AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkkaluettelot → 1736

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Palkkausluettelo 1.9.1736 (Cuopio)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Johan Weckman
2 Christer Malberg
3 Mattz Keinberg
4 Petter Hydman
5 Niels Tuckman
6 Philip Kärckman 12.6.1736 sai eron
7 Eskell Haman 12.6.1736 sai eron
8 Hindrich Hilduin
9 Staphan Kohlbeck
10 Hans Taskin 18.10.1735 otettu
11 Olof Kahlberg
12 Påhl Jesendahl
13 Ellias Skoopa
14 Hindrich Purberg
15 Påhl Eskelin
16 Påhl Purström
17 Johan Laitin
18 Staffan Rysse
19 Hindrich Rässlin 27.2.1736 palkkamies
20 Petter Malin
21 Johan Herberg
22 Jonas Swenberg
23 Ifwar Kårtman
24 Niels Knutberg
25 Peter Wenäläin
26 Staffan Kopparholm
27 Ellias Kåckoin
28 Michell Wenelberg
29 Casper Wadell
30 Olof Karberg 18.10.1735 otettu
31 Bertill Tallqwist
32 Mattz Kartman
33 Petter Kopfäldt
34 Johan Månna 6.9.1735 otettu
35 Erich Kahlsten 6.9.1735 otettu
36 Salamon Meijendahl
37 Markus Haman
38 Hind: Asickain
39 Oloff Jerpe
40 Johan Puldan
41 Petter Timroth
42 Brusius Pursiain
43 Swen Styre
44 Mattz Roling 16.9.1735 otettu
45 Ifwar Sahlberg
46 Olof Tallgren
47 Mattz Wadell
48 Hindrich Pirskain
49 Peter Wanberg
50 Johan Knutin
51 Anders Bruun
52 Hindrich Swänsk
53 Peter Flinck
54 Anders Hyfwersten
55 Petter Biörck 12.6.1736 sai eron
56 Påhl Kienström
57 Mattz Hallonberg 6.9.1735 otettu
58 Tohmas Rissain
59 Johan Lembin
60 Tohmas Rydberg
61 Johan Asickain
62 Zachris Heidbom
63 Erich Kanberg
64 Jonas Hara
65 Niels Kårtte
66 Johan Nissberg
67 Påhl Mickoin
68 Adam Pärnäin
69 Johan Heikin
70 Zacris Öhman
71 Lars Pijhl
72 Petter Parfiain
73 Mårtten Lapfiähl
74 Petter Långström
75 Johan Rotzalain
76 Jeremias Uckoin
77 Eskell Kettuin
78 Johan Tornwijk
79 Anders Mustoin 6.2.1736 kuoli
Johan Räflin 3.4.1736 palkkamies
80 Erich Turckulain
81 Oloff Gamman
82 Jöran Haberg
83 Tohmas Hakenström
84 Petter Pärnberg
85 Petter Argilander
86 Hindrich Håpstång 6.9.1735 otettu
87 Hindrich Åsenbrygh 6.9.1735 otettu
88 Salamon Safwolain
89 Erich Tuppurain
90 Mårtten Wartiain
91 Lars Tåttman
92 Lars Lackberg
93 Swen Skarf
94 Christer Käckaläin
95 Oloff Rothberg
96 Mattz Swartz 6.9.1735 otettu
97 Peter Hildeberg
98 Zacris Mettin
99 Petter Huuk
100 Mattz Pärnäin 27.2.1736 sai eron
Johan Pärnberg 27.2.1736 edellisen poika
101 Johan Kannin 12.6.1736 sai eron
Erich Sahlström 17.7.1736 palkkamies
102 Jöran Meijenbusk
103 Johan Pijck
104 Oloff Hillström
105 Clemet Räsin
106 Jöran Burman
107 Gregorius Hiorth 6.9.1735 otettu
108 Erich Kårtman
109 Anders Kårdin
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
112 Haqwinus Siliander
113 Petter Kanckuin
114 Christer Kåpparberg
115 Petter Kiällberg
116 Jacob Tallberg
117 Ifwar Åberg
118 Niels Cammerberg
119 Oloff Heiskain
120 Petter Hyfwersten
121 Johan Tijhl
122 Johan Oxman
123 Abraham Wäpseläin
124 Hindrich Påsså
125 Påhl Barck
126 Hindrich Kåppoin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Wolter Reinh: Stackelbergh Capitain 23.5.1735 ylennettiin
Tawast Capitain 4.8.1736 Majurin komppaniasta
luutnantti Joh: Lud: w: Cråutlein Lieutnant Capit:
vänrikki Erich Wirilander Fendrich
vääpeli Gust: Knorring Fältwabel Fend:
kersantti Lorens Asikain Sergeant
katselmuskirjuri Michel Grasteen Monstersk: Fältwäb:
lippumies Johan Hollender Förare
majoittaja Gust: Lorens Jack Fourier
varusmestari Friedrich Lemke Rustmest:
1. rumpali Samuel Åhman Trumbs:
2. rumpali Jacob Huss Trumbs:

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1735Luettelo 1737

© Väinö Holopainen 2023