AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1808, ruotujärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1808 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys 16.11.1808

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
1 Soldat Alms hu Ångivesi 1 696 Onkivesi
2 Soldat Udd Leppälax 1 624 Leppälahti
3 Korp: Tihls hu Leppälax 3 624 Leppälahti
5 Soldat Stålts hu Mardickala 1 628 Martikkala
7 Tp Sold: Anders Huttunen Örn Pörsämäki 5 658 Pörsänmäki
8 Soldat Påhl Lants hu Pörsämäki 6 658 Pörsänmäki
10 Soldat Viggs Lappvetelä 2 618 Lappetelä
12 Soldat Påhl Prudas Lappvetelä 6 618 Lappetelä
14 Soldat Per Kocks hu Pajumäki 1 648 Pajumäki
15 Soldat Norms hu Pjelavesi 2 654 Pielavesi
lienee 16 Soldat Hård Heinämäki 5 590 Heinämäki
17 Korp: Nögds hu Taipale 3 678 Taipale
19 Soldat Sunds hustru Lambajärvi 2 614 Lampaanjärvi
19 Soldat Blads hu Lammassalo 2 616 Lammassalo
20 Soldat Matts Talls hu Waraslax 3 688 Vaaraslahti
22 Soldat Kalm Heinämäki 3 590 Heinämäki
25 Soldat Hults hu Lambajärvi 6 614 Lampaanjärvi
26 Tpr: afsk: S: Anders Nireins Skiöns Haapajärvi 9 586 Haapajärvi
27 Soldat Svänsks hu Ruotanlax 1 662 Ruotaanlahti
28 Rustmestaren Idström Haapajärvi 5 584 Haapajärvi
29 Soldat Skottman Haapajärvi 12 586 Haapajärvi
31 Soldat Nordholm Kjuruvesi 2 606 Kiuruvesi
32 Soldat Stens hu Kjuruvesi 4 606 Kiuruvesi
33 Soldat Eric Lax Kjuruvesi 7 606 Kiuruvesi
34 Lb: Michell Blå Hajaisen 1 582 Haajainen
34 Soldat Pehr Thuus hu Kjuruvesi 1 604 Kiuruvesi
36 Soldat Turcks hu Sullkava 6 670 Sulkava
36 Afsk. Soldaten Matts Kär Njemisjärfvi 8 634 Niemisjärvi
37 Tp: Soldat Rads hu Sullkava 2 670 Sulkava
37 Soldat Rads hu Wenetmäki 3 692 Venetmäki
38 Soldat Passes hu Njemisjärfvi 1 632 Niemisjärvi
lienee 39 Soldat Eks hu Rytky 1 666 Rytky
40 Soldat Berghs hu Rytky 1 664 Rytky
40 Afsk: Soldat Henric Villig Rytky 1 666 Rytky
41 Soldat Nisks hu Kalliojärvi 4 600 Kalliojärvi
42 Soldat Smeds hu Kalliojärvi 1 600 Kalliojärvi
43 Soldat Spets hu Njemisjärfvi 3 632 Niemisjärvi
44 Soldat Tvists hu Njemisjärfvi 4 632 Niemisjärvi
45 Soldat Flinta Njemisjärfvi 5 634 Niemisjärvi
46 Soldat Sijk Njemisjärfvi 6 634 Niemisjärvi
lienee 47 Soldat Frijs hu Hautajärvi 1 588 Hautajärvi
48 Soldat Unges hu Hautajärvi 2 588 Hautajärvi
49 Soldat Rems hu Rämexelä 1 666 Remeskylä
50 Soldat Pål Plumps Rämexelä 2 666 Remeskylä
50 förra Soldaten Johan Glad Haapajärvi 21 586 Haapajärvi
51 Soldat Henrich Båhl Lupue 5 624 Luupuvesi
52 Soldat Klemet Tjocks hu Lupue 1 622 Luupuvesi
54 Soldat Lars Nåusiain Spiut Hajaisen 2 582 Haajainen
56 Soldat Trasts hu Idensalmi 3 594 Iisalmi
58 Soldat Fiehls hu Hernejärvi 6 592 Hernejärvi
lienee 61 Tp. Sold: Michell Mardikain Vallkiamäki 3 684 Valkeamäki
61 Afsk Föraren Jans hu Pardala 2 652 Partala
lienee 63 Soldat Wiggs hu Wenetmäki 2 692 Venetmäki
