AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 26 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 26<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hirvilahti, Lamperila, Niemisjärvi (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Persson Tolvanen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1685 1
Bertil Hartikainen ennen 1712 mainittu 1712 2
Pål Pursiainen ennen 1716 mainittu 1719 3
Henrik Venäläinen mainittu 1724 4.6.1733 4
Staffan Kopparholm Koponen 15.4.1733 18.2.1750 5
Petter Helman 19.2.1750 29.1.1751 6
Lars Tålig 8.6.1751 3.4.1773 7
Petter Gök Ovaskainen 16.5.1773 mainittu 1808 täydennysmies 25/26 8
Karlbom mainittu 1809 palkkarästikomitea 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 26 varamies
Olof Tarvainen mainittu 1752 1773 1
Petter Ovaskainen 29.1.1773 16.5.1773 ruotu 26 2
Josef Lappalainen 1775 1775 3
1776 lähtien ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Petter Kekäläinen 1778 mainittu 1788 3,4
Zakris Tiirikainen 1808 ruotu 5 4,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Bertil Grelss Hardikain
Katselmus 1716 23.10.1716
Påhl Purssiain Safwolax och Kuopio Sochn 33 6 gift (1710) 1683
Katselmus 1719 1.11.1719
Påhl Pursiain
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Hindrich Wenäläin 4.6.1733 sai eron
Staphan Kåpparholm Saw 29 2 1/12 gift 15.4.1733 palkka­mies 1706
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Talig
Katselmus 1758 6.3.1758
Lars Tålig 24 6 3/4 (1752) 1734
Katselmus 1763 23.2.1763
Lars Tålig Sawolax 29 11 3/4 ogift (1752) 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Staffan Kopparholm 18.2.1750 hylättiin
Petter Helman 19.2.1750 otettu 29.1.1751 kuoli
Lars Tålig Sawolax 33 1/2 16 1/4 gift 8.6.1751 palkka­mies 1734
Katselmus 1772 3.4.1773
Lars Tålig Savolax 39 1/12 21 5/6 gift 11 5 1/4 (1751) 3.4.1773 saa eron 1733
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Tulig 3.4.1773 hylättiin
Pähr Giök Cuopio _3 2 1/2 gift 11 3 1/4 16.5.1773 täydennys­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Giök Cuopio 26 5 1/4 gift 5 9 1/4 (1773) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Göök Cuopio 29 5/6 9 _/12 gift 5 9 1/4 (1773) 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Giök Cuopio 32 5/6 12 1/12 gift 5 9 1/4 (1773) 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Petter Giök Cuopio 36 16 gift 5 8 (1772) 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Pehr Giök Savolax 37 17 gift 5 9 (1772) 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Pehr Giök Savolax 38 18 gift 5 9 (1772) 1752
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Giök Cuopio 42 2/3 22 2/3 gift 5 9 (1773) 1753
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Giök Cuopio 45 1/3 25 2/3 gift 5 9 (1773) 1753
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Giok Cuopio 48 1/2 _ gift 5 9 1753
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Giök Kuopio 51 2/3 31 2/3 gift 5 9 (1773) 1753
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Bertil Grelss Hardikain  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Påhl Purssiain (1710) 33 Safwolax och Kuopio Sochn
  6 gift 1683
Katselmus 1719 1.11.1719
Påhl Pursiain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Hindrich Wenäläin  
4.6.1733 sai eron
Staphan Kåpparholm 15.4.1733 palkka­mies 29 Saw
  2 1/12 gift 1706
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Talig  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Lars Tålig (1752) 24
  6 3/4 1734
Katselmus 1763 23.2.1763
Lars Tålig (1752) 29 Sawolax
  11 3/4 ogift 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Staffan Kopparholm  
18.2.1750 hylättiin
Petter Helman 19.2.1750 otettu
29.1.1751 kuoli
Lars Tålig 8.6.1751 palkka­mies 33 1/2 Sawolax
  16 1/4 gift 1734
Katselmus 1772 3.4.1773
Lars Tålig (1751) 39 1/12 11 Savolax
3.4.1773 saa eron 21 5/6 5 1/4 gift 1733
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Tulig  
3.4.1773 hylättiin
Pähr Giök 16.5.1773 täydennys­mies _3 11 Cuopio
  2 1/2 3 1/4 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Giök (1773) 26 5 Cuopio
  5 1/4 9 1/4 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Göök (1773) 29 5/6 5 Cuopio
  9 _/12 9 1/4 gift 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Giök (1773) 32 5/6 5 Cuopio
  12 1/12 9 1/4 gift 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Petter Giök (1772) 36 5 Cuopio
  16 8 gift 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Pehr Giök (1772) 37 5 Savolax
  17 9 gift 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Pehr Giök (1772) 38 5 Savolax
  18 9 gift 1752
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Giök (1773) 42 2/3 5 Cuopio
  22 2/3 9 gift 1753
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Giök (1773) 45 1/3 5 Cuopio
  25 2/3 9 gift 1753
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Giok   48 1/2 5 Cuopio
  _ 9 gift 1753
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Giök (1773) 51 2/3 5 Kuopio
  31 2/3 9 gift 1753

