AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Ruotutalot 1767

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1767

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Wiando Pål Puroin
Petter Ruotzal:
Ångiwesi Olof Hujain
2 Jyngänniemi Christer Rynäin
Leppälax Påhl Pursiain
Elias Lappwetel:n
3 Abel Katain
Petter Ruotzal:n
Enewald Waldain
4 Wäiselänmäki Hemming Puroin
Henr: Jäskeläin
Hemming Wäisein
5 Mardikala Mårten Asikain
Matts Kockoin
Sigf: Newalain
6 Pörsämäki Matts Makoin
Joh: Jäskeläin
Mårten Lippoin
7 Pål Ruotzal:n
Pål Pardain
And:s Rissain
8 Henr Pardain
Matts Tenhuin
Olof Katain
9 Petter Hyrkäs
Christer Tiikain
Lappätälä Olof Poikoin
10 Lappätälä Pål Katain
Ifwar Katain
Pål Pardain
11 Lappetelä Matts Lappetel:
Dawid Katain
And:s Huskoin
12 Elias Poikoin
Lambajerfwi Petter Kåckoin
Nils Ullmain
13 Löytymäki And:s Räisäin
Lars Ihalain
Petter Wäisäin
14 Swen Röngä
Kariala And:s Niskain
Pajumäki Pål Tikain
15 Pelawesi Thom: Ryttköin
Matts Niskain
Lappetelä Erich Ollikain
16 Pelawesi Pål Ikäheimo
Taipal Pål Röngä
Johan Huttuin
17 Grels Ryttköin
Pål Pulkin
Kotaniemi Matts Jauhiain
18 Lammassalo Capellans Bohl
Kuiwaniemi Joh: Tåssawain
Joh: Panain
19 Lammassalo And:s Niskain
Joh: Niskain
Waraslax Pål Nousiain
20 Waraslax Lars Piedikein
Jacob Räisäin
Elias Tickain
21 Heinämäki And:s Kärckäin
Petter Lappal:n
Wenehmäki Eskel Lippoin
22 Heinämäki Petter Pentinen
Henr: Tickain
Jacob Meckelin
23 Heinämäki Joh: Lappal:n
Lewäniemi Matts Kumbulain
Lambajerfwi Henr Nirain
24 Lambajerwi Pål Auwin
Lars Huttuin
Nils Kockoin
25 Lars Lippoin
Petter Tikain
Olof Nissinen
26 Pahkamäki Henrich Huttuin
Rotanmäki Pål Lappal:n
Johan Pulka
27 Rotanlax Petter Lappal:n
Petter Niskain
Rotanmäki Christ. Huttuin
28 Hapajerfwi Johan Pardain
Olof Junduin
Matts Suomal:n
29 Hapajerwi Petter Pesoin
Freidd. Ålander
Elias Pesoin
30 Vinc. Kumbulain
Anders Lappal:
Henr. Nirein
31 Kiuruwesi Petter Lappal:n
Olof Tickain
Ifwar Tickain
32 Petter Kaikoin
Olof Lappal:n
Petter Tickain
33 Johan Lappal:n
And:s Hywöin
Matts Kettuin
34 Kiuruwesi Henr Tickain
Sulkawa Lars Nousiain
Sallmijerwi Sam: Laukain
35 Sulkawa Johan Kåckoin
Mårten Kåckoin
Staff: Hywöin
36 Jacob Räisäin
Henr. Käräin
Henr. Piedikain
37 Tommamäki Matts Kärkäin
Sam: Niskain
Sam: Ruotzal:n
38 Henr. Laukain
Niemisjärwi Lars Tickain
Joutzenniemi Påhl Kålemain
39 Ryttkönby Nils Laukain
Joutzenniemi Petter Ruotzal:n
Sulkawa Erich Tenhuin
40 Lars Tenhuin
Johan Räty
Kalliojerwi Petter Larsson
41 Aron Kärckäin
Påhl Johanss. Kärckäin
