AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Pääkatselmus 17.6.1735 (Savonlinna)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Putussalmi,
Ritisenlax
Johan Weckman Friedrich: 31 1/2 18 1/6 gift
2 Sotkaniemi,
Hirwimäki
Christer Malberg Sawol: 27 1/2 7 1/4 gift
3 Hirwimäki,
Hildulanlax,
Pellosmäki
Samuel Sijtolain 3.7.1734 heikkonäköinen → 3.7.1734 heikkonäköinen
Hind: Hyfwärin 3.7.1734 ruotumies 11.12.1734 esitti miehen tilalleen 3.7.1734 ruotumies →
11.12.1734 esitti miehen tilalleen
Mattz Keinberg Sawol: 25 5/12 gift 11.12.1734 palkkamies 11.12.1734 palkkamies →
4 Wehmasmäki Petter Hydman Saw 29 1/2 8 1/3 gift
5 Wehmasmäki Niels Tuckman Saw 39 10 gift
6 Wehmasmäki Philip Kärkman Saw 45 9 1/2 gift
7 Wehmasmäki Eskill Haman Saw 31 8 1/3 gift
8 Airaxela Hindrich Hilduin Saw 34 10 1/3 gift
9 Punnomäki Erich Turuin 4.1.1734 kuoli → 4.1.1734 kuoli
Staphan Kohlbeck Saw 20 1 1/12 gift 6.4.1734 palkkamies 6.4.1734 palkkamies →
10 Punnomäki,
Soinlax
Johan Julkuin 11.12.1734 erotettiin → 11.12.1734 erotettiin
Måns Carlman Saw 18 - ogift 17.5.1735 palkkamies 17.5.1735 palkkamies →
11 Soinlax Philip Taskinen 3.3.1729 sai eron → 3.3.1729 sai eron
Olof Kohlberg Saw 28 8 7/12 gift 29.4.1729 29.4.1729 →
12 Kuiwaniemi,
Kartula
Lars Kårhoin 3.7.1734 hylättiin → 3.7.1734 hylättiin
Matz Jonass: Karhu 3.7.1734 ruotumies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen 3.7.1734 ruotumies →
17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Påhl Jessendahl Saw 30 2/3 gift 17.9.1734 palkkamies 17.9.1734 palkkamies →
13 Kartula Abram Munkberg 34 6 11.12.1734 sai eron jalkavamman takia → 11.12.1734 sai eron jalkavamman takia
Elias Skåpa Sawol: 24 - ogift 24.5.1735 kulkumies 24.5.1735 kulkumies →
14 Kartula,
Witataipal
Hindrich Purberg Sawol: 38 9 1/3 gift
15 Lydikälä,
Hakulila
Påhl Eskelinen Sawol: 38 1/2 10 gift
16 Hakulila,
Kaislatenlax,
Rytky
Påhl Purström Saw 27 6 1/3 gift
17 Rytky,
Haminalax
Påhl Lydman 12.12.1729 sai eron → 12.12.1729 sai eron
Johan Laitinen Saw 25 5 5/12 ogift 12.12.1729 palkkamies 12.12.1729 palkkamies →
18 Haminalax Staphan Rysse Saw 34 6 1/6 gift
19 Haminalax,
Cuopio,
Sawilax
Oloff Pardain 31.12.1730 sai eron → 31.12.1730 sai eron
Matts Arkman Saw 25 4 5/12 gift 31.12.1730 palkkamies 31.12.1730 palkkamies →
20 Sawisari,
Niwaniemi,
Capellans Bohl
Petter Malin Saw 36 8 1/3 gift
21 Kechwo,
Capellans Bohl
Jonas Herberg Wästergyllen 35 14 1/3 gift
22 Wänälä,
Hirwilax
Kackin 1729 kuoli → 1729 kuoli
Jonas Svenberg Wästergyllen 34 13 1/3 gift 29.4.1729 ruodusta 41 29.4.1729 ruodusta 41
