AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 109 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 109<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ritoniemi (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Matsson Tirkkonen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1689 1
Krister Koponen ennen 1712 mainittu 1712 2
Olof Antikainen 1715 4.3.1731 3
Anders Kordin 4.3.1731 15.3.1762 4
Anders Träsk Räsänen 29.12.1770 4.2.1773 5
Petter Träsk Kolehmainen 30.4.1773 31.7.1781 6
Lars Träsk Karvonen 25.3.1782 6.7.1785 7
Mickel Träsk Holopainen 1.7.1786 23.10.1786 8
Karl Fredrik Andersin 23.10.1786 mainittu 1808 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 109 varamies
Jöran Pikman mainittu 1752 mainittu 1760 1
Petter Antikainen 21.3.1774 mainittu 1775 ruotu 104 2
1776 lähtien ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 55
Henrik Keinänen 1784 mainittu 1788 3,3
Erik Kaipainen 1808 ruotusotilas 4,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Christer Christerss Kåpoin
Katselmus 1719 1.11.1719
Olof Andickain
Katselmus 1720 15.9.1720
Olåf Andickain Safwålax 35 5 1/2 1 (1715) 1685
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Antikain Safwo: 36 6 1/2 (1715) 1685
Katselmus 1735 17.6.1735
Olof Andikain 4.3.1731 erotettiin sairauden takia
Anders Kårdin Saw 21 4 1/6 ogift 4.3.1731 palkka­mies 1714
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Kordin
Katselmus 1758 6.3.1758
Ands Kordin 44 27 (1731) 1714
Katselmus 1763 23.2.1763
And: Kordin 15.3.1762 hylättiin
-
Katselmus 1767 21.8.1767
Anders Kordin 13.3.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772 3.4.1773
Anders Tresk 4.2.1773 hylättiin
-
Katselmus 1775 21.8.1775
- 29.12.1770
Anders Tresk 29.12.1770 palkka­mies 4.2.1773 hylättiin
Petter Tresk Cuopio 27 2 1/3 gift 11 1 30.4.1773 palkka­mies 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Tresk Cuopio 30 5 1/3 gift 5 7 (1773) 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Träsk 31.7.1781 poistettiin ruodun pyynnöstä
Lars Karfwoin Träsk Cuopio 20 1/3 1/4 ogift 5 5 1/2 25.3.1782 palkka­mies 1762
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Träsk Cuopio 23 1/3 3 1/4 gift 5 5 1/2 (1782) 1762
Katselmus 1788 24.9.1788
Carl Fred: Andersin Carelen 19 2 ogift 5 11 (1786) 1769
Katselmus 1789 5.11.1789
Carl Friedrich Andersin Carelen 20 3 ogift 5 11 (1786) 1769
Katselmus 1790 17.9.1790
Carl: Fredric Andersin Carelen 21 4 gift 5 6 (1786) 1769
Katselmus 1795 10.6.1795
Carl Andersin Carelen 25 2/3 _ gift 5 8 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Carl Andersin Carelen 28 1/3 1 2/3 gift 6 - (1797) 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Carl Andersin Carelen 31 2/3 _ gift 6 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Andersin Karelen 34 2/3 17 2/3 gift 6 - (1787) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Christer Christerss Kåpoin  
 
