AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Ruotu Nimi Kommentti
lienee 103 Anders Tårfwoin
17 Lars Wenäläin
Brusius Parfwiain
lienee 33 Petter Tåifwain
lienee 90 Johan Winikain
46 Hans Jäskel:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compag:ie Randasalmi 23.11.1724

Förtächning Uppå de Siuka och Friska af manskapet som ifrån Lapstrandske Commenderingen äro permitterade til deras hemwistar i landet, hwilcka nutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
39 Pär Hyfwärin
94 Christer Käkäläin
20 Isak Kackin kuuluu ruotuun 22
89 Erich Tuppurain
56 Lars Huckain
38 Hend Assikain
32 Johan Kårhoin
120 Lars Heiskain
101 Johan Kannin
8 Hend: Hilduin
58 Thomas Rissain
55 Håkan Berg
87 Lars Hämäläin
84 Sigfred Waroin
13 Samuell Rautiain
1 Jöran Husso
79 Anders Mustoin
76 Jöran Kuroin kuuluu ruotuun 81
109 Olof Andikain
49 Johan Berg
108 Lars Pennain
77 Eskell Kettuin
121 Hans Hapalain
9 Erich Turuin
80 Hend: Parfwiain
18 Påhl Kåpoin
Oloff Rahuin
41 Jonas Swenberg
16 Johan Pardain
Påhl Kåpoin
Johan Pardain
30 Ifwar Julckoin
34 Christerr Oinoin
51 Mattz Kettuin
75 Johan Rotzalain
Johan Wänäin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Randasalmi 23.11.1724

Specification uppå det manskap af Safwolax och Nyslåttz lähns Infanterie Regemente, som woro af den första Commenderingen på fästningz arbetet i Lapstrand, hwilcka då eij nutit underhåld och proviant sam Skiuttz efter 1719 åhrs tågordning ifrån Comp:ie Rendevous el:r Gräntzen til Lapstrand, utan anhålles för dem som således nu återstår för ful:de Compagnier Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Erich Turuin
13 Samull Rautiain
16 Johan Pardain
18 Påhl Kåpoin
22 Isaac Kackin
28 Christer Julckuin
30 Ifwar Julckuin
34 Christer Oinoin
38 Hend: Assickain
39 Peer Hyfwärin
40 Anders Fröling
41 Jonas Swanberg
43 Swen Styre
45 Anders Fröberg
49 Johan Berg
51 Mattz Kettuin
52 Petter Parfwiain
75 Johan Ruotzalain
77 Eskell Kettuin
79 And:s Samuelsson Mustain
80 Hend: Parfwiain
81 Joran Kuroin
84 Sigfred Waroin
89 Erich Tuppurain
94 Christer Käkäläin
99 Olof Olofsson Räsäin
101 Johan Kanain
103 Anders Tärfwoin
109 Oloff Antikain
110 Lars Pennain kuuluu ruotuun 108
121 Hans Hapalain

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compag:ie Randasalmi 23.11.1724

Förtäckning uppå det til Lapstrand på fortifications arbetet Commenderade manskapet af Safwolax och Nyslåttz lähns ordinarie Infanterie, samt Cuopio och Idensalmi Compagnier, hwilcka hafwa nutit ifrån Comp:ie Randevon el:r Sammelplatzen förplägning i underhåld och Skiutz, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Joran Hussu
8 Hendrich Hilduin
17 Lars Wänäläin
32 Johan Kårhoin
33 Petter Tålfwain
42 Brusius Pursiain
46 Hans Jäskel:n
55 Håkan Berg
56 Lars Huckain
58 Thomas Rijssain
87 Lars Hämäläin
90 Johan Wainikain
120 Lars Häiskain
126 Hendrich Kåppain

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förteckning uppå dhe som hafwa warit Commenderade till fästningz arbetet i Lappstrand som hafwa niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
1 Jöran Hussu
8 Hindrich Hilduin
17 Lars Wänäläin
32 Johan Kårhoin
33 Petter Tålfwain
42 Brussius Pursiain
46 Hans Jäskeläin
55 Hokan Berg
56 Lars Huckain
58 Thomas Rysein
87 Lars Hämäläin
90 Johan Wanhikain
120 Lars Heiskain
126 Hind. Kåpoin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förtekning uppå dhe som hafwa Tågat på återmarchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen af Safwol. och Nyslåtz lähns Infanterie Reg:te igemon Befallningzman Reinanders Härad N:l

Ruotu Nimi Kommentti
1 Hussu
Steenberg
9 Erich Turuin
13 Samuel Rautiain
16 Johan Pardain
18 Påhl Kåpoin
28 Christer Julckoin
30 Ifwar Julckoin
34 Christer Ojnoin
38 Hind Ossikkain
lienee 39 Petter Hirfwoin
40 Anders Fröling
41 Jöns Swänberg
45 Anders Frööberg
49 Johan Berg
51 Mattz Kättoin
52 Petter Parfwiain
75 Johan Ruotzalain
77 Eskill Kettoin
79 Anders Mustoin
80 Hind: Parfwiain
76 Jören Karoin kuuluu ruotuun 81
89 Erich Tuppurain
84 Sigfred Waroin
94 Christer Wäckäläin
99 Oloff Rässäin
101 Johan Kannin
103 Anders Tårfwin
109 Oloff Andikäin
108 Lars Pennain
121 Hans Hapalain
8 Hind: Hilduin
17 Lars Wänäläin
32 Johan Kårhoin
33 Petter Tålfwain
Lars Jäskeläin
42 Brussius Pursiain
55 Håkan Berg
56 Lars Huckain
58 Thomas Ryssäin
87 Lars Hämäläin
90 Johan Wainikain
120 Lars Heiskain
126 Hindrich Kåpoin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compag Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

4.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
22 Isack Kackain

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

28.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
8 Hindrich Hildoin
88 Thomas Rissain
55 Håkan Berg
87 Lars Hämäläin
Sigfredh Turroin
11 Sanuel Rautiain

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

10.8.1724

Ruotu Nimi Kommentti
1 Jöran Hussu corporalen

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

1.9.1724

Ruotu Nimi Kommentti
Anders Mustoin
81 Jöran Kurroin
109 Olof Andikain

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

© Väinö Holopainen 2023