Petter Kärckäin
42 Grels Sastamoin
Clem Auwin
Pål Knutsson Kärckäin
43 Matts Kärckäin
Pål Kärkäin
Niemisjärfwi Petter Hywärin
44 Matts Kärckäin
Kalliojerwi Lars Turpiain
Kåiwujerfwi Olof Kärckäin
45 Niemisjärwi Lars Kämäräin
Olof Piedikäin
Petter Niwal:n
46 Henr: Ruskain
Pål Kaikoin
Sam: Lång
47 Hautajerwi Olof Pöxyläin
Joh Kärckäin
Niemis Henr: Räisäin
48 Hautajerfwi Christ: Mardikain
Olof Hywöin
Petter Laukain
49 Kåski And:s Hyfwärin
Osmangi Lars Hyfwärin
Remexälä Pål Remes
50 Remexälä Pål Mattss Remes
Pål Remes
Petter Remes
51 Lupue Johan Kämäräin
Petter Kämäräin
Näländö Wins: Kumbulain
52 Lupue Thom: Pardain
Joh: Pardain
Olof Kånoin
53 Kiuruwesi Henr: Remes
Hajaistaipal Mich: Staffanss. Kumbulain
Lupue Henr: Kånåin
54 Hajaistaipal Olof Kumbulain
Hajaisen Anders Huttuin
Lars Junduin
55 Pårowesi Lars Nirain
Wehmasjärwi Lars Kumbul:n
Idensallmi Matts Kehkoin
56 Wehmasjerwi Nils Laukain
Idensallmi Isac Cajanus
And:s Karackain
57 And:s Karackains Sterbhus
Lars Kaupinen
Lars Lappal:n
58 Idensalmi Capit: och Redd: Ladau
Pardala Pål Pardain
Hernejerfwi Johan Karackain
59 Pardala Lars Lappal:n
Erich Koistin
Olof Pardain
60 Walkiamäki Pål Kettuin
Erasm: Kiskin
Joh: Heiskain
61 Walkiamäki Olof Pulka
Lars Remes
Johan Huttuin
62 Hajaisen And:s Pulka
Weremäjärwi And:s Ullmain
Walkiamäki Petter Lappal:n
63 Weremä Pål Åsenbrygg
Sam Kåcko
Lars Kettuin
64 Olof Nissinen
Henr: Kåckoin
Capellans Bohl
65 Salahmi Pål Mackoin
Olof Mackoin
Walkiamäki Lars Remes
66 Salahmi Jerem. Mackoin
Martisenjerwi Petter Mackoin
Thom: Metzoin
67 Nissilä Pål Nissinen
Nils Nissinen
Martisenjerwi Johan Kumbulain
68 Nissilä Anders Nissinen
Henr. Ilcko
Matts Nissinen
69 Nissilä Lars Pardain
Michel Hyfwöin
Kaupila Christer Kaupinen
70 Johan Kaupinen
Petter Kaupinen
Pöriälä Dawid Kaupinen
71 Sukewa Grels Kaupinen
Johan Kackinen
Johan Kåmulain
72 Sigfred Kårhoin
Swänimäki Bertel Kaupinen
Ryhälä Henr. Ryhäin
73 Petter Pulka
Dawid Kaupinen
Swanimäki Joh: Heiskain
74 Swännimäki Lars Kettuin
Jacob Tovilain
Petter Dykert
75 Lars Ryhäin
Petter Pardain
Michel Räpo
76 Sångajärfwi Thomas Huttuin
Johan Karakain
Anders Heikinen
77 Petter Huttuin
Dawid Eskelin
Petter Kårhoin
78 Staffan Hyfwärin
Tåiwackå Olof Pardain
Pörsämäki Johan Kåmulain
79 Hapajärfwi Petter Eskelin
Olof Pardain
Erich Pardain
80 Laka Matts Rytköin
Hajasen Staffan Rangain
Pössmäri Johan Tuofwinen
81 Wehmasjärfwi Nils Lefwäin
Erich Tuofwin
Hajaisen Johan Råifwain
82 Sälevä Nils Råifwain
Johan Niskain
Michel Hynnönen
83 Matz Lappalain