23 Kechwo,
Koiwusari
Ifwar Kårtman Saw 40 7 11/12 gift
24 Wänälä Niels Chnutberg Saw 33 6 2/3 gift
25 Hirwilax Petter Wenäläin Saw 32 6 1/6 gift
26 Hirwilax,
Lamberila,
Niemisjärfwi
Hindrich Wenäläin 4.6.1733 sai eron → 4.6.1733 sai eron
Staphan Kåpparholm Saw 29 2 1/12 gift 15.4.1733 palkkamies 15.4.1733 palkkamies →
27 Niemisjärfwi,
Riutala,
Utrianlax
Ellias Kåckoin Saw 34 12 5/6 gift
28 Knutila Christer Julkuin 11 1/2 3.7.1734 kelpaamaton → 3.7.1734 kelpaamaton
Matts Mähöin 3.7.1734 torppari 5.3.1735 sai eron 3.7.1734 torppari
→ 5.3.1735 sai eron
Michell Wännelbärg Sawol 18 1/6 ogift 5.3.1735 palkkamies 5.3.1735 palkkamies →
29 Koiwulax,
Tallus
Casper Wadell Sawol 34 8 gift
30 Tallus Ifwar Julkuin Sawol 43 20 gift
31 Lapwetelänlax,
Sawilax
Eskell Kellström 1.3.1731 kotitilan hoitoon → 1.3.1731 kotitilan hoitoon
Bertill Tallquist Saw 26 4 1/6 ogift 1.3.1731 palkkamies 1.3.1731 palkkamies →
32 Kurolanlax Johan Kårhoin 13 1/4 27.1.1735 sai eron sairauden takia → 27.1.1735 sai eron sairauden takia
Matts Kartman Saw 20 1/3 ogift 17.1.1735 palkkamies 17.1.1735 palkkamies →
33 Kurolanlax Petter Tålfwain 28.6.1734 erotettiin sairauden takia → 28.6.1734 erotettiin sairauden takia
Petter Kåpfeldt Saw 33 1 gift 28.6.1734 palkkamies 28.6.1734 palkkamies →
34 Kurolanlax,
Tuowilanlax
Påhl Kårtman 8 11.12.1734 sai eron sokeuden takia → 11.12.1734 sai eron sokeuden takia
Johan Achtsam Saw: 38 - gift 24.5.1735 kulkumies 24.5.1735 kulkumies →
35 Tuowilanlax Jeremias Munck Saw: 34 9 5/12 gift
36 Tuowilanlax,
Hatala
Lars Hatain 21 3.7.1734 sai eron vanhuuden ja sairauden takia → 3.7.1734 sai eron vanhuuden ja sairauden takia
Lars Ruskain 3.7.1734 ruotumies 19.10.1734 esitti miehen tilalleen 3.7.1734 ruotumies →
19.10.1734 esitti miehen tilalleen
Salalom Meijendahl Saw: 19 7/12 ogift 19.10.1734 palkkamies 19.10.1734 palkkamies →
37 Hatala Markus Haman Saw: 26 8 5/12 ogift
38 Hatala,
Haloila
Hindrich Asikain Saw: 30 12 1/4 gift
39 Haloila Petter Hyfwärin 6.4.1734 ruotu esitti miehen tilalle → 6.4.1734 ruotu esitti miehen tilalle
Oloff Hierpe Saw: 24 1 1/12 gift 6.4.1734 palkkamies 6.4.1734 palkkamies →
40 Halloila Anders Fröling 30 28.6.1734 sai eron vanhuudenheikkouden takia → 28.6.1734 sai eron vanhuudenheikkouden takia
Johan Puldan Saw: 25 1 gift 28.6.1734 palkkamies 28.6.1734 palkkamies →
41 Halloila,
Tawinsalmi
Jönns Svenberg 29.4.1729 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 22 → 29.4.1729 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 22
