AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 102 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 102<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kivistö, Nerkoo, Ulmala (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Markus Markusson Huttunen mainittu 1696 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1696 1
Olof Örn Mykkänen 1724 12.3.1752 2
Johan Kock Rytkönen 12.3.1752 16.2.1763 täydennysmies 102 3
Gustav Reinhold Jägerhorn 24.12.1767 26.5.1770 Henkikomppania ruotu 37 4
Anders Vilhelm Järnefelt 12.6.1770 3.9.1770 Majurin komppania ruotu 62 Majurin komppania ruotu 115 5
Anders Vaj Vaittinen 3.9.1770 1.6.1776 6
Johan Reis Räsänen 26.8.1776 mainittu 1808 täydennysmies 44 7

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 102 varamies
Henrik Kumpulainen 1.8.1753 mainittu 1760 ruotu 105 1
1776 lähtien ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Ivar Huttunen mainittu 1780 mainittu 1781 4,2
Petter Kauppinen 1787 mainittu 1788 5,3
Pål Kainulainen 14.3.1797 6,4
Henrik Husso 26.3.1798 1.11.1808 7,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Olof Öhrn Sawol 52 11 1/6 gift (1724) 1683
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Olof Örn
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Olof Örn
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Kåck
Katselmus 1758 8.3.1758
Johan Kåck 29 5 (1753) 1729
Katselmus 1767 21.8.1767
Olof Örn 12.3.1752 sai eron
Johan Kåck 12.3.1752 ruodun täydennys­mies, palkkamies 16.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772 3.4.1773
And: Waij Kides Sokn 20 2 1/2 ogift (1770) 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
- 24.12.1767
Gustav Reinholdt Jägerhorn 24.12.1767 Everstiluutnantin komppaniasta 26.5.1770 kuoli
And: Vilhelm Jernfeldt 12.6.1770 Majurin komppaniasta 3.9.1770 poistettiin
And: Waij Carelen 23 3/4 5 ogift 11 1/3 3.9.1770 palkka­mies 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Waij 1.6.1776 kuoli
Johan Reijs orten 21 7/12 2 ogift 5 8 3/4 26.8.1776 täydennys­mies 44 1757
Katselmus 1782 11.7.1782
Joh: Reiss orten 25 7/12 6 ogift 5 9 3/4 (1776) 1757
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Reis orten 48 11 11/12 ogift 5 10 (1774) 1737
Katselmus 1788 24.9.1788
Johan Reis orten 31 11 11/12 gift 5 10 (1777) 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Räis orten 32 1 1/9 gift 5 10 (1788) 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Joh: Räis orten 33 14 gift 5 10 (1776) 1757
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Råfs orten 37 _ gift 6 - 1758
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Råss orten 40 22 gift 6 (1776) 1758
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Räis orten 43 gift 6 - 1758
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Räiss orten 46 28 gift 6 - (1776) 1758
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Olof Öhrn (1724) 52 Sawol
  11 1/6 gift 1683
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Olof Örn  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Olof Örn  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Kåck  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Johan Kåck (1753) 29
  5 1729
Katselmus 1767 21.8.1767
Olof Örn  
12.3.1752 sai eron
Johan Kåck 12.3.1752 ruodun täydennys­mies, palkkamies
16.2.1763 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 3.4.1773
And: Waij (1770) 20 Kides Sokn
  2 1/2 ogift 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
24.12.1767
Gustav Reinholdt Jägerhorn 24.12.1767 Everstiluutnantin komppaniasta
26.5.1770 kuoli
And: Vilhelm Jernfeldt 12.6.1770 Majurin komppaniasta
3.9.1770 poistettiin
And: Waij 3.9.1770 palkka­mies 23 3/4 11 Carelen
  5 1/3 ogift 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Waij  
1.6.1776 kuoli
Johan Reijs 26.8.1776 täydennys­mies 44 21 7/12 5 orten
  2 8 3/4 ogift 1757
Katselmus 1782 11.7.1782
Joh: Reiss (1776) 25 7/12 5 orten
  6 9 3/4 ogift 1757
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Reis (1774) 48 5 orten
  11 11/12 10 ogift 1737
Katselmus 1788 24.9.1788
Johan Reis (1777) 31 5 orten
  11 11/12 10 gift 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Räis (1788) 32 5 orten
  1 1/9 10 gift 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Joh: Räis (1776) 33 5 orten
  14 10 gift 1757
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Råfs   37 6 orten
  _ - gift 1758
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Råss (1776) 40 6 orten
  22 gift 1758
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Räis   43 6 orten
  - gift 1758
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Räiss (1776) 46 6 orten
  28 - gift 1758