65 Tp. Korp: Joh. Bovelan Pastoratet 698 Pappila
66 Soldat Olof Heit Martisenjärvi 1 630 Marttisenjärvi
67 Tp: Afsk: S: Pål Qvists Wenetmäki 1 692 Venetmäki
68 Soldat Sverds hu Nissilä 2 636 Nissilä
69 Soldat Asps hu Kauppila 1 598 Kauppila
lienee 70 Innehafves af Sold: Sparf Kilpisaari 2 604 Kilpisaari
lienee 71 Soldat Piks Sukeva 1 668 Sukeva
72 Soldat Jöran Repos hu Wenetmäki 1 692 Venetmäki
73 Soldat Augustus Bergs Ryhälänmäki 3 664 Ryhälä
74 Soldat Fagers Svänninmäki 2 674 Vänninmäki
75 Soldat Mann Svänninmäki 5 676 Vänninmäki
lienee 76 Soldat Lång Songajärfvi 4 678 Sonkajärvi
lienee 77 Soldat Tams hu Songajärfvi 3 676 Sonkajärvi
mahdollisesti 83 Soldat Qvists hu Jummis 1 596 Juminen
86 Soldat Kams hu Warpais 1 690 Varpanen
87 Soldat Boms hu Jummis 1 596 Juminen
91 Soldat Löns hu Rutacko 5 662 Rutakko
92 Soldat Hilberg Jockis 1 598 Jokela
93 Soldat Törns hu Wijta 3 694 Viitaa
94 Soldat Anders Pistohls Kilpisaari 2 604 Kilpisaari
96 Soldat Skäggs hu Palois 2 650 Paloinen
97 Lb Soldaten Josef Flinck Wehmasjärfvi 2 690 Vehmasjärvi
99 Soldat Palms hu Ullmala 8 682 Ulmala
100 Soldat Rens hu Ullmala 6 682 Ulmala
101 Soldat Eric Pihl Ullmala 9 682 Ulmala
103 Soldat Duus hu Närcko 1 636 Nerkoo
107 TP: Sold: Tryggs hu Ullmala 7 682 Ulmala
109 Soldaten Anders Rasks Ollickala 3 642 Ollikkala
110 Soldat Per Marcks Ollickala 4 642 Ollikkala
lienee 112 Soldat Mårdh Sutela 4 674 Sutela
113 Soldat Christer Storm Leppälax 1 624 Leppälahti
114 Soldat Torsks hu Luckarila 2 620 Lukkarila
115 Tp. Soldaten Pehr Pamps Ollickala 8 644 Ollikkala
117 Soldat Elf Pajujärvi 1 646 Pajujärvi
118 Soldat Anders Hjelms Kivistö 1 608 Kivistö
118 Afsk: Sold: Staffan Tågd Lambajärvi 16 616 Lampaanjärvi
119 Soldat Matts Nätts hu Kivistö 3 610 Kivistö
mahdollisesti 120 Tp: Soldaten Staffan Gåpåå Kivistö 2 608 Kivistö
121 Soldat Sjös hu Njemisjäki 1 634 Niemismäki
122 Soldat Höks hu Narvalax 1 630 Naarvanlahti
123 Korp: Per Becker Ångivesi 3 696 Onkivesi
124 Soldat Alts hu Ångivesi 4 696 Onkivesi
luutnantti Löjtnant Orbinskis fru Haapajärvi 7 584 Haapajärvi
vääpeli Löjtnant Conrad Veber Pjelavesi 3 654 Pielavesi
kersantti Fändrich Aminoffs Hernejärvi 2 590 Hernejärvi
lippumies Sergeanten A:G: Savanders Ullmala 7 682 Ulmala
lippumies Fältv: Järnefeldts hu Kilpisaari 1 604 Kilpisaari
majoittaja Fältväbell Costians Bost: Ollickala 10 644 Ollikkala
varusmestari Serg: Lars Idströms Hernejärvi 3 592 Hernejärvi
1. rumpali Trumslagaren Berg Pjelavesi 2 654 Pielavesi
täydennysmies 5 6 Varg: K: Thomas Huttunen Pjelavesi 3 654 Pielavesi
täydennysmies 7 8 Varg: K: Lars Sunds hu Pörsämäki 3 658 Pörsänmäki
täydennysmies 11 12 Varg: K: Tillmans hu Leppälax 2 624 Leppälahti
täydennysmies 13 14 Varg: K: Thomas Oravain Löytymäki 2 626 Löytynmäki
täydennysmies 15 16 Varg: K: Elias Paackinen Lappvetelä 6 618 Lappetelä