Katselmus 1719 1.11.1719
Olof Andickain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Olåf Andickain (1715) 35 Safwålax
  5 1/2 1 1685
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Antikain (1715) 36 Safwo:
  6 1/2 1685
Katselmus 1735 17.6.1735
Olof Andikain  
4.3.1731 erotettiin sairauden takia
Anders Kårdin 4.3.1731 palkka­mies 21 Saw
  4 1/6 ogift 1714
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Kordin  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Ands Kordin (1731) 44
  27 1714
Katselmus 1763 23.2.1763
And: Kordin  
15.3.1762 hylättiin
-  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Anders Kordin  
13.3.1762 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 3.4.1773
Anders Tresk  
4.2.1773 hylättiin
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
29.12.1770
Anders Tresk 29.12.1770 palkka­mies
4.2.1773 hylättiin
Petter Tresk 30.4.1773 palkka­mies 27 11 Cuopio
  2 1/3 1 gift 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Tresk (1773) 30 5 Cuopio
  5 1/3 7 gift 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Träsk  
31.7.1781 poistettiin ruodun pyynnöstä
Lars Karfwoin Träsk 25.3.1782 palkka­mies 20 1/3 5 Cuopio
  1/4 5 1/2 ogift 1762
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Träsk (1782) 23 1/3 5 Cuopio
  3 1/4 5 1/2 gift 1762
Katselmus 1788 24.9.1788
Carl Fred: Andersin (1786) 19 5 Carelen
  2 11 ogift 1769
Katselmus 1789 5.11.1789
Carl Friedrich Andersin (1786) 20 5 Carelen
  3 11 ogift 1769
Katselmus 1790 17.9.1790
Carl: Fredric Andersin (1786) 21 5 Carelen
  4 6 gift 1769
Katselmus 1795 10.6.1795
Carl Andersin   25 2/3 5 Carelen
  _ 8 gift 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Carl Andersin (1797) 28 1/3 6 Carelen
  1 2/3 - gift 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Carl Andersin   31 2/3 6 Carelen
  _ gift 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Andersin (1787) 34 2/3 6 Karelen
  17 2/3 - gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Oloff Antikain 1.3.1731 ruotu esitti miehen tilalle
Anders Kårdin 1.3.1731 palkkamies
1733 Anders Kårdin
1734 Anders Kårdin
1735 Anders Kårdin
1736 Anders Kårdin
1737 Anders Kårdin
1738 Anders Kårdin
1739 Anders Kårdin
1740 Anders Kårdin
1741 Anders Kordin
1744 Anders Kordjn
1745 Anders Kordjn
1746 Anders Kordin
1747 Anders Kordin
1748 And:s Kordjn
1749 And: Kordin
1750 And: Kordijn
1751 Anders Kårdjn
1752 And:s Kordijn
1753 And:rs Kordin
1754 And: Kordin
1755 And:s Kordijn
1756 And: Kordin
1757 Anders Kordijn
1758 Anders Kårdijn
1759 And:s Kordijn
1760 Anders Kordin
1761 Anders Kordijn
1762 Anders Kordijn 15.3.1762 hylättiin
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
1771 - 29.12.1770
Anders Räsäin Tresk 29.12.1770 palkkamies
1773 Anders Tresk 4.2.1773 hylättiin
Petter Kålemain Tresk 30.4.1773 palkkamies
1775 Petter Tresk
1776 Petter Tresk
1777 Petter Tresk
1778 Petter Tresk
1779 Petter Träsk
1780 Petter Träsk
1781 Petter Träsk 31.7.1781 poistettiin
1782 - 25.3.1782
Lars Karfwoin Träsk 25.3.1782 palkkamies
1783 Lars Träsk
1784 Lars Tresk
1785 Lars Träsk 6.7.1785 sai eron
1786 Michel Hen:son Holapain Träsk 1.7.1786 ruotumies
1787 Mich Hen:son Holapain Träsk 23.10.1786 kotitilan hoitoon
Carl Friedric Andersin 23.10.1786 palkkamies
1788 Carl: Fred: Andersin
1789 Carl Fr: Andersin
1790 Carl Fred: Andersin
1791 Carl Fr: Andersin
1792 Carl Andersin
1793 Carl Andersin
1794 Carl Andersin
1795 Carl Andersin
1796 Carl Andersin
1797 Carl Andersin
1798 Carl Andersin
1799 Carl Andersin
1800 Carl Andersin
1801 Carl Andersin
1802 Carl Andersin
1803 Carl Andersin
1804 Carl Andersin
1805 Carl Andersin
1806 Carl Andersin
1807 Carl Andersin
1808 Carl Anderssin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Anders Tresk Cuopio 24 ogift 29.12.1770 otettu kelpaamaton 1749
Luettelo 1774 8.3.1774
Anders Tresk 4.2.1773 hylätty
Petter Kolemain Tresk Cuopio S:en 25 gift 30.4.1773 palkkamies hyväksytään 1749

