AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 65 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 65 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Salahmi, Valkiamäki, Vieremä (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Samuel Räsänen 1695 mainittu 1700 1
Pål Adell 1704 mainittu 1721 2
Johan Algren mainittu 1724 3
Henrik Granholt Hyvärinen ennen 1729 14.12.1734 4
Mats Stålberg 14.12.1734 23.8.1741 5
Gustav Stålberg 15.2.1742 1743 6
Mats Stålberg 1743 17.7.1745 uudestaan 7
Gustav Stålberg mainittu 1746 22.5.1750 8
Tomas Trast Kärkkäinen 21.1.1751 16.2.1763 9
Anders Hultin 27.4.1763 29.12.1785 ruotu 64 10
Nils Kristian Karlqvist 29.12.1785 15.4.1789 11
Henrik Ny 15.4.1789 10.6.1795 ruotu 50 12
Anders Gustav Savander 10.6.1795 29.9.1798 ruotu 55 13
Johan Bovilan 29.9.1798 mainittu 1809 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 65 varamies
Henrik Kettunen mainittu 1752 mainittu 1753 1
Nils Roivainen 28.2.1754 mainittu 1775 ruotu 52 2
1776 lähtien ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Olof Heiskanen mainittu 1780 mainittu 1788 ruotu 66 3,4
Henrik Ny 1795 1.11.1808 ruotu 66 4,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
Påhl Addell 10.3.1719 palasi Venäjältä vankeudesta
Katselmus 1720 15.9.1720
Påhl Adell Sawolax 36 16 1/2 1704 (laskettu) 1684
Katselmus 1721 21.9.1721
Phåll Adell Safwolax 37 17 1/2 gift 1704 (laskettu) 21.9.1721 saa eron 1684
Katselmus 1735 17.6.1735
Hindrich Granholdt 14.12.1734 sai eron
Mattz Ståhlberg Saw 20 1/2 ogift 14.12.1734 palkka­mies 1715
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Gustaf Stålberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Gustaf Ståhberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Thomas Trast
Katselmus 1754 9.4.1754
Tohmas Trast
Katselmus 1758 8.3.1758
Thomas Trast 28 7 1751 (laskettu) 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Matts Stålberg 23.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Gustaw Ståhlberg 15.2.1742 palkka­mies 1743 toiseen rykmenttiin
Matts Stålberg 1743 palasi vankeudesta 17.7.1745 hylättiin
Gustaw Ståhlberg 22.5.1750 kuoli Helsingissä
Thomas Kärkäin Trast 21.1.1751 palkka­mies 16.2.1763 sai eron
And Hultin Carelen 32 16 ogift 27.4.1763 ruodusta 64 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Anders Hultin Karelen 38 22 gift 1750 (laskettu) 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Hultin 40 25 1/3 gift 11 3 1.3.1750 otettu 1735
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Hultin 22.7.1777 ylennettiin majoittajaksi
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Hultin majoittaja saa korpraalin palkan
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Hultin saa palkan
Katselmus 1788 24.9.1788
Carlqvist vänrikki saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Christian Carlqvist 15.4.1789 siirrettiin
Hindric Ny orten 39 18 1/2 ogift 5 8 15.4.1789 ruodusta 50 1750
Katselmus 1790 17.9.1790
Hind: Ny orten 40 19 1/2 ogift 5 8 1771 (laskettu) 1750
Katselmus 1795 10.6.1795
Henric Ny orten 44 23 ogift 5 6 1/4 1772 (laskettu) 10.6.1795 saa eron 1751
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Ny 10.6.1795 erotettiin
Anders Gustaf Sawander 10.6.1795 lippu­mies ilman palkkaa
Katselmus 1801 15.6.1801
Gustaw Sawander 29.9.1798 ruotuun 55
Joh: Bowilan orten 41 gift 5 5 29.9.1798 huilunsoittaja 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Joh: Bovilan orten 44 5 1/3 gift 5 5 1799 (laskettu) 1760
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Bovilan Idensalmi 49 31 gift 5 6 1778 (laskettu) 1760
Katselmus 1809b 16.10.1809
Johan Bovilan Jdensalmi 49 1/2 31 1/4 gift 5 6 1778 (laskettu) 1760
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
Påhl Addell 10.3.1719 palasi Venäjältä vankeudesta
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Påhl Adell 1704 (laskettu) 36 Sawolax
  16 1/2 1684
Katselmus 1721 21.9.1721
Phåll Adell 1704 (laskettu) 37 Safwolax
21.9.1721 saa eron 17 1/2 gift 1684
Katselmus 1735 17.6.1735
Hindrich Granholdt  
14.12.1734 sai eron
Mattz Ståhlberg 14.12.1734 palkka­mies 20 Saw
  1/2 ogift 1715
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Gustaf Stålberg  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Gustaf Ståhberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Thomas Trast  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Tohmas Trast  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Thomas Trast 1751 (laskettu) 28
  7 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Matts Stålberg  
23.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Gustaw Ståhlberg 15.2.1742 palkka­mies
1743 toiseen rykmenttiin
Matts Stålberg 1743 palasi vankeudesta
17.7.1745 hylättiin
Gustaw Ståhlberg  
22.5.1750 kuoli Helsingissä
Thomas Kärkäin Trast 21.1.1751 palkka­mies
16.2.1763 sai eron
And Hultin 27.4.1763 ruodusta 64 32 Carelen
  16 ogift 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Anders Hultin 1750 (laskettu) 38 Karelen
  22 gift 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Hultin 1.3.1750 otettu 40 11
  25 1/3 3 gift 1735
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Hultin  
22.7.1777 ylennettiin majoittajaksi
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Hultin   majoittaja saa korpraalin palkan
 
