AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 54

Iisalmen komppania: ruotu 54 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Haajainen, Haajaistaipale (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Olof Tikkanen mainittu 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1696
Olof Palm ennen 1729 7.3.1729
Johan Korp 7.3.1729 24.8.1741
Erik Flygare 29.11.1743 26.2.1763
Lars Lust Lyytikäinen 3.5.1763 3.4.1773 täydennysmies 54
Johan Hök 23.4.1773 21.8.1775
Staffan Flykt 12.12.1775 23.5.1795
Josua Cajanus 24.8.1795 7.9.1805 täydennysmies 53/54
Lars Spjut Nousiainen 12.3.1806 mainittu 1808

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 54 varamies
Lars Kumpulainen mainittu 1752 mainittu 1760
Lars Lyytikäinen mainittu 1764 ruotuun 54
Johan Lappalainen 1773 1774
Mickel Ollikainen 27.6.1774 mainittu 1775
1776 lähtien ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
Ananias Kurtelius 1774 mainittu 1781
Erik Piippo mainittu 1788 27.6.1788
Abraham Sutinen 1789
Mats Pehkonen 12.3.1806 17.8.1808


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Olof Palm 7.3.1729 kotitilan hoitoon
Johan Kårpp 7.3.1729
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Eric Flygare
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Eric Flygare
Katselmus 1751 22.4.1751
Erick Flygare
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Flygare
Katselmus 1758 8.3.1758
Erick Flygare 36 14 1744 (laskettu) 1722
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Kårp 24.8.1741 karkasi leiristä
Eric Flygare 29.11.1743 palkka­mies 26.2.1763 sai eron
Lars Lydikäin Lust Idensalmi 30 1/4 ogift 3.5.1763 täydennys­mies, palkkamies 1737
Katselmus 1772 3.4.1773
Lars Lust Idens: 26 6 1/4 gift 1766 (laskettu) 5.4.1773 hylättiin 1746
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Lust 3.4.1773 hylättiin
Johan Höök Nyland 25 2 1/3 gift 11 4 23.4.1773 palkka­mies 21.8.1775 hylättiin 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Höök 21.8.1775 hylättiin
Staffan Flykt Jorois Socken 21 2 2/3 gift 5 8 12.12.1775 palkka­mies 1757
Katselmus 1782 11.7.1782
Staph. Flycht Jorois 31 2/3 6 2/3 gift 5 8 1776 (laskettu) 1751
Katselmus 1785 6.7.1785
Staffan Flycht Jorois 35 9 7/12 gift 5 8 1776 (laskettu) 1750
Katselmus 1788 24.9.1788
Staffan Flykt Jorois 38 12 7/12 gift 5 8 1776 (laskettu) 1750
Katselmus 1789 5.11.1789
Staffan Flyckt Jorois 39 19 1/4 gift 5 8 1770 (laskettu) 1750
Katselmus 1790 17.9.1790
Staffan Flyckt Jorois 40 14 1/2 gift 5 8 1776 (laskettu) 1750
Katselmus 1795 10.6.1795
Stephan Flygt Jorois 44 19 gift 5 8 1776 (laskettu) 1751
Katselmus 1798 28.6.1798
Staffan Flycht 23.5.1795 kuoli
Josua Cajan orten 28 2 3/4 gift 5 7 1/2 24.8.1795 täydennys­mies 53/54 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Josua Cajan orten 31 gift 5 7 1/2 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Josua Cajan orten 34 12 gift 5 7 1/2 1792 (laskettu) 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Kårp palkkamies
1733 Johan Kårp
1734 Johan Kårpp
1735 Johan Kårpp
1736 Johan Kårp
1737 Johan Kårp
1738 Johan Korpp
1739 Johan Korpp
1740 Johan Kårpp
1741 Johan Kårp
1744 Erich Flygare
1745 Erich Flygare
1746 Hind: Flygare
1747 Erich Flygare
1748 Erich Flygare
1749 Eric Flygare
1750 Erich Flygare
1751 Erich Flygare
1752 Erich Flygare
1753 Erich Flygare
1754 Erich Flygare
1755 Erick Flygare
1756 Erich Flygare
1757 Erich Flygare
1758 Erich Flygare
1759 Erich Flygare
1760 Erich Flygare
1761 Erik Flygare
1762 Erich Flygare
1763 Erich Flygare 26.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Lars Lust 3.5.1767 otettu
1768 Lars Lust
1769 Lars Lust
1770 Lars Lust
1771 Lars Lust
1773 Lars Lust 3.4.1773 hylättiin
Johan Höök 23.4.1773 palkkamies
1775 Joh: Hök 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Staffan Flyckt 12.12.1775 palkkamies
1777 Staffan Flycht
1778 Staffan Flycht
1779 Staffan Flycht
1780 Staffan Flycht
1781 Staffan Flycht
1782 Staffan Flycht
1783 Staffan Flycht
1784 Staffan Flycht
1785 Staffan Flycht
1786 Staffan Flykt
1787 Staffan Flycht
1788 Staffan Flycht
1789 Stephan Flygt
1790 Stefan Flygt
1791 Stephan Flygt
1792 Stephan Flygt
1793 Staffan Flycht
1794 Staffan Flycht
1795 Staffan Flycht 23.5.1795 kuoli
Johan Cajan 24.8.1795 täydennysmies
1796 Josua Cajan
1797 Josuva Cajan
1798 Josuva Cajan
1799 Josuva Cajan
1800 Josuva Cajan
1801 Josuva Cajan
1802 Josua Cajan
1803 Josuva Cajan
1804 Josuva Cajan
1805 Josuva Cajan
1806 Josuva Cajan 7.9.1805 sai eron
Lars Nousiain Spiut 12.3.1806 palkkamies
1807 Lars Spiut
1808 Lars Spiut

