AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 64 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 64<>

Ruotutalot ovat kylissä: Murtolahti, Ryönä, Vehkasaari (Kuopio)
4. korpraalin ruotu

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Elias Blylod 1695 1700 kersantti 1
Mats Matsson Mahanen 1700 10.12.1700 ruotu 53 2
Lars Pålsson Könönen 15.12.1700 5.7.1702 ruotu 118 3
Henrik Henriksson Halonen 7.1702 mainittu 1709 ruotu 35 4
Olof Olofsson Halonen 1710 1714 Kaksikas 5
Olof Olofsson Halonen mainittu 1716 mainittu 1724 6
Fredrik Lemke 24.7.1725 7
Johan Berg 24.7.1725 29.2.1728 ruotu 49 8
Jonas Hara 29.2.1728 23.8.1741 ruotu 74 9
Mickel Gråsten 12.2.1742 20.4.1748 10
Johan Fredrik Järnefelt 1.3.1748 31.6.1749 ruotu 94 Everstiluutnantin komppania varusmestari 11
Johan Amnorin 6.7.1749 15.12.1770 Everstiluutnantin komppania ruotu 70 12
Jakob Zitting 18.12.1770 15.4.1789 ruotu 9 13
Johan Vikman 15.4.1789 2.12.1789 ruotu 78 14
Johan Lönn Heikkinen 10.2.1790 12.6.1795 täydennysmies 63/64 15
Pål Lönn Keinänen 1.10.1797 17.8.1808 16
Anders Lönn 1.11.1808 mainittu 1808 17

