AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 113 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 113<>

Ruotutalot ovat kylissä: Räsälä (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Olof Andersson Koponen mainittu 1696 2.12.1700 Vanha rykmentti 1696 1
Anders Kortelainen ennen 1712 mainittu 1719 2
Petter Kankkunen 1723 12.2.1742 3
Pål Kålberg 12.2.1742 15.1.1754 4
Nils Svärta Räsänen 15.1.1754 3.4.1773 täydennysmies 113 5
Henrik Varg Koistinen 4.8.1773 24.9.1788 6
Anders Varg 26.3.1789 18.3.1791 täydennysmies 7
Olof Varg Soininen 6.4.1791 2.9.1808 täydennysmies 113 8
Abraham Grek 1.11.1808 mainittu 1809 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 113 varamies
Nils Räsänen mainittu 1752 15.1.1754 ruotu 113 1
Anders Lipponen mainittu 1754 1774 2
1776 lähtien ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
Anders Rask 1788 3,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Anderss Kårdilain
Katselmus 1719 1.11.1719
Anders Kårdilain 1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Petter Kankuin Saw. 46 12 1/4 gift (1723) 1689
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Kålberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Pål Kålberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Pål Kåhlberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Niels Swärta
Katselmus 1758 6.3.1758
Nils Swerta 24 2/3 5 3/4 (1753) 1734
Katselmus 1763 23.2.1763
Nils Svärta Sawolax 29 1/6 10 1/6 gift (1753) 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Kanckuin 12.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Pål Kålberg 12.2.1742 palkka­mies 15.1.1754 erotettiin
Nils Swärta Sawolax 33 2/3 14 1/2 gift 15.1.1754 palkka­mies 1734
Katselmus 1772 3.4.1773
Nils Sverta Savolax 39 1/4 20 1/4 gift 11 2 1/2 (1752) 3.4.1773 saa eron 1733
Katselmus 1775 21.8.1775
Nils Swärta 3.4.1773 hylättiin
Hendrick Kåistin Warg Cuopio 19 2 ogift 11 4.8.1773 ruotu­mies 1756
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Warg Cuopio 22 5 gift 5 6 (1773) 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Warg Cuopio 25 5/6 7 _ gift 5 9 (1775) 1757
Katselmus 1785 6.7.1785
Hinric Warg Cuopio 28 5/6 11 5/6 gift 5 9 (1774) 1757
Katselmus 1788 24.9.1788
Henric Warg Cuopio 34 17 gift 5 8 1/2 (1771) 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Hindrich Warg 24.9.1788 sai eron
Anders Warg Savolax 19 8/12 ogift 5 7 26.3.1789 täydennys­mies 1770
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Warg Savolax 20 1 5/12 ogift 5 7 (1789) 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Warg 18.3.1791 kuoli
Olof Soinin Warg Cuopio 29 5 5 8 1/2 6.4.1791 ruodun täydennys­mies 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Warg Cuopio 32 8 gift 5 9 (1790) 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Varg Cuopio 35 _ gift 5 9 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Varg Kuopio 38 14 gift 5 9 (1790) 1766
Katselmus 1809 22.6.1809
Abraham Grek Kuopio 38 15 1/2 gift 5 9 (1794) 1771
Katselmus 1809b 16.10.1809
Abraham Grek Kuopio 38 1/4 15 1/4 gift 5 9 (1794) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Anderss Kårdilain  
 
