AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 22 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 22 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hirvilahti, Väänälä (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti #
Magnus Johan Gyllenlod mainittu 1700 varusmestariksi 1
Pål Purhain ennen 1712 mainittu 1712 2
Mats Lövengren 15.5.1715 mainittu 1719 3
Isak Kakkinen mainittu 1719 1729 ruodusta 20 4
Jonas Svenberg 29.4.1729 23.8.1741 ruodusta 41 5
Erik Strömman 12.2.1742 30.8.1744 6
Samuel Agander 21.10.1744 20.4.1748 7
Johan Henrik Svan 20.4.1748 15.4.1789 ruodusta 44 8
Mats Dus 15.4.1789 30.4.1806 ruodusta 11 9
Anders Johan Österman 30.4.1806 mainittu 1809 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti #
Ruodun 22 varamies
Mats Korhonen mainittu 1752 1.3.1754 ruotuun 1
Tomas Stark 6.3.1758 25.8.1775 2
1776 lähtien ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Olof Lipponen 1780 mainittu 1788 4,3
Johan Venäläinen 1808 ruotuun 50 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Påhl Hinderss Purhain
Katselmus 1716 23.10.1716
Mathias Löfwengren Narweu? 22 7/12 gift 15.5.1715 vapaaehtoinen 1694
Katselmus 1719 1.11.1719
Mathias Löfwengren 30.12.1717 majoittajaksi
Isack Kackin 30.12.1717 ruodusta 20
Katselmus 1720 15.9.1720
Isak Kackin Safwålax 28 10 1 1710 (laskettu) 1692
Katselmus 1721 21.9.1721
Isak Kackin Safwolax 29 11 1710 (laskettu) 1692
Katselmus 1735 17.6.1735
Kackin 1729 kuoli
Jonas Svenberg Wästergyllen 34 13 1/3 gift 29.4.1729 ruodusta 41 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hind: Joh: Svan
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hind: Joh: Swan
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Hindrich Svan
Katselmus 1758 6.3.1758
Joh: Hind: Swan 39 1/4 17 1741 (laskettu) 1719
Katselmus 1763 23.2.1763
Joh: Henr: Swan Sawolax 35 1/4 19 gift 1744 (laskettu) 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Jonas Svenberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Strömman 12.2.1742 otettu 30.8.1744 sai eron
Samuel Agander 21.10.1744 otettu 20.4.1748 kotitilan hoitoon
Johan Henric Swan Sawolax 39 3/4 23 1/2 gift 20.4.1748 vapaaehtoinen ruodusta 44 1728
Katselmus 1772 3.4.1773
Ruodut 16-22 sisältävä aukeama puuttuu mikrofilmiltä
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Hinric Swan Pexämäki Sokn 57 2/3 31 1/2 gift 11 4 1.3.1744 vapaaehtoinen 1718
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Henric Swan Kerimäki 50 2/3 34 1/2 gift 5 10 1744 (laskettu) 1728
Katselmus 1782 11.7.1782
Joh Hen. Swahn Kerimäki 54 1/2 33 _ gift 5 10 1749 (laskettu) 1728
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Hinric Swann Kerimäki 57 1/2 41 1/3 gift 5 10 1744 (laskettu) 1728
Katselmus 1788 24.9.1788
Swan kersantti saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Joh Hind: Svan 15.4.1789 siirrettiin
Matts Duus Savolax 40 17 gift 5 11 15.4.1789 ruodusta 12 1749
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Dus Savolax 41 18 gift 5 11 1772 (laskettu) 1749
Katselmus 1795 10.6.1795
Matts Dus Cuopio 45 2/3 27 2/3 gift 5 11 1768 (laskettu) 1750
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Dus Cuopio 45 2/3 25 1/3 gift 5 10 1773 (laskettu) 1753
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Dus Cuopio 51 2/3 28 gift 5 7 1773 (laskettu) 1750
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Dus Kuopio 54 1/3 31 2/3 gift 5 8 1773 (laskettu) 1750
Katselmus 1809 22.6.1809
And: Johan Österman Jorois 29 17 gift 5 8 1792 (laskettu) Uumajan sairaalassa 1780
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Påhl Hinderss Purhain  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Mathias Löfwengren 15.5.1715 vapaaehtoinen 22 Narweu?
  7/12 gift 1694
Katselmus 1719 1.11.1719
Mathias Löfwengren  
30.12.1717 majoittajaksi
Isack Kackin 30.12.1717 ruodusta 20
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Isak Kackin 1710 (laskettu) 28 Safwålax
  10 1 1692
Katselmus 1721 21.9.1721
Isak Kackin 1710 (laskettu) 29 Safwolax
  11 1692
Katselmus 1735 17.6.1735
Kackin  
1729 kuoli
Jonas Svenberg 29.4.1729 ruodusta 41 34 Wästergyllen
  13 1/3 gift 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hind: Joh: Svan  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hind: Joh: Swan  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Hindrich Svan  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Joh: Hind: Swan 1741 (laskettu) 39 1/4
  17 1719
Katselmus 1763 23.2.1763
Joh: Henr: Swan 1744 (laskettu) 35 1/4 Sawolax
  19 gift 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Jonas Svenberg  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Strömman 12.2.1742 otettu
30.8.1744 sai eron
Samuel Agander 21.10.1744 otettu
20.4.1748 kotitilan hoitoon
Johan Henric Swan 20.4.1748 vapaaehtoinen ruodusta 44 39 3/4 Sawolax
  23 1/2 gift 1728
Katselmus 1772 3.4.1773
Ruodut 16-22 sisältävä aukeama puuttuu mikrofilmiltä
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Hinric Swan 1.3.1744 vapaaehtoinen 57 2/3 11 Pexämäki Sokn
  31 1/2 4 gift 1718
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Henric Swan 1744 (laskettu) 50 2/3 5 Kerimäki
  34 1/2 10 gift 1728
Katselmus 1782 11.7.1782
Joh Hen. Swahn 1749 (laskettu) 54 1/2 5 Kerimäki
  33 _ 10 gift 1728
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Hinric Swann 1744 (laskettu) 57 1/2 5 Kerimäki
  41 1/3 10 gift 1728
Katselmus 1788 24.9.1788
Swan   kersantti saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Joh Hind: Svan  
15.4.1789 siirrettiin
Matts Duus 15.4.1789 ruodusta 12 40 5 Savolax
  17 11 gift 1749
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Dus 1772 (laskettu) 41 5 Savolax
  18 11 gift 1749
Katselmus 1795 10.6.1795
Matts Dus 1768 (laskettu) 45 2/3 5 Cuopio
  27 2/3 11 gift 1750
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Dus 1773 (laskettu) 45 2/3 5 Cuopio
  25 1/3 10 gift 1753
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Dus 1773 (laskettu) 51 2/3 5 Cuopio
  28 7 gift 1750
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Dus 1773 (laskettu) 54 1/3 5 Kuopio
  31 2/3 8 gift 1750
Katselmus 1809 22.6.1809
And: Johan Österman 1792 (laskettu) 29 5 Jorois
  Uumajan sairaalassa 17 8 gift 1780