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 64 varamies
Johan Mikkonen 1750 1774 1
Mats Ruuskanen 25.8.1775 2
1776 lähtien ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 32
Johan Heikkinen 1785 mainittu 1788 4,3
Petter Hassinen 2.9.1808 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Olof Ohlss Haloin
Katselmus 1716 23.10.1716
Olof Haloin Safwolax och Kuopio Sochn 50 6 gift (1710) 1666
Katselmus 1719 1.11.1719
Olof Haloin
Katselmus 1720 15.9.1720
Olåf Haloin Safwålax 54 10 1 (1710) 1666
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Haloin Safwolax 55 11 (1710) 1666
Katselmus 1735 17.6.1735
Jonas Hara Carel 33 20 1/4 gift (1715) 1702
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Joh: Fried: Jernfeldt
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Joh: Fried: Jernfeldt
Katselmus 1758 6.3.1758
Joh: Fried: Amnorijn 33 3/4 14 1/5 (1744) 1725
Katselmus 1763 23.2.1763
Joh: Fried: Amnorin Sawolax 36 3/4 19 1/4 gift (1744) 1727
Katselmus 1767 21.8.1767
Jonas Hara 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Michel Gråsten 12.2.1742 otettu 20.4.1748 kotitilan hoitoon
Johan Friedric Järnefeldt 1.3.1748 vapaaehtoinen ruodusta 94 31.6.1749 ylennettiin varusmestariksi Everstiluutnantin komppaniaan
Johan Amnorin Sawolax 43 1/4 23 3/4 gift 6.7.1749 vapaaehtoinen Everstiluutnantin komppaniasta 1724
Katselmus 1772 3.4.1773
Jacob Zitting Savolax 42 2/3 ogift 11 2 1/2 1730
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Amnorin 15.12.1770 kuoli
Jacob Zitting Randasalmi 45 8 ogift 11 2 1/2 18.12.1770 palkkaamaton ruodusta 9 1730
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Zitting Randasalmi Soken 48 11 gift 5 8 1/2 (1767) 1730
Katselmus 1782 11.7.1782
Jacob Zitting Randasalmi Sn 57 5/6 14 _ gift 5 7 1/2 (1768) 1725
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Zitting Randasalmi Sokn 54 5/6 17 1/6 gift 5 17 1/2 (1768) 1731
Katselmus 1788 24.9.1788
Jacob Zitting Tavast 62 47 gift 5 7 1/2 (1741) 1726
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Zitting 15.4.1789 ylennettiin majoittajaksi
Johan Wichman Åbo 25 7 ogift 5 6 15.4.1789 palkkaamaton 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Vikman 2.12.1789 kuoli
Johan Lönn Savolax 34 2 1/3 gift 5 8 10.2.1790 täydennys­mies nro 32 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Lönn Cuopio 38 6 1/2 gift 5 8 (1789) 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Lönn 10.6.1795 erotettiin
Påhl Käinäin Lönn Cuopio 26 1/2 3/4 ogift 5 8 1.10.1797 palkka­mies 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Pål Lönn Cuopio 24 1/4 3 3/4 gift 5 8 (1798) 1777
Katselmus 1804 25.6.1804
Påhl Lönn Kuopio 32 1/4 6 3/4 gift 5 8 (1798) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Olof Ohlss Haloin  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Olof Haloin (1710) 50 Safwolax och Kuopio Sochn
  6 gift 1666
Katselmus 1719 1.11.1719
Olof Haloin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Olåf Haloin (1710) 54 Safwålax
  10 1 1666
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Haloin (1710) 55 Safwolax
  11 1666
Katselmus 1735 17.6.1735
Jonas Hara (1715) 33 Carel
  20 1/4 gift 1702
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Joh: Fried: Jernfeldt  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Joh: Fried: Jernfeldt  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Joh: Fried: Amnorijn (1744) 33 3/4
  14 1/5 1725
Katselmus 1763 23.2.1763
Joh: Fried: Amnorin (1744) 36 3/4 Sawolax
  19 1/4 gift 1727
Katselmus 1767 21.8.1767
Jonas Hara  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Michel Gråsten 12.2.1742 otettu
20.4.1748 kotitilan hoitoon
Johan Friedric Järnefeldt 1.3.1748 vapaaehtoinen ruodusta 94
31.6.1749 ylennettiin varusmestariksi Everstiluutnantin komppaniaan
Johan Amnorin 6.7.1749 vapaaehtoinen Everstiluutnantin komppaniasta 43 1/4 Sawolax
  23 3/4 gift 1724
Katselmus 1772 3.4.1773
Jacob Zitting   42 2/3 11 Savolax
  2 1/2 ogift 1730
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Amnorin  
15.12.1770 kuoli
Jacob Zitting 18.12.1770 palkkaamaton ruodusta 9 45 11 Randasalmi
  8 2 1/2 ogift 1730
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Zitting (1767) 48 5 Randasalmi Soken
  11 8 1/2 gift 1730
Katselmus 1782 11.7.1782
Jacob Zitting (1768) 57 5/6 5 Randasalmi Sn
  14 _ 7 1/2 gift 1725
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Zitting (1768) 54 5/6 5 Randasalmi Sokn
  17 1/6 17 1/2 gift 1731
Katselmus 1788 24.9.1788
Jacob Zitting (1741) 62 5 Tavast
  47 7 1/2 gift 1726
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Zitting  
15.4.1789 ylennettiin majoittajaksi
Johan Wichman 15.4.1789 palkkaamaton 25 5 Åbo
  7 6 ogift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Vikman  
2.12.1789 kuoli
Johan Lönn 10.2.1790 täydennys­mies nro 32 34 5 Savolax
  2 1/3 8 gift 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Lönn (1789) 38 5 Cuopio
  6 1/2 8 gift 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Lönn  
10.6.1795 erotettiin
Påhl Käinäin Lönn 1.10.1797 palkka­mies 26 1/2 5 Cuopio
  3/4 8 ogift 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Pål Lönn (1798) 24 1/4 5 Cuopio
  3 3/4 8 gift 1777
Katselmus 1804 25.6.1804
Påhl Lönn (1798) 32 1/4 5 Kuopio
  6 3/4 8 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jonas Hara korpraali
1733 Jonas Hara
1734 Jonas Hara
1735 Jonas Hara
1736 Jonas Hara
1737 Jonas Hara
1738 Jonas Hara
1739 Jonas Hara
1740 Jonas Hara
1741 Jonas Hara korpraali
1744 Micael Gråsten
1745 Micael Gråsteen
1746 Michael Gråsten
1747 Michael Gråsten
1748 Micael Gråsteen 20.4.1748 poistettiin
Johan Fried: Jernefeldt 1.5.1748 ruodusta 94
1749 Joh: Fried: Jernfeldt 31.7.1749 Everstiluutnantin komppaniaan
Joh: Amnorin 6.8.1749 vapaaehtoinen Everstiluutnantin komppaniasta
1750 Joh: Fried: Ammnorijn
1751 Joh: Fried. Ammorin
1752 Joh: Fried: Amnorin
1753 Joh: Fried: Amnorin
1754 Joh: Fried: Amorin
1755 Joh: Fried: Amnorijn
1756 Joh Fried Amnorin
1757 Joh: Fried: Amnorijn
1758 Joh: Fr: Amnorijn
1759 Joh: Fried: Amnorijn
1760 Johan Fried Amnorin
1761 Joh: Fried: Amnorijn
1762 Joh: Fr: Amnorijn
1763 Joh: Friedr: Amnorin
1764 Joh: Fr: Amnorijn
1766 Joh: Fried Amnorin
1767 Joh: Fried: Amnorin
1768 Joh: Fried: Amnorin
1769 Johan Fried: Amnorin
1770 Joh: Fried: Amnorin
1771 Johan Fried: Amnorin 15.12.1770 kuoli
Jacob Zitting 18.12.1770 ruodusta 22
1773 Jacob Zitting
1775 Jacob Zitting
1776 Jacob Zitting
1777 Jacob Zitting
1778 Jacob Zitting
1779 Jacob Zitting
1780 Jacob Zitting
1781 Jacob Zitting
1782 Jacob Zitting
1783 Jacob Zitting
1784 Jacob Zitting
1785 Jacob Zitting
1786 Jacob Zitting
1787 Jacob Zitting
1788 Jacob Zitting
1789 Jacob Zitting 15.4.1789 ylennettiin majoittajaksi
Johan Wikman 15.4.1789 ylennettiin korpraaliksi
1790 Johan Wikman 22.12.1789 kuoli
Johan Lönn 10.2.1790 täydennysmies
1791 Johan Lönn
1792 Johan Lönn
1793 Johan Lönn
1794 Johan Lönn
1795 Johan Lönn 10.6.1795 erotettiin
-
1796 -
1797 -
1798 - 1.10.1797
Pål Keinain Lönn 1.10.1797 palkkamies
1799 Pål Lönn
1800 Pål Lönn
1801 Pohl Lönn
1802 Pohl Lönn
1803 Pohl Lönn
1804 Pohl Lönn
1805 Pål Lönn
1806 Pål Lönn
1807 Pål Lönn
1808 Påhl Lönn 17.8.1808 ammuttiin Alavuden taistelussa
Anders Lönn 1.11.1808 täydennysmies