Petter Biörn 29.4.1729 kulkumies 26.5.1732 sai eron kaatumataudin takia 29.4.1729 kulkumies →
26.5.1732 sai eron kaatumataudin takia
Petter Timroth Saw: 25 3 gift 26.5.1732 palkkamies 26.5.1732 palkkamies →
42 Tawinsalmi Brusius Pursiain Saw: 37 22 gift
43 Kärmelax Sven Styre Wästergylle 42 22 gift
44 Kärmelax Petter Smålander Saw 40 21 gift
45 Kärmelax Andr Fröberg 30.4.1729 erotettiin → 30.4.1729 erotettiin
Ifwar Sahlberg Saw 38 6 1/12 gift 30.4.1729 otettu 30.4.1729 otettu →
46 Kärmelax Hans Jäskeläin 29.4.1729 erotettiin → 29.4.1729 erotettiin
Oloff Tallgren Sawol 38 6 1/12 gift 29.4.1729 kruununpalvelijoiden kiinniottama 29.4.1729 kruununpalvelijoiden kiinniottama →
47 Hamula Matts Wadell Sawol 39 8 2/3 gift
48 Hamula Hindrich Pirskain Sawol 35 11 1/2 gift
49 Hamula,
Pölliä
Carl Hullenius 29.4.1729 erotettiin → 29.4.1729 erotettiin
Petter Wanberg Saw: 34 6 1/12 gift 29.4.1729 otettu 29.4.1729 otettu →
50 Pöljä Johan Knutinen Saw: 41 12 1/4 gift
51 Pöljä,
Kasurila
Matts Kettuin 3.6.1734 sai eron vanhuuden ja sairauden takia → 3.6.1734 sai eron vanhuuden ja sairauden takia
Anders Brun Saw: 18 5/6 gift 3.6.1734 ruotumies 3.6.1734 ruotumies →
52 Kasurila Petter Lakonen 30.4.1729 erotettiin → 30.4.1729 erotettiin
Lars Rijdman 30.4.1729 kruununpalvelijoiden kiinniottama 21.6.1734 kotitilan hoitoon 30.4.1729 kruununpalvelijoiden kiinniottama
→ 21.6.1734 kotitilan hoitoon
Hindrich Swänsk Saw: 19 1 ogift 21.6.1734 palkkamies 21.6.1734 palkkamies →
53 Kasurila Petter Flinck Nyslott 38 21 5/6 gift
54 Kasurila,
Räimä
Johan Hiellman 31.12.1732 kuoli → 31.12.1732 kuoli
Anders Hyfwersten Saw: 21 2 1/6 gift _.3.1733 palkkamies _.3.1733 palkkamies →
55 Hackarala,
Ristawesi
Petter Biörck Österb: 48 9 11/12 gift
56 Hackarala Lars Huckain 26.5.1732 sai eron vanhuudenheikkouden takia → 26.5.1732 sai eron vanhuudenheikkouden takia
Påhl Keinström Saw. 33 3 gift 27.2.1732 palkkamies 27.2.1732 palkkamies →
57 Hackarala,
Rissala
Anders Hillduin 16 3.7.1734 sai eron sairauden takia → 3.7.1734 sai eron sairauden takia
And. Andss. Rissain 3.7.1734 ruotumies 2.9.1734 esitti miehen tilalleen 3.7.1734 ruotumies →
2.9.1734 esitti miehen tilalleen
Hind. Turuin 2.9.1734 palkkamies 30.4.1735 hylättiin 2.9.1734 palkkamies
→ 30.4.1735 hylättiin
-
58 Rissala Thomas Rissain Saw. 37 13 gift
59 Rissala Johan Lembin Saw. 34 13 1/4 gift
60 Punnomäki,
Toiwala
Thomas Rijdberg Saw. 25 7 gift
61 Toiwala,
Jännewirda
Johan Asikain Saw: 26 8 gift
62 Jännewirda Zacharias Heidbom Saw: 34 7 2/3 gift
