AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 54 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 54<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kasurila, Räimä (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Jöransson Puittinen mainittu 1700 1
Petter Kasurinen 1710 mainittu 1719 2
Johan Hjellman ennen 1729 31.12.1732 3
Anders Hyversten 1.3.1733 23.8.1741 4
Lars Reisblad 12.2.1742 28.6.1745 5
Elias Reisblad 28.6.1745 10.11.1746 6
Anders Boman 17.8.1747 24.1.1749 ruotu 43 7
Sigfrid Hurtig 24.1.1749 3.3.1753 8
Mårten Hurtig 1.7.1753 8.9.1778 9
Karl Fredrik Boisman 31.12.1778 19.6.1788 10
Anders Hurtig Lipponen 27.6.1788 28.6.1798 11
Adam Hurtig Mechelin 1798 mainittu 1809 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 54 varamies
Henrik Puurtinen mainittu 1752 12.9.1753 ruotusotilas 1
1776 lähtien ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
Elias Paldanius 1.11.1808 ruotu 56 3,2


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Pether Mattss Kasurinen
Katselmus 1716 23.10.1716
Petter Kasurin Safwolax och Kuopio Sochn 33 6 gift (1710) 1683
Katselmus 1719 1.11.1719
Petter Kasurinen 1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Hiellman 31.12.1732 kuoli
Anders Hyfwersten Saw: 21 2 1/6 gift _.3.1733 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sifred Hurtig
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Sifrid Hurtig
Katselmus 1751 22.4.1751
Sigfred Hurtig
Katselmus 1758 6.3.1758
Mårten Hurtig 21 3/7 4 2/3 (1754) 1737
Katselmus 1763 23.2.1763
Mårten Hurtig Sawolax 26 3/4 9 1/3 gift (1754) 1737
Katselmus 1767 21.8.1767
Anders Hywersten 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Reisblad 12.2.1742 palkka­mies 28.6.1745 poistettiin
Elias Reisblad 28.6.1745 otettu 10.11.1746 poistettiin
Anders Boman 17.8.1747 vapaaehtoinen 24.1.1749 ruotuun 43
Sigfred Hurtig 1_.3.1749 palkka­mies 3.3.1753 kuoli
Mårten Hurtig Sawolax _4 1/4 14 1/6 gift 1.7.1753 palkka­mies
Katselmus 1772 3.4.1773
Mårten Hurtig Savolax 36 5/6 19 3/4 gift 11 4 (1753) 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Mårten Hurtig Cuopio 39 1/2 22 1/2 gift 11 2 7.7.1753 otettu 1736
Katselmus 1778 8.9.1778
Mårten Hurtig Cuopio 42 1/6 25 1/6 gift 5 10 (1753) 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Mårten Hurtig 8.9.1778 hylättiin
Carl Fried Boisman Idensalmi 5 1/6 3 1/2 31.12.1778 vapaaehtoinen 1777
Katselmus 1785 6.7.1785
Carl Fried: Böisman Idensalmi Sokn 8 1/6 6 1/2 (1779) 1777
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Hurtig Cuopio 25 5 gift 5 7 (1783) 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Hurtig Savolax 26 6 ogift 5 7 (1783) 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Hurtig Savolax 27 7 ogift 5 7 (1783) 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Hurtig Cuopio 31 11 2/3 gift 5 7 (1784) 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Hurtig Cuopio 34 14 2/3 gift 5 7 1/2 (1784) 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Hurtig 28.6.1798 sai eron
Adam Mechelin Hurti Cuopio 28 _ gift 5 8 1773
Katselmus 1804 25.6.1804
Adam Hurti Kuopio 31 6 gift 5 8 1/4 (1798) 1773
Katselmus 1809 22.6.1809
Adam Hurtig Kuopio 36 11 gift 5 8 (1798) 1773
Katselmus 1809b 16.10.1809
Adam Hurtig Kuopio 36 1/4 11 1/3 gift 5 8 (1798) 1773
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Pether Mattss Kasurinen  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Petter Kasurin (1710) 33 Safwolax och Kuopio Sochn
  6 gift 1683
Katselmus 1719 1.11.1719
Petter Kasurinen  
1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Hiellman  
31.12.1732 kuoli
Anders Hyfwersten _.3.1733 palkka­mies 21 Saw:
  2 1/6 gift 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sifred Hurtig  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Sifrid Hurtig  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Sigfred Hurtig  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Mårten Hurtig (1754) 21 3/7
  4 2/3 1737
Katselmus 1763 23.2.1763
Mårten Hurtig (1754) 26 3/4 Sawolax
  9 1/3 gift 1737
Katselmus 1767 21.8.1767
Anders Hywersten  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Reisblad 12.2.1742 palkka­mies
28.6.1745 poistettiin
Elias Reisblad 28.6.1745 otettu
10.11.1746 poistettiin
Anders Boman 17.8.1747 vapaaehtoinen
24.1.1749 ruotuun 43
Sigfred Hurtig 1_.3.1749 palkka­mies
3.3.1753 kuoli
Mårten Hurtig 1.7.1753 palkka­mies _4 1/4 Sawolax
  14 1/6 gift
Katselmus 1772 3.4.1773
Mårten Hurtig (1753) 36 5/6 11 Savolax
  19 3/4 4 gift 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Mårten Hurtig 7.7.1753 otettu 39 1/2 11 Cuopio
  22 1/2 2 gift 1736
Katselmus 1778 8.9.1778
Mårten Hurtig (1753) 42 1/6 5 Cuopio
  25 1/6 10 gift 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Mårten Hurtig  
8.9.1778 hylättiin
Carl Fried Boisman 31.12.1778 vapaaehtoinen 5 1/6 Idensalmi
  3 1/2 1777
Katselmus 1785 6.7.1785
Carl Fried: Böisman (1779) 8 1/6 Idensalmi Sokn
  6 1/2 1777
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Hurtig (1783) 25 5 Cuopio
  5 7 gift 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Hurtig (1783) 26 5 Savolax
  6 7 ogift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Hurtig (1783) 27 5 Savolax
  7 7 ogift 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Hurtig (1784) 31 5 Cuopio
  11 2/3 7 gift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Hurtig (1784) 34 5 Cuopio
  14 2/3 7 1/2 gift 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Hurtig  
28.6.1798 sai eron
Adam Mechelin Hurti   28 5 Cuopio
  _ 8 gift 1773
Katselmus 1804 25.6.1804
Adam Hurti (1798) 31 5 Kuopio
  6 8 1/4 gift 1773
Katselmus 1809 22.6.1809
Adam Hurtig (1798) 36 5 Kuopio
  11 8 gift 1773
Katselmus 1809b 16.10.1809
Adam Hurtig (1798) 36 1/4 5 Kuopio
  11 1/3 8 gift 1773

