AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaKirkonkirjat → Kuopion rippikirja 1805-1812

Kuopio: rippikirja vuosille 1805-1812

Kuopion komppanian sotilaita

Ruotu Henkilöiden tiedot Kommentit Kylä ja talo Sivu
1 Christer Lappalain
puoliso: Carin Kauhain, s. 26.11.1769
Afsk Sold Putossallmi II:164
2 Adam Herrain Lang til 124. 1v Sotkanniemi III:97
2 Adam Lang Herrain, s. 1777
puoliso: Christina Wendla Stenberg, s. 1795
drg Hildulanlax 5 I:124
3 And. Käkäläin Topp, s. 3.5.1764 afsk Sold, Enkl Pellosmäki II:106
4 Esaias Karhuin Lind, s. 1765
puoliso: Maria Lisa Tihoin, s. 1771
Pellosmäki II:105
5 Simon Laitin Rök, s. 1775
puoliso: Kaisa J. Wittkopp, s. 1776
Wehmasmäki III:169
5 Zachris Staffan Tirikain, s. 1783 reserv, till Kartula Niemisjärvi 2 II:80
6 Johan Kröger Wacker, s. 1767
puoliso: Kaisa Airaxin, s. 1767
torp, död Hildulanlax I:128
7 Christer Tihoin Spets, s. 1776 Wehmasmäki III:169
8 Petter Hyvärin Berg, s. 4.5.1764
puoliso: Sofia Airaxin, s. 4.8.1772
Airaxela I:16
16 Christer Kimberg, s. 1724
puoliso: Elisab Oravain, s. 1745
lapsia: Petter
afsked Soldat, +1804 Kaislastenlax I:221
16 Petter God, s. 1773
puoliso: Ingeb: Knutin, s. 1775
+1805 Kaislastenlax I:221
17 Johan Airaxin Lite, s. 11.2.1768
puoliso: Anna Olsdr Pardain, s. 1773
Torp: Lamberila II:14
17 Henrik Johsn Weisein Skytt, s. 7.3.1785
puoliso: Anna Mustoin, s. 1782
Haminanlax I:86
18 Olof Laitin Mård +1808, afsk Sold, Enkl Haminanlax I:86
18 Henrik Kordilain Alm, s. 1784
puoliso: Margaretha Johdr Hyttin, s. 1778
Haminanlax I:86
19 Nils Pesoin Streng, s. 1761
puoliso: Helena Koljoin, s. 5.6.1764
lapsia: Carl Fred.
Savilax III:78
20 Elias Dart, s. 1745
puoliso: Maria Skopa, s. 1745
lapsia: David Gustaf, Adam
Torp, +1804 Niuvanniemi II:89
20 Peter Iskanius Ståhl, s. 1776
puoliso: Katharina A. Korhoin, s. 1780
Haminanlax I:86
21 Gustaf Adolf Melin, s. 24.1.1786
puoliso: Lovisa Jäskeläin, s. 1782
Kehvo I:309
21 Gustaf Adolf Melin, s. 24.1.1786
puoliso: Lovisa Jäskäläin, s. 1782
Hamula I:108
21 Järnefeldt
puoliso: Lisa Brofeldt
Furiren Kehvo I:309
22 Matts Duus, s. 1746
puoliso: Anna Holapain, s. 1748
afsk Corporal, Niemis Hirwilax I:157
22 Anders Österman, s. 9.11.1778
puoliso: Katharina Kasurin, s. 1778
Korporal Hirwilax I:159
22 Anders Österman, s. 9.11.1778
puoliso: Carin Kasurin, s. 1778
Korporal Savilax III:78
23 Anders Keiterå Svensk, s. 1765
puoliso: Apollonia Pardain, s. 1758
lapsia: Anna Maria, Eva Stina
Koivusaari I:326
24 Petter Airaxin Udd, s. 15.4.1767
puoliso: Beata Paldania, s. 1765
lapsia: Ivar
Wänälä III:200
26 Peter Uvaskain Gök, s. 1752
puoliso: Christina Korhoin, s. 1755
