AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 54 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 43 % koko komppanian vahvuudesta 125 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90, 1693-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
2 Jacob Larsson Hyfwoin 6 6 24 Jacob Laarsson Hyfwäin Iisalmi Sälewaby, Laakaby, Wächmasierfi
3 Hendrich Ohlson Pulkinen 6 6 25 Hindrich Olofsson Pulkinen Iisalmi Löytynmäki
4 Philip Philipson Halloin 6 6 5. korp Philip Philipsson Haloin Iisalmi
6 Matz Matzson Kållioin 6 6 28 Matz Matssonn Kållioin Iisalmi Kauppila, Ryhäläby
10 Påhl Andersson Pöllein 6 6 31 Påhl Andersson Pöllein Iisalmi Rutacko, Oinasierfwi
14 Hendrich Ohlson Pardain 6 6 34 Hindrich Oloffsson Pardain Iisalmi Herneierfwi, Wijtaby
17 Påhl Påhlson Tålåin 38 6 Påhl Tålloin
39 6 Påhl Tålloin
18 Oluff Larsson Kärkein 43 Olof Larson Kärckein
44 Olof Larsson Kärckin
19 Larss Larsson Ullmain 6 6 36 Laars Laarsson Ullmain Iisalmi Ullmala
20 Anders Michellson Räsäin 36 6 Anders Räsäinen
40 6 Anders Räsäin
22 Lars Larsson Koukein 6 6 38 Lars Laarsson Kuockain Iisalmi Sutelaby
23 Petter Matzson Peckoinen 43 Peer Matson Pechkoin
24 Philip Micchelson Saikonen 43 Philip Michellson Saickon
25 Philip Philipson Poikonen 6 6 40 Philip Philipsson Poikoin Iisalmi Pörsenmäki
27 Hendrich Ohlson Kättuin 37 6 Hindrik Kettuin
38 6 Hinrich Kettuin
39 6 Hinrich Kettuin
28 Johan Johanson Suitkoin 19 6 Johan Johansson Suikonen
20 6 Johan Johansson Suikonen
24 6 Johan Johanson Suikenen
37 6 Johan Johanssn Suikoin
38 6 Johan Suchkoin
39 6 Johan Suchkoin
33 Michell Pehrson Huttuin 43 Michell Peerson Huttuin
44 Michell Pehrsson Huttuin
35 Påhl Ohlsson Hyffwerin 6 6 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin Iisalmi Nissilä, Kauppila
37 Pehr Pehrson Sourulain 40 6 Pehr Pehrsson Sourulain
38 Oluff Påhlson Offwaskoin 6 6 97 Oloff Påhlsson Owaskin Iisalmi Kiuruwesi, Ruotanmäki
41 Christer Ohlson Kärckoin 6 6 99 Christer Olofsson Kächköin Iisalmi Martickala, Ollickala
44 Anders Anderson Luckarin 43 Anders Anderson Luckarin
44 Anders Andersson Luckarin
45 Lars Nielsson Routzalain 43 Lars Niehlson Ruotzalain
44 Lars Nielsson Routzalain
48 Nielss Nielson Hyffwerin 6 6 104 Niels Nielsson Hyfwerin Iisalmi Pielawesi
49 Hendrich Andersson Piedikein 6 6 105 Hindrich Anderss Piedickäin Iisalmi Sulkawa
43 Hendrich Anderson Pedikein
44 Hindrich Andersson Pidikein
51 Erich Iffwarson Pardain 33 6 Erich Ifwardhsson Pardain
40 6 Erich Ifwarsson Pardain
41 6 Erich Pardain
42 6 Erich Pardain
54 Oluff Larsson Tickainen 43 Oloff Larson Tickain
56 Anders Pehrson Huttuin 43 Anders Peerson Huttuin
44 Anders Pehrsson Huttuin
57 Johan Johansson Hilduin 6 6 111 Johan Johanss Hillduin Iisalmi Ollickala, Kifwisto
58 Larss Ohlsson Jatinen 40 6 Larss Ohlsson Jaatinen
59 Christer Christerson Linduin 25 6 Christer Lindunnen
36 6 Christer Linduin
40 6 Christer Christersson Linduin
41 6 Christer Linduin
42 6 Christer Linduin
61 Hendrich Thomasson Kärkein 25 6 Hendrich Thomaas: Kärckäin
63 Oluff Ohlsson Kattuin 43 Olof Ohlsson Katain
65 Samuel Henderson Räsein 37 6 Samuel Räsäinen
38 6 Samuel Räsäinen
39 6 Samuel Räsäinen
44 Samuel Andersson Räisein
66 Mattz Hendersson Pulkinen 40 6 Matz Pulkinen
68 Larss Henderson Rytkoin 6 6 119 Laars Hinderss Rytkein Iisalmi Hapaierfwi
43 Lars Henderson Ryttköin
70 Anders Hendersson Tickain 6 6 120 Anders Hinderss Tickoin Iisalmi Kiuruwesi
72 Matz Henderson Parfwioin 6 6 121 Matz Hinderss Parfwiain Iisalmi Påråwesi, __iosby
74 Michel Michellson Saikonen 25 6 Michell Michelsson Saikonen
40 6 Michell Sackoin
81 Cnuth Christerson Rotinen 25 6 Cnuth Christersson Ruotzinen
37 6 Cnut Christersson Ruotinen
38 6 Cnut Ruåtzinen
39 6 Cnut Ruåtzinen
88 Nielss Påhlson Nissinen 6 6 133 Niels Påhlsson Nissinen Iisalmi Nissilä, Swenimäki, Sukewa
90 Pehr Wijsason Pardain 40 6 Pehr Wisason Pardain
96 Påhl Påhlson Pasainen 19 6 Påhl Påhlsonn Pasain
20 6 Påhl Påhlsonn Pasain
40 6 Påhl Påhlsson Pasain
99 Larss Bertelson Heiskain 6 6 140 Lars Bertillss Huskain Iisalmi Lapwätälämäki, Remexälä, Paloisby, Pörsenmäki
43 Lars Berttellson Heiskain
102 Markuss Markuson Huttuin 43 Marckus Marckuson Huttuin
104 Abram Henderson Hof:in 43 Abraham Hinderson Howinen
44 Abraham Houffwinen
105 Erich Matzson Piedikoin 8 8 125 Erich Mattzson Piedikäin Iisalmi Narfwanlax, Ongiwessi
108 Johan Grelzson Rokoin 20 8 Johan Grelsson Ruokioin
43 Johan Grehlson Rookoin
109 Larss Jöranson Tackuin 40 8 Larss Jöranson Tackain
110 Christer Erichson Halloin 37 8 Christer Eriksson Haloin
38 8 Christer Hallin
39 8 Christer Hallin
114 Pehr Pehrson Lappalain 43 Petter Petterson Lappalain
44 Petter Pettersson Lappalain
116 Larss Mattzson Tirkain 24 8 Lars Matzson Tirckoin
40 8 Larss Matzson Tirkain
117 Grellz Grelsson Niskain 25 6 Greels Niskainen
120 Josep Erichson Pucko 24 8 Joseph Erichson Puikoin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Iisalmen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 125 278

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
24 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
25 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
33 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1693 .. 1.6.1693 (Narfven) - 1108, 1127, 1145
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021