AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaVärväysluettelot → 1774 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten värväysluettelo 11.3.1774 (Randasalmi)

Miehistö

Tässä täydennysmiesten katselmuksessa on lueteltu jokainen ruotu 1 - 124 erikseen

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Ikä Palv.v. Alkaen Selite Asti Kommentti
1 Wiando,
Ongiwesi
Joh: Rautiain 38 22 11.3.1774 poistetaan
Påhl Utter 15 hyväksytään
2 Jyngännjemi,
Lapetelä
Joh: Turunen 30 1
3 Lapetelä Petter Timonen 16 1 hyväksytään
4 Wäisälänmäki Jöran Mardikain 20 1 hylätään
5 Mardickala Hend Koljoin 36 22 poistetaan
6 Pörsänmäkj Mårt: Lappalain 14 hyväksytään
7 Pörsänmäkj Olof Poikoin 16 1/2
8 Pörsänmäkj Hend: Puronen 36 16 poistetaan
9 Pörsänmäkj,
Lapetelä
And: Karmits 17 hyväksytään
10 Lapetelä Thom: Hynnin 16 1 hyväksytään
11 Lapetelä -
12 Lapetelä,
Lambajerwj
-
13 Löytymäkj Petter Rytköyn 19
14 Löytymäk,
Kärjälä,
Pajumäki
Nils Kaupin 18 1/2 hyväksytään
15 Pelawesi,
Lapetälä
Joh: Sastamoin 15 hyväksytään
16 Pielavesi,
Taipal
Sam: Myckäin 14 hyväksytään
17 Taipal,
Kåtaniemi
Staff: Jauhiain 16 hyväksytään
18 Lammassalo,
Kuiwaniemi
Thom: Huttuin 18 1 ruotusotilaaksi
Johan Pass ruotumies
19 Lammassalo,
Waraslax
Matts Sastamoin 16 hylätään
20 Waraslax Isack Kajanus 15 hyväksytään
21 Hejnämäki,
Wenehmäki
Joh: Kämiläin 33 15 poistetaan
Lars Niranen poika
22 Heinämäki Sam: Mähöin 22 1/2 hyväksytään
23 Heinämäki,
Lewäniemi,
Lambajerwi
Joh. Lappalain 40 22 poistetaan
Brusius Risainen 12 poika
24 Lambajerwi -
25 Lambajerwi Olof Hujain 12
26 Pahkamäki,
Rotanmäki
Gust: Pesoin 18 1 hyväksytään
27 Rotanlax,
Rotanmäki
-
28 Hapajerfwi Thom: Loo 23 1 hyväksytään
29 Hapajerfwi -
30 Hapajerfwi Påhl Laukain 13 otetaan
31 Hapajerfwi,
Kiuruwesi
Påhl Tickain 19 1 hyväksytään
32 Kiuruwesi Pett: Tickain 25 hyväksytään
33 Kiuruwesi Erich Räisäin 15 otetaan
34 Kiuruwesi,
Sulkawa,
Salmjerwi
David Hof 25 otetaan
35 Sulkawa -
36 Sulkawa Erick Panain 18 1 hyväksytään
37 Sulkawa,
Tommanmäj
And:s Rissain 16 hyväksytään
38 Tommanmäkj,
Niemisjerwi,
Joutzenniemi
Lars Panain 18 1/2 ruotusotilaaksi
-
39 Rytköby,
Joutzenniemi,
Sulkawa
Pett: Pennain 18 hyväksytään
40 Rytkö,
Kalljojerwj
Christ: Huttuin 21 otetaan
41 Kalljojerwj Olof Tafwain 14 hyväksytään
42 Kalljojerwj Hend Kächköin 15 hyväksytään
43 Kalljojerwj,
Niemisjärwi
Joh Räisäin 17 otetaan
44 Niemisjärfwi,
Kalljojerfwj,
Kåiwujerwj
Jöran Stoldt 32 1 otetaan
45 Niemisjärwj Lars Ackain 38 22 poistetaan
Lars Tarfvoin 14 poika
46 Niemisjärwj -
47 Hautajerfwi,
Niemisjärwi
Hend. Kilo 18 1 poistunut
Michel Påhlson Fors 12 hyväksytään
48 Hautajerfwj Olof Tarfwain 12 hyväksytään
49 Käskiby,
Åssmangi,
Remexälä
Lars Tijhoin 16 hyväksytään
50 Remexälä Erick Turpein 18 1 hyväksytään
51 Lupueh,
Näländö
Påhl Ung 16 liian pieni
52 Lupueh Olof Häiskain 16 1 hyväksytään
53 Lupueh,
Kiuruwesi,
Hajajstaipal
Anund Kurteljus 16 hyväksytään
54 Hajaistaipal,
Hajaisen
Joh Lappalain 15 1 hylätään
55 Pårowesi,
Wehmasjerwj,
Idensalmi
And Nirain 14 hyväksytään
56 Whemasjerwj,
Idensalmi