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774 7.3.1774
Lars Lust 5.4.1773 hylätty
Joh: Hök Nyland 25 ogift 23.4.1773 palkkamies hyväksytään 1749

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Oluff Larsson Tickanen
1700_8 Oluff Larsson Tickainen
1700_11 Oluff Larsson Tickainen
1700_12 Oluff Larsson Tickainen
1701_2 Oluff Larsson Tickainen
1701_3 Oluff Larsson Tickanen
1701_4 Oluff Larsson Tickainen
1701_5 Oluff Larsson Tickanen
1701_6 Oluff Larsson Tickanen
1701_7 Oluff Larsson Tickainen
1701_8 Oluff Larsson Tickainen
1701_9 Oluff Larsson Tickainen
1701_10 Oluf Larsson Tickainen
1701_11 Oluff Larsson Tickainen
1701_12 Oluff Larsson Tickainen
1702_1 Oluff Larsson Tickain
1702_2 Oluff Larsson Tickanen
1702_3 Oluff Larsson Tickainen
1702_4 Oluff Larsson Tickanen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
114 Eric Flygare ikä 31
puoliso: Marg. Lappal
Iisalmi RK 1768-1773
II:177 Hajasen 2 Höök 53
Iisalmi RK 1774-1779
27 Hapajärvi 4 Lars Lust s. 1745
puoliso: Maria Savolain s. 1750
afsked sold
13 Hajaisen 2 Johan Höök s. 1749
puoliso: Christina Kälblom s. 1754
yliviivattu
46 Hernejärvi 3 Staph: Classon Flygare s. 1750
puoliso: Anna Ullman s. 1752
Iisalmi RK 1780-1786
20 Hajais 2 Staph: Flygt s. 1750
puoliso: Anna Ullmain s. 1752
Iisalmi RK 1787-1793
23 Hajais 2 Staph: Flygt s. 1750
puoliso: Anna Ullmain s. 1752
Iisalmi LK 1764-1787
20 Hajais Staph Flygt
lapsia: Anna, Maria Elis, Louisa, Catharina, Helena, Augustus
Såld
Iisalmi LK 1780-1785
15 Hajais 2 Staph: Flygt
lapsia: Anna, Maria, Catharina, Helena, Louisa, Augustus, Johan
32 Hapajärfwi 7 Lars Lustig
lapsia: Lars, Petter, Josua, Maria
Torp:
- Larst Lust
Iisalmi LK 1790-1826
20 Hajais 2 Staff Flygt
puoliso: An. Ulmain
lapsia: Anna, Katarina, Augustus
af:, bör stå p. 38

