AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkat → Ruotutalot 1804

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1804

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Putussalmi Jacob Hyvarin
Eric Hyvärins arfving:
Ritissenlax Lagmannen Fabritius
2 Sotkanjemi Lars Kinnuin
Abrah Krögare
Hirvimäki Pehr Korhoin
3 Hirvimäki Pål Venäläin
Hildulanlax Räntemästaren Kopplenis
Pällosmäki Lars Räsäin
4 Pällosmäki Eric Jutilain
Wehmasmäki Joh Savolain
Lars Lillja
5 Christ: Korhoin
Savolains arf:
Eskil Airaxins arf:
6 Abr: Jutilain
Christ: Korhoin
Lars Tihoin
7 Olof Airaxin
Sam: Kackin
Eric Savolain
8 Airaxela Pehr Airaxin
Pehr Airaxin
Jöran Airaxin
9 Punnomäki Joh: Kålemain
Pål Kartuin
Pehr Pursiain
10 Pehr Lydikäin
Christ Kartuin
Soinlax Lars Pursiain
11 Hans Niskain
Ivar Kuckoin
Salomon Tihoin
12 Kuivanemi Matts Karhuin
Christ: Karhuin
Kartula Pehr Vanikain
13 Zachr: Huttin
And: Kåskinen
Tobias Vanikain
14 Joh: Huttuin
And: Kåskinen
Vitataipal Mårt: Eskelin
15 Lydickälä Hans Eskelinen
Pehr Eskelinen
Hakulila And Radikain
16 Pehr Venäläin
Kaislastenlax Lapvetäläin
Rytky Pehr Korhoin
17 And: Mömmö
Haminalax And Roininen
Capitain von Wright
18 Joh: Hoffren
Capit: v: Vright för 2:ne hemman
19 Kuopio by Kåljola Hemman
Haminalax Adam Korhoin
Savilax ÖfversteLieut: och riddaren Lode
20 Savisari Henr: Paldani arf:
Julkula Capelans Bohl
Niuvanemi Sergt: Argilander
21 Kähvo Joh: Zacheus
Matts Vänäin
Julkula Capelans Bohl
22 Vänälä Matz Vänäin
Hirvilax Pehr Eskelin
And: Radikain
23 Kåiwusari Salomon Savolain
And: Taskin
Kähvo Pehr Vänäin
24 Vänälä Pål Vänänen
Eric Krögare
And: Eskelinen
25 Hirvilax Pål Leinoin
Joh Läskinen
Päl Vänäläin
26 Hirvilax Pål Linduin
Lamberi Per Kåpoin
Niemis Lars Korhoin
27 Pehr Tirikain
Riutais Lars Korhoin
Uttrialanlax Thomas Tåloin
28 Knutila Michel Knutinen
Lars Knutinen
Knut Knutin
29 Kåivulax Thom: Huskoin
Tallus Pehr Mähoin
Lars Kakins E:a
30 Tallusby Matts Åvaskain
Olof Karhuin
Joh: Karhuin
31 Leinolanlax Påhl Röngä
Påhl Leinoin
Savilax ÖfversteLieut: och Riddaren Lode
32 Kurolanlax Olof Eskelin
Ivar Rotsalain
Lars Rautiain
33 Matts Radikain
Matts Vänäin
Hans Eskelin
34 Hans Tuofvin
Tuovilanlax Pehr Rotsalain
Adam Myckäin
35 Pehr Tuofvin
Påhl Röngä
Tobias Tuofvin
36 Jacob Husso
Jacob Ruskain
Hatala Nils Hujain
37 Johan Myckäin
Lars Pitkäin
Henric Hatainen
38 Pehr Kimingi
Halåla Isack Paldanius
Adam Korhäins änka
39 Halola And: Ruosalain
Christ: Korhoin
Major och ridd. Tavast