63 Jännewirda,
Rönä
Erick Kanberg Österb: 33 8 7/12 gift
64 Rönä,
Murdolax
Jonas Hara Carel 33 20 1/4 gift
65 Rönä by Niels Kårtte Saw. 32 7 1/12 gift
66 Rönä by,
Peloniemi
Matts Hackarain 29.4.1729 erotettiin → 29.4.1729 erotettiin
Hind. Heidborg 29.4.1729 ruotumies 30.11.1729 esitti miehen tilalleen 29.4.1729 ruotumies →
30.11.1729 esitti miehen tilalleen
Johan Nissberg Saw. 24 5 1/2 gift 30.11.1729 palkkamies 30.11.1729 palkkamies →
67 Peloniemi Påhl Mickoin Österb: 30 14 gift
68 Kotasalmi Adam Pärnäin Carel 37 12 1/12 gift
69 Murdolax,
Piexä
Johan Heikinen Saw: 29 10 1/3 gift
70 Piexä,
Ninimäki,
Haluna
Zacharias Öhman Kiexholm 26 6 1/6 ogift
71 Haluna,
Sängimäki
Lars Lillia Swänsk 17 1/2 31.8.1730 sai eron vanhuudenheikkouden takia → 31.8.1730 sai eron vanhuudenheikkouden takia
Lars Pihl Saw. 24 3 5/6 gift 24.7.1731 palkkamies 24.7.1731 palkkamies →
72 Sängimäki,
Kareslax
Petter Parfwiain Carel 34 12 1/4 gift
73 Kareslax Mårten Lapfiäll Saw. 29 9 5/12 gift
74 Kareslax,
Koiwumäki,
Reitio
Petter Långström Saw. 34 7 1/12 gift
75 Urimalax,
Kärsämäki
Johan Ruotsalain Saw. 34 1/2 12 1/12 gift
76 Keyritty Jeremias Uckoin Saw: 27 1/2 10 1/6 gift
77 Suojerwi Eskell Kettuin Österb 29 12 1/4 gift
78 Suojerwi Johan Tornwjck Saw. 36 8 7/12 gift
79 Palonurmmi,
Wotjärwi
Anders Mustoin Carel 32 12 1/4 gift
80 Wotjärwi Erich Turkulain Carel 31 1/6 10 1/6 gift
81 Sywäri,
Nilsiä
Oloff Gamman Saw. 30 9 5/12 gift
82 Nilsiä Jöran Haberg Saw: 27 6 7/12 gift
83 Hipanlax,
Wechkalax
Samuel Lackman 4.6.1733 erotettiin vanhuuden ja huonon käytöksen takia → 4.6.1733 erotettiin vanhuuden ja huonon käytöksen takia
Thomas Hakenström Saw: 18 2 1/6 ogift 4.3.1733 palkkamies 4.3.1733 palkkamies →
84 Wehkalax,
Akonwesi
Sigfred Waroin 3.7.1734 poistettiin vanhuudenheikkouden takia → 3.7.1734 poistettiin vanhuudenheikkouden takia
Ifwar Hämäläin 3.7.1734 ruotumies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen 3.7.1734 ruotumies →
17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Pärnberg Saw: 17 7/12 ogift 17.9.1734 palkkamies 17.9.1734 palkkamies →
85 Ristawesi Petter Argillander Saw. 28 10 5/6 gift
86 Ackonwesi,
Wästiniemi
Johan Hämäläin Saw. 33 12 gift 11.12.1734 hylättiin → 11.12.1734 hylättiin
87 Lohilax Eskell Puhacka Österb: 28 14 gift
88 Lohilax,
Syriänsari
Salamon Safwolain Saw. 40 20 5/6 gift
89 Syriänsari,
Melaniemi
Erick Tuppurain Carel 35 12 1/3 gift
90 Ristawesi Mårten Wartiain Saw. 37 8 gift
91 Ristawesi Hindrich Mijelberg 26.2.1729 sai eron sairauden takia → 26.2.1729 sai eron sairauden takia
