AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaKatselmukset → 1767

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Pääkatselmus 21.8.1767 (Mikkeli)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Putussalmi,
Ritisenlax
Johan Weckman 12.2.1742 sai eron
Olof Jerpe 1.3.1742 ruodusta 39 _.4.1742 kuoli
Johan Weckman 24.10.1743 uudestaan 16.3.1749 hylättiin
Johan Laitin 18.3.1749 ruodusta 17 15.1.1753 sai eron
Magnus Friedric Tawast 15.1.1753 vapaaehtoinen ruodusta 29 2.6.1758 Puumalan komppaniaan
Georg Kiljander 6.7.1758 vapaaehtoinen ruodusta 92 1.7.1766 sai eron
Johan Reinholdt Aron Torne 1.7.1766 otettu
2 Sotkaniemi,
Hirwimäki
Christer Malberg 6.3.1758 hylättiin
Matts Ståhl Sawolax 9 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies 34
3 Hirwimäki,
Hildulanlax,
Pellosmäki
Matts Keinberg 14.4.1741 esitti miehen tilalleen
Olof Turuinen 14.4.1741 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Jelm 12.2.1742 palkkamies 27.6.1747 esitti miehen tilalleen
Eljas Tupp 27.6.1747 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Christer Tåpp Sawolax 35 3 1/2 gift 8.2.1764 tilan mies
4 Wehmasmäki Petter Hydman 9.7.1744 kuoli
Thomas Ikore 19.4.1747 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
Carl Lind Sawolax 3 1/2 gift 8.2.1764 täydennysmies
5 Wehmasmäki Nils Tuckman 16.3.1749 hylättiin
Matts Laitin 20.11.1749 ruotumies 12.3.1750 esitti miehen tilalleen
Jacob Karel 12.3.1750 palkkamies 26.3.1756 esitti miehen tilalleen
Anders Karel Carelen 11 1/2 gift 26.3.1756 palkkamies
6 Wehmasmäki Philip Kärckman 15.1.1740 ruotu esitti miehen tilalle
Staffan Karwijk 15.1.1740 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Utter 6.11.1743 palkkamies 18.2.1750 hylättiin
Henric Jelm Sawolax 36 9/12 17 gift 1.11.1750 palkkamies
7 Wehmasmäki Eskil Haman 12.7.1736 saa eron, kuoli
Olof Sahlstedt 29.9.1738 palkkamies 16.9.1742 kuoli
Pål Wenbom 20.11.1743 otettu 13.7.1754 sai eron
Anders Kröger 13.7.1754 täydennysmies 6.3.1758 hylättiin
Olof Spetz Sawolax 27 1/2 9 1/2 gift 6.3.1758 palkkamies
8 Airaxela Henric Hilduin 12.2.1742 hylättiin
Johan Tijlberg 12.2.1742 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
Johan Berg Sawolax 19 1/6 0/6 ogift 26.6.1767 täydennysmies
9 Punnomäki Staffan Kålbeck 23.8.1741 katosi Lappeenrannassa
Mårten Husberg 12.2.1742 otettu 23.2.1763 hylättiin
-
10 Punnomäki,
Soinlax
Måns Karlman 17.6.1735 hylättiin
Hans Taskin 18.10.1735 otettu 30.3.1757 kuoli
Olof Dahl 6.3.1758 täydennysmies 23.2.1763 hylättiin
Pål Dahl Sawolax _5 1/2 4 1/2 gift 23.2.1763 täydennysmies 21.8.1767 sai eron
11 Soinlax Olof Kålberg 29.8.1742 kuoli
Matts Sabell 24.10.1743 otettu 19.6.1747 poistettiin
Johan Julberg Sawolax _7 1/2 20 1/6 gift 19.6.1747 palkkamies
12 Kuiwaniemi,
Kartula
Pål Jessendal _.12.1741 kuoli
Pål Biörn 12.2.1742 otettu 7.5.1750 kuoli
Michel Stadig 14.2.1751 palkkamies 3.9.1751 kuoli
Clemens Frisk 11.2.1752 täydennysmies 23.2.1763 hylättiin
Staffan Frisk 23.2.1763 täydennysmies 2_.11.1763 kuoli
-
13 Kartula Elias Skåpa 4.4.1755 kuoli
Johan Stolt 9.2.1756 otettu 4.10.1756 kuoli
Påhl Ahl 6.3.1758 täydennysmies 6.4.1762 hylättiin
-
14 Kartula,
Witataipal
Henric Purberg 19.2.1750 hylättiin
Hans Pomel Sawolax _4 3/4 17 gift 1.12.1750 palkkamies
15 Lydikälä,
Hakulila
Pål Eskelin 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eskil Malm 12.2.1742 palkkamies 24.10.1742 kuoli
Matts Sabellod 24.10.1743 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Matts Sabellod 20.11.1749 uudestaan 6.4.1762 ruotu esitti miehen tilalle
Matts Hult Sawolax 20 1/2 4 1/2 ogift 23.2.1763 täydennysmies
16 Hakulila,
Kaislatenlax,
Rytky
Pål Purström 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Kiällman 12.2.1742 palkkamies 15.6.1747 poistettiin
Christer Kinberg Sawolax 42 1/4 20 1/3 gift 15.6.1747 palkkamies
17 Rytky,
Haminalax
Johan Laitin 16.3.1749 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 1
Petter Tallroth 20.11.1749 palkkamies 21.4.1751 kuoli
Mats Pijlberg 8.6.1751 palkkamies 28.2.1754 poistettiin
Matts Krona Sawolax 38 1/2 13 1/2 gift 28.2.1754 otettu
18 Haminalax Staffan Rysse _.8.1742 kuoli Helsingissä
Ifwar Biörnbom 10.12.1743 palkkamies 11.2.1750 kuoli Helsingissä
Anders Ellg Sawolax 35 3/4 16 1/2 gift 14.2.1751 palkkamies
19 Haminalax,
Cuopio,
Sawilax
Matts Arckman 17.6.1736 sai eron
Henric Resslin 27.2.1736 otettu 22.8.1742 kuoli