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 4 Corporal Elias Blyylodh
1696 4 Corporal Ellias Blyylodh
1698 4 Corporal Ellias Blylodh
1700 4 Corporal Elias Blylodh kersantiksi
1700 4 Corporal Matz Matzsson Mahanen ruodusta 53
1701 4 Corporal Matz Matzsson Mahanen 10.12.1700 kuoli
1701 4 Corporal Lars Påhlsson Könöin 15.12.1700 ruodusta
1702 4 Corporal Larss Pählsson Cönonen 5.7.1702 kuoli
1702 4 Corporal Hendrich Hendersson Halonen 7.1702 ruodusta 35
1703 4 Corporal Hindrich Hinderss: Haloinen
1704 4 Corporal Hindrich Hindrichson Halloin
1705 4 Corporal Hindrich Hindrichsson Haloin
1706 4 Corporal Hindrich Hinderson Haloin
1707 4 Corporal Hindrich Hindersson Halloin
1708 4 Corporal Hindrich Hinderson Halloin
1709 4 Corporal Hendrich Hindricson Haloin
1711 4 Corporal Olof Ohlsson Hallonen
1712 4 Corporal Olof Olofson Haloinen
1713 4 Corporal Oloff Ohlsson Hallonen
1714 4 Corporal Olof Olofsson Haloin 1714 jäi vihollisen käsiin Savonlinnassa
1722 4 Corporal Oloff Halloin
1724 4 Corporal Olof Halloin
1726 4 Corporal Fried: Lempken 24.7.1725 varusmestariksi
1726 4 Corporal Johan Berg 24.7.1725 ruodusta 49
1727 4 Corporal Johan Berg
1728 4 Corporal Johan Berg 29.2.1728 sai eron
1728 4 Corporal Jonas Hare 29.2.1728 ruodusta 74
1729 4 Corporal Jonas Hara
1731 4 Corporal Jonas Hara