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Hiellman
1733 Johan Hiellman 31.12.1732 kuoli
Anders Hyfwersten 1.3.1733 palkkamies
1734 Anders Hyfwersten
1735 Anders Hyfwersteen
1736 Anders Hyfwersten
1737 Anders Hyfwersten
1738 Anders Hyfwersten
1739 Anders Hyfwersten
1740 Anders Hyfwersten
1741 Anders Hyfwersten
1744 Lars Räfbladh
1745 Lars Räfblad 28.6.1745 poistettiin
Elias Räfblad 28.6.1745 otettu
1746 Elias Refblad
1747 Elias Räfbladh 10.4.1747 poistettiin
-
1748 And:s Boman
1749 And: Boman 24.1.1749 ruotuun 43
Sigfre Hurtig 24.1.1749 palkkamies
1750 Sigfrid Hurrtig
1751 Sigfred Hurtig
1752 Sigfrid Hurtig
1753 Sigfrid Hurtig 30.3.1753 kuoli
Mårten Hurtig 1.7.1753 palkkamies
1754 Mårt Hurtig
1755 Mårten Hurrtig
1756 Mårt Hurrtig
1757 Mårten Hurrtig
1758 Mårten Hurrtig
1759 Mårten Hurrtig
1760 Mårten Hurtig
1761 Mårten Hurtig
1762 Mårten Hurtig
1763 Mårt: Hurtig
1764 Mårt:n Hurtig
1766 Mårt Hurtig
1767 Mårt: Hurtig
1768 Mårten Hurtig
1769 Mårt Hurtig
1770 Mårt: Hurtig
1771 Mårten Hurtig
1773 Mårten Hurtig
1775 Mårten Hurtig
1776 Mårten Hurtig
1777 Mårt Hurtig
1778 Mårten Hurtig 8.9.1778 hylättiin
1779 - 31.12.1778
Carl Friedric Böisman 31.12.1778 vapaaehtoinen
1780 Carl Fried: Böisman vapaaehtoinen
1781 Carl Fried: Böisman vapaaehtoinen
1782 Carl Fried: Boisman vapaaehtoinen
1783 Carl Fred: Boisman vapaaehtoinen
1784 Carl Fried: Böisman vapaaehtoinen
1785 Carl Fried: Böisman vapaaehtoinen
1786 Carl Fried Böisman vapaaehtoinen
1787 Carl Fredric Böisman vapaaehtoinen
1788 Carl Fred: Böisman vapaaehtoinen 19.6.1788 poistettiin
And. Lippoin Hurtig 27.6.1788 täydennysmies
1789 Anders Hurtig
1790 Anders Hurtig
1791 Anders Hurtig
1792 Anders Hurtig
1793 Anders Hurtig
1794 Anders Hurtig
1795 Anders Hurtig
1796 Anders Hurti
1797 Anders Hurti
1798 Anders Hurti 28.6.1798 erotettiin
-
1799 - 1.10.1798
Adam Mechelin Hurti 1.10.1798 palkkamies
1800 Adam Hurtii
1801 Adam Hurti
1802 Adam Hurti
1803 Adam Hurti
1804 Adam Hurtii
1805 Adam Hurti
1806 Adam Hurtig
1807 Adam Hurtig
1808 Adam Hurtig

