AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkkaluettelot → 1775

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Palkkausluettelo 16.9.1775 (Pardala)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Joh: Hindr: Schottman
2 Matts Tur
3 Abel Grahn
4 Lars Kost
5 Lars Sund
6 Joh: Smäck
7 Joh: Mört
8 Påhl Peen
9 Jöran Turck
10 Ifvar Kyhl
11 Matts Steg
12 Conrad Jeansson
13 Petter Sneck
14 Erick Kiäck
15 Påhl Tallgreen
16 E: Joh: von Brandenburg 31.3.1775 poistettiin
Olof Härd 31.3.1775 palkkamies
17 Johan Borg
18 Thom: Pass
19 Påhl Lund
20 Petter Wass 21.8.1775 hylättiin
-
21 Lars Palm
22 Joh: Reinh: von Törne vänrikki Juvan komppaniasta saa palkan
23 Joh: Åhl 21.8.1775 hylättiin
-
24 Olof Örn
25 Joh: Stubb
26 Jac: Joh: Sahlstein
27 Eric Svänsk
28 Adolph Ladau 31.3.1775 poistettiin
-
29 Lars Fröigd 17.5.1775 kuoli
-
30 Petter Lamb
31 Nils Hindr: Gummerus
32 Mich: Rönn 31.3.1775 otettu
33 Joseph Järn
34 Thom: Sjr 21.8.1775 hylättiin
-
35 Jac: Karl
36 Matts Kiär
37 Thim: Raad
38 Lars Rusk
39 Påhl Träsk
40 Påhl Giök 21.8.1775 hylättiin
-
41 Thom: Frisk 21.8.1775 hylättiin
-
42 Olof Nöigd 21.8.1775 hylättiin
-
43 Påhl Ram
44 Jac: Friedr: Weber 31.3.1775 poistettiin
-
45 And: Ek
46 Nils Forss 21.8.1775 hylättiin
-
47 And: Jernfoot 2.1.1775 Majurin komppaniaan
Joh: Hindr: Bovilan 8.1.1775 nuorukainen
48 Carl Gust: Brundert
49 Hans Spets
50 Hindr: Ny
51 Hindr: From
52 Eric Ström 21.8.1775 hylättiin
-
53 Påhl Ung
54 Joh: Hök 21.8.1775 hylättiin
-
55 Petter Lön
56 J: H: von Brandenburg 31.3.1775 poistettiin
-
57 Olof Raar
58 Gust: Wilh: Ladaw
59 Eric Vjn
60 Bernt: Joh: Lindback lippumies saa palkan 26.8.1775 sai eron
61 And: Bök 21.8.1775 hylättiin
-
62 Carl Reinh: Ladau
63 Hind: Lapp
64 Friedr: Heit
65 And: Hultin
66 Danjel Paij
67 Påhl Qvist
68 Mich: Hägg
69 And Parf
70 Christ: Rooth
71 Adam Lind
72 Ifvar Kaat
73 Olof Ståhl 21.8.1775 hylättiin
-
74 Petter Berg
75 Marck: Mann
76 Petter Mård
77 Mich: Korg
78 Joh: Skiägg
79 Jac: Eld
80 Joh: Wänn
81 Petter Laf 21.8.1775 hylättiin
-
82 Petter Rask
83 Olof Lip
84 Joh: Lax
85 And: Walck
86 Philip Väis
87 Eskil Bom
88 Eric Idh
89 Joh Hindr: Åberg
90 Mich: Blad
91 Joseph Strömberg
92 Matts Snäll
93 Carl Gust: Järnefelt
94 Ambrus: Grön
95 Hindr: Juus
96 Mich: Fihl
97 Joh: Hindr: Furumark
98 Påhl Falck
99 Joh: Pardon
100 Staf: Håij
101 Petter Balck
102 And: Waij
103 Ifvar Blek
104 Joh: Skierm
105 And: Wärn
106 Sigfred Costian
107 Petter Molander
108 Hindr: Laak
109 Eric Jumm 21.8.1775 hylättiin
-
110 Joh: Marck
111 Hindr: Rjk
112 Lars Last 21.8.1775 hylättiin
-
113 Matts Ask 21.8.1775 hylättiin
-
114 Olof Elf
115 Petter Nett
116 Påhl Dahl
117 Lars Ryt
118 Gabr: Flinck 18.12.1774 otettu
119 Joh: Korck
120 Lars Winck
121 Ifvar Ahl
122 Joh: Front
123 Hindr: Wall
124 Matts Kock

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Carl Adam Ehrengranat Major med Capit: Lön
luutnantti Georg Friedr: Tigerstedt Capit med Lieutenants Lön
vänrikki Jac: Pont: Tavaststierna Premier Lieut: med Fendrichs Lön
vääpeli Hindr Sebast: Weber Second Lieut med Fältväbels Lön
Axel von Becker Fendrich med Lön på Extra Stat
kersantti Friedr: Magnus Pohl Fältabel med Sergeants Lön
lippumies Jac: Friedr: Böisman Sergeant med Förare Lön
majoittaja Gustaf Jack Förare med Fouriers Lon
varusmestari Jac: Wilh: Järnefelt Rustmäst: Constituerad Sergeant
katselmuskirjuri Nils Lyra Munsterskrifvare 2.8.1774 Pieksämäen komppaniaan
Eric Joh: Huchtberg Munsterskrifvare 2.8.1774 vapaaehtoinen
1. rumpali Matts Bovilan 1:sta Trumslagaren
2. rumpali Gustaf Jack 2:ra Trumslagaren

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1773Luettelo 1776

© Väinö Holopainen 2023