AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaVärväysluettelot → 1774 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten värväysluettelo 11.3.1774 (Randasalmi)

Tässä täydennysmiesten katselmuksessa on lueteltu jokainen ruotu 1 - 124 erikseen

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Ikä Palv.v. Alkaen Selite Asti Kommentti Tulo → Lähtö
1 Wiando,
Ongiwesi
Joh: Rautiain 38 22 11.3.1774 poistetaan → 11.3.1774 poistetaan
Påhl Utter 15 hyväksytään → hyväksytään
2 Jyngännjemi,
Lapetelä
Joh: Turunen 30 1
3 Lapetelä Petter Timonen 16 1 hyväksytään → hyväksytään
4 Wäisälänmäki Jöran Mardikain 20 1 hylätään → hylätään
5 Mardickala Hend Koljoin 36 22 poistetaan → poistetaan
6 Pörsänmäkj Mårt: Lappalain 14 hyväksytään → hyväksytään
7 Pörsänmäkj Olof Poikoin 16 1/2
8 Pörsänmäkj Hend: Puronen 36 16 poistetaan → poistetaan
9 Pörsänmäkj,
Lapetelä
And: Karmits 17 hyväksytään → hyväksytään
10 Lapetelä Thom: Hynnin 16 1 hyväksytään → hyväksytään
11 Lapetelä -
12 Lapetelä,
Lambajerwj
-
13 Löytymäkj Petter Rytköyn 19
14 Löytymäk,
Kärjälä,
Pajumäki
Nils Kaupin 18 1/2 hyväksytään → hyväksytään
15 Pelawesi,
Lapetälä
Joh: Sastamoin 15 hyväksytään → hyväksytään
16 Pielavesi,
Taipal
Sam: Myckäin 14 hyväksytään → hyväksytään
17 Taipal,
Kåtaniemi
Staff: Jauhiain 16 hyväksytään → hyväksytään
18 Lammassalo,
Kuiwaniemi
Thom: Huttuin 18 1 ruotusotilaaksi → ruotusotilaaksi
Johan Pass ruotumies ruotumies →
19 Lammassalo,
Waraslax
Matts Sastamoin 16 hylätään → hylätään
20 Waraslax Isack Kajanus 15 hyväksytään → hyväksytään
21 Hejnämäki,
Wenehmäki
Joh: Kämiläin 33 15 poistetaan → poistetaan
Lars Niranen poika poika →
22 Heinämäki Sam: Mähöin 22 1/2 hyväksytään → hyväksytään
23 Heinämäki,
Lewäniemi,
Lambajerwi
Joh. Lappalain 40 22 poistetaan → poistetaan
Brusius Risainen 12 poika poika →
24 Lambajerwi -
25 Lambajerwi Olof Hujain 12
26 Pahkamäki,
Rotanmäki
Gust: Pesoin 18 1 hyväksytään → hyväksytään
27 Rotanlax,
Rotanmäki
-
28 Hapajerfwi Thom: Loo 23 1 hyväksytään → hyväksytään
29 Hapajerfwi -
30 Hapajerfwi Påhl Laukain 13 otetaan → otetaan
31 Hapajerfwi,
Kiuruwesi
Påhl Tickain 19 1 hyväksytään → hyväksytään
32 Kiuruwesi Pett: Tickain 25 hyväksytään → hyväksytään
33 Kiuruwesi Erich Räisäin 15 otetaan → otetaan
34 Kiuruwesi,
Sulkawa,
Salmjerwi
David Hof 25 otetaan → otetaan
35 Sulkawa -
36 Sulkawa Erick Panain 18 1 hyväksytään → hyväksytään
37 Sulkawa,
Tommanmäj
And:s Rissain 16 hyväksytään → hyväksytään
38 Tommanmäkj,
Niemisjerwi,
Joutzenniemi