Anders Kempe 24.10.1743 otettu 6.3.1758 hylättiin
Henric Asp Sawolax 32 1/2 9 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies
20 Sawisari,
Niwaniemi,
Capellans Bohl
Petter Maljn 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Kanström 12.2.1742 otettu 23.4.1747 esitti miehen tilalleen
Påhl Stubb 23.4.1747 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Daniel Pålack Sawolax 35 1/2 9 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies 21.8.1767 sai eron
21 Kechwo,
Capellans Bohl
Jonas Herrberg 12.2.1742 sai eron
Lars Herrberg 12.2.1742 tilan mies 16.9.1742 kuoli
Matts Räf 11.12.1743 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Anders Elf Sawolax 31 1/2 4 1/2 gift 23.2.1763 täydennysmies
22 Wänälä,
Hirwilax
Jonas Svenberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Strömman 12.2.1742 otettu 30.8.1744 sai eron
Samuel Agander 21.10.1744 otettu 20.4.1748 kotitilan hoitoon
Johan Henric Swan Sawolax 39 3/4 23 1/2 gift 20.4.1748 vapaaehtoinen ruodusta 44
23 Kechwo,
Koiwusari
Iwar Kortman 22.10.1743 esitti miehen tilalleen
Eric Weckström 22.10.1743 palkkamies 7.4.1751 kuoli
Anders Fabian Hir_sin 29.6.1752 vapaaehtoinen 6.3.1758 sai eron
Petter Swensk 6.3.1758 täydennysmies 2.8.1763 kuoli
Lars Swänsk Sawolax 22 1/4 1/4 ogift 7.5.1767 palkkamies
24 Wänälä Nils Knutberg 1742 kuoli
Matts Sparf 24.10.1743 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Petter Sparf Sawolax 29 1/2 4 1/2 gift 23.2.1763 täydennysmies
25 Hirwilax Petter Wenäläin 15.1.1740 ruotu esitti miehen tilalle
Johan Sakman 15.1.1740 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Pål Wenbom 12.2.1742 otettu 23.8.1742 kuoli
Henric Högman 15.12.1743 ruodusta 93 18.8.1750 kuoli
Olof Jelmberg Sawolax 40 1/4 16 1/2 gift 14.2.1751 palkkamies
26 Hirwilax,
Lamberila,
Niemisjärfwi
Staffan Kopparholm 18.2.1750 hylättiin
Petter Helman 19.2.1750 otettu 29.1.1751 kuoli
Lars Tålig Sawolax 33 1/2 16 1/4 gift 8.6.1751 palkkamies
27 Niemisjärfwi,
Riutala,
Utrianlax
Elias Kockoinen _.1.1742 kuoli
Anders Kiärström 12.2.1742 otettu 22.8.1742 kuoli
Jonas Måla 3.12.1743 palkkamies 30.5.1751 kuoli Helsingissä
Jöran Eld 11.2.1752 täydennysmies 2.3.1755 sai eron
Pål Eld Sawolax 31 1/2 12 1/2 gift 2.3.1755 täydennysmies
28 Knutila Michel Wennelberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Rödgren 12.2.1742 palkkamies 13.12.1750 kuoli
Petter Skarpp 14.2.1751 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Matts Skarpp Sawolax 34 1/2 9 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies
29 Koiwulax,
Tallus
Casper Wadell 8.10.1744 kuoli
Magnus Friedrich Tawast 16.4.1745 vapaaehtoinen 15.1.1753 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 1
Petter Utter Sawolax 31 1/2 13 1/2 gift 28.2.1754 palkkamies
30 Tallus Iwar Julkuin 17.6.1735 hylättiin
Olof Karberg 18.10.1735 palkkamies 24.10.1743 ruotu esitti miehen tilalle
Lars Torstig 24.10.1743 palkkamies 24.3.1750 kuoli Helsingissä
Michel Karp 16.12.1750 palkkamies 16.12.1753 kuoli
Pål Skiön Sawolax 33 1/2 13 1/2 gift 28.2.1754 täydennysmies
31 Lapwetelänlax,
Sawilax
Bertil Tallquist 28.6.1745 poistettiin
Lars Tallquist 28.6.1745 otettu 15.3.1762 hylättiin
Henric Sol Sawolax 45 1/2 3 1/2 gift 8.2.1764 täydennysmies
32 Kurolanlax Matts Kartman 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Ram 12.2.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Johan Myckäin 20.11.1749 ruotumies 20.2.1750 esitti miehen tilalleen
Henric Korp Sawolax 36 3/4 17 1/2 gift 20.2.1750 palkkamies
33 Kurolanlax Petter Koppfeldt 16.3.1749 hylättiin
Anders Ekbom 20.11.1749 palkkamies 30.4.1763 kuoli
Petter Ekbom Sawolax 33 1/2 3 gift 22.6.1763 täydennysmies
34 Kurolanlax,
Tuowilanlax
Johan Achtsam 17.6.1735 hylättiin
Johan Mån 6.9.1735 otettu 12.2.1742 kelpaamaton
Christer Åman 12.2.1742 otettu 28.4.1747 ruotu esitti miehen tilalle
Fabian Henric Hoffren 28.4.1747 vapaaehtoinen 19.2.1750 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 106
Johan Dufva 14.2.1751 otettu 15.3.1762 hylättiin
Petter Loo Sawolax 32 3 gift 1.7.1764 täydennysmies 40
35 Tuowilanlax Jeromias Munck 17.6.1735 hylättiin
Eric Kallstein 16.9.173_ palkkamies 1742 kuoli Helsingissä
Gabriel Hegg 6.12.1743 palkkamies 14.3.1749 karkasi
Tobias Towinen 20.11.1749 ruotumies 11.2.1750 esitti miehen tilalleen
Pål Hasselblad 11.2.1750 palkkamies 12.3.1750 ruotuun 108
Gabriel Hegg 12.3.1750 uudestaan 3.7.1753 mestattiin 22.9.1753