Joh: Komulain 32 14 hyväksytään
57 Idensalmi -
58 Pardala,
Hernejärfwi,
Idensalmi
Olof Ollikain 38 20 poistetaan
59 Pardala -
60 Walkiamäkj Nils Ackain 18 hyväksytään
61 Walkiamäkj Pett: Mardikain 41 23 poistetaan
Hend Lydikäin 16 otetaan
62 Hajaisen,
Weremäjerwj,
Walkjamäkj
Pett: Hynyin 18 hyväksytään
63 Wjeremäjerwi Joh Kaipain 16 hyväksytään
64 Wjeremäjerwi Joh Häiskain 16 hyväksytään
65 Salome,
Walkiamäki
Nils Råifwain 33 20 hyväksytään
66 Salome,
Martisenjerwj
Hend Pardain 21 pienikasvuinen
67 Martisenjerwi,
Nissilä
Erick Kaipain 14 hyväksytään
68 Nissilä Hend: Swan 15 1/2 hyväksytään
69 Nissilä,
Caupila
-
70 Caupila,
Pörjä
Hind: Korhoin 29 1/2 hyväksytään
71 Sukewa Mick: Kaupin 16 hyväksytään
72 Sukewa,
Swänninmäki,
Ryhälä
Thom: Häiskain 28 9 poistetaan
73 Ryhälä,
Swänninmäki
Olof Ackain 19 ruotusotilaaksi
74 Swänninmäki Knut Kainulain 15 kelpaamaton
75 Swänninmäki Erick Kasunen 14 hyväksytään
76 Sångajerwj Joh: Hend: Malm 20 poistetaan
77 Sångajerwj -
78 Sångajerwj,
Toiwacko,
Pörsämäki
Staff: Flygare 23 2/3 kelpaamaton
79 Hapajerwi Jacob Sijra 20 4 hyväksytään
80 Laka,
Hajaisen,
Päsmäri
Christ Koroin 23 12 poistetaan
81 Wehmasjerwj,
Hajaisen
-
82 Sälewä -
83 Kårpijerwi Matts Turoin 36 21 poistetaan
84 Jummis -
85 Kilpisari,
Rutako
Abr. Häiskain 22 1 poistetaan
86 Jummis,
Warpais
Påhl Korhoin 36 16 poistetaan
87 Jummis Christ Rytköin 39 22
88 Säläwä,
Hernejärwi,
Niemisjärwi
-
89 Petäjäjerwi,
Ojnasjerwi
Matts Eskelin 33 16 poistetaan
Petter Kordelain 18 poika hyväksytään
90 Rutako Aron Reijonen 18 1/2 hyväksytään
91 Rutako -
92 Jåkis,
Rutako,
Wijta
Hind: Huuk 15 ruotuun 95
93 Wijta Lars Huttuin 37 23 poistetaan
94 Kilpisari,
Käriänsari
Staff: Pardain 13 hyväksytään
95 Kilpisari -
Hind Huuk ruodusta 92
96 Palois -
97 Palois -
98 Ullmala Olof Swännin 22 3 poistunut Pattijoelle
99 Ullmala Christ Hyfwärin 31 16 poistetaan
Olof Johansson Pardain 16 palkkamies
100 Ullmala -
101 Ullmala,
Kiwisto
Pett: Qvistberg 15 kelpaamaton
102 Ullmala,
Nerko
-
103 Ullmala,
Käriänsari,
Nerko
Sam: Kalberg 13 hyväksytään
104 Nerko -
105 Nerko Pett: Pardain 12
106 Nerko,
Ollikala
Sam: Berg 35 19 poistetaan
107 Ollikala Mich Mickoin 28 1 kelpaamaton
108 Ollikala Israel Häiskain 20 1/2 kelpaamaton
109 Ollikala Joach: Wihavain 21 5 hyväksytään
110 Ollikala Joh: Tidenberg 14 hyväksytään
111 Sutela Hend Kåistinen oleskelee Siikajoella
-
112 Sutela And Rotsalain 38 23 poistetaan
113 Sutela,
Rokoisen
Jöran Lappalain 19 4
114 Luckarila And Kosmain 17 5 hyväksytään
115 Luckarila,
Kåppola,
Pööriälä
Lars Pardain 14 1 hyväksytään
116 Kåppola,
Pajujerwi
Påhl Ollikain 30 16 ruotusotilaaksi
117 Pajujerwi Joh: Jopberg 19
118 Pajujerwi,
Kiwisto
Gabr: Ollikain 19 hyväksytään
119 Kiwisto,
Karwasalmi
-
Johan Wänäläin
120 Karwasalmi Lars Kockarin 20 1 hyväksytään
121 Karwasalmi,
Alapitkä,
Niemismäki
Jere: Kockoin 14 hylätään
122 Mikajerwi,
Narwalax
Zach: Kåsoin 19 hyväksytään
123 Narwalax,
Ongiwesi
Joh: Säisä 16 hyväksytään
124 Ongiwesi,
Alapitkä
Lars Rynäin 39 23 poistetaan

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2020