AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idens: Compag: Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
5 Hemming Pijhlgreen
9 Påhl Lappfiel
13 Johan Lakman
26 Måns Siörman
32 Påhl Skiönfeldt
36 Dawid Höök
42 Erich Auwijn
43 Johan Longe
53 Samuel Nyman
55 Nills Nyrberg
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
71 Nills Giök
74 Thomas Hacka
79 Lars Eensam
96 Petter Gedda
98 Hind: Gröönmark
100 Johan Swänsk
112 Johan Ström
113 Petter Stårck
115 Petter Lycksteen
116 Johan Gethan
117 Lars Löppöin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idens: Comp: Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
5 Hemming Pijhlgren
9 Påhl Lappfiell
13 Johan Lackman
26 Måns Siöman
32 Påhl Skiönfell
36 Dawid Höök
42 Erich Awijn
43 Johan Longe
53 Samuel Nyman
55 Nills Nijrberg
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
71 Nills Giök
74 Thomas Hacka
79 Lars Eensam
96 Pett: Gedda
98 Hind: Grönmark
100 Johan Swänsk
113 Petter Stårck
115 Pett: Lycksten
116 Johan Gethan
117 Lars Löppöin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Ruotu Nimi Kommentti
5 Hening Phijhlgren
13 Johan Lackman
36 David Höök
42 Erich Aufvin
43 Johan Långe
53 Samuel Nyman
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
71 Niels Giöök
74 Thomas Haaka
79 Lars Ensam
96 Petter Giedda
98 Hindrich Grönmark
100 Johan Swensk
112 Johan Ström
113 Petter Stårck
115 Petter Lyckström
116 Johan Gethan
117 Lars Löppöin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Compag: Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Ruotu Nimi Kommentti
13 Johan Lackman
36 Dafwid Höök
43 Johan Långe
53 Sam: Nyman
64 Lars Kielman
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
69 Johan Borgman kuuluu ruotuun 17
24 Påhl Utter
41 Johan Lindbom
71 Niels Giööck
74 Thomas Haaka
79 Lars Ensam
94 Daniel Pålack kuuluu ruotuun 95
96 Petter Giedda
98 Hind: Grönmarck
109 Mattz Storm
100 Johan Swensk
112 Johan Ström
113 Petter Stårck
115 Petter Lycksteen
116 Johan Giettan
117 Lars Löppöin
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
17 Johan Borgman
24 Påhl Utter
36 Dawid Höök
41 Johan Linboom
43 Johan Långe
53 Samuel Nyman
64 Lars Kiellman
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
71 Niels Giök
74 Thomas Haka
79 Lars Ensam
94 Daniel Pålak kuuluu ruotuun 95
96 Petter Giedda
100 Johan Swensk
109 Matts Storm
112 Johan Ström
113 Petter Stårck
115 Petter Lyksteen
116 Johan Giethan
117 Lars Löppöin
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Compag:e Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
17 Johan Borgman
24 Påhl Utter
36 Dawid Hööck
41 Johan Lindbohm
43 Johan Lange
53 Samuel Rymman
64 Lars Kiällman
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
71 Niels Giöck
74 Thomas Hacka
79 Lars Ensam
95 Daniel Pålack
96 Petter Giädda
100 Johan Swänsk
109 Mattz Storm
112 Johan Ström
113 Petter Stårck
115 Petter Lycksten
116 Johan Giettan
117 Lars Läppäin
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
17 Johan Bårgman
24 Påhl Utter
41 Johan Lindbom
64 Lars Kielman
67 Adam Pundain
79 Lars Ensam
94 Danjel Påhlack kuuluu ruotuun 95
100 Johan Swänsk
109 Mattz Ståhrm
116 Johan Gietan
117 Lars Löppöin
118 Nils Sund

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalm Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
17 Johan Borgman
24 Påhl Utter
41 Johan Linbom
64 Lars Kälman
67 Adam Pundain
79 Lars Ensam
94 Daniell Pålack kuuluu ruotuun 95
100 Johan Swänsk
109 Mattz Storm
116 Johan Gietan
117 Lars Löppöin
118 Niels Sund

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp:e Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Erich Sundman
11 Philip Lofwengren
12 Lars Juden
17 Johan Borgman
24 Påhl Utter
31 Samuel Grönlund
34 Hans Lund
41 Johan Lindbom
47 Peer Ahlgren
48 Michel Graan
66 Anders Fårsteen
67 Adam Pundain
79 Lars Ensam
80 Michel Fagerlund
85 Olof Kätuljin
87 Niels Realman
92 Johan Rönberg
94 Daniel Pålack kuuluu ruotuun 95
100 Johan Swänsk
109 Matz Storm
116 Johan Hatain
117 Lars Löppöin
118 Nils Sund
119 Påhl Boom

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Lokakuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 1.10.1728

October Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Infanterie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nb:n

listan alku puuttuu

Ruotu Nimi Kommentti
80 Michel Fagerlund
87 Niels Realman
85 Olof Kätulin
92 Johan Röhnbergh
100 Johan Swänsk
117 Lars Löppoin
119 Påhl Bohm

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 503)

Aukeama 491 puuttuu

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Erich Sundman
11 Philip Lofwengren
12 Lars Juden
31 Samuel Grönlund
34 Hans Lundh
47 Petter Ahlgreen
48 Michel Grahn
66 Anders Farsteen
79 Lars Ensam
80 Michel Fagerlundh
85 Olof Käteljin
87 Niels Realman
92 Johan Rönberg
100 Johan Swänsk
117 Lars Löppein
119 Påhl Boom

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp:ie Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Erich Sundman
11 Philip Löfwengren
12 Lars Juden
34 Hans Lundh
47 Petter Ahlgreen
48 Michel Graan
66 Anders Fårsteen
79 Lars Ensam
80 Olof Kätuljn kuuluu ruotuun 85
87 Niels Realman
92 Johan Rönbergh
100 Johan Swänsk
117 Lars Löppoin
119 Påhl Bohm

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

Marraskuu 1728: Kenkä- ja sukkaraha

Idensalmi Comp: Willmanstrand 6.11.1728

Förteckning Uppå dhet Ödes Manskap af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foot, hwilka komma at undfå Skoo- och Strumpe Peningar, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
79 Lars Ensam
100 Johan Swänsk
117 Lars Läppäin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 529)

© Väinö Holopainen 2023