AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hääraha 1768

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1768

Hääraha 1768

Förteckning öfwer Bröllops Giärden af wol: och Soldater wid Cuopio Compag: och Kongl: Safwolax Infanterie Regemente för år 1768

Cuopio 20.4.1768

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Matts Ståhl 16
3 Krister Tåpp 16
4 Carl Lind 16
5 Anders Karel 16
6 Henrick Hielm 16
7 Olof Spetz 16
8 Johan Berg 16
9 Jacob Zitting 16
10 Johan Dahl 16
11 Johan Juhlberg 16
12 Nils Frisk 16
14 Hans Bomel 16
15 Matts Hult 16
16 Krister Lindberg 16
17 Matts Crona 16
18 Anders Elg 16
19 Hindrick Asp 16
21 Anders Elf 16
23 Lars Swensk 16
24 Petter Sparf 16
25 Olof Hielmberg 16
26 Lars Tålig 16
27 Påhl Eld 16
28 Matts Skarp 16
29 Petter Utter 16
30 Pål Skiön 16
31 Hendrick Sol 16
32 Hendrick Korp 16
33 Petter Ekbom 16
34 Petter Loo 16
35 Gustaf Pardon 16
36 Petter Huus 16
37 Pål Tur 16
39 Hindrick Abbore 16
41 Henr: J: Tawast 16 (vapaaehtoinen)
42 Hans Dunder 16
44 Zachris Aminoff 16 (vapaaehtoinen)
45 Johan Kalm 16
46 Samuel Flinck 16
47 Pål Stålt 16
48 Sachris Wigg 16
49 Petter Quist 16
50 Adam Help 16
51 Carl Fredr: Tawast 16 (vapaaehtoinen)
52 Thomas Parad 16
53 Krister Sahlstedt 16
54 Mårten Hurtig 16
55 Petter Stierna 16
56 Erich Johan w: Fieandt 16 (vapaaehtoinen)
57 Matts Rolig 16
61 Abr: R:R Pistohlkors 16 (vapaaehtoinen)
62 Jöran Åldal 16
63 Olof Grönmarck 16
65 H:A: Argillander 16 (vapaaehtoinen)
67 Carl Petter Wittman 16 (vapaaehtoinen)
68 Thomas Hiort 16
70 Thomas Ek 16
71 Gustaf Giers 16
72 Thomas Hök 16
74 Pål Manck 16
75 Petter Brask 16
76 Jonas Fredric Elfwengreen 16 (vapaaehtoinen)
78 Petter Hielte 16
79 Petter Green 16
80 Lars Hård 16
81 Johan Törnbom 16
82 Michel Tung 16
83 Sigfred Hag 16
84 Jöran Fäldt 16
86 Hindrick Stör 16
87 Georg Kjliander 16 (vapaaehtoinen)
88 Hindrick Holst 16
89 Mårten Grön 16
90 Matts Sund 16
92 Petter Glad 16
93 Mårten Brun 16
94 Hemming Swart 16
95 Anders Kiär 16
96 Petter Reen 16
97 Hindrick Alt 16
99 Pål Lax 16
100 Johan Finsk 16
101 Michel Frij 16
103 Hendrick Wijk 16
104 Gust: H: Rehbinder 16 (vapaaehtoinen)
105 Erich Holm 16
106 Michel Kask 16
107 Olof Mård 16
108 Hindrick Pihl 16
113 Nils Swarta 16
114 Anders Rask 16
115 Johan Pålman 16
117 Matts Eklund 16
118 Hindrick Steen 16
119 Petter Ström 16
121 Johan Kihl 16
126 Petter Bohm 16

Lähde: Nide 8906 Astia

© Väinö Holopainen 2023