AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaKatselmukset → 1775

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Pääkatselmus 21.8.1775 (Rantasalmi)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Putossalmi,
Ritisenlax
Johan Reinh: von Törne 31.1.1770 Iisalmen komppaniaan
Jonas Fried: Elfvengren 31.1.1770 ruodusta 76 17.2.1773 Everstiluutnantin komppaniaan
Hin: Adolf Argillander kersantti saa palkan
-
2 Sotkannemi,
Hirvimäki
Matts Ståhl Kuopio 37 1/3 17 5/12 gift 11 3 3/4 6.3.1758 otettu
3 Hirvimäki,
Hildulanlax,
Pällosmäki
Christer Topp Cuopio 32 1/3 11 1/2 gift 11 3 1/2 6.2.1764 otettu
4 Pällosmäki,
Wähmasmäki
Carl Lind Kuopio 34 1/2 11 1/2 gift 11 1 3/4 8.2.1764 otettu
5 Wähmasmäki Anders Karell 28.7.1768 poistettiin
Petter Rök 3.9.1770 ruotumies 15.3.1771 esitti miehen tilalleen
Påhl Rök 15.3.1771 palkkamies 4.2.1773 hylättiin
Christer Röök Cuopio 25 1/2 2 1/2 ogift 11 4 1/2 4.2.1773 täydennysmies 6
6 Wähmasmäki Hinric Hielm Cuopio 46 24 3/4 gift 11 2 1.11.1750 otettu
7 Wähmasmäki Olof Spitz 3.4.1773 hylättiin
Anders Spitz Cuopio 30 1 1/2 gift 11 2 29.5.1773 täydennysmies
8 Airaxela Johan Berg Cuopio 27 1/3 8 1/6 ogift 11 3 26.6.1767 otettu
9 Punnomäki - 14.11.1767
Jacob Zitting 14.11.1767 Prinssi Fredrik Adolfin rykmentistä 18.12.1770 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 64
Petter Wass Cuopio 25 4 1/3 ogift 12 1/4 18.4.1771 täydennysmies 4
10 Punnomäki,
Soinlax
Påhl Dahl 21.8.1767 hylättiin
Johan Dahl 1.1.1768 palkkamies 11.3.1768 kuoli
Simon Torsk Randasalmi 24 5 1/4 gift 11 2 1/2 30.5.1770 palkkamies
11 Soinlax Johan Juhlberg 4.2.1773 hylättiin
Matts Dus Cuopio 26 2 1/3 gift 11 5 1/4 3.4.1773 palkkamies
12 Kuiwanemi,
Kartula
- 1.11.1767
Nils Frisk Pexämäki 29 3/4 7 3/4 gift 11 2 3/4 1.11.1767 palkkamies
13 Kartula - 3.9.1770
Johan Waitin 3.9.1770 ruotumies 29.12.1770 esitti miehen tilalleen
Eric Ahl 29.12.1770 palkkamies 4.2.1773 hylättiin
Petter Kartuin 4.8.1773 ruotumies 8.3.1774 esitti miehen tilalleen
Eric Ahl Cuopio 26 1 5/6 gift 11 3/4 8.3.1774 täydennysmies 21.8.1775 kelpaamaton
14 Kartula Hans Påmel 4.2.1773 hylättiin
Zachris Huttuin 4.8.1773 ruotumies 30.11.1773 poistettiin
Jöran Twist Cuopio 21 1 7/12 gift 11 2 24.1.1774 palkkamies
15 Lydickälä,
Hakulila
Matts Hult 3.4.1773 hylättiin
Olof Eskelin 4.8.1773 ruotumies 9.10.1773 esitti miehen tilalleen
Jöran Hult Cuopio 21 5/6 1 5/6 gift 11 1 9.10.1773 palkkamies
16 Hakulila,
Kaislalax,
Rytkö
Christer Kinberg 3.4.1773 hylättiin