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Hultin   saa palkan
 
Katselmus 1788 24.9.1788
Carlqvist   vänrikki saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Christian Carlqvist  
15.4.1789 siirrettiin
Hindric Ny 15.4.1789 ruodusta 50 39 5 orten
  18 1/2 8 ogift 1750
Katselmus 1790 17.9.1790
Hind: Ny 1771 (laskettu) 40 5 orten
  19 1/2 8 ogift 1750
Katselmus 1795 10.6.1795
Henric Ny 1772 (laskettu) 44 5 orten
10.6.1795 saa eron 23 6 1/4 ogift 1751
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Ny  
10.6.1795 erotettiin
Anders Gustaf Sawander 10.6.1795 lippu­mies ilman palkkaa
 
Katselmus 1801 15.6.1801
Gustaw Sawander  
29.9.1798 ruotuun 55
Joh: Bowilan 29.9.1798 huilunsoittaja 41 5 orten
  5 gift 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Joh: Bovilan 1799 (laskettu) 44 5 orten
  5 1/3 5 gift 1760
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Bovilan 1778 (laskettu) 49 5 Idensalmi
  31 6 gift 1760
Katselmus 1809b 16.10.1809
Johan Bovilan 1778 (laskettu) 49 1/2 5 Jdensalmi
  31 1/4 6 gift 1760

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Grahnhålt palkkamies
1733 Hindrich Granhålt
1734 Hind: Granhålt
1735 Hindrich Grahnhålt 14.12.1734 kotitilan hoitoon, esitti miehen tilalleen
Matz Ståhlberg 14.12.1734 palkkamies
1736 Mattz Ståhlberg
1737 Mattz Ståhlberg
1738 Matthes Ståhlberg
1739 Matts Ståhlberg
1740 Matts Stålberg
1741 Mats Ståhlberg
1744 Mats Ståhlberg
1745 Mats Stålberg
1746 Gustaf Stålberg
1747 Gustaf Stålberg
1748 Gustaf Stålberg 1742 otettu 1742 karkasi Ruotsissa
1749 Gustaf Stålberg 15.6.1749 karkasi
-
1750 Gustaw Stålberg 7.9.1749 otettu 23.5.1750 kuoli
-
1751 Thomas Trost 21.1.1751 palkkamies
1752 Thomas Trast
1753 Thomas Trast
1754 Thomas Trast
1755 Thomas Trast
1756 Thom: Trast
1757 Thomas Trast
1758 Thomas Trast
1759 Thomas Trast
1760 Thomas Trast
1761 Thomas Trast
1762 Thomas Trast
1763 Thomas Trast 26.2.1763 hylättiin
Anders Hulltin 27.4.1763 ruodusta 64
1764 Anders Hultin
1766 Anders Hultin
1767 Anders Hultin
1768 Anders Hultin
1769 And: Hultin
1770 Thomas Trast
1771 Anders Hultin
1773 Anders Hultin
1775 And: Hultin
1776 Anders Hullten
1777 Anders Hultin varusmestari saa palkan
1778 Anders Hultin
1779 Anders Hultin majoittaja saa palkan
1780 And: Hultin
1781 Anders Hultin
1782   majoittaja saa palkan
1783 Anders Haltin
1784 Anders Hultin
1785 Anders Hultin majoittaja saa palkan
1786 Anders Hultin majoittaja saa palkan 29.12.1785 sai eron
Carl Qwist 29.12.1785 vänrikki saa palkan
1787 Carlqvist vänrikki saa palkan
1788 Nils Christian Carlqvist ylimääräinen vänrikki
1789 Nils Christian Carlqvist 15.4.1789 poistettiin
Henric Ny 15.4.1789 ruodusta 50
1790 Henric Ny
1791 Henric Ny
1792 Hinric Ny
1793 Henric Ny
1794 Henric Ny
1795 Henric Ny 10.6.1795 hylättiin
Anders Gustaf Savander 10.6.1795 palkkaamaton
1796 And Gust Savander lippumies saa palkan
1797 A:G: Savander lippumies saa palkan
1798 And: G: Savander lippumies saa palkan
1799 And: G: Savander lippumies saa palkan 29.9.1798 ruotuun 55
Johan Bovilan 29.9.1798 huilunsoittaja
1800 Johan Bovilan
1801 Johan Bovelan
1802 Joh: Bowilan
1803 Joh: Bowilan
1804 Johan Bowilan
1805 Johan Bovilan
1806 Johan Bovelan
1807 Johan Bovilan
1808 Johan Bovilan

