AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaKirkonkirjat → Avioliittoluvat Iisalmen seurakunta

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Avioliittoluvat Iisalmen seurakunta

Seurakunnista saapuneet muuttokirjat 1724-1790 (I Jba:1)

Lähde: SSHY

Kuva Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
759 13.2.1725 46 Anders Östman Såldaten Lijsken Andersdotter Rickoin Pijgan
759 13.2.1725 84 Petter Svanström Såldaten Anna Hansdotter Koponen Pigan
762 6.12.1725 119 Pohl Behm soldaten Anna Staffansdotter Mähöin Pigan
758 6.4.1728 83 Olof Råberg Solldaten Madlena Nirain Pigan
757 11.3.1730 Henrich Samuelsson Räisäin Förafskiedade Soldaten Margareta Hyryläin
755 3.3.1731 48 Erich Åhlbom Såldaten Anna Olofsdotter Kärckätär Pigan
753 1.12.1733 119 Påhl Ekman Såldaten Catarina Möhöinen Enckian
750 14.5.1733 9 Lars Tihlman Soldaten Elisabet Hindrichsdotter Hijttijnen Pigan
742 5.1.1734 104 Niels Snälström Såldaten Brita Hemmingsdotter Haalberg Pigan
743 6.4.1734 122 Michel Pahlm Soldaten Helena Johandotter Svensk Pigan
737 27.4.1734 28 Petter Flinck Såldaten Dordij Larsdotter Lappalain Pigan
735 6.9.1735 67 Petter Kihlberg Såldaten Karin Karfwitar Pigan
739 28.9.1735 115 Elias Berg Soldaten Brita Kåmulain Pigan
733 22.11.1735 63 Arfwid Lundberg Soldaten Walborg Michelsdotter Hämä: Pigan
737 7.8.1736 4 Stafan Eklund Soldaten Britta Asikainen Pigan
724 1.2.1754 55 Gustav Nirberg Soldaten Chatarina Kapanen Pigan
689 5.12.1772 92 Hindrich Huk Soldaten Susanna Junckarinen
653 7.2.1773 92 Hindrich Huk Soldaten Margaretha Heiskatar
654 15.5.1773 104 Johan Skiärm Soldaten Anna Mardikain Pigan
610 26.2.1774 5 Eric Sunn Soldaten Anna Duder Soldatedotter
635 28.11.1774 68 Michell Hägg Soldaten Anna Ullmain Bondedottrene
585 28.1.1775 122 Joh: Front Soldaten Margareta Johansdotter Hardikain fästeqwinna
605 10.2.1775 23 Johan Åhl Soldaten Maria Christerdotter Tijckanen Pigan
590 28.6.1775 94 Ambr: Gröön Soldaten Christina Johansdotter Walkoin Pigan
604 7.10.1775 103 Iivar Blek Soldaten Elin Ollikain Pigan
603 14.10.1775 28 Thomas Loo Soldaten Anna Olofsdotter Kumbulailn Pigan
602 22.10.1775 124 Matts Kock Soldaten Maria Mattsdotter Roiwian Gårds dottren
578 2.12.1775 49 Hans Spets Soldaten Susanna Marcusdotter Pardain Gårdsdottren
563 4.2.1776 3 Abell Gran Soldaten Ingeborg Christersdotter Cauoin Bonde dottren
554 25.2.1776 109 Joachkim Arg Soldaten Margareta Jöransdotter Mardikain Pigan
548 30.11.1776 30 Matts Tuur Soldaten
517 31.5.1777 7 Lars Örn Soldaten Chatarina Mardikain Pigan
519 1.10.1777 102 Johan Reis Soldaten Chatarina Jacobsdotter Safwolain Pigan
504 8.11.1777 57 Olof Kaar Soldaten Anna Wästerik qwinnan
503 19.11.1777 97 Matts Hild Soldaten Elin Rönckö Pigan
498 5.1.1778 98 Pohl Falck Soldaten Christina Pettersdotter Husso Pigan
503 6.6.1778 29 Kasper Long Soldaten Anna Andersdotter Pasain Torpare dottren
499 14.8.1778 108 Henrik Laak Soldaten Brita Iwarsdotter Sånninen fästeqwinnan
477 22.6.1779 67 Quist Soldaten
477 10.9.1779 111 Henric Kähköin Jepp Soldaten
474 27.9.1779 118 Staffan Tååg Soldaten Anna Margareta Olofsdotter Lappalain Pigan
448 23.12.1780 Petter Tihl Soldaten Chatarina Olofsdotter Jäskäläin Pigan
417 14.2.1782 93 Anders Johan Brax Soldaten
408 29.3.1782 1 Johan Henric Schottman Herr Corporalen
406 10.4.1782 93 Lars Huttuin Wargiärningkarlen Anna Ranin Pigan
396 1.9.1782 Anders Ikoin Soldaten Margareta Poikoin Pigan
388 24.11.1782 85 Johan Kant Soldaten Catharina Kaupinen Bonde dottren
360 23.12.1784 75 Marcus Man Soldate Anna Catharina Blad Eskelin Soldate dottren
330 26.11.1785 86 Olof Weis Soldaten Christina Haloin Trolåfvade brud
215 1.7.1786 97 Joseph Flinck Soldaten Anna Sophia Molander Pigan
197 21.101786 99 Olof Palm Soldaten Anna Ahoin Pigan
187 5.11.1786 73 Knut Kask Soldaten Margareta Kårålain Pigan
186 18.11.1786 87 Michel Bohm Soldaten Anna Malinen bonde dottren
160 27.1.1787 81 Påhl Fiähr Soldaten
143 12.4.1787 67 Petter Rack Såldaten Catharina Nissin Pigan
174 19.5.1787 25 Knut Stubb Vice Corporalen Helena Christersdotter Tikain Bonde dottren
170 9.7.1787 116 Jonas Täck Soldaten
175 10.9.1787 53 Matts Ung Soldaten Margareta Johansdotter Heickönen Pigan
155 30.9.1787 7 Lars Öhra Soldaten Catharina Hujatar Pigan
11 2.1.1791 72 Mats Hjerp Soldaten Anna Hardikain Torparedottren
10 24.1.1791 79 Samuel Eld Soldaten Elisabeth Hast Pigan