Katselmus 1719 1.11.1719
Anders Kårdilain  
1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Petter Kankuin (1723) 46 Saw.
  12 1/4 gift 1689
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Kålberg  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Pål Kålberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Pål Kåhlberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Niels Swärta  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Nils Swerta (1753) 24 2/3
  5 3/4 1734
Katselmus 1763 23.2.1763
Nils Svärta (1753) 29 1/6 Sawolax
  10 1/6 gift 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Kanckuin  
12.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Pål Kålberg 12.2.1742 palkka­mies
15.1.1754 erotettiin
Nils Swärta 15.1.1754 palkka­mies 33 2/3 Sawolax
  14 1/2 gift 1734
Katselmus 1772 3.4.1773
Nils Sverta (1752) 39 1/4 11 Savolax
3.4.1773 saa eron 20 1/4 2 1/2 gift 1733
Katselmus 1775 21.8.1775
Nils Swärta  
3.4.1773 hylättiin
Hendrick Kåistin Warg 4.8.1773 ruotu­mies 19 11 Cuopio
  2 ogift 1756
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Warg (1773) 22 5 Cuopio
  5 6 gift 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Warg (1775) 25 5/6 5 Cuopio
  7 _ 9 gift 1757
Katselmus 1785 6.7.1785
Hinric Warg (1774) 28 5/6 5 Cuopio
  11 5/6 9 gift 1757
Katselmus 1788 24.9.1788
Henric Warg (1771) 34 5 Cuopio
  17 8 1/2 gift 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Hindrich Warg  
24.9.1788 sai eron
Anders Warg 26.3.1789 täydennys­mies 19 5 Savolax
  8/12 7 ogift 1770
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Warg (1789) 20 5 Savolax
  1 5/12 7 ogift 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Warg  
18.3.1791 kuoli
Olof Soinin Warg 6.4.1791 ruodun täydennys­mies 29 5 Cuopio
  5 8 1/2 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Warg (1790) 32 5 Cuopio
  8 9 gift 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Varg   35 5 Cuopio
  _ 9 gift 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Varg (1790) 38 5 Kuopio
  14 9 gift 1766
Katselmus 1809 22.6.1809
Abraham Grek (1794) 38 5 Kuopio
  15 1/2 9 gift 1771
Katselmus 1809b 16.10.1809
Abraham Grek (1794) 38 1/4 5 Kuopio
  15 1/4 9 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Kanckuin
1733 Petter Kankuin
1734 Petter Kankuin
1735 Petter Kanckuin
1736 Petter Kanckuin
1737 Petter Kankuin
1738 Petter Kankuin
1739 Petter Kankuin
1740 Petter Kanckuin
1741 Petter Kanckoin
1744 Pål Kålberg
1745 Pål Kålberg
1746 Påhl Kålberg
1747 Pål Kålberg
1748 Pål Kålberg
1749 Påhl Kålberg
1750 Pål Kålberg
1751 Påhl Kålberg
1752 Pål Kålberg
1753 Pål Kålberg 15.1.1753 sai eron
Nils Svärtta 15.1.1753 palkkamies
1754 Nils Sverta
1755 Nils Swärtta
1756 Nils Sverta
1757 Nils Swärta
1758 Nils Svärtta
1759 Nils Swertta
1760 Nils Swerta
1761 Nils Swärtta
1762 Nils Swertta
1763 Nils Swärta
1764 Nils Swerta
1766 Nils Sverta
1767 Nils Swerta
1768 Nils Swerta
1769 Nils Sverta
1770 Nils Swerta
1771 Nils Sverta
1773 Nils Swärta 3.4.1773 hylättiin
Henrich Olofsson Koistinen Warg 4.8.1773 tilan mies
1775 Henrich Warg
1776 Henric Warg
1777 Hend Warg
1778 Henrich Warg
1779 Hindrik Warg
1780 Henric Warg
1781 Henric Warg
1782 Hinric Warg
1783 Henric Warg
1784 Hendric Warg
1785 Henric Warg
1786 Henric Warg
1787 Henric Warg
1788 Henric Warg
1789 Hindrich Warg 24.9.1789 erotettiin
Anders Warg 26.3.1789 täydennysmies
1790 Anders Warg
1791 Anders Warg 18.3.1791
Olof Soinin Warg 6.4.1791 täydennysmies
1792 Olof Varg
1793 Olof Warg
1794 Olof Varg
1795 Olof Warg
1796 Olof Varg
1797 Olof Warg
1798 Olof Warg
1799 Olof Varg
1800 Olof Warg
1801 Olof Warg
1802 Olof Varg
1803 Olof Warg
1804 Olof Warg
1805 Olof Warg
1806 Olof Varg
1807 Olof Warg
1808 Olof Warg 2.9.1808 vangiksi
Abrah: Grek 1.11.1808

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Nils Swårta pyytää erota
Luettelo 1773b 4.8.1773
Nils Swärta 3.4.1773 hylättiin
Henr: Ohlson Kåistinen Cuopio Sokn 17 4.8.1773 tilan mies 1756
Luettelo 1774 8.3.1774
Nils Sverta 3.4.1773 hylätty
Hend: Koistin Warg Cuopion Sochn 17 ogift 4.8.1773 tilan mies jää toistaiseksi 1757

