Carelen 37 7 3/4 ogift 11 3 1/2 10.10.1767 palkkamies
81 Wehmasjerwi,
Hajaisen
Petter Laf Jdensalmi Sokn 40 13 5/12 gift 11 3 16.3.1762 otettu 21.8.1775 saa eron
82 Säläwä Nils Swala 21.8.1767 hylättiin
Olof Hynnin 3.9.1770 ruotumies 31.12.1772 esitti miehen tilalleen
Petter Kask Österbotn 34 2 2/3 gift 11 2 1/4 31.12.1772 palkkamies
83 Säläwä,
Korpijervi
- 12.3.1769
Olof Lip Carelen 32 6 5/12 ogift 11 4 12.3.1769 otettu
84 Jummis Nils Ren 3.4.1773 hylättiin
Hinric Heiskain 7.8.1773 ruotumies 17.9.1773 esitti miehen tilalleen
Olof Lax Randasalmi Sn 31 3/4 1 11/12 gift 11 4 17.9.1773 palkkamies
85 Kilpisari,
Rutacko
Anders Walck Jdensalmi Sokn 37 1/2 13 5/12 gift 11 1 1/2 16.3.1762 otettu
86 Jummis,
Warpais
Olof Loo 21.8.1767 hylättiin
Joseph Wäis 28.6.1769 otettu 23.4.1773 hylättiin
Philip Wäis Jdensalmi 24 2 1/6 ogift 11 3 1/3 1.6.1773 palkkamies
87 Jummis Eskell Bom Jdensalmi Sn 42 19 1/3 gift 11 1/3 10.4.1756 otettu
88 Seläwä,
Hernejervi,
Nemisjervi
- 25.2.1769
Eric Id Jdensalmi 34 1/2 6 1/2 gift 11 2 1/2 25.2.1769 otettu
89 Petäjervi,
Ojnasjervi
Johan Hinric Åberg Läppävirda Sn 21 13 5/12 ogift 11 3 16.3.1762 otettu
90 Rutacko Michell Blad 42 20 2/3 gift 11 3 2.1.1755 otettu
91 Rutacko Johan Strömberg Tawastehus län 38 9 3/4 gift 12 2.12.1765 otettu
92 Jokela,
Rutacko,
Wjta
Hinric Huuk 3.4.1773 hylättiin
Eric Ryhäin 7.8.1773 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Matts Snell Österbotn 21 3/4 2 ogift 12 3 25.8.1773 täydennysmies
93 Wjta Carl Fick 31.8.1770 ylennettiin varusmestariksi
Carl Johan Jernefeldt Läppäwirda Sn 26 13 1/6 gift 12 2 3.9.1770 ruodusta 56
94 Kilpisari,
Karjensari
Johan Gröndahl 3.4.1773 hylättiin
Ambrusius Snickare Grön Jdensalmi 26 1/4 2 1/4 gift 11 2/3 2.5.1773 ruotumies
95 Kilpisari Ivar Huus 19.9.1769 kuoli
Hinric Huus Jdensalmi 40 4 5/6 gift 11 5 3.9.1770 ruotumies
96 Palois Petter Hast 30.11.1770 kuoli
Michell Fihl Österbotn 22 5/6 4 5/6 gift 11 5 3.9.1770 otettu
97 Palois - 12.12.1770
Adam Mies 12.12.1770 otettu 3.4.1773 hylättiin
Joh: Hin: Furumarck 3.4.1773 vapaaehtoinen 31.3.1775 poistettiin
-
98 Ullmala Påhl Falck Jdensalmi Sn 42 23 1/2 gift 11 3 5.2.1752 otettu
99 Ullmala Johan Pardon Jdensalmi 52 31 1/2 gift 12 1 15.2.1744 otettu
100 Ullmala - 24.12.1767
Claes Mag: Jägerhorn 24.12.1767 Majurin komppaniasta 25.9.1770 ylennettiin majoittajaksi Savon jääkärijoukkoon
Staffan Hog Jdensalmi 25 1/2 4 1/3 gift 11 3 6.4.1771
101 Ullmala,
Kivisto
Johan Balk 3.9.1770 hylättiin
Pähr Balck Jdensalmi 42 4 5/6 gift 11 4 3/4 3.9.1770 täydennysmies
102 Ullmala,
Närcko
- 24.12.1767
Gustav Reinholdt Jägerhorn 24.12.1767 Everstiluutnantin komppaniasta 26.5.1770 kuoli
And: Vilhelm Jernfeldt 12.6.1770 Majurin komppaniasta 3.9.1770 poistettiin
And: Waij Carelen 23 3/4 5 ogift 11 1/3 3.9.1770 palkkamies
103 Ullmala,
Kärjensari,
Närcko
Petter Blek 11.2.1773 hylättiin
Ivar Blek Jdensal: Sn 20 1/4 2 1/2 ogift 11 5 1/2 11.2.1773 palkkamies
104 Närcko Johan Wirvell 11.2.1773 hylättiin
Johan Skierm Jdensalmi Sn 20 2 1/2 gift 11 5 11.2.1773 palkkamies
105 Närcko Hinric Tråll 11.2.1773 hylättiin
Johan Pardain 11.2.1773 ruotumies 2.1.1774 esitti miehen tilalleen
Anders Wärn Jdensalmi Sn 21 17 5/12 ogift 11 2 3/4 2.1.1774 palkkamies
106 Närcko,
Ollickala
Sigfred Costian Jdensalmi Sn 40 17 5/12 gift 11 2 1/2 8.3.1758
107 Ollickala Johan Hynnin 3.9.1770 poistettiin
Petter Molander Jorois Sokn 34 2/3 4 2/3 gift 11 2 1/2 21.12.1770 palkkaamaton mies
108 Ollickala Hinric Sitt 21.8.1767 hylättiin
Lars Laak 25.2.1769 palkkamies 11.2.1773 erotettiin
Hinric Wjhawain Laak Jorois Sn 19 2 1/2 ogift 11 4 1/2 11.2.1773 palkkamies
109 Ollickala - 12.12.1767
Eric Jum Carelen 35 7/12 5 7/12 gift 11 1 1/2 12.12.1767 otettu
110 Ollickala Johan Marck 3.4.1773 hylättiin
Johan Marck Jdensalmi Sn 23 1/6 2 1/3 ogift 11 2 3.4.1773 palkkamies
111 Ollickala,
Sutela
Hinric Rjk Carelen 34 9 11/12 gift 11 2 5.9.1769 otettu
112 Sutela Lars Last Pexämäki 41 12 5/12 gift 11 1 6.2.1763 otettu 21.8.1775 saa eron
113 Sutela,
Rokoisen
Johan Stork 21.8.1767 hylättiin
Lars Lappalain 3.9.1770 ruotumies 1.3.1771 esitti miehen tilalleen
Jöran Stork 1.3.1771 täydennysmies 11.2.1773 hylättiin
Matts Ask Carelen 33 2 5/12 gift 11 2 9.3.1773 palkkamies 21.8.1775 kelpaamaton
114 Luckarila Christer Rynein ruotumies 3.9.1770 esitti miehen tilalleen
Olof Elf Jdensalmi 22 4 7/12 ogift 11 2 1/2 15.12.1770 palkkamies
115 Kopola,
Pöriälä,
Luckarila
Pähr Lyd 21.8.1767 hylättiin
Pähr Nätt Läppäwirda Sn 34 _ 5 1/2 gift 11 4 24.2.1770 otettu
116 Kopola,
Pajujervi
Pähr Dahlman 7.3.1773 hylättiin
Påhl Dahl Jdensalmi Sn 36 1 5/12 gift 11 3 1/2 7.3.1774 otettu
117 Pajujervi Lars Ryth Randasalmi Sn 37 17 5/12 gift 11 5 8.3.1758
118 Pajujervi,
Kivisto
Olof Sahlström 23.11.1770 erotettiin
Johan Stran 23.11.1770 palkkamies 11.2.1773 hylättiin
Jacob Flink 3.4.1773 palkkamies 26.8.1774 kuoli
Gabriel Ollikain Flinck Jdensalmi Sn 19 1/2 7/12 ogift 11 2 1/4 18.12.1774 täydennysmies
119 Kiwisto,
Karvasalmi
- 10.10.1768
Johan Korck Jdensalmi Sn 28 5/6 6 5/6 gift 11 3 1/4 10.10.1768 palkkamies
120 Karvasalmi Lars Wjnck Jdensalmi 40 15 5/12 gift 12 26.4.1763
121 Karvasalmi,
Alapitkä,
Nemismäki
Ivar Ahl Jdensalmi Sn 41 23 1/2 gift 11 3 5.2.1752
122 Michajervi,
Narvanlax
Lars Brask 3.4.1773 hylättiin
Johan Front Jdensalmi 29 2 ogift 11 5 7.8.1773 palkkamies
123 Narvanlax,
Ångiwesi
Hinric Wahl Kuopio Sokn 28 6 5/12 gift 12 2 1/2 25.2.1769
124 Ångiwäsi,
Alapitkä
- 1.3.1768
Matts Kock Jdensalmi Sn 26 8 5/12 ogift 11 2 1.3.1768 otettu