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jonas Svenberg korpraali
1733 Jonas Svenberg
1734 Jonas Svenberg
1735 Jonas Svenbergh
1736 Jonas Swenberg
1737 Jonas Svenberg
1738 Jonas Svenberg
1739 Jonas Svenberg
1740 Jonas Svenberg
1741 Jonas Swenberg korpraali
1744 Erik Strömman
1745 Erik Strömman 30.8.1744 sai eron
Samuel Agander 27.10.1744 otettu
1746 Samuell Agander
1747 Samuel Agander
1748 Samuel Agander 20.4.1748 poistettiin
Johan Hind: Swan 1.5.1748 ruodusta 44
1749 Joh: Hind: Swan
1750 Hind: Joh: Swan
1751 Hinr: Joh Swahn
1752 Hind: Joh: Swan
1753 Joh: Hind: Swan
1754 Joh: Hind: Swan
1755 Joh: Hind: Swan
1756 Joh: Hind Svan
1757 Johan Hind: Swan
1758 Joh: Hend: Swan
1759 Joh: Hend: Swan
1760 Johan Henr: Svan
1761 Joh: Hend: Swan
1762 Joh: Hend: Swan
1763 Johan Hindrich Svahn
1764 Joh: Hend: Swan
1766 Joh: Hend Svan
1767 Joh: Hen: Swan
1768 Joh: Henr: Swan
1769 Johan Hend: Svan
1770 Joh: Hend: Svan
1771 Johan Hend: Svan
1773 Joh: Henr: Swan
1775 Johan Henric Swan
1776 Joh: Hen: Swan
1777 Johan Hend: Svan
1778 Johan Henric Swan
1779 Johan Hindic Swan
1780 Joh: Henric Swan
1781 Joh: Hinric Svan
1782 Johan Hinric Swan
1783 Henric Johan Swan
1784 Hen: Joh: Swan majoittaja
1785 Hen: Johan Swan majoittaja
1786 Henric Johan Swan majoittaja saa palkan
1787 Henric Johan Swan majoittaja saa palkan
1788 Hind: Joh: Swan majoittaja saa palkan
1789 Johan Hind: Svahn 15.4.1789 ylennettiin kersantiksi
Matts Dus 15.4.1789 ruodusta 11
1790 Matts Dus
1791 Matts Duce
1792 Matts Dus
1793 Matts Dus
1794 Matts Dus
1795 Matts Dus
1796 Matts Dus
1797 Matts Dus
1798 Matts Dus
1799 Matts Dus
1800 Matts Dus
1801 Matts Dus
1802 Matts Dus
1803 Matts Dus
1804 Matts Dus
1805 Matts Dus
1806 Matts Dus 30.4.1806 sai eron
Anders Österman 30.4.1806 ylennettiin
1807 Anders Österman
1808 And. Österman