lapsia: Berthil, Mattz, Henrik
Niemisjärvi II:76
27 Christ: Kartuin Eld, s. 1782
puoliso: Katharina Keijoin, s. 1787
död i Krig 1809 Riuttais III:3
48 Henrik Magn.s. Melin, s. 15.1.1780
puoliso: Wendla Magnidr Tuomain, s. 25.4.1781
till 66 Hamula I:108
48 Henrik Mellin, s. 15.1.1780
puoliso: Wendla Tuomain, s. 29.11.1781
afsk Sold Hackarala I:66
49 Abram Turuin Bask, s. 1780
puoliso: Maria Holapain
Skall vara mördad i Kolmsoppi Pöljä II:195
50 G.F. Järnefeldt
puoliso: Elisabeth Brofelt
betyg till Idens, fr 309.1.v Pöljä II:195
51 Peter Eskelin Kokk, s. 1771
puoliso: Anna Asikkain, s. 25.12.1779
till 231 Kasurila I:289
52 Christian Blom, s. 1774
puoliso: Christina Ruskain, s. 1787
yliviivattu Kasurila I:289
54 Adam Mechelin Hurtig, s. 1769
puoliso: Maria Iwanain, s. 1757
yliviivattu, se nedan Räimä III:31
54 Adam Hurtig, s. 1769
puoliso: Maria Elisabeth Ruskain, s. 1777
se ofvan Räimä III:31
55 Petter Vartiain Rehm, s. 22.2.1771
puoliso: Susanna Pitkäin, s. 1769
+1808 Hackarala I:66
56 Anders Lippoin Elg, s. 1777
puoliso: Christina Suomalain, s. 1759
Hamula Hackarala I:66
57 Johan Savolain Föhr, s. 9.2.1759
puoliso: Cath: Marg: Hyttin, s. 1779
Hackarala I:66
58 Paul Ahoin Alm
puoliso: Maria Kopoin
fr 70.3.v, till 63.3.v Rissala II:208
59 Peter Hoffrén, s. 1778
puoliso: Elisab: Savolain, s. 1779
förre soldat, i Toivala Rissala II:208
62 Nils Ruotzalain From, s. 1758
puoliso: Susanna Ruotzalain, s. 1770
afsk: Sold Kasurila I:293
62 Nils Ruotzalain From
puoliso: Brita Jämnes
afsk Sold Toivala III:131
62 Peter Ruotsalain Djerf
puoliso: Christina Rissain, s. 2.4.1777
Jännevirda I:214
63 Eric Statt, s. 1765
puoliso: Margreta Kehlä, s. 1769
Jännevirda I:214
64 Påhl Käinein Lönn, s. 1771
puoliso: Anna Maria Kurtelius, s. 1776
+1808 Murdolax II:69
65 Olof Toivain Bäck, s. 14.12.1773
puoliso: Anna Rissain, s. 1759
Rönä III:69
66 Elias Trög, s. 1763
puoliso: Greta Heickin, s. 1764
Piexä 3 II:121
66 Elias Heikin Trög, s. 1763
puoliso: Margreta Heikin, s. 1764
till 121 Pelonniemi II:136
67 Clemens Qvick, s. 1757
puoliso: Christina Pasain
Torpare Pelonniemi 1 II:125
68 Henrik Tuovin Hjort, s. 25.3.1763
puoliso: Brita Kaisa Karvoin, s. 30.9.1766
Kotasalmi II:11
69 Olof Wartiain Flint
puoliso: Cathar: Heikin
Piexä 3 II:121
72 Eric Launoin Snygg, s. 1773
puoliso: Christina Pendikäin
yliviivattu Sängimäki 3 III:109
73 Petter Lambelain Björn, s. 1775
puoliso: Anna Stina Pitkäin, s. 1771
torp No3 Kasurila Kareslax I:246
74 Adam Karvoin Grön
puoliso: Maria Savolain
till Idensall 1808 Kareslax I:246
76 Pehr Korhoin Tjock
puoliso: Anna Valdain
lapsia: Petter, Maria
Lohilax 1 II:30
83 Adam Savolain Hag, s. 1765