täydennysmies 23 24 Varg: K: Matts Karhuin Lambajärvi 4 614 Lampaanjärvi
täydennysmies 25 26 Varg: K: Hemming Ruotsalain Wenetmäki 1 690 Venetmäki
täydennysmies 33 34 Varg: K: Matts Tammelin Kjuruvesi 7 606 Kiuruvesi
täydennysmies 35 36 Varg: K: Matts Kärckäin Sullkava 4 670 Sulkava
täydennysmies 43 44 Varg: K: Josef Huttmans Njemisjärfvi 4 632 Niemisjärvi
täydennysmies 45 46 Varg: K: Johan Björcklund Njemisjärfvi 7 634 Niemisjärvi
täydennysmies 47 48 Värg: K: Olof Halonens Hautajärvi 2 588 Hautajärvi
täydennysmies 51 52 Varg: K: Pehr Huttuins Lupue 4 624 Luupuvesi
täydennysmies 53 54 Varg: k: Maats Pehkonen Hajaisen 2 582 Haajainen
täydennysmies 71 72 Varg: K: Fredric Laukanen Närcko 4 638 Nerkoo
täydennysmies 73 74 Varg: K: Pål Pardanen Ryhälänmäki 3 664 Ryhälä
täydennysmies 75 76 Varg: K: Olof Lauckanen Vallkiamäki 3 684 Valkeamäki
täydennysmies 81 82 Varg: K: Israel Dahl Ullmala 2 680 Ulmala
täydennysmies 85 86 Varg: K: Krister Kallberg Warpais 1 690 Varpanen
täydennysmies 87 88 Varg: K: Olof Hardikas Palois 1 650 Paloinen
täydennysmies 89 90 Varg: K: Lars Eteläin Petäjäjärvi 1 656 Petäjäjärvi
täydennysmies 91 92 Varg: K: Johan Leigd Pastoratet 698 Pappila
täydennysmies 95 96 Varg: K: Krister Leppäin Pastoratet 700 Pappila
täydennysmies 109 110 Varg: K: Per Kost Ollickala 4 644 Ollikkala
täydennysmies 111 112 Varg: K: Henric Kuosmain Sutela 4 674 Sutela
täydennysmies 119 120 Varg: k: David Hyfwärins Karvasalmi 2 602 Karvasalmi
ruotu? Soldat Per Korp Wenetmäki 3 692 Venetmäki
täydennysmies Varg: k: Petter Kauppin Kauppila 2 598 Kauppila
täydennysmies Varg: Karlen Påhl Sorolain Kotanjemi 1 612 Kotaniemi
täydennysmies Varg: K: Pehr Karvoin Ollickala 2 642 Ollikkala
täydennysmies Tp: Varg: K: Carl Henrss. Hacks Ullmala 9 682 Ulmala
täydennysmies Varg: K: Olof Rytkönen Wenetmäki 1 692 Venetmäki
komppania? Jägaren Pehr Säisä Haapajärvi 4 584 Haapajärvi
komppania? Jägaren Eric Huskoins Idensalmi 3 592 Iisalmi
komppania? Jägaren Påhl Ackanen Kjuruvesi 7 606 Kiuruvesi
komppania? Tp Afsk Jäg: Johan Kock Narvalax 4 632 Naarvanlahti
komppania? Jägaren Johan Mardikain Ollickala 12 644 Ollikkala
komppania? Jäg: Gabriel Mardikain Ollickala 16 646 Ollikkala
komppania? Jägaren _ Heinonen Palois 3 652 Paloinen
komppania? Jägaren Eric Kuckonen Pörsämäki 4 658 Pörsänmäki
komppania? Jägaren Zachris Kockonen Toivacko 1 680 Toivakko
komppania? Kapitain J: Sahlstein Vallkiamäki 14 686 Valkeamäki
komppania? Jägaren Pål Roivain Wäisälänmäki 2 694 Väisälänmäki
komppania? Jägaren Aron Reijonen Pastoratet 700 Pappila

Jääkärit eivät todennäköisesti kuulu komppaniaan

KylittäinRuotutalollisetVuosi 1754

Lähdetiedot

Savon ja Karjalan läänin tilejä - 9092 Henkikirja 1808-1808, sivut 582-701
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9092
Mikrofilmi ES2667

© Väinö Holopainen 2023