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Palkka Arvo Nimi Kommentit
1807 4de Corporal Johan Bovilan
1809 4de Corporal Johan Bovelan

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Samuel Henderson Räsein

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
117 Thomas Trast s. 1730
puoliso: Maria Palm
lapsia: Helena, Christina
Iisalmi RK 1768-1773
194 Nissilä 2 Thomas Trast s. 1729
puoliso: Maria Heiskain s. 1737
lapsia: Helena, Christina, Anna, Maria, Elisabetha, Margaretha
afsked sold
217 Walkiamäki 4 And: Hultin s. 1735
puoliso: Brig: Soph: Schmidt s. 1735
lapsia: Magdal Charlotta
Iisalmi RK 1774-1779
173 Nissilä 2 Thom: Trast s. 1729
puoliso: Maria Heiskain s. 1737
lapsia: Helena
afsked sold
296 Salahmi Anders Hultin s. 1733
puoliso: Brita Smith s. 1735
Iisalmi RK 1780-1786
220 Nissilä 2 Thom: Trast s. 1729
puoliso: Christina Huttuin
lapsia: Christina, Anna, Helena, Elisabeth
Förafsk. S.
Iisalmi RK 1787-1793
382 Salahme Henr. Ny s. 1741
puoliso: Christina Karjal: s. 1745
lapsia: Elisabeth, Henric
Iisalmi RK 1805-1815
150 Pastoratet 9 Joh. Hinr. Bovelan s. 1761
puoliso: Sara Mähöin s. 1762
lapsia: Anders
T. Korp.
Iisalmi LK 1750-1782
196 Nissilä 2 Trasten
lapsia: Helena, Christina, Anna, Maria, Elisabeth, Margetha
afsked sold:
Iisalmi LK 1764-1787
233 Nissilä 2 Trast
lapsia: Anna, Maria, Elisabet, Margeta
Afs: Sold:
Iisalmi LK 1780-1785
- And: Hultin Corp:
Iisalmi LK 1790-1826
879 Pastoratet 9 Johan Henr Bowelan
puoliso: Sara Mähöin
lapsia: Anders Joh, Sara Maja, Karl Gustaf
T Korp:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Pardala Henrich Hywärinen Granholts
puoliso: Brita Mackoinen
lapsia: Anna, Britha, Christina, Henricus, Catharina, Eschillus
Martis
Werämä
Matts Mattson Stålberg
puoliso: Helena Påls dotter Mackoinen s. 1709K k. 28.4.1749 vih. 1737
lapsia: Mathias, Margareta, Paulus, Petrus
Gustaf Stålberg
puoliso: Elin Mackoinen
lapsia: Brita, Gustavus, Jacobus
Valkiais
Salahme
And. Hultin
puoliso: Brita Soph. Schmidt
lapsia: Magdal. Charlot, Amos
Pastoratet Joh. Bovilan
puoliso: Sara Michaelis Mähöin Nederström s. 1762 k. 22.2.1821 vih. 25.1.1782
lapsia: Staphan, Anna Louisa, Ulrica