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Olof Andersson Kopoin
1700_11 Olof Andersson Kopoin
1700_12 Oluf Anderson Kopoin
1701_1 Oluf Anderson Kopoin 2.12.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1739-1748
239 Räsälänlax Pehr Kanckuin
puoliso: Cicilia Mönkötär
gl Soldaten
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
28 Soldat Nils Svärta s. 1734
puoliso: Anna Mattsdr K[ankutar]
Kuopio RK 1782-1791
II:97c Räsälä Henric Koistin Warg s. 1756
puoliso: Cath: Räsänen s. 1759
II:97c Räsälä Ol. Soinin Warg s. 14.9.1766
puoliso: Greta Kankutar s. 1764
Kuopio RK 1796-1804
II:102 Räsälä Olof Soinin Warg s. 14.9.1766
puoliso: Margr. Kanckuin s. 1764
Kuopio RK 1805-1812
II:84 Ninimäki Nils Räsäin Svärta s. 1734
lapsia: Pehr, Christina
Juonianlax, +1807, fr Leppävirta 1807, Torp Enkl
III:55 Räsälä Olof Soinin Warg s. 14.9.1766
puoliso: Margaretha Kankuin s. 1764
lapsia: Henrik
Kuopio LK 1769-1785
219 Ninimäki 2 Nils Swärta
lapsia: Nils, Margaretha, Matthias, Petter, Henric, Eric
228 Räsälä 7 Henric Warg Koistin
lapsia: Margaretha, Christer, Olof
Kuopio LK 1786-1804
III:896 Räsälä Henric Warg Koistin
lapsia: Margareta, Christina, Olof, Catharina, Elisabet
III:896 Räsälä Olof Warg Soinin
lapsia: Clemens, Henric, Clemens Gustav, Lisa, Anna Margetta

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Räsälä Nils Svärta
puoliso: Anna Matsdr Kankutar vih. 4.2.1759
lapsia: Chirstin, Nils, Margetha, Mats, Petrus
Räsälä Henric Koistinen Warg
puoliso: Catharina Räsänen s. 1758 vih. 21.12.1777
lapsia: Christina, Catarina, Elisabeth
Räsälä Anders Varg s. 1771K k. 14.3.1791
Räsälä Olof Soinin Warg
puoliso: Greta Pehrs Kankutar vih. 4.3.1792
lapsia: Clemens, Elis. Maria, Anna Gretha

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1726 Rässälä 2 Solld: Peer Konckuins hust 2816
Kuopio 1808 Räsälä 3 Soldat Vargs hu 524

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_11 Petter Kanckuin
1728_12 Petter Kanckuin
1737_1 Petter Kankuin
1737_2 Petter Kankuin
1744 Påhl Kåhlberg
1745 Påhl Kålberg
1746 Påhl Kåhlberg
1747 Påhl Kålberg
1748 Påhl Kålberg
1752 Påhl Kålberg
1752b Påhl Kålberg
1753 Påhl Kålberg 15.1.1753 sai eron
1753 Nils Swärtta 15.1.1753 otettu
1754 Nils Swärtta
1756 Nils Sverta
1766 Nils Swärta
1767 Nils Swerta
1768 Nils Swarta
1773 Henric Warg 4.8.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: Abr. Grek 22 , 1548

Koko komppania

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Kuopion pitäjä
27.1.1725 Soldaten Petter Kanckunen 61
15.9.1727 Soldaten Petter Kanckuin 487
14.2.1732 Soldaten Kanckuin 116
14.2.1732 Soldaten Petter Kanckuin 115

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Kuopion komppania
x.8.1700 Riga 113 Olof Andersson Kopoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Kuopion komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Oloff Kåpoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Kuopion komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Olof Kåpoin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
802 4.2.1791 113 Olof Warg Soldaten, Räsälä Margreta Persd:r Kankutar Enka, Enonlax

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Räsälä
Räsälä
Räsälä
Anders Mönköin
Hindrich Cankuin
Påhl Räsäin
1758 Räsälä
Räsälä
Räsälä
Petter Mönköin
Hend Kankuin
Pål Räsäin
1767 Räsälä
Räsälä
Räsälä
Petter Mönköin
Henr. Kankuin
Pål Räsäin
1782 Räsälä
Räsälä
Räsälä
Pehr Mönckööin
Hend Kanckuin
Påhl Räsäin
1795 Räsälä
Räsälä
Räsälä
Sigfrid Möncköin
Matts Kanckuin
Johan Kåistin
1804 Räsälä
Räsälä
Räsälä
Sigfred Mönköin
Kankunen
Joh: Kåistin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Tieto Viite
Olof Warg, kuoli vankeudessa Venäjällä, puol. Margaretha Kankuin Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 113 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
Anders Rask Cuopio 16 1/2 ogift 5 5 (1788) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 113 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
Anders Rask (1788) 16 5 Cuopio
  1/2 5 ogift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
1808_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 113 varamies
Anders Lippoin
Luettelo 1774_v 8.3.1774
Anders Lippoin 39 20 (1754) 1735

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Nils Räsäin 15.1.1760 sotilaaksi
1753_v Nils Räsäin 15.1.1753 sotilaaksi
1754_v Nils Räsäin
1754b_v Anders Lippoin
1754c_v Nils Räsäin
1756_v Anders Lippoin
1756b_v Anders Lippoin
1757_v And:s Lippoin
1758_v Anders Lippoin
1758b_v Anders Lippoin
1759_v Anders Lippoin
1760_v Anders Lippoin
1764_v Anders Lippoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 112Ruotu 114

© Väinö Holopainen 2023