Johan Käinoin 4.8.1773 ruotumies 18.8.1773 esitti miehen tilalleen
Pähr Wänäläin Dahl Kuopio Sokn 22 2 ogift 11 2 18.8.1773 täydennysmies 33
17 Rytkyby,
Haminalax
Matts Krona Cuopio 48 5/12 21 1/2 - 11 2 1/2 28.2.1754 otettu
18 Haminalax Anders Elg 6.8.1768 kuoli Viaporissa
Henric Elg Kuopio 25 3/4 5 gift 2 1/2 3.9.1770 täydennysmies
19 Haminalax,
Cuopio by,
Savilax
Hinric Asp 19.1.1769 kuoli
Zachris Asp Kuopio 24 5/6 5 gift 11 5 3.9.1770 palkkamies
20 Savisari,
Julkula,
Kuivanemi
Daniel Polack 1766 hylättiin
Eljas Dart Kuopio 27 1/2 6 1/2 gift 11 2 22.2.1769 palkkamies
21 Kehwo,
Julkula
Anders Elf Cuopio 39 5/12 18 3/4 gift 11 5 1/4 23.2.1763 otettu
22 Wänelenranda,
Hirwilax
Johan Hinric Swan Pexämäki Sokn 57 2/3 31 1/2 gift 11 4 1.3.1744 vapaaehtoinen
23 Kehwo,
Koivusari
Lars Swensk Kuopio 30 5/12 8 1/2 ogift 11 2 1/2 1.5.1767 otettu
24 Wänänä Petter Sparf Kuopio _7 5/12 12 1/2 gift 11 2 1/2 23.2.1763 otettu
25 Hirvilax Olof Jelmberg Kuopio _8 1/12 24 1/2 gift 11 - 14.2.1751 otettu
26 Hirvilax,
Lamberila,
Nemisjervi
Lars Tulig 3.4.1773 hylättiin
Pähr Giök Cuopio _3 2 1/2 gift 11 3 1/4 16.5.1773 täydennysmies
27 Nemisjervi,
Riutila,
Uttrianlax
Påhl Eld Cuopio 39 5/12 20 5/12 gift 11 1 1/4 2.3.1755 otettu
28 Knutila Matts Skarp 4.2.1773 hylättiin
Matts Tarfwain Skarp Kuopio 30 2 5/12 ogift 11 2 1/4 3.4.1773 täydennysmies
29 Koivulax,
Tallus
Petter Utter 3.4.1773 hylättiin
Anders Kartuin 4.8.1773 tilan mies 3.9.1773 esitti miehen tilalleen
Staffan Malm Pexämäki 20 1 11/12 ogift 11 3 3/4 3.9.1773 palkkamies
30 Tallus Påhl Skiön Kuopio 41 5/12 21 5/12 gift 11 4 1/2 28.2.1754 otettu
31 Lapvetelenlax,
Savilax
Hinric Sol Kuopio 34 2/3 11 1/2 gift 11 2 8.2.1764 otettu
32 Kurolanlax Hinric Korp Cuopio 44 2/3 25 1/2 ogift 11 1 20.2.1750 otettu
33 Kurolanlax Petter Ekbom Cuopio _1 5/12 12 1/6 gift 11 5 1/4 22.6.1762 otettu
34 Kurolanlax,
Tuovilanlax
Petter Loo Kuopio 29 5/6 11 1/2 gift 11 1/4 1.6.1764 otettu
35 Tuovilanlax Gustav Pardon Kuopio 39 1/2 21 1/2 gift 11 2 1/4 28.2.1752 otettu
36 Tuovilanlax,
Hatala
Petter Huus 20.12.1771 kuoli
Eric Joh: von Fieandt 2.1.1772 vapaaehtoinen ruodusta 56 4.2.1773 ruotuun 42
Hinric Huus Cuopio _1 2 ogift 11 1 4.8.1773 palkkamies
37 Hatala - 1.1.1768
Påhl Tour Cuopio _ 1/2 7 2/3 gift 11 1 1/2 1.1.1768 täydennysmies
38 Hatala,
Haloila
Anders Asproth 21.8.1767 hylättiin
Zachris Paldanius 3.9.1770 tilan mies 10.12.1770 esitti miehen tilalleen
Michell Belt Cuopio 33 5/6 4 2/3 gift 11 1 1/4 10.12.1770 palkkamies