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Wenäläin
1733 Hindrich Wenäläin 4.6.1733 kotitilan hoitoon
Staphan Kåpperholm 15.4.1733 palkkamies
1734 Staphan Kåpparholm
1735 Staphan Kopparholm
1736 Staffan Kopparholm
1737 Staphan Kopparholm
1738 Staphan Kopparholm
1739 Staphan Kåpparholm
1740 Staphan Kåpparholm
1741 Staffan Kåpparholm
1744 Staffan Kopparholm
1745 Staffan Kopparholm
1746 Staffan Kopparholm
1747 Staffan Kopparholm
1748 Staffan Kopparholm
1749 Staffan Kopparholm
1750 Staff: Kopparhollm 18.2.1750 hylättiin
Petter Helman 19.2.1750 otettu
1751 Petter Hällman 29.1.1751 kuoli
Lars Tålig 8.6.1751 otettu
1752 Lars Tålig
1753 Lars Tålig
1754 Lars Tålig
1755 Lars Tålig
1756 Lars Tålig
1757 Lars Tålig
1758 Lars Tålig
1759 Lars Tålig
1760 Lars Tålig
1761 Lars Tålig
1762 Lars Tålig
1763 Lars Tålig
1764 Lars Tålig
1766 Lars Tålig
1767 Lars Tålig
1768 Lars Tålig
1769 Lars Tålig
1770 Lars Tålig
1771 Lars Tålig
1773 Lars Tålig 3.4.1773 hylättiin
Petter Owaskain Gök 16.5.1773 täydennysmies
1775 Petter Giök
1776 Petter Gök
1777 Petter Göck
1778 Petter Giök
1779 Petter Gök
1780 Petter Gök
1781 Petter Gök
1782 Petter Giök
1783 Petter Giök
1784 Petter Giök
1785 Petter Giök
1786 Petter Göck
1787 Petter Gök
1788 Petter Jök
1789 Pehr Giök
1790 Petter Gök
1791 Petter Giök
1792 Petter Giök
1793 Petter Giök
1794 Petter Giök
1795 Petter Giök
1796 Petter Giök
1797 Petter Giök
1798 Petter Giök
1799 Petter Giök
1800 Petter Giök
1801 Petter Giök
1802 Petter Giök
1803 Petter Giök
1804 Petter Giök
1805 Petter Giök
1806 Petter Giök
1807 Petter Giök
1808 Petter Giök

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774 8.3.1774
Lars Tålig 3.4.1773 hylätty
Petter Åwaskain Gök Cuopio Sohen 21 gift 16.5.1773 täydennysmies hyväksytään 1753

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Persson Tolwain
1700_11 Anders Persson Tolwain
1700_12 Anders Person Tolwain
1701_1 Anders Person Tolwain
1701_2 Anders Person Tolwain
1701_3 Anders Persson Tolwain
1701_4 Anders Persson Tolwain
1701_5 Anders Persson Tolwain
1701_6 Anders Persson Tolwain
1701_7 Anders Peersson Tolwain
1701_8 Anders Peersson Tolwain
1701_9 Anders Persson Tolwain
1701_10 Anders Persson Tålwain
1701_11 Anders Person Tålwain
1701_12 Anders Persson Tolwain
1702_1 Anders Persson Tolwain
1702_2 Anders Persson Tolwain
1702_3 Anders Persson Tolwain
1702_4 Anders Persson Tolwain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
6 Soldat Lars Tålig s. 1734
Kuopio RK 1776-1781
I:199 Lamberila 1 Staphan Kåpoin s. 1698
puoliso: Christina Cakitar s. 1705
lapsia: Pehr, Anders, Christer
T:
I:199 Lamberila 1 Lars Tålin s. 1747
puoliso: Elisab: Hytöter
yliviivattu, Till Uttrianlax
I:199 Lamberila 1 Petter Gök
puoliso: Christina Karhuin
I:225 Niemisjärfvi 2 Pehr Ovaskain s. 1752 p:199
Kuopio RK 1782-1791
I:199b Lamberila Petter Ovaskain Gök s. 1752
puoliso: Christ: Korhoin s. 3.4.1755
till Niemisjerfwi 1792
Kuopio RK 1796-1804
I:271 Niemisjerfwi 1 Petter Åwask Gök s. 1752
puoliso: Christina Korhoin s. 1755
lapsia: Lisa, Bertil, Anna Lisa
Kuopio RK 1805-1812
II:76 Niemisjärvi Peter Uvaskain Gök s. 1752
puoliso: Christina Korhoin s. 1755
lapsia: Berthil, Mattz, Henrik
Kuopio LK 1769-1785
100 Lamberila 1 Pehr Owaskain Göck
lapsia: Pehr
642 Lamberila Petter Gök Owaskain Se P. 641
641 Niemisjärvi Petter Gök Ovaskain
lapsia: Elisabet, Christina, Petter, Anna Brita
Kuopio LK 1786-1804
I:120 Lamberila Petter Gök Ovaskain
lapsia: Elisabeth, Bertil, Mats, Henric
Niemis
I:124 Niemisjärwi 1 Petter Gök
lapsia: Elisabeth, Bertill, Maths, Henric
B: et Sold:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Hirfwilax Hendr. Wenäläin
puoliso: Carin Taskitar
lapsia: Carin, Påhl
Lamberi
Hirwilaxi
Staff. Staff.ss. Kopoin
puoliso: Kirst. Christ.dr. Kakitar vih. 13.12.1730
lapsia: Kirstin, Ingeborg, Mats, Maria, Petter, Anders, Christer
Niemis
Niemisjervi
Petter Ovaskain Gök s. 1752K k. 24.7.1826
puoliso: Chirstin Korhoin s. 1755
lapsia: Elisabeta, Christina, Anna Brita, Mats, Henric, Maja Stina, Gustaf

