AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkkaluettelot → 1773

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Palkkausluettelo 6.9.1773 (Randasalmi)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Johan Hind Skottman
2 Johan Tur 11.2.1773 hylättiin
Mats Rytköin Tur 3.4.1773 palkkamies
3 Olof Blom 3.4.1773 hylättiin
Abel Katain Gran 7.8.1773 ruotumies
4 Lars Kåst
5 Lars Sund
6 Påhl Wenn 3.4.1773 hylättiin
Påhl Mackoin 7.8.1773 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Johan Kuosmain Smeck 25.8.1773 palkkamies
7 Johan Mört
8 Påhl Peen
9 Jöran Turk
10 Iwar Kyhl
11 Mats Steeg
12 Mats En 22.7.1773 kuoli linnoitustyössä Loviisassa
-
13 Hind: Gummerus
14 Casper Warg 3.4.1773 hylättiin
Erich Hytinkoski Keck 5.7.1773 palkkamies
15 Påhl Tallgreen
16 Mats Isbeck
17 Johan Borg
18 Johan Pass
19 Jacob Lund 30.1.1773 mestattiin
Påhl Niskain Lund 11.2.1773 palkkamies
20 Johan Wass 11.2.1773 hylättiin
Petter Jäskelain Wass 3.5.1773 täydennysmies
21 Lars Palm
22 Joh: Reinh v Törne
23 Petter Sijk 3.4.1773 hylättiin
Johan Olander Åhl 7.8.1773 palkkamies
24 Olof Brandt 3.4.1773 hylättiin
Olof Kåckoin Örn 7.8.1773 ruotumies
25 Hindric Jelm 7.8.1773 hylättiin
Knut Johanson Ullmain Stub 7.8.1773 palkkamies
26 Jacob Joh Sahlstein
27 Erich Swensk 11.2.1773 hylättiin
Erich Swensk 3.4.1773 uudestaan
28 Thomas Loo 11.2.1773 hylättiin
Anders Forsselius 11.2.1773 palkkaamaton 7.7.1773 Kuopion komppaniaan
-
29 Petter Liten 3.4.1773 hylättiin
Gusta_ Alander Fröid 7.8.1773 ruotumies
30 Petter Lamb
31 Niclas Hin: Gummerus
32 Dawid Hoff 3.4.1773 hylättiin
Staffan Lappalain 7.8.1773 ruotumies karkasi Pohjanmaalle
33 Ambrosius Snickare 3.4.1773 hylättiin
Joseph Kåtilain Järn 7.8.1773 palkkamies
34 Thomas Sijr
35 Eljas Liman
36 Hind: Lått 3.4.1773 hylättiin
Staffan Käräin 7.8.1773 ruotumies 1.9.1773 kelpaamaton
-
37 Thimoteus Rad
38 Lars Rusk
39 Påhl Trask
40 Niels Giöck 3.4.1773 hylättiin
Påhl Tåiwain Giök 1.6.1773 palkkamies
41 Thomas Frisk
42 Olof Nöjd
43 Påhl Raam
44 Jöran Stålt 11.2.1773 hylättiin
Påhl Kärkäin Udd 7.8.1773 ruotumies
45 Hind: Ek 11.2.1773 sai eron
Anders Ek 3.4.1773 palkkamies
46 Påhl Fors 11.2.1773 sai eron
Påhl Hyttin Fors 3.4.1773 palkkamies
47 Staffan Tarf
48 Carl Gust: Brundert
49 Påhl Pryhl 3.5.1773 kuoli
Lars Remees Spets 7.8.1773 ruotumies
50 Hindrich Ny
51 Hindrich From
52 Erich Ström
53 Påhl Ung
54 Lars Lust 3.4.1773 hylättiin
Johan Höök 23.4.1773 palkkamies
55 Gustav Hind Nirberg 11.2.1773 sai eron
Petter Leppäin Lönn 11.2.1773 palkkamies
56 Carl Herm: v. Brandenburg
57 Thomas Kaar 11.2.1773 hylättiin
Olof Kaar 11.2.1773 palkkamies
58 Gustaw Wilh: Ladau
59 Eljas Winberg 11.2.1773 hylättiin
Erich Vartiain Wijn 3.4.1773 täydennysmies
