AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hautajais- ja kruunajaisapu 1752

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1752

Hautajais- ja kruunajaisapu 1752

Förteckning öfwer de Gemenas Begrafning och Kröningz Hielpen Wid Idensalmj Compagnie af Kong: Maij:tz Sawolax Infanterie Regemente för Åhr 1752

Idensalmj 24.3.1753

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Matts Giöck 16
3 Lars Blom 16
4 Johan Kåstfeldt 16
5 Lars Sund 16
6 Lars Biörklund 16
7 Johan Mörtt 16
8 Johan Lejon 16
9 Petter Tall 16
10 Olof Gran 16
11 Lars Backman 16
12 Elias Berg 16
13 Olof Hielmberg 16
14 Olof Toljn 16
15 Christer Högberg 16
16 Matts Issbeck 16
17 Ifwar Argilander 16
18 Johan Dunder 16
19 Jacob Lund 16
20 Johan Wass 16
21 Samuel Biörck 16
23 Daniel Sijk 16
24 Erich Skiön 16
25 Petter Stadig 16
26 Simon Siörman 16
27 Olof Swensk 16
28 Jacob Huus 16
29 Petter Ljten 16
30 Påhl Linqwist 16
31 Petter Grönlund 16
32 Påhl Skiönfeldt 16
33 Carl Snickare 16
34 Nils Bålström 16
35 Elias Ljman 16
36 Lars Hiort 16
37 Michell Bergman 16
38 Lars Rusk 16
39 Staffan Hurtig 16
40 Nils Giös 16
41 Thomas Frisk 16
42 Hendrich Lapp 16
44 Anders Karel 16
45 Hendrich Eek 16
46 Påhl Fors 16
47 Måns Ahlgren 16
48 Joseph Ålbom 16
49 Erich Höök 16
50 Elias Nyberg 16
51 Matts Tallqwist 16
52 Staffan Assp 16
53 Påhl Ung 16
54 Erich Flygare 16
55 Gustaf Njrberg 16
56 Petter Lunberg 16
57 Dafwid Linberg 16
58 Petter Karp 16
59 Elias Wjnberg 16
60 Erich Pjhlman 16
61 Abram Haman 16
62 Påhl Tjhl 16
63 Påhl Rääf 16
65 Thomas Trast 16
66 Hendrich Manck 16
67 Hendrich Qwistberg 16
68 Lars Moberg 16
69 Påhl Lustig 16
70 Olof Forman 16
71 Markus Stranberg 16
72 Påhl Nederfors 16
73 Christer Ståhl 16
74 Olof Ask 16
75 Jacob Salman 16
76 Staffan Mård 16
77 Carl Lax 16
78 Olof Järnskoo 16
79 Samuel Ellgh 16
80 Christer Fagerlund 16
81 Anders Hägqwist 16
82 Staffan Järnberg 16
83 Jacob Flinck 16
84 Jöran Swahn 16
86 Olof Loo 16
87 Lars Realman 16
88 Anders Nederström 16
89 Johan Lindrot 16
90 Anders Hultjn 16 (vapaaehtoinen)
91 Erich Rask 16
92 Hendrich Huuk 16
93 Carl Fick 16
94 Johan Gröndal 16
95 Staffan Renhorn 16
96 Olof Wechman 16
97 Påhl Kiälberg 16
98 Påhl Fallck 16
99 Johan Pardon 16
100 Erich Åkersteen 16
101 Johan Barck 16
102 Johan Kåck 16
103 Hendrich Sparf 16
105 Carl Sanberg 16
107 Petter Kuobjn 16
108 Lars Malm 16
109 Jacob Haak 16
110 Jacob Karlberg 16
111 Olof Rossenberg 16
112 Hemming Ullman 16
113 Johan Stårck 16
114 Påhl Bruun 16
115 Påhl Alström 16
116 Petter Dalström 16
117 Petter Rönström 16
118 Olof Salström 16
119 Thomas Eckman 16
120 Johan Båck 16
121 Ifwar Ahl 16
122 Lars Brask 16
123 Jacob Lillia 16
124 Påhl Kålberg 16

Lähde: Nide 8844 Astia

© Väinö Holopainen 2023