AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmij Comp: Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Matz Tåttman
15 Jonas Ahlström
45 Olof Ahlbom
46 Johan Fårsbårg
52 Swän Sanberg
57 Olof Höringh
97 Christer Kälberg
99 Petter Dahlberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
23 Johan Siööberg
45 Oloff Åhlbohm
46 Johan Forssberg
52 Swen Sanberg
56 Oloff Lundberg
57 Oloff Hörning
97 Christian Kiälberg
99 Petter Dahlberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp:e Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
23 Johan Siööberg
45 Oloff Ahlbohm
46 Johan Fårssberg
52 Swen Sandberg
56 Oloff Lundberg
57 Oloff Hörning
97 Christer Källberg
99 Petter Dahlberg

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensallmi Comp: Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
23 Johan Siöberg
45 Oluf Ahlbom
46 Johan Forssberg
52 Swen Sandberg
56 Oluf Lundberg
57 Oluf Hörning
67 Adam Pundain
79 Larss Ensam
97 Christer Kiellberg
99 Petter Dahlberg
100 Johan Swänsk
116 Johan Gethan
117 Larss Läppäin

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensallmi Comp. Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Ruotu Nimi Kommentti
67 Adam Pundain
79 Lars Ensam
100 Johan Swänsk
116 Johan Gethan
117 Lars Läppäin

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmj Comp: Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
23 Johan Siöberg
45 Olof Ahlbom
46 Johan Forsberg
52 Swen Sandberg
56 Olof Lundberg
57 Olof Hörning
67 Adam Pundain
79 Lars Ensam
97 Christer Kiällberg
99 Petter Dahlberg
100 Johan Swensk
116 Johan Gietahn
117 Lars Leppäin

Lähde: Nide 8783 Astia

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
67 Adam Pundain
79 Lars Ensam
100 Johan Swänsk
116 Johan Gethan
117 Lars Läppäin

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
5 Hemming Pijhlgreen
9 Påhl Lappfiel
13 Johan Lackman
26 Måns Siörman
32 Påhl Skiönfelt
36 Dawid Höök
42 Erich Auwijn
43 Johan Longe
53 Samuel Nyman
55 Nills Nyrberg
67 Adam Pundain
68 Lars Ståhl
71 Nills Giök
74 Thomas Hacka
79 Lars Ensam
96 Petter Gedda
98 Hind: Gröönmark
100 Johan Swänsk
112 Johan Ström
113 Petter Stårk
115 Petter Lyksteen
116 Johan Getahn
117 Lars Leppäin

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023