Gustaw Pardon Sawolax 41 1/2 13 1/2 gift 28.2.1754 palkkamies
36 Tuowilanlax,
Hatala
Salomon Meijendal 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Swan 12.2.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Olof Hujain 20.11.1749 ruotumies 1_.12.1749 esitti miehen tilalleen
Anders Hus 1_.12.1749 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Petter Huus Sawolax _3 1/2 5/12 gift 15.3.1762 täydennysmies
37 Hatala Marcus Haman 3.9.1742 kuoli
Petter Boman 24.10.1743 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
-
38 Hatala,
Haloila
Henric Asikain 1742 kuoli
Jöran Tornberg 6.12.1743 palkkamies 25.3.1750 kuoli
Anders Asproot Sawolax 36 1/4 16 1/2 ogift 14.2.1751 otettu 21.8.1767 sai eron
39 Haloila Olof Jerpe 1.3.1742 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 1
Iwar Dunder 14.1.1744 _.2.1744 ruotuun 42
Christer Kinnuinen 28.6.1745 täydennysmies 23.4.1747 poistettiin
Henric Abbore Sawolax 38 20 1/2 gift 23.4.1747 palkkamies
40 Halloila Johan Puldan 2_.5.1751 kuoli
Pål Gröning 11.2.1752 tilan mies 12.9.1753 esitti miehen tilalleen
Henric Gröning 12.9.1753 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
-
41 Halloila,
Tawinsalmi
Petter Timrot 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Kallberg 12.2.1742 otettu 25.8.1742 kuoli
Staffan Krusman 24.10.1742 otettu 2.11.1743 esitti miehen tilalleen
Staffan Audar 2.11.1743 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Anders Blad Sawolax 29 1/2 9 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies 21.8.1767 sai eron
42 Tawinsalmi Brusius Pursiain 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Wenbom 12.2.1742 otettu 174_ kuoli Helsingissä
Zachris Rymman 14.1.1744 palkkamies 1.3.1744 ruotuun 66
Iwar Dunder 1.3.1744 ruodusta 39 26.6.1745 poistettiin
Han_ Dunder Sawolax 38 22 1/6 gift 26.6.1745 palkkamies
43 Kärmelax Swen Styre 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Brun 1.3.1742 ruodusta 51 26.9.1742 kuoli
Magnus Friedric Tawast 24.10.1743 vapaaehtoinen 29.10.1748 ylennettiin varusmestariksi
Anders Boman 24.1.1749 vapaaehtoinen ruodusta 54 19.3.1764 kuoli
Gustaw Agander 4.6.1764 vapaaehtoinen ruodusta 97 _.7.1765 kuoli
Albrecht Friedric won Fieandt Sawolax 12 1/2 3 ogift 1.8.1765 vapaaehtoinen ruodusta 51
44 Kärmelax Petter Smålander 17.6.1735 hylättiin
Matts Roling 16.9.1735 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Elias Radberg 12.2.1742 ruotumies 1742 kuoli Helsingissä
Johan Henric Swan 1.3.1744 vapaaehtoinen 1.3.1748 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 22
Petter Swala 2.9.1748 palkkamies 11.6.1750 kuoli Helsingissä
Elias Loo 17.12.1750 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
-
45 Kärmelax Iwar Salberg 16.3.1749 hylättiin
Anders Fröberg Sawolax _8 1/2 5 1/2 gift 20.11.1749 palkkamies 21.8.1767 sai eron
46 Kärmelax Olof Tallgren 19.7.1750 hylättiin
Olof Flinck 14.2.1751 palkkamies 17.6.1761 kuoli
Samuel Flinck Sawolax 32 1/2 5 1/2 gift 15.3.1762 täydennysmies
47 Hamula Matts Wadel 26.5.1740 kuoli
Jacob Örnberg 1.2.1741 palkkamies 1.2.1745 esitti miehen tilalleen
Lars Örnberg 1.2.1745 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Pål Stolt Sawolax __ 9 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies
48 Hamula Hinric Pirskain 12.2.1742 haavoittui luodista silmään Lappeenrannassa
Petter Hultin 12.2.1742 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Matts Wigg 6.3.1758 täydennysmies 23.2.1763 hylättiin
Zachris Wigg Sawolax _6 1/4 1/4 gift 18.4.1767 palkkamies
49 Hamula,
Pölliä
Petter Wanberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Kajia 12.2.1742 palkkamies 11.10.1761 kuoli
Petter Quist Sawolax 31 1/2 5 1/2 ogift 15.3.1762 täydennysmies
50 Pöljä Johan Knutin _.1.17__ kuoli
Anders Julström 12.2.1742 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Adam Help Sulkava 22 gift 21.8.1767 palkkamies
51 Pöljä,
Kasurila
Anders Brun 1.3.1742 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 43
Lars Par 1.3.1742 palkkamies 20.9.1750 kuoli Helsingissä
Hans Rosenberg 14.2.1751 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Carl Friedric Tawast Sawolax _6 1/4 1 1/2 ogift 16.1.1766 vapaaehtoinen
52 Kasurila Henric Swensk 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Kasholm 12.2.1742 palkkamies 14.3.1754 kuoli
Thomas Parad Sawolax 33 1/6 13 1/6 gift 22.6.1754 täydennysmies
53 Kasurila Petter Flinck 27.8.1742 kuoli