Seurakunnista saapuneet muuttokirjat 1791-1799 (I Jba:2)

Lähde: SSHY

Seurakunnista saapuneet muuttokirjat 1800-1813 (I Jba:3)

Lähde: SSHY

Kuva Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
740 28.11.1801 v109 v110 Anders Rjkoin Vargieringskarlen Anna Maria Larsdotter Rojvain Pigan och Bonde Dottren
741 4.12.1801 v107 v108 Johan Skjärm Vargieringskarlen Ester Vensell Bonde dottren
686 22.7.1802 121 Mats Skön Soldaten
625 1.5.1803 113 Christian Johan Föör Soldaten
627 28.5.1803 v67 v68 Ivar Sonnin Vargieringskarlen Stina Häjskain Pigan
558 2.1.1804 David Hyvärin Reserwen Maria Pursiain dejan
572 2.5.1804 89 Henrich Rök Soldaten Margareta Ryhain Nybyggare Enka
541 20.11.1805 94 Anders Nousiainen Varg: karlen Helena Huofvinen Bonde dottren
530 1.12.1805 8 Pål Lants Soldaten Maria Ruotsalain Pigan
528 15.12.1805 v75 v76 Olof Laukanen Vargerings karlen Anna Nissinen Enckan
480 17.8.1806 Adam Grön Soldaten
438 23.11.1807 v111 v112 Hinric Pauli Cuosmanen Varg: karlen Anna Jokelatar Bonde dotren
458 19.12.1807 90 Olof Sabel Soldaten Lisa Nevalain Pigan

© Väinö Holopainen 2024