Kårpijärfwi Jerem. Heiskain
Johan Jutinen
84 Jummis Påhl Heiskain
Anders Heiskain
Markus Pardain
85 Kilpisari Thomas Huttuin
Rutako Thomas Huttuin
Vins: Rönkö
86 Jummis Lars Laitin
Warpais Simon Haloin
Anders Haloin
87 Jummis Petter Hynninen
Hemming Hynninen
Petter Ruotsalain
88 Säläwä Olof Asko eller Lapweteläin
Hernejärfwi Fältwäbl: Bohl
Niemisjärfwi Isak Paldanius
89 Pätäysjärfwi Sam: Kainulain
Johan Rönkö
Ojnasjärfwi Michel Huttuin
90 Rutacko Krister Hyninen
Mats Rönkö
Johan Rönkö
91 Rutako Hind: Pardain
Petter Sirfwio
Påhl Mähöin
92 Jåkela Lars Ryhäin
Rutako Petter Mehöin
Wijta Sam Lyra
93 Anders Huttuin
Påhl Huttuin
Hindrich Kumbulain
94 Kilpisari Amb: Rytköin
Amb: Snickare
Käriänsari Johan Kuosmain
95 Kilpisari Lars Jåkelain
Påhl Pardain
Matts Ackain
96 Palois Johan Hynninen
Paldani Enka
Sacelan Johan Mollerus
97 Probst: Forselius
Lars Pardain
Lars Heinoin
98 Ullmala Olof Tjkain
Elias Tjkain
Michel Rytköin
99 Henric Gummerus
Johan Gummerus
Johan Wäisäin
100 Lars Ullmain
Jöran Suomalain
Olof Tjkain
101 Olof Råifwain
Matz Ruotsalain
Kifwistå Pål Ollikain
102 Ullmala Påhl Wäisäin
Isak Sonnin
Nerko Johan Wäisäin
103 Ulmala Johan Ullmain
Käriänsari Lars Heiskain
Nerko Petter Wäisäin
104 Lars Kähköin
Anders Kähköin
Staffan Mardikain
105 Markus Pardain
Johan Pardain
Lars Kapain
106 Nerko Påhl Wäisäin
Matts Wäisäins Enka
Ollikala Pål Ollikain
107 Pål Ollikain
Lars Råifwain
Johan Hynnin
108 Anders Haloin
Ifwar Sonnin
Pål Karhuin
109 Ollikala Hindrich Mardikain
Gabriel Mardikain
Philip Ruotsalain
110 Pål Ollikain
Petter Kärkäin
Tobias Hujain
111 Lars Kuosmain
Sutela Lars Safwolain
Hemming Sutin
112 Joh: Ruotsalain
Joh. Ullmain
Anders Turuin
113 Sutela Petter Lappalain
Johan Sutinen
Ruokoisen Hemming Ruotsalain
114 Luckarila Hemming Luckarin
Pål Ollikain
Joh: Rynäin
115 Kåppåla Pål Wäisäin
Pöriälä Mats Laitinen
Lukarila Lars Swinen
116 Kåppåla Joh: Kuosmain
Pajujärfwi Hem: Pykäläin
Joh. Myckäin
117 Påhl Ruotsalain
Pål Leiwo
Lars Ruotsalain
118 Olof Ruotsalain
Hind: Rynäin
Kiwistå Olof Ollikain
119 Pål Ekman
Petter Ollikain
Karfwasalmi Philip Rynäin
120 Karfwasalmi Krist: Wäisäin
Hind: Rynäin
Hind Ollikain
121 Karfwasalmi Pål Rynäin
Alapitkä Ifwar Hilduin
Niemismä Pål Rytköin
122 Mikajärfw: Mats Råifwain
Narfwalax Johan Mietin
Michel Hardikain
123 Narfwalax Knut Hilduin
Matts Hilduin
Ångiwäsi Johan Ruotsalain
124 Petter Ruotsalain
Anders Ruotsalain
Alapitkä Samuel Kuosmain

Lähde: Pääkatselmus 1767

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023