Matts Salstedt 24.10.1743 palkkamies 3.2.1745 poistettiin
Christer Salstedt Sawolax __ 1/4 22 1/2 gift 3.2.1745 palkkamies
54 Kasurila,
Räimä
Anders Hywersten 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Reisblad 12.2.1742 palkkamies 28.6.1745 poistettiin
Elias Reisblad 28.6.1745 otettu 10.11.1746 poistettiin
Anders Boman 17.8.1747 vapaaehtoinen 24.1.1749 ruotuun 43
Sigfred Hurtig 1_.3.1749 palkkamies 3.3.1753 kuoli
Mårten Hurtig Sawolax _4 1/4 14 1/6 gift 1.7.1753 palkkamies
55 Hackarala,
Ristawesi
Per Biörck 12.7.1736 sai eron
Henric Lax 25.9.1736 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Pär Wecktare 12.2.1742 palkkamies 30.5.1753 kuoli
Petter Stierna Sawolax 41 1/6 14 1/6 gift 6.7.1753 palkkamies
56 Hackarala Pål Keinström 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Ruska 12.2.1742 palkkamies 22.3.1760 kuoli
Carl Johan Tujulin 21.6.1760 vapaaehtoinen 8.7.1763 kuoli
Carl Gustaw Reiho_ 1.8.1763 Juvan komppaniasta 22.1.1766 ylennettiin varusmestariksi Everstiluutnantin komppaniaan
Eric Johan won Fieandt Sawolax __ 1 ogift 16.8.1766 vapaaehtoinen
57 Hackarala,
Rissala
Matts Hallonberg 1735 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Happelman 12.2.1742 palkkamies _.8.174_ kuoli Helsingissä
Anders Hillström 18.2.1744 otettu 28.1.1751 kuoli
Matts Rolig Sawolax 35 3/4 15 1/2 gift 1_.2.1752 täydennysmies
58 Rissala Thomas Rissain 16.3.1749 hylättiin
Anders Rijtberg Sawolax 39 5/6 17 3/4 gift 14.12.1749 palkkamies 21.8.1767 sai eron
59 Rissala Johan Lembin _.8.1742 kuoli Helsingissä
Olof Kopparhjelm 2.6.1744 otettu 29.4.1747 kotitilan hoitoon
Johan Kopparhjelm 29.4.1747 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
-
60 Punnomäki,
Toiwala
Thomas Ridberg 1742 kuoli Helsingissä
Petter Kartun 21.1.1744 otettu 15.3.1762 hylättiin
-
61 Toiwala,
Jännewirda
Johan Asikain 5.11.1747 karkasi
Pål Panter 18.2.1749 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Abraham Reinholdt Pistohlkors Sawolax 18 1/2 7 1/2 ogift 1.11.1762 vapaaehtoinen ruodusta 75
62 Jännewirda Zachris Heidbom 16.3.1749 hylättiin
Olof Hardikain 20.11.1749 tilan mies 15.12.1749 esitti miehen tilalleen
Anders Korpp 15.12.1749 palkkamies 22.5.1750 kuoli Helsingissä
Jöran Åldal Sawolax 34 1/4 16 2/3 gift 8.6.1751 palkkamies
63 Jännewirda,
Rönä
Eric Kanberg 12.6.1747 poistettiin
Anders Lindberg 12.6.1747 palkkamies 5.4.1750 kuoli Helsingissä
Pål Grönmark 14.2.1751 ruotumies 24.3.1753 esitti miehen tilalleen
Olof Grönmark Sawolax 42 3/4 14 1/2 gift 24.3.1753 palkkamies
64 Rönä,
Murdolax
Jonas Hara 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Michel Gråsten 12.2.1742 otettu 20.4.1748 kotitilan hoitoon
Johan Friedric Järnefeldt 1.3.1748 vapaaehtoinen ruodusta 94 31.6.1749 ylennettiin varusmestariksi Everstiluutnantin komppaniaan
Johan Amnorin Sawolax 43 1/4 23 3/4 gift 6.7.1749 vapaaehtoinen Everstiluutnantin komppaniasta
65 Rönä by Nils Korte 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Tenlod 12.2.1742 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
-
66 Rönä by,
Peloniemi
Johan Nissberg 23.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Zachris Rymman ruodusta 42 19.4.1744 kotitilan hoitoon
Johan Nissberg 19.4.1744 vapautunut 15.4.1762 hylättiin
Lars Roth 15.4.1762 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
-
67 Peloniemi Pål Mickonen 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Thomas Wjdman 12.2.1742 palkkamies 26.8.1742 kuoli
Olof Jort 14.12.1743 otettu 1.2.1745 poistettiin
Matts Jort 1.2.1745 otettu 27.7.1745 tykistöön
Christer Tornspitz 1.11.1745 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Samuel Tijl 6.3.1758 palkkamies 16.8.1758 poistettiin
Carl Johan Amnorin 16.8.1758 vapaaehtoinen 4.6.1764 ruotuun 85
-
68 Kotasalmi Adam Pärnäin 16.3.1749 hylättiin
Olof Toifwain 20.11.1749 tilan mies 10.2.1750 esitti miehen tilalleen
Jöran Haman 10.2.1750 palkkamies 8.6.1751 kuoli Helsingissä
Henric Jorth 11.2.1752 ruotumies 20.7.1752 esitti miehen tilalleen
Anders Jorth 20.7.1752 palkkamies 25.1.1759 kuoli
Thomas Jorth Sawolax 28 1/2 8 1/2 gift 26.2.1759 palkkamies
69 Murdolax,
Piexä
Johan Heickin 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Hike 12.2.1742 palkkamies 15.4.1750 kuoli Helsingissä
Gabriel Lustig 14.2.1751 otettu 6.4.1762 hylättiin
-
70 Piexä,
Ninimäki,
Haluna
Zacharias Öhman 30.11.1739 kuoli
