AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensallmi Comp:e Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Ruotu Nimi Kommentti
lienee 113 Petter Starck
41 Böriel Berg
62 Erich Kåstman
111 Petter Uhlberg
10 Johan Sijk
And: Ekman
Petter Sommar

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensallmj Compagnie Randasalmi 23.11.1724

Förtächning Uppå de Siuka och Friska af manskapet som ifrån Lapstrandske Commenderingen äro permitterade til deras hemwistar i landet, hwilcka nutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
ru1 Anders Giös
31 Hend: Stahlberg
96 Petter Giedda
123 Mattz Frijmodig
115 Petter Lycksteen
2 Petter Lapfiähl
3 Lars Blom
77 Lars Bröms
65 Johan Ahlgreen
124 Hend: Ullberg
53 Samuell Nyman
fou Erich Barckhuus
106 Anders Humbla
8 Zachris Leerberg
36 Dawid Höök
112 Johan Ström
121 Bertil Kåhlberg
26 Måns Sörman
74 Thomas Haka
33 Jonas Hagman
52 Swen Sandberg
ru2 Anders Wensell
30 Petter Winberg
70 Hind: Forman
98 Hendrich Grönmarck
95 Daniel Polack
100 Johan Swensk
116 Johan Hetain
10 Johan Sijk
41 Börje Berg
89 Johan Lund
109 Petter Ahlberg
67 Adam Pundain
42 Erich Aufwin
75 Niels Achtsam
79 Lars Eensam
117 Lars Löppöin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensallmi Compagnie Randasalmi 23.11.1724

Specification uppå det manskap af Safwolax och Nyslåttz lähns Infanterie Regemente, som woro af den första Commenderingen på fästningz arbetet i Lapstrand, hwilcka då eij nutit underhåld och proviant sam Skiuttz efter 1719 åhrs tågordning ifrån Comp:ie Rendevous el:r Gräntzen til Lapstrand, utan anhålles för dem som således nu återstår för ful:de Compagnier Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Anders Humbla
2 Petter Lapfiäll
3 Lars Blom
5 Petter Giedda
8 Zachris Leerberg
26 Måns Sörman
30 Petter Winberg
31 Hendrich Ståhlberg
33 Jonas Hågman
45 Olof Ålbom
50 Mattz Frijmodig
53 Samuel Nyman
52 Swen Sandberg
65 Johan Ahlgreen
70 Hendrich Föörman
74 Thomas Haka
89 Johan Lind
90 Oloff Jältä
97 Christer Köhlberg
98 Hendrich Grönmarck
110 Johan Flinck
111 Hendrich Ullberg
112 Johan Ström
113 Petter Storck

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensalmi Compagnie Randasalmi 23.11.1724

Förtäckning uppå det til Lapstrand på fortifications arbetet Commenderade manskapet af Safwolax och Nyslåttz lähns ordinarie Infanterie, samt Cuopio och Idensalmi Compagnier, hwilcka hafwa nutit ifrån Comp:ie Randevon el:r Sammelplatzen förplägning i underhåld och Skiutz, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Johan Syll
36 Dawid Höök
41 Börje Berg
62 Erich Kåstman
109 Petter Alberg
115 Petter Lycksteen
121 Bärtill Kållberg
77 Lars Bröms

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensalmi Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förteckning uppå dhe som hafwa warit Commenderade till fästningz arbetet i Lappstrand som hafwa niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
ru2 And: Wänssäll
10 Johan Sik
36 Dawid Höök
41 Börje Berg
62 Erich Cåstman
109 Petter Olberg
115 Pet: Lycksteen
121 Bert: Kåhlberg
77 Lars Bröms

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensalmi Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förtekning uppå dhe som hafwa Tågat på återmarchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen af Safwol. och Nyslåtz lähns Infanterie Reg:te igemon Befallningzman Reinanders Härad N:l

Ruotu Nimi Kommentti
ru1 Gierss
ru2 Wänssell
106 Humbla
2 Petter Lapfiäll
3 Lars Blom
96 Petter Giädda
8 Zachris Lerberg
26 Måns Sörman
30 Petter Winberg
31 Hind: Stålberg
33 Jonas Hagman
45 Olof Ohlbom
123 Mattz Friimodig
52 Swen Sanberg
53 Samuel Nyman
65 Johan Ahlgreen
70 Hind. Fohrman
74 Thomas Hako
lienee 89 Johan Lind
90 Oloff Jette
97 Christer Kåhlberg
98 Hind. Gränmarck
110 Johan Flinck
124 Hind: Uhlberg
112 Johan Ström
113 Petter Stårck
10 Johan Sik
36 Dawid Hööck
41 Börie Bergh
62 Erich Kåstman
77 Lars Bröms
109 Petter Ahlberg
115 Petter Lycksteen
121 Bert: Kåhlberg
67 Adam Pundaiss
42 Erich Aufwin
75 Nils Achtsam
79 Lars Eensam
117 Lars Löppöin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

4.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
31 Henrich Stallberg
96 Petter Giädda
123 Mattz Frijmodig
115 Petter Lijksteen

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensalmj Compag Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

10.8.1724

Ruotu Nimi Kommentti
for Erich Barkhuusen
106 Humbla corporalen

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

1.9.1724

Ruotu Nimi Kommentti
8 Zachris Lerbergh
36 Dawid Höök

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

© Väinö Holopainen 2023