39 Haloila Hinric Abbore Cuopio 46 5/6 28 2/3 gift 10 5 3/4 23.4.1747 otettu 21.8.1775 sai eron
40 Haloila - 3.9.1770
Johan Myckäin 3.9.1770 ruotumies 30.4.1771 esitti miehen tilalleen
Johan Palm Cuopio 22 1/4 4 1/3 ogift 11 4 1/4 30.4.1771 palkkamies
41 Haloila,
Tavisalmi
Anders Blad 21.8.1767 hylättiin
Henric Johan Tawast 1.2.1768 vapaaehtoinen 30.5.1775 poistettiin
Carl Fried: Tawast Kuop_ 14 3/4 9 7/12 ogift 18.8.1775 vapaaehtoinen ruodusta 51
42 Tavinsalmi Hans Dunder 4.2.1773 hylättiin
Eric Johan von Fieandt Kuopio 13 9 ogift 4.2.1773 vapaaehtoinen ruodusta 36
43 Kermetlax Ahlbr: Fried: von Fieandt siirrettiin
Eric Tawaststierna Hollola Sokn och Asickala Kappel 31 1/4 17 1/4 ogift 10 5 1/4 2.12.1770 1. rumpali
44 Kermetlax - 1.9.1767
Zachris Aminoff 1.9.1767 vapaaehtoinen nuori aatelismies 30.7.1770 Juvan komppaniaan
Henric Norm Cuopio 38 3/4 4 5/6 gift 10 5 1/2 8.10.1770 täydennysmies
45 Kermetlax Anders Fröberg 21.8.1767 hylättiin
Johan Kalm Cuopio 26 1/2 7 2/3 gift 12 1 1/4 1.1.1768 täydennysmies 21.8.1775 hylättiin
46 Kermetlax Sam: Flink Cuopio 40 5/12 13 5/12 gift 11 2 15.3.1762 otettu
47 Hamula Påhl Stålt Cuopio 44 5/12 17 5/12 gift 11 1/2 6.3.1758 otettu
48 Hamula Zachris Wigg Randasalmi 34 8 1/3 gift 11 3/4 18.4.1767 otettu
49 Hamula,
Pöljä
Petter Qvist Cuopio 39 13 5/12 ogift 11 1 3/4 5.3.1762 otettu
50 Pöljä Adam Help Sulkawa 34 8 gift 11 1 21.8.1767 otettu
51 Pöljä,
Kasurila
Carl Friedric Tawast Cuopio vapaaehtoinen 18.8.1775 ruotuun 41
-
52 Kasurila Thomas Parad Kuopio 41 21 1/6 gift 11 3 3/4 22.6.1754 otettu
53 Kasurila Christer Sahlstedt Kuopio 50 1/2 30 1/2 gift 11 2 3.2.1745 otettu
54 Kasurila,
Räimä
Mårten Hurtig Cuopio 39 1/2 22 1/2 gift 11 2 7.7.1753 otettu
55 Hackarala,
Ristawesi
Petter Stierna Kuopio 49 22 1/2 gift 11 1/2 6.7.1753 otettu 21.8.1775 saa eron
56 Hackarala Eric Johan von Fieandt vapaaehtoinen 2.1.1772 ruotuun 36
Petter Båll Cuopio 33 1/2 3 2/3 gift 11 4 2.1.1772 täydennysmies
57 Hackarala,
Rissala
Matts Rolig 4.2.1773 hylättiin
Olof Ahl Läppäwirda 25 2 1/4 ogift 11 1 29.7.1773 palkkamies
58 Rissala Anders Ritberg 21.8.1767 hylättiin
Matts Korp 29.12.1770 palkkamies 4.2.1773 hylättiin
Påhl Räf Cuopio 28 1/4 2 1/3 gift 11 2 1/4 3.4.1773 täydennysmies 30
59 Rissala,
Jennewirda
- 3.9.1770
Johan Hämäläin 3.9.1770 ruotumies 29.12.1770 esitti miehen tilalleen
Matts Styf Cuopio 26 1/2 4 2/3 gift 11 1 1/4 29.12.1770 täydennysmies 61
60 Punnomäki,
Toivala
- 1.5.1768
Anders Ask Carelen och Tohmajerwi 28 7 1/3 gift 11 2 1/2 1.5.1768 palkkamies