Christer Mört 15.1.1740 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Thomas Heidric 12.2.1742 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Thomas Ek Sawolax 31 1/2 4 1/2 gift 23.2.1763 täydennysmies
71 Haluna,
Sängimäki
Lars Pijl 16.3.1749 hylättiin
Gustaw Gös Gierss Sawolax _4 2/3 17 7/12 gift 10.2.1750 palkkamies
72 Sängimäki,
Kareslax
Petter Parfwiain 16.3.1749 hylättiin
Thomas Heickinen 20.11.1749 ruotumies 11.3.1750 esitti miehen tilalleen
Thomas Hök Sawolax 36 1/2 17 1/2 gift 11.3.1750 palkkamies
73 Kareslax Mårten Lappfiäll 1739 sai eron
Lars Lijman 15.1.1740 palkkamies _.1.1742 kuoli
Petter Pijlöö 12.2.1742 palkkamies 2_.11.1743 kotitilan hoitoon
Petter Tijm 2_.11.1743 otettu 8.12.1744 kotitilan hoitoon
Matts Örn 8.12.1744 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Matts Örn 10.2.1750 uudestaan 23.2.1763 hylättiin
-
74 Kareslax,
Koiwumäki,
Reitio
Petter Langström 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Pål Nilgren 12.2.1742 palkkamies 1742 kuoli Helsingissä
Olof Wallfisk 9.12.1743 otettu 7.8.1747 karkasi Karjalaan
Anders Pijlmarck 14.9.1747 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
Pål Manck Sawolax __ 2/3 4 1/2 gift 23.2.1763 täydennysmies
75 Urimalax,
Kärsämäki
Johan Ruotzalain 1742 kuoli Helsingissä
Henric Kosman 24.2.1743 ruotumies 16.1.1744 kotitilan hoitoon
Hans Lappe 16.1.1744 ruodusta 77 26.12.1759 kuoli
Abraham Reinholds Pistolhkors 27.3.1760 vapaaehtoinen 1.11.1762 ruotuun 61
-
76 Keyritty Jeromias Uckoin 16.8.1738 kuoli
Petter Åsenbrygg 28.2.1739 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Jonas Friedric Elfwengren Sawolax 26 1/2 9 1/2 ogift 11.5.1758 vapaaehtoinen
77 Suojerwi Eskil Kettuin 2.2.1740 esitti miehen tilalleen
Olof Heggström 2.2.1740 palkkamies 28.9.1740 kuoli
Michel Tornberg 1.1.1741 otettu 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Lappe 24.10.1743 palkkamies 16.1.1744 ruotuun 75
Lars Kortt 16.1.1744 täydennysmies 24.11.1761 kuoli
Adolph Argillander Sawolax 26 1/2 5 1/2 ogift 15.3.1762 vapaaehtoinen
78 Suojerwi Johan Tornwjk 16.3.1749 hylättiin
Anders Jelte 16.2.1750 palkkamies 24.5.1759 poistettiin
Henric Jelte 24.1.1760 tilan mies 11.3.1761 esitti miehen tilalleen
Petter Hielte Sawolax 29 1/2 6 1/2 gift 11.3.1761 palkkamies
79 Palonurmmi,
Wotjärwi
Anders Mustoin 6.2.1736 kuoli
Johan Resslin 3_.4.1736 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Olof Kainulain 20.11.1749 ruotumies 10.2.1750 esitti miehen tilalleen
Petter Liljegren Gren 10.2.1750 palkkamies
80 Wotjärwi Eric Turkulain 24.10.1743 ruotu esitti miehen tilalle
Henric Leijon 24.10.1743 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Lar_ Hård 17.3.1762 palkkamies
81 Sywäri,
Nilsiä
Olof Gamman 8.5.1742 kuoli
Johan Törnbom 11.12.1743 palkkamies
82 Nilsiä Jöran Haberg 20.10.1739 kuoli
Petter Roth 15.1.1740 otettu 1.3.1744 esitti miehen tilalleen
Mans Roth 1.3.1744 palkkamies 10.2.1750 hylättiin
Anders Lilja 14.2.1751 palkkamies 11.2.1752 kotitilan hoitoon
Olof Lilja 11.2.1752 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Gust: Freudentahl 27.5.1758 vapaaehtoinen 8.3.1760 ylennettiin lippumieheksi
Nils Parad 7.6.1760 palkkamies 23.2.1761 hylättiin
Michel Tung 1.6.1767 palkkamies
83 Hipanlax,
Wechkalax
Thomas Hagström 13.3.1762 hylättiin
Sigfred Hag 21.6.1767 palkkamies
84 Wehkalax,
Akonwesi
Petter Pärnberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Elias Pärman 12.2.1742 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Jöran Feldt 15.3.1762 täydennysmies
85 Ristawesi Petter Argillander 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Axel Oxman 12.2.1742 otettu 29.1.1753 sai eron
Jacob Wilhelm Järnfeldt 29.1.1753 rumpali 27.4.1764 ylennettiin varusmestariksi Majurin komppaniaan
Carl Johan Amnorin 4.6.1764 vapaaehtoinen ruodusta 67
86 Ackonwesi,
Wästiniemi
Johan Hämäläin 17.6.1735 hylättiin
Henric Hoppstång 6.9.1735 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Henric Stöör 6.3.1758 täydennysmies
87 Lohilax Eskel Puhaka 17.6.1735 hylättiin
Hen_ Åsenbrygg 6.9.1735 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jöran Warg 12.2.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Lars Wadsten 18.2.1750 palkkamies 7.6.1766 kuoli
Georg Kiljander Carelen _8 1/4 14 5/6 ogift 20.6.1767 kersantti
88 Lohilax,
Syriänsari
Salomon Sawolain 16.3.1749 hylättiin
Michel Wallfisk 10.2.1750 otettu 9.5.1750 kuoli Helsingissä