Lars Tottman Saw. 21 1/2 5 1/2 ogift 26.2.1729 palkkamies 26.2.1729 palkkamies →
92 Ristawesi Lars Lakberg Saw. 27 7 1/6 gift
93 Ristawesi Hindrich Kåffär 21.8.1732 kotitilan hoitoon Pohjanmaalla → 21.8.1732 kotitilan hoitoon Pohjanmaalla
Sven Sparf Saw. 21 2 2/3 ogift 11.9.1732 palkkamies 11.9.1732 palkkamies →
94 Octaniemi Christer Kekäläin Saw. 44 12 5/6 gift
95 Octaniemi Oloff Rotberg Saw. 28 9 5/6 gift
96 Kiukaniemi,
Tusniemi
Petter Rusberg Saw. 38 6 1/4 gift
97 Tusniemi Petter Hilldeberg Saw. 37 8 1/6 gift
98 Tusniemi,
Jurikamäki
Zacharias Mietin Saw. 36 13 1/12 gift
99 Jurikamäki,
Kartasalo
Petter Huuk Saw. 25 7 1/6 gift
100 Ukonlax,
Jänisalo
Matts Pärnäin Saw. 39 12 1/4 gift
101 Jänisalo,
Litmanemi
Johan Canninen Wiborg 42 12 1/12 gift
102 Litmanemi,
Worisalo
Anders Ellmgren 31.4.1729 erotettiin → 31.4.1729 erotettiin
Jöran Meijenbusk Saw. 29 6 1/12 gift 31.4.1729 otettu 31.4.1729 otettu →
103 Worisalo,
Roikansari,
Putronemi
Ands Tårfwin 21.10.1732 sai eron tilan hoitoon Pohjanmaalla → 21.10.1732 sai eron tilan hoitoon Pohjanmaalla
Hind: Meijenbusk 11.12.1732 palkkamies 28.6.1734 ruotu esitti miehen tilalle 11.12.1732 palkkamies →
28.6.1734 ruotu esitti miehen tilalle
Johan Pijk Saw 40 1 gift 28.6.1734 palkkamies 28.6.1734 palkkamies →
104 Putronemi,
Horsmatenlax,
Wechmersal:
Oloff Hillström Saw 27 10 1/3 gift
105 Wechmersal: Clemet Räsin Saw 25 8 gift
106 Walkiamäki Jöran Burman Saw 32 10 5/6 gift
107 Wechmersalmi,
Enonlax
Oloff Ikström Saw 32 8 7/12 gift
108 Enonlax Erick Kårtman Saw 36 8 7/12 gift
109 Ritonemi Olof Andikain 4.3.1731 erotettiin sairauden takia → 4.3.1731 erotettiin sairauden takia
Anders Kårdin Saw 21 4 1/6 ogift 4.3.1731 palkkamies 4.3.1731 palkkamies →
110 Ritonemi Lars Niskain 7 1/2 3.7.1734 puun murskaama, kelpaamaton → 3.7.1734 puun murskaama, kelpaamaton
Hindrich Happoin Saw 34 1 gift 3.7.1734 kulkumies 3.7.1734 kulkumies →
111 Ritonemi,
Mietilä
Hindrich Karberg Saw 26 8 1/3 gift
112 Mietilä,
Ninimäki,
Räsälä
Påhl Walberg 29.4.1729 erotettiin → 29.4.1729 erotettiin
Johan Räsenström 29.4.1729 kruununpalvelijoiden kiinniottama 3.7.1734 erotettiin sairaalloisena 29.4.1729 kruununpalvelijoiden kiinniottama
→ 3.7.1734 erotettiin sairaalloisena
Pähr Påhlsn Räsäin 3.7.1734 ruotumies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen 3.7.1734 ruotumies →
17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Haquinus Siliander Carel 20 2/3 ogift 17.9.1734 vapaaehtoinen 17.9.1734 vapaaehtoinen →
113 Räsälä Petter Kankuin Saw. 46 12 1/4 gift