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Jöransson Puitinen

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Johan Hielman Katselmus 1735: kuoli 1732

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
13 Soldat Mårten Hurtig s. 1736
Kuopio RK 1776-1781
II:140 Casurila 3 Mårt Hurtig s. 1736
puoliso: Anna Tossavain s. 1734
lapsia: Brigita, Margaretha, Helena, Anna, Lars, Hans, Mårten
Kuopio RK 1782-1791
II:285 Wänälä 3 Anders Andersson Lipponen s. 14.8.1764
puoliso: Anna Vänätär
Kuopio RK 1796-1804
I:240 Låhilax 2 Anders Andersson Lippoin s. 14.8.1764
puoliso: Anna Wänäläin
Kuopio RK 1805-1812
III:31 Räimä Adam Mechelin Hurtig s. 1769
puoliso: Maria Iwanain s. 1757
yliviivattu, se nedan
III:31 Räimä Adam Hurtig s. 1769
puoliso: Maria Elisabeth Ruskain s. 1777
se ofvan
Kuopio LK 1749-1759
138 Hamula 5 Mårten Jäskeläin s. 1737
Kuopio LK 1786-1804
III:679 Låhilax 2 Anders Lippoin
lapsia: Anders, Christina, Catharina

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
And. Hyfvärin
puoliso: Juliana Hywäritär vih. 25.2.1733
lapsia: Anders, Jacob, Anna
Julkula Sigfred Hurtig s. 1722K k. 29.3.1753
puoliso: Christ. Måna vih. 1750
lapsia: Anders
Kasurila
Räimä
Mårten Hurtig
puoliso: Anna Tossavatar
lapsia: Brigitta, Helena, Anna, Mårthen, Lars
Anders Andersson Lippoin Hurtig s. 14.8.1764
puoliso: Anna Michdr Venäläin s. 5.1.1768 vih. 1794
lapsia: Anders, Christina, Anna
Räimä Adam Hurtig
puoliso: Maria Ivanainen
lapsia: Peter

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1734 Räimä 1 Såldat Hyfwärins hustru 2126A
Kuopio 1735 Räimä 1 Såldat Anders Hyfwärins hu 2355A
Kuopio 1808 Räimä 1 Soldat Hurtigs hu 524

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Lars Räfblad
1745 Lars Rääfblad
1747 Anders Boman vapaaehtoinen
1748 Anders Boman vapaaehtoinen
1752 Sigfred Hurtig
1752b Sigfred Hurtig
1753 Sigfred Hurtig 30.3.1753 kuoli
1753 Mårten Hurtig 1.7.1753 otettu
1754 Mårten Hurtig
1756 Mårten Hurtig
1766 Mårten Hurtig
1767 Mårten Hurtig
1768 Mårten Hurtig
1773 Mårten Hurtig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
661 19.9.17189 54 (55) Adam Mechelin Drengen, Hackarala Maria Iwanain Soldate Encka, Hackarala
55 Nils Rehm leski
1205 12.4.1794 54 Anders Anderson Lippoin Hurtig Soldaten Anna Michelsd:r Vänätär Bonde dottren, Hirfwilax

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kasurila
Räimä
Räimä
Pähr Turuin
Pett: Mecklin
Christ: Mömmö
1758 Kasurila
Räimä
Räimä
Serg: Hollender
Zach: Argillander
Christ Mömmö
1767 Kasurila
Räimä
Räimä
Serg. Hollender
v. Past: Zachris Argillander
Christer Mömmö
1782 Kasurila
Räimä
Räimä
Serg: Hollenders arf:
Comiss: Landtm: Mellin
Gustaw Mömmö
1795 Kasurila
Räima
Räima
Aron Holander
Abram Argillander
Petter Lappvätäläin
1804 Kasurila
Räimö
Räimö
Aron Hollander
Matts Vänäin
Adam Lapveteläin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Tieto Viite
Hurtig: katselmus 16.11.1809: haluaa eron ja palata Suomeen Uumaja
Geni profiili: Antti Lipponen Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 53 ja 54 yhteinen varamies numero 27
1808_v Elias Paldanius ruotuun 56

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 54 varamies
-
Luettelo 1773b_v 4.8.1773
-
Luettelo 1774_v 8.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hendrich Puroin
1753_v Hendr. Purdin 12.9.1753 sotilaaksi
1754_v Hendrich Purdin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 53Ruotu 55

© Väinö Holopainen 2023