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Per Mattsson Tirkain
1700_11 Per Mattsson Tirikain
1700_12 Per Matzson Tirikain
1701_1 Per Matzson Tirikain
1701_2 Pehr Matzson Tirikain
1701_3 Per Mattsson Tirikain
1701_4 Per Mattsson Tirikain
1701_5 Per Matzson Tirikain
1701_6 Per Mattsson Tirkoin
1701_7 Peer Mattsson Tirikain
1701_8 Peer Mattsson Tirkoin
1701_9 Per Mattsson Tirikain
1701_10 Per Mattsson Tirkain
1701_11 Per Matzson Tirkain
1701_12 Per Mattsson Tickain
1702_1 Per Mattsson Tirkain
1702_2 Per Mattsson Tirkain
1702_3 Per Mattsson Tirkain
1702_4 Per Mattsson Tiickain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1727-1736
261 Ritoniemj Antikain
lapsia: Beata
gl Sold, yliviivattu
Kuopio RK 1749-1759
I:128 Ritoniemi Anders Cordin
puoliso: Carin Hapotar
lapsia: Olof, Carin, Anders, Michel, Elin
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
27 Soldat Anders Kordin s. 1714
puoliso: Carin Hapotar
lapsia: Carin
Korhonen?
Kuopio RK 1776-1781
III:305 Ritoniemi 1 Anders Tresk s. 1752
puoliso: Margeta Holopatar s. 1741
yliviivattu
III:305 Ritoniemi 1 Pehr Colemain Tresk s. 1751
puoliso: Anna Parviatar s. 1739
Kuopio RK 1782-1791
II:69 Ritonemi Lars Karwoin Träsk s. 1759
puoliso: Christ: Tuowin s. 1754
II:69 Ritonemi Carl Fredric Andersin
puoliso: Catharina Kosuin
Kuopio RK 1796-1804
II:71 Ritonniemi Carl Fred: Andersin
puoliso: Cathr: Kosuin
Kuopio RK 1805-1812
II:285A Ritoniemi Carl Fred: Andersin
puoliso: Cathar Kosoin
lapsia: Fritz Johan, Carin
Särkilax
Kuopio LK 1749-1759
212 Ritonemi 7 Anders Cordilain
lapsia: Anna, Olof, Caisa, Anders, Mickel
Kuopio LK 1769-1785
377 Ristawesi 10 Petter Träsk Kolemain
lapsia: Catharina, Anna; Brita, Ingeborg
Kuopio LK 1786-1804
III:862 Ritonemi Lars Träsk Karwoin
III:862 Ritonemi Cark Fried: Andersin
lapsia: Eric Johan, Carl Freddric, Catharina, Fredric

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Ritonemi Olof Perss. Andikain s. 1702K k. 8.10.1732
puoliso: Kirst. Clem.dr. Hålopatar s. 1695K k. 1735
lapsia: Clemens, Gertrud, Olof
Ritoniemi And. Korhoin
puoliso: Carin Hapotar
lapsia: Elin
Ritonniemi Anders Tresk
puoliso: Anna Marg. Clemnetin Holopatar vih. 7.3.1773
Ritonemi Petter Träsk
puoliso: Anna Parviatar
lapsia: Brita, Elisabetha
Ritonemmi Lars Träsk
puoliso: Christina Tuovinen vih. 1.2.1784
Ritonemi Carl Fredric Andersin
puoliso: Carin Kosuin
lapsia: Carl Fredric