40 Halåla Major ridd: Tavast för 2:ne hemman
Hans Myckäin
41 Halola Pehr Karhuinen
Tavisalmi Aron Hoffren
Major ridd: Tavast
Capit: Burghausen
David Jäppin
42 Capitain von Burghausen för 2:ne hemman
Petter Husso
43 Kärmetlax Pål Jauhiain
Lars Rautiain
Thomas Hyttin
44 Hans Radikain
Pehr Radikain
Pehr Julkuin
45 Matts Räsein
And: Rissain
Christer Julkunen
46 Christ. Lapvätelein
Th: Jäskeläin
Joh: Vätäinen
47 Hamula Mats Tåivanen
Joran Partain
Ivar Julkuin
48 Ivar Vänäin
Joh Vänäin
Hans Eskelinen
49 Henr: Vanikain
Pöljä Knut Vänäin
Dam Mjetin
50 Lars Mietin
Ivar Tåivain
Ivar Savolain
51 Jacob Keijoin
Kasurila Jöran Lakoin
Pål Päckarin
52 Henr: Ruskain
Pehr Tåivain
Pehr Knutin
53 Pehr Knutinen
Pehr Savolain
Christer Molander
54 Aron Hollander
Räimö Matts Vänäin
Adam Lapveteläin
55 Hackarala Mårt Vartiain
And: Lydikäin
Ristavesi Pål Vartiain
56 Hackarala Pål Pitkäin
Per Hackarain
Thom: Mähöin
57 Svän Hackarain
Rissala Ränte Mästaren Edbom
Joh: Rissain
58 Kongl: Räntmest: Edbom
Mårt: Rissain
Pål Rissain
59 Gabr: Rissain
Jänevirta Joh: Hämäläin
Jöran Hämäläin
60 Punnomäki Pål Kartuin
Tåivala Gabr: Hoffren
Pål Läskinen
61 Henr: Tåivain
Lars Pitkäin
Jännevirta Olof Hardikain
62 Joh: Hardikain
Henr: Halonen
Sikajärvi Brukl Hemman
63 Jännevirta Eric Niskain
Pål Niskain
Ryönä And: Vänäin
64 Vehkalax Olof Hardikain
Murdolax Knut Vänäin
Henric Hämäläin
65 Rönä Pehr Käkäläin
Lars Vätäin
Joh: Boman
66 Per Hyvärin
Pälonjemi And: Heikin
Henr: Heikin
67 Pehr Heikin
Olof Hyvärin
Pehr Hämäläin
68 Kåtasalmi Pål Tåivain
Joh: Savolain
Olof Toivain
69 Murtolax Ränt Mäst: Edbom
Piexä Olof Hardikain
Pehr Heikin
70 Joh. Hardikain
Joh: Savolain
Haluna Matts Kåckoin
71 Mich Kåckoin
Thom: Heikin
Sänkimäki Eric Pitkäin
72 Th: Pitkäin
Matts Rissain
Kareslax Henr Ruskain
73 Pehr Pitkäin
Gabr: Käkäläin
Pehr Tihoin
74 Kareslax Olof Ruskain
Kåiwumäki Ivar Hämäläin
Rytkyby Lars Vänäin
75 Urimolax Joh: Ruotsalalain
Olof Kockoin
Kärsämäki And: Pursiain
76 Keyritty Olof Korhoin
Holmsten
Carl Hollander
77 Suojärvi Lars Korhoin
Anders Hara
Olof Ahonen
78 Pål Korhoin
Olof Kockoin
And: Ahoin
79 Palonurmi And: Kainulain
Vuotjärvi Olof Hardikain
And: Leskinen
80 Hipanlax Pål Leskinen
Pål Påls: Läskin
Pål Petters. Läskin
81 Syväri Eric Pirinen
Nilsiä Johan Sawolainen
Joh: Rissain
82 And: Taskinen
Joh: Savolain
Joh: Rissanen
83 Hipanlax Thomas Rissain
Henr: Savolain
Vähkalax Joh: Rissanen
84 Pål Vartiain
Akonwesi Staff Hämäläin
Mich Hiltuin
85 Ristavesi Jacob Hätin