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Fried: Wilh: Ladau Capitain 31.5.1773 kuoli
Adam Ehengrana Capitain 28.10.1773 Juvan komppaniaan
Grigorii Aminoff Capitain 26.12.1775
luutnantti Georg Fried: Tigerstedt Lieutenant
Georg Adolf von Sticht Lieutenant 17.6.1769 Henkikomppaniaan
- Lieutenant
vänrikki Joh: Hin: Hästesko Fendrik 22.5.1770
And: Jean Ramsay Fendrik 22.5.1770 11.7.1773 Puumalan komppaniaan
Jacob Pontus Tawaststierna Fendrik 11.7.1773
Anders Duncker Second Lieut: 29.12.1772
Hinric Sebastian Weber Second Lieut: 10.5.1773
vääpeli Magnus Fried. Tawast Fältwäbelen 13.9.1772 Everstiluutnantin komppaniaan
Hinric Pet Costian Fältwäbelen 13.9.1772 3.5.1773
Axell von Brecker Fältwäbelen 3.5.1773
kersantti Magnus Friedrich Påhl Sergiant
varusmestari Nils Lyra Rustmästare 2.8.1774
Eric Johan Huchtberg Rustmästare 2.8.1774 vapaaehtoinen
lippumies Johan Fried: Jernefeldt Förare
Jac: Fried: Boisman Förare 15.9.1769
majoittaja Carl Gustav Waisenfeldt Fourier 2.7.1767 sai eron
Gustav Jack Fourier 2.7.1767
kersantti Jacob Wilhelm Järnefeldt Rustmästare med sergiants lön
1. rumpali Matts Bovilan 1:a Trumbslagare
2. rumpali David Strömman 2:a Trumbsl: 25.3.1772 sai pyynnöstä eron
Gustav Jacob Jack 2:a Trumbsl: 25.3.1772
huilisti - Pipare

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVirkatalot ja torpatKatselmu 1772Katselmu 1778

© Väinö Holopainen 2020