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1724 Ritoniemj 2 Såld. Andikains hustro 2831
Kuopio 1725 Rittonemj 2 Solld: Olof Andickains hust 2651
Kuopio 1726 Rittonemj 2 Solld: Olof Antickas hust 2815
Kuopio 1808 Ritonjemi 1 Soldat Anderssins hu 518

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Olof Andikain
1724_11 Oloff Antikain
1724_11 Oloff Andikäin
1724_12 Olof Andikain
1744 Anders Kordin
1745 Anders Kordjn
1746 Anders Kardin
1747 Anders Kårdjn
1748 Anders Kårdjn
1752 Anders Kårdjn
1752b Anders Kårdjn
1753 Anders Kårdjn
1754 Anders Kårdjn
1756 Anders Kordin
1773 Petter Tresk 30.4.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Anders Kordin 26.1.1763
1732 Sold: And: Kordin 26.1.1763 död
1755 Soldaten Anders Kordin 1762 31

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Kuopion pitäjä
6.2.1728 Soldaten Olof Andikain 94
27.8.1734 soldaten Anders Kordin 551

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Kuopion komppania
x.8.1700 Riga 109 Per Mattsson Tirkain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
13.4.1690 Narven Peer Matzson Tirkoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Kuopion komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Peer Matson Tirckoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Kuopion komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Petter Mattzsson Tirikain

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
302 27.12.1783 109 Lars Träsk Soldaten N:o 109, Ritoniemi Christina Tuovinen Pigan, Ritoniemi
303 10.10.1783 109 Lars Tresk Soldaten N:o 109 Kirstin Tovitar Pigan

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Ritonemj
Ritonemj
Ritonemj
Olof Antikain
Ands Cårtilain
Ands Hålopain
1758 Ritonemj
Ritonemj
Ritonemj
Olof Andikain
Per Kordilain
Hind Holopain
1767 Ritoniemi
Ritoniemi
Ritoniemi
Olof Andikain
Johan Kordilain
Mich: Hålopain
1782 Ritoniemi
Ritoniemi
Ritoniemi
Olof Andikain
Joh Kårdelain
Mich Hålapain
1795 Ritonemi
Ritonemi
Ritonemi
Olof Andikain
Anders Möncköin
Chlemens Holopain
1804 Ritonemi
Ritonemi
Ritonemi
Olof Andikain
And: Mönköin
Clemens Holapain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Tieto Viite
Carl Fredrik Andersin, kuoli Torniossa, puol. Katharina Kosuin Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 109 varamies
Petter Andikain Cuopio Sokn och Ritonemi by 18 5/6 ogift 21.5.1774 otettu komppaniaan 1757
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 55
Henric Keinain Cuopio 26 4 gift 5 9 (1784) 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 109 varamies
Petter Andikain 21.5.1774 otettu komppaniaan 18 5/6 Cuopio Sokn och Ritonemi by
  ogift 1757
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 55
Henric Keinain (1784) 26 5 Cuopio
  4 9 gift 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 55
1808_v Eric Kaipian ruotuun 106

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 109 varamies
-
Luettelo 1773b_v 4.8.1773
-
Luettelo 1774_v 8.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Jöran Pjkman
1753_v Jöran Pjkman
1754_v Jöran Pikman
1754b_v Jöran Pjkman
1754c_v Jöran Pikman
1756_v Jöran Pikman
1756b_v Jöran Pickman
1757_v Jöran Pikman
1758_v Jöran Pijkman
1758b_v Jöran Pikman
1759_v Jöran Pijkman
1760_v Jöran Pijkman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
898 17.6.1792 v109 v110 Eric Ericson Kaipain Varjerningskarlen, Ritoniemi Anna Henricsdotter Karvatar Enka, Ritoniemi

KatselmuksetNimetKylätRuotu 108Ruotu 110

© Väinö Holopainen 2023