Olof Räsäin
Ingeniur Calonius
86 Västinneimi Lars Vartiain
Th: Hackarain
Akonwesi Matts Hackarin
87 Låhilax Mats Hackarain
Matts L.S. Hacka:
Öfv:Lieut: Lode
88 Låhilax Olof Hålopain
Syriänsari Pehr Rissain
Pål Andikain
89 And Smålander
Mälaniemi Casper Pitkäin
Bertil Tuofvin
90 Ristavesi Matts Parvinen
Henric Mönkönen
And: Foutilain
91 Olof Kåpoins E:a
Olof Heikin
Christ: Vartiain
92 Henr: Vätäinen
Olof Mietin
Sigf: Vänäin
93 Pål Vartiain
Olof Mietinen
Läpparanda Nils Nissin
94 Octaniemi Matts Mietin
Michel Mietin
Olof Mietin
95 Salamon Mietin
Peter Smålander
Mich. Hålapain
96 Kiukanemi Matts Mustoin
Tusnemi Joh Mietinen
Nils Vätäin
97 Eric Vätäin
Eric Hyvärin
Nils Smålander
98 Pehr Mietin
Matts Kåpoin
Jurickamäki Räsänen
99 Pål Hyvärin
And: Räsäin
Kartasalo Mich Ivanain
100 Ukonlax Matz Hilduin
Jöran Hilduin
Jänissalo Suter Agander
101 Pehr Smålander
Ivar Smålander
Litmaniemi Käinänen
102 Bertil Hardikain
Olof Mietin
Vuorisalo Mich: Pälkoin
103 Vänäins Ennka
Roikansari Matts Ihalain
Putronjemi Olof Mietin
104 Putronemi Pehr Holopain
Horsmastenlax And: Happoin
Vehmarsalmi Kyrkoherd. Porthan
105 Joh: Mietinen
Olof Kåpåin
And: Kåistin
106 Valkiamäki Matts Ivanain
Bertil Ivanain
And: Kåckoin
107 Wehmersalmi Kyrkoh: Porthan
Olof Happoin
Änolax Pehr Heiskain
108 Olof Lippoin
Pål Tomain
Lars Tomain
109 Ritonemi Olof Andikain
And: Mönköin
Clemens Holapain
110 Henr: Tuomain
Henr: Hålopain
Pål Mietin
111 Befallningsman Lungrens Enka
Mietilä And: Mietin
Michel Mietin
112 Olof Mietinen
Ninimäki Olof Mönköin
Räsälä Olof Räsänen
113 Sigfred Mönköin
Kankunen
Joh: Kåistin
114 Olof Packarin
Jöran Mähöin
And: Foutilain
115 Putusmäki Pehr Hilduin
Ivar Turuin
Pål Soinins Enka
116 Putussalmi Lars Pustinen
Jonianlax Såininen
Kuopio by Pastoratet
117 Reinickala Matts Tihoin
Halola Bert: Tåifvain
Läppäsalo Länsman Strömmer
118 Konnuslax Handelsman Samuel Backman
Petromäki Olof Tårvin
Olof Kåistin
119 Pätromäki Erick Laitin
Käinolänmäki And: Haloin
And: Hålopain
120 Samais Pehr Tårvinen
Pehr Hardikain
Keinelänmäki Pehr Haponen
121 Samais And: Halonen
Eskel Partain
Matts Tuovin
122 Bert: Oxman
Lars Knutin
Henr: Pispain
123 Staff: Savolain
Joh: Savolain
Sergt Argilander
124 Joh Karvoin
Henr Kauhain
Huovila Pål Itkonen
125 Tuppuralanmäki Eric Keinäin
Per Kinnuin
Huovila Pål Räsäin
126 Tuppuralanmäki Lars Savolain
Sergeant Ad. Fr. Bucht
Valkiamäki Pehr Mechelin

Lähde: Pääkatselmus 1804

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023