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1724 Hirfwilax 5 Såld. Hind. Wänäläins hustro 2816
Kuopio 1725 Hirfwilax 5 Solld Hindrich Wännäl hust 2634
Kuopio 1726 Hirfwilax 5 Solld: Hind: Wännäl hust 2798
Kuopio 1734 Lamberila 1 Såldat Staffan Kapains ho 2124B
Kuopio 1735 Lambärila 1 Såld: Staffans ho 2353A
Kuopio 1736 Lamberila 1 Soldat Staffans ho 1805A
Kuopio 1737 Lamberila 1 Sold: Staffans ho 1790B
Kuopio 1738 Lamberila 1 Sålld: Staffans ho 3151
Kuopio 1739 Lamberila 1 Soldat Staffans ho 4346A
Kuopio 1742 Lamberila 1 Sold Staffans ho 097
Kuopio 1743 Lamberila 1 Sold: Staffans hustru 1022
Kuopio 1808 Niemisjärfvi 1 Soldat Per Göks 488

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_4 Hind: Wänäläin
1728_5 Henrich Wänälein
1728_6 Hindrich Wänäläin
1728_7 Hindrik Wähnäläin
1728_8 Hind. Wänäläin
1728_9 Hind. Wänäl:n
1744 Staff Kopperbom
1745 Staffan Kopparholm
1746 Staffan Kopparholm
1747 Staffan Kopparholm
1748 Staffan Kopparholm
1752 Lars Tålig
1752b Lars Tålig
1753 Lars Tålig
1754 Lars Tålig
1756 Lars Tålig
1766 Lars Tålig
1767 Lars Tålig
1768 Lars Tålig
1773 Petter Giök 16.5.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Carlbom 1:11

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Kuopion pitäjä
16.6.1722 Soldaten Hindrich Wänäläin 326
6.2.1734 Soldaten Henrich Wänäläin 198
6.2.1734 Soldaten Staffan Kåpparholm 199

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Kuopion komppania
x.8.1700 Riga 26 Anders Persson Tolwain
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 44 Anders Peerson Tålfwain Kuopio Hilldulalax

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hirwilax
Lamberila
Niemisjerfwj
Michell Linduin
Ands Kåpoin
Olof Carhuins Ea
1758 Hirvilax
Lamberila
Niemis
Mich: Länduin
And:s Kåpoin
Mattz Korhoin
1767 Hirfwilax
Lamberila
Niemisjärfwi
Michel Linduin
Ands Kåpoin
Matts Kårhoin
1782 Hirfwilax
Lamberila
Niemisjerfwi
Christer Linduin
And: Kåpoin
Matts Kårhoin
1795 Hirvilax
Lamberila
Niemis
Pål Linduin
Petter Kåponen
Lars Korhoin
1804 Hirvilax
Lamberi
Niemis
Pål Linduin
Per Kåpoin
Lars Korhoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Pekka Pekanpoika Ovaskainen Gök Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 26 varamies
Joseph Lappalain Österbotn Lochta Sokn och Lysti by 30 5/12 ogift 10 5 3/4 palkka­mies hylätty 1745
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Petter Käkäläin Cuopio 36 10 gift 5 6 (1778) 1752
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 26 varamies
Joseph Lappalain   palkka­mies 30 5/12 10 Österbotn Lochta Sokn och Lysti by
  hylätty 5 3/4 ogift 1745
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Petter Käkäläin (1778) 36 5 Cuopio
  10 6 gift 1752

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
1808_v Zachris Tirckain ruotuun 5

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 26 varamies
Olof Tarwain saa eron
Petter Åwaskain Cuopio Sokn 20 1753
Luettelo 1773b_v 4.8.1773
Petter Åwaskain 16.5.1773 ruotusotilaaksi
-
Luettelo 1774_v 8.3.1774
Petter Åvaskain 16.5.1773 ruotusotilaaksi
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Olof Tarfwoin
1753_v Olof Tarfwoin
1754_v Olof Tarfwoin
1754b_v Olof Tarfwoin
1754c_v Olof Tarfwoin
1756_v Olof Tarfwoin
1756b_v Olof Tarfwoin
1757_v Olof Tarfwoin
1758_v Olof Tarfwain
1758b_v Olof Tarvoin
1759_v Olof Tarfwain
1760_v Olof Tarfwain
1764_v Olof Tarfwain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 25Ruotu 27

© Väinö Holopainen 2023