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Elias Blylod ylennettiin kersantiksi
Matts Mattssn Mahanen ruodusta 53
1700_11 Matth Mattsson Mahanen
1700_12 Matz Matzson Mohanen
1701_1 Matz Matzson Mahanen 10.12.1700 kuoli
Lars Pålson Könöin ruodusta 118
1701_2 Lars Påhlson Konnonen
1701_3 Lars Påelsson Könöin
1701_4 Lars Påelsson Könöin
1701_5 Lars Påhlson Könöin
1701_6 Lars Påelsson Könööin
1701_7 Lars Påelsson Könöin
1701_8 Lars Påelsson Könöin
1701_9 Lars Påelsson Könöin
1701_10 Lars Pålsson Könein
1701_11 Lars Pålson Könöin
1701_12 Lars Persson Könöin
1702_1 Lars Persson Könöin
1702_2 Lars Persson Könöin
1702_3 Lars Persson Könöin
1702_4 Lars Persson Könöin

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Johan Berg HisKi: korpraali 1727; syyskäräjät 1728: korpraali, jonka ruotutalollinen oli Erik Pitkänen

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1749-1759
II:46 Murdolax Johan Fried: Amnorin
puoliso: Maria Bom
Corp
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
15 Soldat Joh: Fried: Amnr: s. 1724
puoliso: Anna Bom
Corp:
Kuopio RK 1776-1781
II:297 Murdolax Jacob Zitting
puoliso: Elisabeth Hoffren
lapsia: Maria Elisabeth, Herman Fredrich
Rustm:
Kuopio RK 1781-1782
392 Murdolax 1 Jacob Zitting
puoliso: Elisabet Hoffren
lapsia: Herman Fredric, Jacob Johan
Rustmäst:
Kuopio RK 1782-1791
I:229b Murdolax Jac. Zitting s. 1727
puoliso: Elisab: Hoofren s. 1740
I:229b Murdolax Johan Heikin Lönn
puoliso: Marg: Mickoin
Kuopio RK 1796-1804
I:262 Murdolax Johan Heikin Lönn
puoliso: Margar: Mickoin
afsk Sold:, Nilsiä
I:262 Murdolax Påhl Keinäin Lönn s. 1771
puoliso: Ann Maria Kurtelia s. 1776
Kuopio RK 1805-1812
II:69 Murdolax Påhl Käinein Lönn s. 1771
puoliso: Anna Maria Kurtelius s. 1776
+1808
Kuopio LK 1769-1785
485 Murdolax Jacob Zitting
lapsia: Herman Friedric, Jacob Johan
Kuopio LK 1786-1804
II:392 Murdolax Jacob Zitting
lapsia: Herman Friedric, Jacob Johan
II:392 Murdolax Johan Lönn Heikin
lapsia: Olof, Johan, Påhl, Eric