61 Toiwala,
Jennevirda
Abraham Reinholt Pistohlekors 26.6.1772 sai eron
Hinric Johan Sawander Kuopio 17 1/3 3 1/3 ogift 10 2 1/2 3.4.1773 palkkaamaton ruodusta 124
62 Jennewirda Jöran Åhldahl 3.4.1773 hylättiin
Hinric Haloin 3.4.1773 ruotumies 8.4.1774 esitti miehen tilalleen
Staffan Ram Cuopio 20 1/4 22 5/12 ogift 11 1 1/3 8.4.1773 täydennysmies 17
63 Jennewirda,
Rönä
Olof Grönmark Cuopio 50 22 5/12 gift 10 5 1/2 24.3.1752 otettu 21.8.1775 saa eron
64 Wähkasari,
Murdolax
Johan Amnorin 15.12.1770 kuoli
Jacob Zitting Randasalmi 45 8 ogift 11 2 1/2 18.12.1770 palkkaamaton ruodusta 9
65 Rönä - 1.11.1767
Hinric Adolph Afgillander 1.11.1767 ruodusta 77 30.9.1770 Everstiluutnantin komppaniaan
Carl Gustav Palmfeldt 31.12.1771 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 4.2.1773 ruotuun 76
Anders Beck Cuopio 26 1/2 2 1/2 gift 12 4.2.1773 täydennysmies
66 Rönä - 1.5.1768
Nils Rot Cuopio 25 1/4 7 1/4 gift 11 4 palkkamies
67 Pelonnemi - 1.1.1768
Carl Petter Wittman 1.1.1768 vapaaehtoinen 3.9.1770 ruotuun 73
Johan Ahlm 6.10.1770 täydennysmies 4.2.1773 hylättiin
Clemens Quick Karelen och Ilomantz Sokn 22 2 1/3 gift 11 2 3.4.1773 palkkamies
68 Kotasalmi Thomas Jort 3.4.1773 hylättiin
Johan Toifwain 4.9.1773 ruotumies 24.9.1773 esitti miehen tilalleen
Matts Johrt Cuopio 30 2 gift 11 1 1/4 24.9.1773 palkkamies 21.8.1775 saa eron
69 Murdolax,
Piexä
- 30.3.1770
Joh: Buht Carelen uti Cavi Kappel 31 5 1/2 gift 11 4 30.3.1770 palkkamies
70 Piexä,
Ninimäki,
Haluna
Thomas Ek 3.4.1773 hylättiin
Carl Ek Carelen och Tohmajerfwi 22 1/4 2 1/3 ogift 11 4 14.4.1773 täydennysmies 41
71 Haluna,
Sängimäki
Gustav Giers 4.2.1773 hylättiin
Henric Giers Österbotn och Ijo Sokn 26 2 1/2 gift 11 1 1/2 4.2.1773 palkkamies 21.8.1775 kelpaamaton
72 Sängimäki,
Kareslax
Thomas Hök 3.4.1773 hylättiin
Påhl Höök Cuopio 24 2 1/3 gift 11 1 1/4 15.4.1773 täydennysmies
73 Kareslax - 1.3.1769
Hinric Johan Sawander 1.3.1769 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Carl Petter Wittman 3.9.1770 palkkaamaton ruodusta 67 3.12.1771 Majurin komppaniaan
Torsten Tawast 3.12.1771 Pieksämäen komppaniasta 20.12.1774 Everstiluutnantin komppaniaan
Påhl Tickain Örn Cuopio 27 1/4 gift 11 2 29.4.1775 täydennysmies
74 Kareslax,
Koivumäki,
Reitiö
Påhl Manck 5.1.1768 kuoli
Petter Tihl Jdensalmi 25 5/6 4 1/12 gift 11 2 3.9.1770 täydennysmies
75 Urimalax,
Kärsämäki
- 1.1.1768
Petter Brusk Cuopio 31 2/3 7 2/3 gift 11 2 1/4 1.1.1768 täydennysmies