Lars Panain 18 1/2 ruotusotilaaksi → ruotusotilaaksi
-
39 Rytköby,
Joutzenniemi,
Sulkawa
Pett: Pennain 18 hyväksytään → hyväksytään
40 Rytkö,
Kalljojerwj
Christ: Huttuin 21 otetaan → otetaan
41 Kalljojerwj Olof Tafwain 14 hyväksytään → hyväksytään
42 Kalljojerwj Hend Kächköin 15 hyväksytään → hyväksytään
43 Kalljojerwj,
Niemisjärwi
Joh Räisäin 17 otetaan → otetaan
44 Niemisjärfwi,
Kalljojerfwj,
Kåiwujerwj
Jöran Stoldt 32 1 otetaan → otetaan
45 Niemisjärwj Lars Ackain 38 22 poistetaan → poistetaan
Lars Tarfvoin 14 poika poika →
46 Niemisjärwj -
47 Hautajerfwi,
Niemisjärwi
Hend. Kilo 18 1 poistunut → poistunut
Michel Påhlson Fors 12 hyväksytään → hyväksytään
48 Hautajerfwj Olof Tarfwain 12 hyväksytään → hyväksytään
49 Käskiby,
Åssmangi,
Remexälä
Lars Tijhoin 16 hyväksytään → hyväksytään
50 Remexälä Erick Turpein 18 1 hyväksytään → hyväksytään
51 Lupueh,
Näländö
Påhl Ung 16 liian pieni → liian pieni
52 Lupueh Olof Häiskain 16 1 hyväksytään → hyväksytään
53 Lupueh,
Kiuruwesi,
Hajajstaipal
Anund Kurteljus 16 hyväksytään → hyväksytään
54 Hajaistaipal,
Hajaisen
Joh Lappalain 15 1 hylätään → hylätään
55 Pårowesi,
Wehmasjerwj,
Idensalmi
And Nirain 14 hyväksytään → hyväksytään
56 Whemasjerwj,
Idensalmi
Joh: Komulain 32 14 hyväksytään → hyväksytään
57 Idensalmi -
58 Pardala,
Hernejärfwi,
Idensalmi
Olof Ollikain 38 20 poistetaan → poistetaan
59 Pardala -
60 Walkiamäkj Nils Ackain 18 hyväksytään → hyväksytään
61 Walkiamäkj Pett: Mardikain 41 23 poistetaan → poistetaan
Hend Lydikäin 16 otetaan → otetaan
62 Hajaisen,
Weremäjerwj,
Walkjamäkj
Pett: Hynyin 18 hyväksytään → hyväksytään
63 Wjeremäjerwi Joh Kaipain 16 hyväksytään → hyväksytään
64 Wjeremäjerwi Joh Häiskain 16 hyväksytään → hyväksytään
65 Salome,
Walkiamäki
Nils Råifwain 33 20 hyväksytään → hyväksytään
66 Salome,
Martisenjerwj
Hend Pardain 21 pienikasvuinen → pienikasvuinen
67 Martisenjerwi,
Nissilä
Erick Kaipain 14 hyväksytään → hyväksytään
68 Nissilä Hend: Swan 15 1/2 hyväksytään → hyväksytään
69 Nissilä,
Caupila
-
70 Caupila,
Pörjä
Hind: Korhoin 29 1/2 hyväksytään → hyväksytään
71 Sukewa Mick: Kaupin 16 hyväksytään → hyväksytään
72 Sukewa,
Swänninmäki,
Ryhälä
Thom: Häiskain 28 9 poistetaan → poistetaan
73 Ryhälä,
Swänninmäki
Olof Ackain 19 ruotusotilaaksi → ruotusotilaaksi
74 Swänninmäki Knut Kainulain 15 kelpaamaton → kelpaamaton
75 Swänninmäki Erick Kasunen 14 hyväksytään → hyväksytään
76 Sångajerwj Joh: Hend: Malm 20 poistetaan → poistetaan
77 Sångajerwj -
78 Sångajerwj,
Toiwacko,
Pörsämäki
Staff: Flygare 23 2/3 kelpaamaton → kelpaamaton