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Kommentit
1724 2 Corporal Jonas Karckinen
1731 2 Corporal Jonas Siöenberg
1807 2a Corporal Anders Johan Österman
1809 2dra Corporal Anders Johan Österman

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Magnus Johan Gyllenlod
1700_11 Magnus Johan Gyllenlod
1700_12 Magnus Johan Gyllenlod varusmestariksi
1701_2 -

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Jonas Svenberg 34 13 1/3 Katselmus 1735

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Löwenkultin 113 Jonas Swenberg 26 1 Wästergiötlandh, Skaraborg län, Kåkind härad, Swäntorp Sochn
von Krudenerin 15 Jonas Swenberg 27 6 Wästergiötland, Skaraborg län, Kåkindh härad, Warola Sokn

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
5 Soldat Joh: Hind: Svahn s. 1727
puoliso: Christina Kiliandra
Corp:
Kuopio RK 1776-1781
143 Hirvilax 1 Joh Hen: Svan s. 1727
puoliso: Stina Kiliander s. 1728
lapsia: Greta Lovisa, Anna Helena, Johan Henric
Corpor:
Kuopio RK 1782-1791
87a Hirvilax Joh: Henr: Svan s. 1727
puoliso: Christina Kiljander s. 1728
Kuopio RK 1796-1804
118 Hirfvilax Mathias Thuus s. 1746
puoliso: Anna Holopain s. 1748
lapsia: Mats, Olof, Anna, Johan
Kuopio RK 1805-1812
157 Hirwilax Matts Duus s. 1746
puoliso: Anna Holapain s. 1748
afsk Corporal, Niemis
159 Hirwilax Anders Österman s. 9.11.1778
puoliso: Katharina Kasurin s. 1778
Korporal
78 Savilax Anders Österman s. 9.11.1778
puoliso: Carin Kasurin s. 1778
Korporal
Kuopio LK 1749-1759
170 Hirwilax 6 Joh Hind Swahn
lapsia: Helena, Sara Christina
Corporal
Kuopio LK 1769-1785
72 Hirfwilax 1 Svan
lapsia: Anna Helena, Sara Christina, Hindric Joha, Brita Sophia, Carl Gustaw, Maria, Pehr Gabriel
631 Hirwilax Joh. Henr. Swan
lapsia: Petter Gabriel, Brita Sophia, Carl Gustaf