76 Käyrity Johan Fried: Elfvengren vapaaehtoinen 30.1.1770 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 1
Hinric Korhoin 3.9.1770 ruotumies 29.12.1770 esitti miehen tilalleen
Olof Fors 29.12.1770 palkkamies 4.2.1773 hylättiin
Carl Gust. Palmfeldt Swerige 10 7/12 3 2/3 ogift 4.2.1773 vapaaehtoinen ruodusta 65
77 Suojervi Hinric Adolph Argillander 1.11.1767 ruotuun 65
Philip Kort Cuopio 36 1/2 6 1/2 gift 11 1 2.2.1769 palkkamies
78 Suojervi Pähr Hielte Kuopio 37 5/12 14 5/12 ogift 11 1 1/2 11.3.1761 otettu
79 Palonurmi,
Wotjervi
Petter Green 4.2.1773 hylättiin
Johan Green Cuopio 24 1/2 2 1/4 gift 11 2 29.5.1773 täydennysmies
80 Wotjervi Lars Härd Cuopio _4 5/12 13 5/12 gift 11 1/2 17.3.1762 otettu
81 Syfwäri,
Nilsiä
Johan Törnbohm 22.2.1769 hylättiin
Påhl Kratz 3.9.1770 palkkamies 27.2.1775 kuoli
Jöran Turuin Kratz Cuopio 21 1/6 gift 11 3/4 20.6.1775 ruodun täydennysmies 21.8.1775 hylättiin
82 Nilsiä Michel Tung Jorois 38 8 1/6 gift 11 1/2 1.6.1767 otettu
83 Hipanlax,
Wehkalax
Sigfred Hag Randasalmi 32 8 1/6 gift 11 2 1/2 21.6.1767 otettu
84 Wähkalax,
Akonvesi
Jöran Feldt Cuopio 41 13 5/12 gift 11 4 15.3.1762 otettu
85 Ristawesi Carl Johan Amnorin Jorois 30 7/12 17 gift 10 5 16.9.1758 otettu
86 Akonwäsi Henric Stör Kuopio Sokn 51 5/12 17 5/12 gift 11 1/4 6.3.1758 otettu 21.8.1775 saa eron
87 Lohilax Georg Kiljander Carelen och Cavi Cappell 47 5/12 22 5/12 ogift 11 3 1/4 22.10.1752 vapaaehtoinen
88 Lohilax,
Syrjensari
Påhl Kihlström 21.8.1767 hylättiin
Hinric Holst 20.4.1768 täydennysmies 94 1.11.1773 kuoli
Hinric Sigfwoin Holst Cuopio 20 2/3 1 2/3 ogift 11 3 1/4 31.12.1773 täydennysmies
89 Syrjensari,
Melanemi
Mårten Grön Cuopio 32 13 5/12 gift 11 2 1/2 15.3.1762 otettu 21.8.1775 hylättiin
90 Ristawesi Matts Sund 3.4.1773 hylättiin
Anders Mönköin 4.8.1773 ruotumies 30.11.1773 esitti miehen tilalleen
Petter Glad Cuopio 24 1 5/12 ogift 11 4 8.3.1774 täydennysmies 23
91 Ristawesi - 1.1.1769
Thomas Swärd Carelen och Cavi Kappel 27 6 2/3 gift 12 1.1.1769 palkkamies
92 Ristawesi Petter Glad 3.4.1773 hylättiin
Olof Käkälein 4.8.1773 ruotumies 31.12.1773 poistettiin
Johan Boman Cuopio 17 1/3 1 5/12 ogift 10 3 1/4 8.3.1774 palkkaamaton
93 Ristawesi,
Leppäranda
Mårten Brun Carelen och Kides 39 8 1/2 gift 11 2 5.6.1767 otettu
94 Ochtannemi Hemming Svart Cuopio 44 3/4 26 1/2 gift 11 2 3/4 9.2.1749 otettu
95 Ochtannemi Anders Kiär Cuopio 30 8 1/2 gift 11 1 27.6.1767 otettu
96 Kiukannemi,
Tusnemi
Petter Reen 22.10.1774 kuoli
-
97 Tusnemi - 10.10.1767
