AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1775

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Virkatalot ja torpat 1775

Virkatalot

Officerare och Under officerare Boställen

Palkka Nimi Talo
Capitain Bostelle i Pardala by
Lieutenant Bostelle i Hapajerfwi by
Fendrick Bostelle i Pardala by
Fältwäbel Bostelle i Pielawäsi Capell och Rytkölänranda by
Sergeant Bostelle i Härnejerfwi by
Förare Bostelle i Ullmala by
Munstersrifware Boställe i Ullmala by
Fourier Boställe i Lapinlax by
Rustmästare Boställe i Hernejerfwi by

Sotilastorpat

Soldate torper

Kuvaus Lukumäärä
Uudet rakennukset ja muuten hyvässä kunnossa (Nya till Byggnad och för öfrigt i godt stånd) 47
Kelpaa mutta talo tarvitsee korjausta (Förswarligt men tarfwar Reparation till husen) 50
Aivan ränsistynyt (Alldeles förrfallna) 11
Rauniona tai puuttuu (I grund förstörda och felande) 16
124

Lähde: Pääkatselmus 1775SSHY

© Väinö Holopainen 2023