AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla up Commenderingen af Infanterie som utj Gvarnizon här pä Nyslått nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
24 Påhl Utter
29 Bengt Tierman
54 Johan Kårp
57 Olof Hörning
65 Mattz Ståhlberg
69 Påhl Lustig
74 Zachris Helberg
91 Anders Hagelberg
108 Petter Tidenberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslått 3.2.1737

Första Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Infanterie som är I garnizon här i Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
24 Påhl Utter
29 Bengt Tierman
54 Johan Kårp
57 Olof Hörning
65 Mattz Ståhlberg
69 Påhl Lustig
74 Zachris Helberg
108 Petter Tidenberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslått 21.2.1737

senare Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Savolax Infanterie som nu är till Nyslotz Gvarnizon och till gräntze Wachten i Carelen d: 15 innewarande ankomne, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Ahlberg
16 Mattz Isbek
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwed Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Råbek
85 Olof Kettolin Corp:
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Maaliskuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslått 21.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Ahlberg
16 Mattz Isbek
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwed Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Råbek
85 Olof Ketolin Corp:
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Huhtikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensallmj Compag: Nyslott 14.3.1737

April Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Ahlberg
16 Mattz Issbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwed Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Ollof Råbeck
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Toukokuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 17.4.1737

Maij Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Ahlberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwed Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Råbeck
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Kesäkuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compagnie Nyslått 16.5.1737

Junij Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Ahlberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
52 Hämmin Aspp
63 Arfwed Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Råberg
85 Olof Ketolin Corporal
118 Nils Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Heinäkuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 13.6.1737

Julj Monadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wacht i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Alberg
16 Mattz Isbeck
18 Matt Dunder
26 Simon Siörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwid Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Råberg
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Elokuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 18.7.1737

Augusti Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wacht i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Ahlberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwid Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Roberg
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Syyskuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 15.8.1737

September Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Alberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Siörman
52 Hemming Asp
63 Arfwid Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Roberg
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Lokakuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 12.9.

October Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Alberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Siörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwid Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Roberg
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Marraskuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 17.10.1737

November Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Alberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Siörman
52 Hemming Aspp
63 Arfwid Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Roberg
85 Olof Ketolin Corporal
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

Joulukuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Idensalmj Compag: Nyslott 14.11.1737

December Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wacht i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Samuel Alberg
16 Mattz Isbeck
18 Mattz Dunder
26 Simon Sörman
63 Arfwid Lindberg
71 Hans Strandberg
77 Lars Bröms
83 Olof Roberg
85 Olof Ketolin
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8815 Astia

© Väinö Holopainen 2023