Pål Kihlström Sawolax _4 3/4 16 7/12 gift 14.2.1751 palkkamies 21.8.1767 sai eron
89 Syriänsari,
Melaniemi
Eric Tuppurain 29.9.1737 ruotu esitti miehen tilalle
Henric Ketolin 29.9.1737 palkkamies 25.4.1742 kuoli
Matts Lång 30.10.1743 otettu 15.3.1762 hylättiin
Mårten Grön Sawolax _4 1/2 5 1/2 gift 15.3.1752 täydennysmies
90 Ristawesi Mårten Wartiain 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Eklund 12.2.1742 palkkamies karkasi Karjalaan
Petter Bawer 12.12.1743 otettu 6.4.1762 hylättiin
Matts Sund Sawolax _6 1/2 4 1/2 gift 23.2.1763 täydennysmies
91 Ristawesi Lars Tottman 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Menlös 12.2.1742 otettu 6.4.1762 hylättiin
-
92 Ristawesi Lars Lakberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Pijlgren 12.2.1742 palkkamies 17.6.1751 kuoli Helsingissä
Elias Tiger 11.2.1752 ruotumies 22.10.1752 kotitilan hoitoon
Georg Kiljander 22.10.1752 vapaaehtoinen 6.7.1758 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 1
Petter Glad Sawolax 29 9 gift 4.9.1758 palkkamies
93 Ristawesi Swen Sparf 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Högman 12.2.1742 palkkamies 15.12.1743 ruotuun 25
Johan Stiernström 15.12.1743 täydennysmies 23.2.1763 hylättiin
Mårten Brun Carelen _4 1/6 1/6 gift 6.6.1767 palkkamies
94 Octaniemi Christer Kekäläin 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Tiger 12.2.1742 otettu 21.10.1742 kuoli
Joh Friedric Järnefeldt 1.3.1744 vapaaehtoinen 1.5.1748 ruotuun 64
Henning Swart Sawolax 36 3/4 18 7/12 gift 9.2.1749 palkkamies
95 Octaniemi Olof Rotberg _.4.1742 esitti miehen tilalleen
Olof Klippa _.4.1742 palkkamies 12.6.1747 poistettiin
Thomas Wjnström 12.6.1747 palkkamies 24.6.1750 kuoli Helsingissä
Anders Kiär 15.12.1750 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Anders Kiär Sawolax 22 1/6 1/6 ogift 27.6.1767 palkkamies
96 Kiukaniemi,
Tusniemi
Petter Russberg 17.6.1735 hylättiin
Matts Swart 6.9.1735 palkkamies _.5.1742 kuoli
Anders Modig 10.2.1744 palkkamies 10.10.1759 hukkui
Johan Modig 24.1.1760 tilan mies 22.2.1760 esitti miehen tilalleen
Petter Rehn Sawolax 32 1/2 7 1/2 gift 22.6.1760 täydennysmies 96
97 Tusniemi Petter Hildeberg 16.3.1749 hylättiin
Henric Hildeberg 23.12.1749 otettu 15.5.1751 kuoli
Anders Blomster 11.2.1752 ruotumies 15.1.1753 esitti miehen tilalleen
Gustaw Agander 15.1.1753 vapaaehtoinen 4.6.1764 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 43
-
98 Tusniemi,
Jurikamäki
Zachris Mietin 4.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Olof Mietin 4.1.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Anders Kiällman Sawolax _6 3/4 17 2/3 gift 7.1.1750 otettu 21.8.1767 sai eron
99 Jurikamäki,
Kartasalo
Petter Huuk 28.2.1754 sai eron
Pål Lax Sawolax _2 1/2 13 1/2 gift 28.2.1754 täydennysmies
100 Ukonlax,
Jänisalo
Matts Pärnäin 27.2.1736 esitti miehen tilalleen
Johan Pernberg 27.2.1736 edellisen poika 20.8.1742 kuoli
Nils Ahlgren 12.7.1747 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Johan Finsk Carelen 28 1/6 1/6 gift 1.6.1767 palkkamies
101 Jänisalo,
Litmanemi
Johan Kanninen 17.7.1736 ruotu esitti miehen tilalle
Eric Salström 17.7.1736 palkkamies 28.2.1754 sai eron
Matts Willig Carelen _7 1/2 13 1/2 gift 28.2.1754 palkkamies 21.8.1767 sai eron
102 Litmanemi,
Worisalo
Jöran Meijenbusk 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Liljeblad 12.2.1742 otettu 1.3.1744 esitti miehen tilalleen
Lars Liljeblad 1.3.1744 palkkamies 28.2.1754 sai eron
Petter Liljeblad 28.2.1754 täydennysmies 15.3.1762 hylättiin
-
103 Worisalo,
Roikansari,
Putronemi
Johan Pijk 12.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Henric Korppström 12.2.1742 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Henric Wijk Sawolax 39 1/2 7 1/2 gift 6.3.1758 täydennysmies
104 Putronemi,
Horsmatenlax,
Wechmersal:
Olof Hillström 16.3.1749 hylättiin
Petter Kalman 23.12.1749 palkkamies 16.3.1756 kuoli
Gustaw Pistolhlkors 9.3.1758 vapaaehtoinen 15.3.1762 sai eron
Gustaw Henric Rehbinder Sawolax _5 1/6 1 1/4 ogift 12.3.1766 vapaaehtoinen paroni
105 Wechmersal: Clemens Ressin 24.10.1743 ruotu esitti miehen tilalle
Nils Holm 24.10.1743 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Eric Holm Sawolax 31 1/2 5 1/2 ogift 15.3.1762 täydennysmies
106 Walkiamäki Jöran Burman 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Gustaw Järnefeldt 12.2.1742 otettu 31.6.1749 Pieksämäen komppaniaan