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Oloff Öhrn palkkamies
1733 Olof Öhrn
1735 Olof Öhrn
1736 Oloff Öhrn
1737 Oloff Öhrn
1738 Oluf Öhrn
1739 Olof Öhrn
1740 Olå Örn
1741 Olof Orn
1744 Olåf Öhrn
1745 Olåf Öhrn
1746 Olof Öhrn
1747 Olåf Öhrn
1748 Olåf Öhrn
1749 Olof Örn
1750 Olof Örn
1751 Olof Örn
1752 Olof Örn 12.3.1752 sai eron
Johan Rytköin Bouk 12.3.1752 täydennysmies
1753 Johan Kåck
1754 Johan Kock
1755 Johan Cåck
1756 Joh: Kåck
1757 Johan Kåck
1758 Johan Kåck
1759 Johan Kåck
1760 Johan Kåck
1761 Johan Kåck
1762 Johan Kåck
1763 Johan Kock 26.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 - 24.12.1767
Gustav Reinholdt Jägerhorn 24.12.1767 vapaaehtoinen Henkikomppaniasta 26.5.1768 kuoli
Anders Vilh: Järnefelt 1.7.1768 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
1769 And Wilh Jernefeldt
1770 And Wilh Järnfeldt 13.7.1770 poistettiin
And Waitin 3.9.1770 palkkamies
1771 Anders Waitinen Waij
1773 Anders Woij
1775 And: Waij
1776 Anders Waij 1.6.1776 kuoli
Johan Räsäin Räis 26.8.1776 täydennysmies
1777 Johan Räis
1778 Johan Reis
1779 Johan Rejs
1780 Johan Rejs
1781 Johan Reis
1782 Johan Reis
1783 Johan Reis
1784 Johan Reis
1785 Johan Reis
1786 Johan Räis
1787 Johan Reis
1788 Johan Reis
1789 Johan Reis
1790 Johan Reis
1791 Johan Reis
1792 Johan Reis
1793 Johan Räis
1794 Johan Räiss
1795 Johan Räis
1796 Johan Räiss
1797 Johan Räiss
1798 Joh: Räiss
1799 Joh: Räiss
1800 Johan Räifs
1801 Johan Räis
1802 Joh: Rejs
1803 Johan Räiss
1804 Johan Räiss
1805 Johan Räiss
1806 Johan Räiss
1807 Johan Räiss
1808 Johan Räiss

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairastodistus vuoden 1801 katselmuksen välissä
Johan Reis genom Yx hugg så illa skadat i högra foten 30.5.1801 Idensalmi

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Markuss Markuson Huttuin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
26 Ulmala Öhrn med ho
Iisalmi RK 1759-1765
393 Ullmala Olof Örn ikä 60
puoliso: Maria Ulmain ikä 51
lapsia: Helena
förafsk: Sold:
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
126 Olof Örn
puoliso: Maria Ulmain
lapsia: Catharina, Helena, Samuel
126 Johan Kock ikä 28
puoliso: Marg. Kerckein ikä 25
lapsia: Helena, Mathias, Johannes
Iisalmi RK 1768-1773
I:179 Ulmala 10 And: Wai s. 1748
Iisalmi RK 1774-1779
391 Ullmala 10 And. Waj s. 1748 +1776
150 Nerko 2 Joh: Räiss s. 1756
puoliso: Catharina Savolain s. 1758
Iisalmi RK 1780-1786
207 Nerckå 2 Johan Reis s. 1756
puoliso: Cathar. Savolain s. 1758
Iisalmi RK 1787-1793
231 Nerckå 2 Johan Reis s. 1756
puoliso: Cath Savolain s. 1758
Iisalmi RK 1805-1815
I:276 Nercko 5 Joh. Reis s. 1756
puoliso: Katar. Savolain s. 1758
Iisalmi LK 1764-1787
215 Nerko 3 Reis
lapsia: Catharina, Johan, Eric, Friedric
Såld
Iisalmi LK 1780-1785
- Järnefeldt vol:
Iisalmi LK 1790-1826
316 Nercko 5 Joh. Reiss
puoliso: Kat. Savolain
lapsia: Katarina, Lovisa, Elisabet, Anders, Petter
T. Sold.

