AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1757 varamiehet

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1758

Vaateraha 1757

Förteckning uppå den Beklädningz hielpen, som Wargiärnings Manskapet wid Safwolax Infanteri Regimente och Cuopio Compag: komma at åtniuta enl:t ingifwen Rulla, för År 1757, nemb:n

Kuopio 1758

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Anders Kekäläin 3:10 2/3
4 Hans Wänäin 3:10 2/3
5 Jacob Polack 3:10 2/3
8 Johan Hilduin 3:10 2/3
9 Henr: Wänäläin 3:10 2/3
10 Olof Airaxin 3:10 2/3
11 Henr: Hassin 3:10 2/3
12 Staffan Kolemain 3:10 2/3
13 Pål Keinäin 3:10 2/3
16 Hendrich Pursiain 3:10 2/3
17 Johan Karhuin 3:10 2/3
19 Henrich Mömmö 3:10 2/3
20 Daniel Pålack 3:10 2/3
21 Anders Knutin 3:10 2/3
23 Petter Svensk 3:10 2/3
24 Petter Eskelin 3:10 2/3
26 Olof Tarvoin 3:10 2/3
28 Matts Huskoin 3:10 2/3
29 Lars Korhoin 3:10 2/3
31 Thomas Keinäin 3:10 2/3
33 Petter Asikain 3:10 2/3
34 Matts Pykäläin 3:10 2/3
35 Anders Korhoin 3:10 2/3
36 Petter Timoin 3:10 2/3
38 Staffan Möykäin 3:10 2/3
40 Gust: Malijn 3:10 2/3
41 Anders Husso 3:10 2/3
42 Mårten Hilduin 3:10 2/3
44 Henrich Lakoin 3:10 2/3
46 Samuel Korhoin 3:10 2/3
47 Pål Ollikain 3:10 2/3
49 Petter Asikain 3:10 2/3
53 Johan Hapalain 3:10 2/3
55 Olof Wirmes 3:10 2/3
56 Jacob Taskin 3:10 2/3
57 Påhl Kasurin 3:10 2/3
59 Malachias Knutin 3:10 2/3
60 Henrich Pirskain 3:10 2/3
62 Johan Rahikain 3:10 2/3
63 Jacob Tåivain 3:10 2/3
64 Johan Mickoin 3:10 2/3
66 Petter Mickoin 3:10 2/3
67 Eric Pärnäin 3:10 2/3
68 Påhl Kopoin 3:10 2/3
69 Isaac Parviain 3:10 2/3
70 Thomas Rissain 3:10 2/3
72 Mårten Lappalain 3:10 2/3
73 Nils Peckarin 3:10 2/3
74 Pål Mickoin 3:10 2/3
76 Pål Uckoin 3:10 2/3
77 Matts Rotsalain 3:10 2/3
79 Olof Wartiain 3:10 2/3
81 Isaac Kettuin 3:10 2/3
83 Petter Toijvain 3:10 2/3
84 Jöran Keinoin 3:10 2/3
86 Henr: Waroin 3:10 2/3
88 Petter Lakoin 3:10 2/3
90 Anders Foudilain 3:10 2/3
91 Henrich Ahoin 3:10 2/3
93 Petter Metin 3:10 2/3
95 Anders Räsäin 3:10 2/3
96 Petter Hilduin 3:10 2/3
97 Jöran Mondoin 3:10 2/3
98 Zachris Foudilain 3:10 2/3
100 Anders Hämäläin 3:10 2/3
103 Henrich Waitin 3:10 2/3
105 Eric Kordilain 3:10 2/3
106 Anders Keinoin 3:10 2/3
107 Hind Mård 3:10 2/3
108 Anders Heiskain 3:10 2/3
109 Jöran Pikman 3:10 2/3
110 Olof Andikain 3:10 2/3
111 Olof Koistin 3:10 2/3
113 Anders Lippoin 3:10 2/3
115 Olof Keinoin 3:10 2/3
118 Petter Foudilain 3:10 2/3
120 Eskel Idkoin 3:10 2/3
122 Anders Happoin 3:10 2/3
125 Samuel Ivanain 3:10 2/3
126 Petter Happoin 3:10 2/3
121 Thomas Idkoin 3:10 2/3

Lähde: Nide 8867 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023