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1731 Salama 1 Solld: Hindrich Grönhålldtz hustru 2065B
Iisalmi 1732 Salame 1 Såld: Grenholtz ho 1783B
Iisalmi 1733 Salome 1 Såld: Grenhåldz hustru 2174A
Iisalmi 1734 Salame 1 Såldat Granholtz hustru 2137B
Iisalmi 1735 Salame 1 Såld Granhåltz hustru 2365A
Iisalmi 1736 Ryhälä 1 Såld. Granholtz h:o 1816A
Iisalmi 1737 Ryhälä 1 Sold. Granholtz hustro 1804A
Iisalmi 1738 Salamä 1 Sålld: hustrun Helena 3137
Iisalmi 1739 Salamä 1 Soldat hustrun Helena 4357A
Iisalmi 1743 Salamä 1 Sold: hustr Helena 1010
Iisalmi 1808 Pastoratet Tp. Korp: Joh. Bovelan 698

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Johan Ahlgreen
1724_11 Johan Ahlgreen
1724_11 Johan Ahlgreen
1737_1 Mattz Ståhlberg
1737_2 Mattz Ståhlberg
1744 Mattz Ståhlberg
1745 Gustaf Stålberg
1746 Gustaf Ståhlberg
1747 Gustaf Ståhlberg
1748 Gustaf Stålberg
1752 Thomas Trast
1752b Thomas Trast
1753 Thomas Trast
1754 Thomas Trast
1756 Thomas Trast

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
10.2.1702 Såldaten Samuel Räisäin 85
20.8.1733 Såldaten Hinrich Granholt 611
29.1.1735 Sålldaten Hinrich Granholt 78
16.1.1747 Solldaten Gustaf Perno Stålberg Safwolax Läns Infanterie Regemente och Idensallmi Compagnie 118v
16.1.1747 Solldaten Gustav Pärno Ståhlberg 15o
28.2.1771 Corporalen Anders Huluin 249o

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Iisalmen komppania
x.8.1700 Riga 65 Samuel Henderson Räsein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
31.3.1694 Narfven Samuel Räsäinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1694 .. 1.9.1694 Narven Samuel Räsäinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven Samuel Räsäinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven Samuel Räsäinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Iisalmen komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Samuel Andersson Räisein

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Salame
Salame
Walkianemj
Påhl Mackoin
Olof Mackoin
Lars Remes
1758 Salami
Salami
Walkjamäki
Påhl Mackoin
Olof Mackoin
Lars Rämäs
1767 Salahmi
Salahmi
Walkiamäki
Pål Mackoin
Olof Mackoin
Lars Remes
1782 Salome
Salome
Walkiamäki
Eskil Mackoin
Samuel Mackoin
Lars Remes
1795 Walkiamäki
Salahmi
Salahmi
Lars Remes
S: Mackoin
Eskel Mackoin
1804 Valkiamäki
Salahme
Salahme
Lars Remes
Sam Mackoin
Eskil Mackoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Matti Jääskeläinen Ståhlberg Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 65 varamies
Nils Roivain Idensalmi 34 1/2 gift 11 4 1741
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Olof Heiskain orten
Katselmus 1799_v 1799
Henric Ny orten 28 5 gift 5 8 1/2 1794 (laskettu) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 65 varamies
Nils Roivain   34 1/2 11 Idensalmi
  4 gift 1741
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Olof Heiskain   orten
 
Katselmus 1799_v 1799
Henric Ny 1794 (laskettu) 28 5 orten
  5 8 1/2 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
1780_v Olof Hejskain
1781_v Olof Heiksian
1808_v Henric Ny 1.11.1808 ruotuun 66

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 65 varamies
Nils Roiwain 35 19 1754 (laskettu) 1738
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Nils Råifwain 33 20 1754 (laskettu) hyväksytään 1741

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hendrich Kettuin
1753_v Hendrich Kettuin 28.2.1754 hylätty
1754b_v Nils Råifwain
1754c_v Nils Råifwain 28.2.1754 otettu
1756_v Nils Råifwain
1756b_v Nils Råifwain
1757_v Nils Råifwain
1758_v Nils Råifwain
1758b_v Nils Roifvain
1759_v Nils Roifwain
1760_v Nils Råifwain
1764_v Niels Råifwain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 64Ruotu 66

© Väinö Holopainen 2023