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Ulmala Olof Örn Myckäin s. 1698K k. 10.11.1778
puoliso: Maria Ulmainen s. 1704K k. 20.9.1774
lapsia: Helena, Johannes, Samues, Andreas
Ullmala Anders Woi s. 1748K k. 7.6.1776
Nercko 5 Johan Reiss s. 1756K k. 8.10.1816
puoliso: Cathar. Jacobi Savolain s. 1758 vih. 4.1.1778
lapsia: Eric, Friedric, Anna

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1731 Ullmalaby 10 Solld: Olof Örns hustru 2067B
Iisalmi 1732 Ullmala 10 Såld: Olof Orms ho 1786A
Iisalmi 1733 Ullmala 10 Såld Oloff Örns h 2176A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_2 Olof Öhrn
1735_3 Olof Öhrn
1735_4 Olåf Örn
1735_5 Olof Örn
1735_6 Olåf Örn
1735_7 Olof Öhrn
1735_8 Olof Öhrn
1744 Olof Örn
1745 Olåf Öhrn
1746 Olof Örn
1747 Olåf Öhrn
1748 Olåf Öhrn
1752 Olof Öhrn 12.3.1752 poistui
1752 Johan Kåck 12.3.1752 täydennysmies
1752b Johan Kåck
1753 Johan Kåck
1754 Johan Kåck
1756 Johan Kåck
1768 Gust: Reinholt Jägerhorn
1773 Anders Woi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Johan Reis 1758 33 Kuopio Län, Idensalmi 15.11.1814 325

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Iisalmen komppania
x.8.1700 Riga 102 Markuss Markuson Huttuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Iisalmen komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Marckus Marckuson Huttuin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Iisalmen seurakunta avioliittoluvat
519 1.10.1777 102 Johan Reis Soldaten Chatarina Jacobsdotter Safwolain Pigan

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutukset

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Ullmala
Ullmala
Närko
Påhl Wäisäin
Isack Sonnin
Hemming Husso
1758 Ullmala
Ullmala
Nerko
Påhl Wäisäin
Isak Sonninen
Hemming Husso
1767 Ullmala
Ullmala
Nerko
Påhl Wäisäin
Isak Sonnin
Johan Wäisäin
1782 Ullmala
Ullmala
Nerko
Staff: Wäijsäin
Isak Sonnin
Petter Wäijsäin
1795 Ulmala
Ulmala
Nercko
Staffan Wäisäin
Isaac Sonnin
Pehr Wäisäin
1804 Ulmala
Ulmala
Nercko
Staff: Väisäin
Isack Sonnin
Per Väisäin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 102 varamies
-
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Petter Kaupin orten 27 1 ogift 5 8 (1787) 1761
Katselmus 1799_v 1799
Pål Kainolain 14.3.1797 sai eron
Henric Husso Idensalmi 22 2 ogift 5 8 1/2 26.3.1798 palkka­mies 1777
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 102 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Petter Kaupin (1787) 27 5 orten
  1 8 ogift 1761
Katselmus 1799_v 1799
Pål Kainolain  
14.3.1797 sai eron
Henric Husso 26.3.1798 palkka­mies 22 5 Idensalmi
  2 8 1/2 ogift 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
1780_v Ifvar Huttuin
1781_v Jöran Huttuin
1808_v Henric Husso 1.11.1808 ruotuun 108

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 102 varamies
-
Luettelo 1773b_v 7.8.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1753_v Hendrich Kumbul: 1.8.1753 otettu
1754_v Hendr. Kumbulain palkkamies
1754b_v Hend. Kumbul:n palkkamies
1754c_v Hendrich Kumbul:n
1756_v Hendrich Kumbul:n
1756b_v Hendrich Kumbul:n
1757_v Hendrich Kumbul:
1758_v Hendrich Kumbulain
1758b_v Henr: Kumbulain
1759_v Hindrich Kumbulain
1760_v Henrich Kumbulain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 101Ruotu 103

© Väinö Holopainen 2024