79 Hapajerwi Jacob Sijra 20 4 hyväksytään → hyväksytään
80 Laka,
Hajaisen,
Päsmäri
Christ Koroin 23 12 poistetaan → poistetaan
81 Wehmasjerwj,
Hajaisen
-
82 Sälewä -
83 Kårpijerwi Matts Turoin 36 21 poistetaan → poistetaan
84 Jummis -
85 Kilpisari,
Rutako
Abr. Häiskain 22 1 poistetaan → poistetaan
86 Jummis,
Warpais
Påhl Korhoin 36 16 poistetaan → poistetaan
87 Jummis Christ Rytköin 39 22
88 Säläwä,
Hernejärwi,
Niemisjärwi
-
89 Petäjäjerwi,
Ojnasjerwi
Matts Eskelin 33 16 poistetaan → poistetaan
Petter Kordelain 18 poika hyväksytään poika →
hyväksytään
90 Rutako Aron Reijonen 18 1/2 hyväksytään → hyväksytään
91 Rutako -
92 Jåkis,
Rutako,
Wijta
Hind: Huuk 15 ruotuun 95 → ruotuun 95
93 Wijta Lars Huttuin 37 23 poistetaan → poistetaan
94 Kilpisari,
Käriänsari
Staff: Pardain 13 hyväksytään → hyväksytään
95 Kilpisari -
Hind Huuk ruodusta 92 ruodusta 92
96 Palois -
97 Palois -
98 Ullmala Olof Swännin 22 3 poistunut Pattijoelle → poistunut Pattijoelle
99 Ullmala Christ Hyfwärin 31 16 poistetaan → poistetaan
Olof Johansson Pardain 16 palkkamies palkkamies →
100 Ullmala -
101 Ullmala,
Kiwisto
Pett: Qvistberg 15 kelpaamaton → kelpaamaton
102 Ullmala,
Nerko
-
103 Ullmala,
Käriänsari,
Nerko
Sam: Kalberg 13 hyväksytään → hyväksytään
104 Nerko -
105 Nerko Pett: Pardain 12
106 Nerko,
Ollikala
Sam: Berg 35 19 poistetaan → poistetaan
107 Ollikala Mich Mickoin 28 1 kelpaamaton → kelpaamaton
108 Ollikala Israel Häiskain 20 1/2 kelpaamaton → kelpaamaton
109 Ollikala Joach: Wihavain 21 5 hyväksytään → hyväksytään
110 Ollikala Joh: Tidenberg 14 hyväksytään → hyväksytään
111 Sutela Hend Kåistinen oleskelee Siikajoella → oleskelee Siikajoella
-
112 Sutela And Rotsalain 38 23 poistetaan → poistetaan
113 Sutela,
Rokoisen
Jöran Lappalain 19 4
114 Luckarila And Kosmain 17 5 hyväksytään → hyväksytään
115 Luckarila,
Kåppola,
Pööriälä
Lars Pardain 14 1 hyväksytään → hyväksytään
116 Kåppola,
Pajujerwi
Påhl Ollikain 30 16 ruotusotilaaksi → ruotusotilaaksi
117 Pajujerwi Joh: Jopberg 19
118 Pajujerwi,
Kiwisto
Gabr: Ollikain 19 hyväksytään → hyväksytään
119 Kiwisto,
Karwasalmi
-
Johan Wänäläin
120 Karwasalmi Lars Kockarin 20 1 hyväksytään → hyväksytään
121 Karwasalmi,
Alapitkä,
Niemismäki
Jere: Kockoin 14 hylätään → hylätään
122 Mikajerwi,
Narwalax
Zach: Kåsoin 19 hyväksytään → hyväksytään
123 Narwalax,
Ongiwesi
Joh: Säisä 16 hyväksytään → hyväksytään
124 Ongiwesi,
Alapitkä
Lars Rynäin 39 23 poistetaan → poistetaan

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2023