Fabian Henr Hoffren 19.2.1750 vapaaehtoinen ruodusta 34 13.3.1766 ruotuun 120
-
107 Wechmersalmi,
Enonlax
Olof Iggström 17.6.1735 hylättiin
Gregorius Jort 6.9.1735 palkkamies 31.7.1742 kuoli
Henric Pijk 2.6.1744 palkkamies 17.11.1748 kuoli
Pär Heiskainen 20.11.1749 tilan mies 18.2.1750 esitti miehen tilalleen
Henric Mård 18.2.1750 palkkamies 28.2.1754 täydennysmieheksi
Olof Mård Sawolax 32 1/ 13 1/2 gift 28.2.1754 täydennysmies
108 Enonlax Eric Korttman 16.3.1749 hylättiin
Michel Tomain 20.11.1749 tilan mies 12.3.1750 esitti miehen tilalleen
Pål Hasselblad 12.3.1750 palkkamies ruodusta 35 6.3.1758 kotitilan hoitoon
Eric Pijl 6.3.1758 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
Henric Pijl Carelen 26 1/3 1/3 gift 1.4.1767 palkkamies
109 Ritonemi Anders Kordin 13.3.1762 hylättiin
-
110 Ritonemi Henric Happoin 6.3.1758 hylättiin
Olof Marck 6.3.1758 täydennysmies 23.2.1763 hylättiin
-
111 Ritonemi,
Mietilä
Hinric Karberg 6.3.1758 hylättiin
Jacob Bom 4.9.1758 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
-
112 Mietilä,
Ninimäki,
Räsälä
Haquinus Siljander 3.2.1737 Pieksämäen komppaniaan
An_ Jude 30.10.1737 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Gammal 12.2.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Olof Reisäin 20.11.1749 ruotumies 10.2.1750 esitti miehen tilalleen
Petter Mört 10.2.1750 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
-
113 Räsälä Petter Kanckuin 12.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Pål Kålberg 12.2.1742 palkkamies 15.1.1754 erotettiin
Nils Swärta Sawolax 33 2/3 14 1/2 gift 15.1.1754 palkkamies
114 Räsälä Krister Kopparberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Hurtig 12.2.1742 palkkamies 2_.4.1747 poistettiin
Pål Rasberg 2_.4.1747 palkkamies 6.3.1758 hylättiin
Pål Peckarin 4.9.1758 ruotumies 7.10.1758 esitti miehen tilalleen
Anders Rask Sawolax 31 1/2 8 1/2 gift 7.10.1758 täydennysmies 106
115 Putusmäki Petter Kiällberg 4.7.1742 kuoli
Zachris Ture 24.10.1743 otettu 19.4.174_ poistettiin
Christer Wjdman 19.4.174_ otettu 26.2.1750 kuoli
Pål Pålman 14.2.1751 palkkamies 2.3.1755 esitti miehen tilalleen
Johan Pålman Sawolax 32 1/2 12 1/2 gift 2.3.1755 palkkamies
116 Putusmäki,
Jonianlax
Jacob Tallberg _.1.1742 kuoli
Johan Lydman 12.2.1742 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
-
117 Reinikala,
Halloila,
Leppäwirda by
Iwar Åberg 14.6.1740 esitti miehen tilalleen
Anders Beckman 14.6.1740 palkkamies 14.2.1751 hylättiin
Matts Eklund Sawolax 37 3/4 15 2/3 gift 23.12.1751 palkkamies
118 Konnuslax,
Petromäki
Nils Kammarberg 13.3.1762 hylättiin
Henric Steen Sawolax 30 1/2 5 1/2 gift 13.3.1762 palkkamies
119 Petromäki,
Keinolanmäki
Olof Heiskain 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Smålander 12.2.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Henric Skogmark 20.11.1749 palkkamies 15.3.1762 hylättiin
Staffan Ström 15.3.1762 täydennysmies 27.8.1763 kuoli
Petter Ström Sawolax 46 1/6 1/6 gift 27.6.1767 palkkamies
120 Keinolanmäki,
Samais
Petter Hywersten 16.6.1747 kotitilan hoitoon
Matts Hywersten 16.6.1747 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Nils Hardikain 20.11.1749 ruotumies 14.2.1751 esitti miehen tilalleen
Benjamin Gråsten 14.2.1751 vapaaehtoinen 6.4.1762 sai eron
Fabian Henric Hoffren Sawolax _8 1/2 20 1/3 gift 13.3.1766 ruodusta 106
121 Samais Johan Tijl 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Carl Karp 12.2.1742 palkkamies 20.9.1742 kuoli
Pål Jsberg _.2.1744 otettu 6.3.1758 hylättiin
Anders Kijl 6.3.1758 palkkamies 20.4.1759 kuoli
Matts Kijl 24.1.1760 tilan mies 26.2.1760 esitti miehen tilalleen
Johan Kijl Sawolax _4 5/12 7 7/17 gift 26.2.1760 palkkamies
122 Samais Johan Oxman 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Abraham Kiär 12.9.1742 ruotumies 23.8.1742 kuoli
Jöran Torr 24.10.1743 otettu 16.3.1749 hylättiin
Mårten Hägerstedt 20.11.1749 palkkamies 13.3.1762 hylättiin
-
123 Samais Abraham Wepsäläin _.10.1743 ruotu esitti miehen tilalle
Petter Pust _.10.1743 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Petter Pust 20.11.1749 uudestaan 19.7.1750 sai eron
Henric Linquist 14.2.1751 palkkamies 6.4.1762 hylättiin
-
124 Samais,
Huowila
Henric Påsa 10.9.1742 kuoli
Hans Sijk 24.10.1743 palkkamies 23.2.1763 hylättiin
-
125 Huowila Pål Barck 16.3.1749 hylättiin
Anders Keinoin 20.11.1749 ruotumies 7.2.1750 esitti miehen tilalleen
Olof Idström 7.2.1750 palkkamies 3.2.1751 kuoli