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Hapajärvi Lars Lydicäin Lust
puoliso: Maria Savolain
lapsia: Johannes, Laurentius, Petter, Josua, Gustaf, Maria
Hajais
Idensalmi
Joh Hök
puoliso: Christina Kihlbom Kälblom s. 1754 vih. 4.12.1774
lapsia: Anna Maria
Hajais
Hernejärvi
Staphan Flygt
puoliso: Anna Ullmain s. 1752
lapsia: Staphan, Maria Elisabeth, Louisa, Anders Joh., Catharina, Johan
Pastoratet Josua Kajanus s. 1770K k. 1806

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1808 Hajaisen 2 Soldat Lars Nåusiain Spiut 582

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1737_1 Johan Kårp
1737_2 Johan Kårp
1744 Erich Flygare 29.11.1743 otettu
1745 Erich Flygare
1746 Erich Flygare
1747 Erich Flygare
1748 Erich Flygare
1752 Erich Flygare
1752b Erich Flygare
1753 Erich Flygare
1754 Erich Flygare
1756 Erich Flygare
1767 Lars Lust 3.5.1767 otettu
1768 Lars Lust
1773 Johan Hök 23.8.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
13.8.1739 Soldaten Johan Korpi 33
18.8.1740 Soldaten Johan Kårp 507v
16.1.1747 Solldaten Johan Påhlsson Ryttkönen Korp 121o
28.1.1751 Soldaten Erik Flygare Pörsämäki 162v
27.1.1752 Soldaten Erich Lappalainen Flygare Pörsämäkj 63o

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Iisalmen komppania
x.8.1700 Riga 54 Oluff Larsson Tickainen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Iisalmen komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Oloff Larson Tickain

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hajasby
Hajasby
Hajasby
Oloff KumbuLn
Ands Huttuin
Ands Heiskain
1758 Hajaistaipal
Hajaisen
Hajaisen
Olof Kumbulain
Anders Huttuin
Lars Junduin
1767 Hajaistaipal
Hajaisen
Hajaisen
Olof Kumbulain
Anders Huttuin
Lars Junduin
1782 Hajastaipal
Hajasen
Hajasen
Petter Kumbulain
Lars Jundunen
And:s Huttuin
1795 Hajastaipal
Hajais
Hajais
Pehr Kumbulain
Lars Junduin
And: Huttuin
1804 Hajastaipal
Hajas
Hajas
Per Kumbulain
Lars Junduin
And: Huttuin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 54 varamies
Michel Michels. Ollikain Idensalmi 14 1/2 ogift 9 3 27.6.1774 otettu 1761
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
Eric Pjppo 27.6.1788 ruotuun 101
-

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
1780_v Ananias Kurteljus
1781_v Ananias Kurtelius
1808_v Mats Pachkoin 17.8.1808 Vaasan sairaalaan

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 54 varamies
Johan Lappalain Idensalmi Sokn 14 poika 1759
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Joh Lappalain 15 1 1773 (laskettu) hylätään 1759
Luettelo 1789_v 17.3.1789
Ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
Eric Pjppo 19.6.1788 ruotuun 101
Abraham Sutinen 24 hyväksytään 1765
Luettelo 1807_v 20.2.1807
- 12.3.1806
Mats Pächkoin Idensalmi 22 12.3.1806 palkkamies 1785

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1808 Hajaisen 2 Varg: k: Maats Pehkonen 582

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Lars Kumbulain
1753_v Lars Kumbulain
1754_v Lars Kumbulain
1754b_v Lars Kumbul:n
1754c_v Lars Kumbul:n
1756_v Lars Kumbulain
1756b_v Lars Kumbul:n
1757_v Lars Kumbulain
1758_v Lars Kumbulain
1758b_v Lars Kumbulain
1759_v Lars Kumbolain
1760_v Lars Kumbulain
1764_v Lars Lydikäin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 53Ruotu 55

© Väinö Holopainen 2021