puoliso: Margreta Kuroin, s. 1776
Wehkalax III:137
84 Adam Grön, s. 1768
puoliso: Maria Savolain, s. 1768
bet fr Idensalmi 1811 Kareslax I:246
84 Adam Holopain Fält, s. 1761
puoliso: Maria Hyfverin
Inh, bet till Tohmajärvi 1807 Wehkalax III:137
85 Mats Korhoin Snäll, s. 1761
puoliso: Christina Swan, s. 11.9.1765
Ristavesi II:255
86 Petter Gabr: Swan, s. 7.2.1777 Corporal Wästiniemi III:213
89 Matts Mahoin From adm 5.3.1807 Ristavesi II:255
89 Matts Mahoin From
puoliso: Beata Henrdr Tuovin, s. 1781
till 222.2v Wästiniemi III:213
90 Eric Keinoin Glad, s. 1764
puoliso: Carin Pasain
+1811 Ristavesi II:255
91 Thomas Mietin, s. 1747
puoliso: Maria Hilduin, s. 1748
lapsia: Mats
Ristavesi II:255
91 Mats Mietin Svärd
puoliso: Lisa Henricia
+1811 Ristavesi II:255
92 Henrik Laitin Sund, s. 17.3.1775
puoliso: Elisabeth Mardikain, s. 30.3.1776
Ristavesi II:255
93 Gustaf Adolf Mellin, s. 24.1.1786 vide pag 103 Ristavesi II:255
99 Pål Huskoin Hus, s. 1766
puoliso: Christina Keinain, s. 1767
Wuorisalo III:187
101 Johan Siipain Fri, s. 1768
puoliso: Greta Pelkoin, s. 1773
Litmaniemi 2 II:25
104 Michel Pesoin Gran, s. 1770
puoliso: Brita Holapain, s. 20.1.1773
Putronniemi II:175
105 Pål Peckarin Holm, s. 1768
puoliso: Maria M: Pirskatr, s. 1769
Wehmassalmi III:181
108 Johan Turuin Pihl, s. 27.2.1768
puoliso: Gertrud Mönköin, s. 24.2.1774
Enonlax I:44
109 Carl Fred: Andersin
puoliso: Cathar Kosoin
lapsia: Fritz Johan, Carin
Särkilax Ritoniemi II:285A
110 Clemens Holopain Mark
puoliso: Eva Keinäin, s. 1764
+1813 Ritoniemi II:285A
111 Lars Kinnuin Wåg, s. 17.6.1775
puoliso: Coecilia Mietin, s. 1761
Mietilä Ritoniemi II:285A
112 Henrik Keinoin Mört, s. 1768
puoliso: Agneta Airaxin, s. 1768
lapsia: Henrik
afsked Sold, till 282.2v Ninimäki II:84
113 Nils Räsäin Svärta, s. 1734
lapsia: Pehr, Christina
Juonianlax, +1807, fr Leppävirta 1807, Torp Enkl Ninimäki II:84
113 Olof Soinin Warg, s. 14.9.1766
puoliso: Margaretha Kankuin, s. 1764
lapsia: Henrik
Räsälä III:55
114 Peter Hyvärin Rask, s. 4.11.1782
puoliso: Margareta Holopain, s. 22.9.1780
Räsälä III:55
115 Zachris Turuin Wek, s. 1778
puoliso: Anna Torvinen, s. 1780
Putosmäki 4 II:150
116 Bert Kaupin Grym, s. 1757
puoliso: Anna Malinen, s. 1755
lapsia: Berthel, Eva
+1812 Juonianlax I:181

Sotilaita löytyi 64 ruotuun (1-8, 16-24, 26-27, 48-52, 54-59, 62-69, 72-74, 76, 83-86, 89-93, 99, 101, 104-105, 108-116)

Mikrofilmirulla: TK1627

Sivunumeroiden linkit viittaavat SSHY Digitaaliarkistoon
kuopio/rippikirja_1805-1813_msrk_tk1627_i
kuopio/rippikirja_1805-1813_msrk_tk1627_ii
kuopio/rippikirja_1805-1813_msrk_tk1627_iii

KatselmuksetNimet1796

© Väinö Holopainen 2023