Matts Id Sawolax _9 3/4 16 1/4 gift 8.6.1751 palkkamies 21.8.1767 sai eron
126 Huowila,
Walkiamäki
Henric Koppoin 16.3.1749 hylättiin
Christer Pardon 14.2.1751 ruotumies 9.3.1751 karkasi
Lars Pardon 11.2.1752 ruotumies 1.3.175_ esitti miehen tilalleen
Johan Gröndal 1.3.175_ palkkamies 6.4.1762 hylättiin
Petter Bom Sawolax 31 1/2 4 1/2 gift 2.2.1763 täydennysmies

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Wolter Reinholdt Stackelberg Capitaine 23.5.1735 Henkivartiokaartiin
Torsten Tawast Capitaine _.8.1736 Majurin komppaniasta 26.2.1750 kuoli
Eric Buure Capitaine 9.10.1750 Henkikomppaniasta 8.3.1764 Juvan komppaniaan
Carl Johan von Fieandt Capitaine 8.3.1764 Juvan komppaniasta 12.3.1766 Puumalan komppaniaan
Torsten Tawast Capitaine 12.3.1766 Puumalan komppaniasta
luutnantti Johan Ludvig von Creutlein Lieutenant Capitain 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Fried_ von Wallvjk Lieutenant Capitain 2.1.1742 20.5.1747 Pieksämäen komppaniaan
Carl Johan Tawast Lieutenant Capitain 20.5.1747
vänrikki Eric Wirilander Fendrich 6.10.1741 sai eron
Friedric Wilhelm Ladau Fendrich 2.1.1742 3.10.1751 Majurin komppaniaan
Torsten Tawast Fendrich 3.10.1751 Majurin komppaniasta 10.7.1758 Puumalan komppaniaan
Johan Ehrnroth Fendrich 10.7.1758 Everstiluutnantin komppaniasta 8.3.1764 Majurin komppaniaan
Jonas Mauritz Wright Fendrich 8.3.1764 Everstiluutnantin komppaniasta
Conrad Johan Falkenberg Constituerad Fendrich 5.6.1764 otettu 2.5.1764 Itä-Göötanmaan rykmenttiin
Jonas Rosenquists Constituerad Fendrich 2.5.1764 Itä-Göötanmaan rykmentistä 9.10.1764 Majurin komppaniaan
vääpeli Gustav Knorring Fältwäbel fendrich 16.12.1747 sai eron
Georg Gustaw Pistohlkors Fältwäbel fendrich 29.3.1748 Puumalan komppaniasta 23.2.1760 kuoli
Magnus Friedric Tavast Fältwäbel fendrich 8.3.1760 Iisalmen komppaniasta
kersantti Lorentz Asikan Sergeant 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Samuel Molleen Sergeant 22.12.1741 Pieksämäen komppaniasta 17.3.1744
Johan Hollender Sergeant 17.3.1744 ylennettiin 10.3.1745
Samuel Molleen Sergeant 10.3.1745 6.9.1764 sai eron
Jacob Pontus Tawaststierna Sergeant 6.9.1764 ylennettiin
katselmuskirjuri Michael Gråsten Munsterskrif:re Fältwäbel 1.9.1738 sai eron
Carl Gustaw Gadde Munsterskrif:re Fältwäbel 30.9.1738 1.10.1747 sai eron
Thomas Sawander Munsterskrif:re Fältwäbel 1.10.1747
lippumies Johan Hollender Förare 23.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Carl Johan Tavast Förare 2.4.1742 Iisalmen komppaniasta 8.4.1743
Johan Hollender Förare 8.4.1743 palasi vankeudesta 17.3.1744 ylennettiin
Samuel Molleen Förare 17.3.1744 10.3.1745
Johan Hollender Förare 10.3.1745 28.4.1748 sai eron
Georg Fried: Tigerstedt Förare 15.9.1748 Pieksämäen komppaniasta 20.9.1759 Pieksämäen komppaniaan
Magnus Fried: Tavast Förare 17.12.1759 Puumalan komppaniasta 8.3.1760 Iisalmen komppaniaan
Carl Gust: Freudentahl Förare 8.3.1760 ruodusta 82 9.2.1762 Juvan komppaniaan
Joh: Petter Wright Förare 9.2.1762 Juvan komppaniasta 15.9.1764 Juvan komppaniaan
Lars Orbinski Förare 15.9.1764
majoittaja Gustaw Lorentz Jack Fourier 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Georg Krook Fourier 31.12.1741 Puumalan komppaniasta 17.3.1744 Puumalan komppaniaan
Carl Johan Tavast Fourier 17.3.1744 20.5.1747 ylennettiin
Eric Adam Tujulin Fourier 22.7.1747 ylennettiin 10.2.1757 Pieksämäen komppaniaan
Carl Gustav Järnefeldt Fourier 10.2.1757 Pieksämäen komppaniasta
varusmestari Friedric Lemke Rustmästare 31.12.1741 sai eron
Torsten Tawast Rustmästare 11.2.1742 Everstiluutnantin komppaniasta 29.10.1748 Pieksämäen komppaniaan
Magnus Friedric Tawast Rustmästare 29.10.1748 ylennettiin 24.9.1750 Everstiluutnantin komppaniaan
Jacob Pontus Tawaststierna Rustmästare 24.9.1750 Puumalan komppaniasta 6.9.1764 ylennettiin
Carl Friedric Dahlberg Rustmästare 6.9.1764 Pieksämäen komppaniasta
1. rumpali Samuel Samuelsson Åhman Trumbslagare 12.2.1742 sai eron
Påhl Knut Trumbslagare 30.2.1742 22.9.1742 kuoli
Zachris Åhman Trumbslagare 1.3.1744 1.9.1754 sai eron
Michel Rem Trumbslagare 1.9.1754
2. rumpali Jacob Huss Trumbslagare 12.2.1742 sai eron
Matts Tallgren Trumbslagare 30.2.1742 29.9.1745 poistettiin
Jacob Järnefeldt Trumbslagare 29.9.1745 23.1.1753 ruotuun 85
Jöran Blomster Trumbslagare 23.1.1753

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1763Katselmu 1772

© Väinö Holopainen 2020