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Murtolax Jonas Hara
puoliso: Elisab. Matsdr. Suomalatar
lapsia: Andreas, Johan
Murdolax Jacob Zitting
puoliso: Lisa Niratar
lapsia: Jacob
Murdolax Jacob Zitting
puoliso: Boman
lapsia: Herman Fredrich
Murdolax Jacob Zitting s. 1726K k. 1792
puoliso: Elisab. Hoffreen vih. 24.5.1777
lapsia: Jacob Johan
Murdolax
Piexä
Johan Olss. Heikin Lönn s. 1759K k. 17.5.1799
puoliso: Marg. Påld. Mickoin vih. 21.4.1783
lapsia: Olof, Petter Johan, Eric
Nilsiän seurakunta
Påhl Lönn
puoliso: Anna Maria Kurtelius vih. 25.12.1798

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1722 Murdolax Corpl. Oloff Haloins hust: 1750
Kuopio 1723 Murdolaxby 2 Corp. Oloff Halloins ho 2857
Kuopio 1808 Rönä 6 Tp: Soldaten Nils Lön 528

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_8 Johan Berg
1727_9 Johan Berg
1727_9 Johan Bergh
1727_10 Johan Berg
1744 Michell Gråsten
1745 Michell Gråsteen
1746 Michell Gråsten

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1678 Corporalen Olof Halåin 7.4.1730 3.10.1730

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Kuopion pitäjä
19.9.1726 Soldaten Corporalen Olof Haloinen 392
5.9.1728 Soldate Corporalen Johan Berg 320
27.8.1734 förre man soldate Corporale Halonen Sofia Jacobsdotter Tonitar 573

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Olof Ohlss Haloin 4. (Kapteeni Ganschoun) komppania 63 Olåf Halonen Cuopio S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Kuopion maaseurakunta
31.1.1807 Soldaten Johan Hietain Lön + puoliso: Margaretha Michoin
lapsia: Olof, Eric, Johan
344 64
3.9.1810 Soldaten Påhl Lönn Keinänen + puoliso: Anna Kurtelius Talvisalo 581 64

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wechkasarj
Murdolax
Murdolax
Erich Pitkäin
Jöran Hämäläin
Lars Mönckönen
1758 Wehkasarj
Wehkasarj
Wehkasarj
Abr: Hämäläin
Per Wänäin
Jör: Hämäläin
1767 Wehkasari
Murdolax
Murdolax
Abr: HämäLn
Pär Wänäin
Johan HämäLn
1782 Wehkasari
Murdolax
Murdolax
Abr: Hämäläin
Pehr Wänäin
Jöran Hämäläin
1795 Wehkalax
Murdolax
Murdolax
Olof Hardikain
Lars Wänäin
Henric Hämäläin
1804 Vehkalax
Murdolax
Murdolax
Olof Hardikain
Knut Vänäin
Henric Hämäläin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Paul Lönn, ammuttu Alavudella, puol. Anna Maria Kurtelius Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810
Geni profiili: Antti Lönn Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 64 varamies
-
Mats Ruskain 16 1759
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 32
Johan Heikin Cuopio 30 3 ogift 5 7 (1785) 1758
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 64 varamies
-  
 
Mats Ruskain   16
  1759
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 32
Johan Heikin (1785) 30 5 Cuopio
  3 7 ogift 1758

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 32
1808_v Petter Hassinen 2.9.1808 vangiksi

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 64 varamies
Johan Mickoin
Luettelo 1774_v 8.3.1774
Johan Mickoin 39 24 (1750) 1735

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Mickoin
1753_v Johan Mickoin
1754_v Johan Mickoin
1754b_v Johan Mickoin
1754c_v Johan Mickoin
1756_v Johan Mickoin
1756b_v Johan Mickoin
1757_v Johan Mickoin
1758_v Johan Mickoin
1758b_v Johan Mickoin
1759_v Johan Mickoin
1760_v Johan Mickoin
1764_v Johan Mickoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
135 2.6.1782 v63 v64 Mats Ruska Vargärnings Karlen, Murdolax Helena Pålsd:r Pentikäin Bonde dottren, Murdolax

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Tieto Viite
Peter Hassin, kuoli vankeudessa Venäjällä, puol. Maria Tihoin Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

KatselmuksetNimetKylätRuotu 63Ruotu 65

© Väinö Holopainen 2023