114 Räsälä Hind. Rijdberg 26.5.1732 sai eron sairauden takia → 26.5.1732 sai eron sairauden takia
Christer Kåpparberg Saw. 21 3 1/6 gift 1.3.1732 palkkamies 1.3.1732 palkkamies →
115 Putusmäki Petter Kiälberg Saw 41 8 3/4 gift
116 Putusmäki,
Jonianlax
Jacob Talberg Tawasth: 51 7 11/12 gift
117 Reinikala,
Halloila,
Leppäwirda by
Iwar Åberg Saw 27 7 1/2 gift
118 Konnuslax,
Petromäki
Påhl Reinström 21.2.1735 kuoli → 21.2.1735 kuoli
119 Petromäki,
Keinolanmäki
Oloff Heiskain Saw 29 13 1/12 gift
120 Keinolanmäki,
Samais
Lars Heiskain 4.8.1729 ruotuun 121 → 4.8.1729 ruotuun 121
Petter Hyfwersten Saw 24 5 3/4 gift 4.8.1729 palkkamies 4.8.1729 palkkamies →
121 Samais Hans Hapalain 4.8.1729 sai eron → 4.8.1729 sai eron
Lars Heiskain 23 1/2 4.8.1729 ruodusta 120 3.7.1734 sai eron sairauden takia 4.8.1729 ruodusta 120
→ 3.7.1734 sai eron sairauden takia
Johan Tijhl Saw 20 5/6 ogift 3.7.1734 palkkamies 3.7.1734 palkkamies →
122 Samais Christer Hapalain 23.9.1729 sai eron jalkavaivan takia → 23.9.1729 sai eron jalkavaivan takia
Johan Oxman Saw 24 5 2/3 gift 23.9.1729 palkkamies 23.9.1729 palkkamies →
123 Samais Abram Wepsalain Ingermanl 43 20 1/3 gift
124 Samais,
Huowila
Johan Hyttinen 22 4.7.1733 sai eron vanhuudenheikkouden takia → 4.7.1733 sai eron vanhuudenheikkouden takia
Hindrich Påsa Saw. 21 2 1/6 ogift 1.3.1733 palkkamies 1.3.1733 palkkamies →
125 Huowila Bertill Kauhain 47 15 11.12.1734 sai eron jalkavaivan takia → 11.12.1734 sai eron jalkavaivan takia
Påhl Bark Saw. 33 - gift 24.5.1735 kruununpalvelijoiden kiinniottama kulkumies 24.5.1735 kruununpalvelijoiden kiinniottama kulkumies →
126 Huowila,
Walkiamäki
Hindrich Kåppoin Saw. 33 2/3 12 gift

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
kapteeni Joh: Hind: Fiennez Capitein 5.5.1733 ylennettiin majuriksi → 5.5.1733 ylennettiin majuriksi
Wolter Reinh: Stackelberg Capitein 15.10.1733 15.10.1733 →
luutnantti Joh: Ludvig v. Creutlein Lieutenant
vänrikki Erich Wirilander Fendrich
vääpeli Gustav Knorring Feltwäbel
kersantti Lorentz Asikan Sergeanten
katselmuskirjuri Michael Gråstein Munsterskrif:e
lippumies Johan Hollender Förare
majoittaja Gustav Lor. Jack Fourier
varusmestari Friedrich Lemke Rustmestare
1. rumpali Samuel Samuls:n Åhman Trumbslagar
2. rumpali Olof Kuhlberg Trumbslagare 29.4.1729 ruotuun 11 → 29.4.1729 ruotuun 11
Jacob Huss Trumbslagare 29.4.1729 29.4.1729 →

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotVirkatalot ja torpatKatselmus 1734bKatselmus 1749_5

© Väinö Holopainen 2023