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Kehvo Isaac Kackin
puoliso: Elisab. Zach. dr.
lapsia: Susanna, Isaac
Jonas Svenbergh
puoliso: Cath. Engell vih. 16.10.1726
Julkula
Hirvilax
Johan Hinrich Svan
puoliso: Christina Kiljander vih. 22.11.1752
lapsia: Anna Elisabeth, Sara Christina, Marg. Lovisa, Anders Henric, Ulrica, Hind. Johan, Carl Gustav

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1724 Hirfwilax 2 Corp. Isack Kärkäins ho 2816
Kuopio 1725 Hirfwilax 2 Cop: Issack Kackins hust 2633
Kuopio 1726 Hirfwilax 2 Corp: Issack Kackins hust 2798
Kuopio 1727 Tafwisallmj 5 Solld: Jonas Swanberg hustru 1760B
Kuopio 1728 Tafwisallmj 5 Solld: Jonas Svanbergz hust 2237B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Isak Kackin merkitty ruotuun 20
1724_11 Isaac Kackin
1724_12 Isack Kackain
1744 Erick Strömman
1745 Samuel Agander
1746 Samuel Agander
1748b Tomas Svanberg 1741 kaatui Lappeenrannassa

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wänälä by
Hirwilax
Hirwilax
Matts Wänäin
Pähr Eskelin
Mich: Ratikain
1758 Wänälä
Hirvilax
Hirvilax
Mattz Wänäin
Per Eskelin
Mich: Radikain
1767 Wänälänranda
Hirfwilax
Hirfwilax
Matts Wänäin
Petter Eskelin
Michel Radikain
1782 Wänäläranda
Hirfwilax
Hirfwilax
Matts Wänäin
Petter Eskelin
Michel Radikain
1795 Wänälä
Hirvilax
Hirvilax
Michell Wänäin
Petter Eskelin
Anders Radikain
1804 Vänälä
Hirvilax
Hirvilax
Matz Vänäin
Pehr Eskelin
And: Radikain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 22 varamies
Thomas Starck Cuopio Sokn och Copio by 33 gift 11 1 3/4 poistetaan 1742
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Olof Lippoin Cuopio 33 8 gift 5 7 1780 (laskettu) 1755
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 22 varamies
Thomas Starck   33 11 Cuopio Sokn och Copio by
  poistetaan 1 3/4 gift 1742
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Olof Lippoin 1780 (laskettu) 33 5 Cuopio
  8 7 gift 1755

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
1808_v Johan Wänäläin ruotuun 50

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 22 varamies
Thomas Stårk
Luettelo 1774_v 8.3.1774
Thomas Starck 30 16 1758 (laskettu) 1744

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Matts Kårhoin
1753_v Matts Kårhoin
1754_v Matts Korhoin
1754b_v Matts Kårhoin 1.3.1754 sotilaaksi
1754c_v Matts Kårhoin 1.3.1754 sotilaaksi
1758_v Thomas Stark 6.3.1758 otettu
1759_v Thomas Stark
1760_v Thomas Stark
1764_v Tomas Storck

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
496 22.10.1785 v21 v22 Olof Lippoin Wargärnings Karlen N:o 11 Margareta Kuckonen Torpare dottren, Koiwusari
497 22.10.1785 v21 v22 Olof Lippoin Wargiernings Karlen N:o 11 Margareta Kuckonen Torpare dotren

KatselmuksetNimetKylätRuotu 21Ruotu 23

© Väinö Holopainen 2023