60 Bernt Joh: Linbak lippumies saa palkan
61 Anders Böök
62 Carl Reinh: Ladau
63 Hindrich Lapp
64 Fried: Heit
65 Anders Hultin
66 Danjel Paij
67 - 11.2.1773
Petter Nissinen Qvist 11.2.1773 ruotumies 7.8.1773 esitti miehen tilalleen
Påhl Kåckoin Qvist 7.8.1773 palkkamies
68 Michel Hägg
69 Anders Parf
70 Christer Roth
71 Adam Lind
72 Iwar Kaat
73 Christer Ståhl
74 Petter Berg
75 Anders Kamp 3.4.1773 hylättiin
Salamon Fried: Tigerstedt 3.4.1773 vapaaehtoinen nuori aatelismies
76 Staffan Mård 3.4.1773 hylättiin
Petter Tåivain Mård 23.4.1773 palkkamies
77 Mats Lijk 3.4.1773 hylättiin
Michel Petterson Korhoin Kårg 7.8.1773 palkattu ruotumies
78 Olof Waar 3.4.1773 hylättiin
Johan Olofson Pardain Skiäg 7.8.1773 palkkamies
79 Samuel Elg 3.4.1773 hylättiin
Petter Eskelin 7.8.1775 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Jacob Wallkoin Eld 25.8.1773 täydennysmies
80 Johan Wann
81 Petter Laf
82 Petter Kask
83 Olof Lijp
84 Niels Reen 3.4.1773 hylättiin
Hindric Anderson Häiskain Lax 7.8.1773 ruotumies
85 Anders Walk
86 Joseph Weijs 3.4.1773 hylättiin
Phiip Rynäin Weijs 1.6.1773 palkkamies
87 Eskill Bohm
88 Erik Id
89 Joh Hind: Åberg
90 Michel Blad
91 Johan Strömberg
92 Hindrich Huck 3.4.1773 hylättiin
Erich Ryhäin 7.8.1773 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Mats Snell 25.8.1773 täydennysmies
93 Carl Joh: Järnefelt
94 Johan Gröndahl 3.4.1773 hylättiin
Ambrosius Snickare Grön 2.5.1773 palkattu ruotumies
95 Hindric Huus
96 Michel Fijhl
97 Adam Miels 3.4.1773 hylättiin
Johan Hind: Furumark 3.4.1773 vapaaehtoinen nuori aatelismies
98 Påhl Falk
99 Johan Pardon
100 Staffan Hoij
101 Petter Balk
102 Anders Woij
103 Petter Blek 11.2.1773 hylättiin
Iwar Ruotsalain Blek 11.2.1773 palkkamies
104 Johan Wirfwel 11.2.1773 hylättiin
Johan Karnits Skierm 11.2.1773 palkkamies
105 Hindrich Tråll 3.4.1773 hylättiin
Johan __rdain Wärn 7.8.1773 palkkamies
106 Sifred Kåstian
107 Petter Mollander
108 Lars Lak 11.2.1773 hylättiin
Hindrich Wihawain Laak 11.2.1773 palkkamies
109 Erich Jumm
110 Johan Mark 3.4.1773 hylättiin
Johan Heinoin Mark 3.4.1773 palkkamies
111 Hindrich Rijk
112 Lars Last
113 Johan Stårk 11.2.1773 hylättiin
Mats Asikain Ask 9.3.1773 palkkamies
114 Olof Elf
115 Petter Nett
116 Petter Dahlman
117 Claes Ryt
118 Johan Graan 11.2.1773 hylättiin
Jacob Ollikain Flink 3.4.1773 palkkamies
119 Johan Kårk
120 Lars Wink
121 Iwar Ahl
122 Lars Brask 3.4.1773 hylättiin
Johan Ollikain Front 7.8.1773 palkkamies
123 Hindrich Wall
124 Mats Kåck

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Mats Bowilan Trumslagare
2. rumpali Gustaw Jack Trumslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1771Luettelo 1775

© Väinö Holopainen 2023