Hinric Alt Cuopio 26 5/6 7 5/6 gift 11 1 3/4 10.10.1767 täydennysmies
98 Tusnemi Anders Kiellman 21.8.1767 hylättiin
Salamon Trast Cuopio 26 5/12 6 1/2 gift 11 3/4 22.2.1769 palkkamies
99 Tusnemi,
Kartasalo
Påhl Lax Cuopio 40 5/12 21 1/2 gift 11 3 1/4 28.2.1754 otettu
100 Ukonlax,
Jenissalo
Johan Finsk Carelen och Kides 36 8 1/6 gift 11 3 1.6.1767 otettu
101 Jänissalo,
Littmanemi
Matts Willig 21.8.1767 hylättiin
Mich: Frii 1.1.1768 palkkamies 4.2.1773 hylättiin
Thom: Frj Cuopio 25 2 gift 11 3/4 4.9.1773 täydennysmies 50
102 Litmannemi,
Worjsalo
- 1.1.1769
Joh: Kors 1.1.1769 täydennysmies 3.4.1773 hylättiin
Anders Mietin Kors Cuopio 21 2 ogift 11 2 1/2 4.9.1773 ruotumies
103 Worjsalo,
Råikansari,
Putroniemi
Hinric Wjk 3.4.1773 hylättiin
Pähr Wijk Österbotn och Sikajoki Sn 23 2 1/3 gift 11 2 1/2 3.4.1773 täydennysmies
104 Putronemi,
Horsmastenlax,
Wehmersalmi
Gustav Hinric Rehbinder vapaaehtoinen paroni 13.7.1770 poistettiin
Ivar Gran 3.9.1770 täydennysmies 3.4.1773 hylättiin
Hinric Joh: Mechelin Cuopio 21 1 2/3 ogift 11 2 31.12.1773 palkkaamaton
105 Wähmersalmi Eric Holm Cuopio 39 13 5/12 gift 11 15.3.1762 otettu
106 Walkiamäki - 11.10.1767
Mich: Kask Läppäwirda 29 7 5/6 ogift 11 1/4 11.10.1767 täydennysmies 114
107 Wähmersalmi,
Enonlax
Olof Mård Cuopio 40 5/12 21 1/2 gift 12 1 28.2.1754 otettu
108 Enonlax Hinrich Pjhl Karelen och Kides 34 8 5/12 gift 11 3/4 1.4.1767 otettu
109 Ritonemi - 29.12.1770
Anders Tresk 29.12.1770 palkkamies 4.2.1773 hylättiin
Petter Tresk Cuopio 27 2 1/3 gift 11 1 30.4.1773 palkkamies
110 Ritonemi - 3.12.1770
Gabriel Holopain 3.12.1770 ruotumies 17.9.1770 esitti miehen tilalleen
Johan Marck Jockas 30 5/6 4 1/12 ogift 12 17.9.1770 palkkamies
111 Ritonemi,
Metilä
- 3.9.1770
Lars Kinnuin 3.9.1770 ruotumies 18.12.1770 esitti miehen tilalleen
Hinric Wåg Läppävirda _2 5/6 4 2/3 gift 11 4 3/4 18.12.1770 palkkamies
112 Metilä,
Ninimäki,
Räsälä
- 30.5.1770
Olof Mört Cuopio 46 5 1/4 gift 11 2 3/4 30.5.1770 palkkamies
113 Räsälä Nils Swärta 3.4.1773 hylättiin
Hendrick Kåistin Warg Cuopio 19 2 ogift 11 4.8.1773 ruotumies
114 Räsälä Anders Rask Cuopio 39 16 5/6 gift 12 1 1/2 7.10.1758 otettu
115 Putosmäki Johan Påhlman Cuopio 40 5/12 20 5/12 ogift 11 2.3.1775 otettu
116 Putosmäki,
Jonianlax,
Cuopio Pastoratets
- 1.7.1768
Johan Wek 1.7.1768 palkkamies 6.2.1769 karkasi
Zachris Wek Cuopio _ 1/2 4 11/12 gift 11 1 3.9.1770 täydennysmies
117 Reinickala,
Haloila,
Leppävirda
Matts Eklund 22.2.1772 paleltui kuoliaaksi Karjalassa
Olof Möycköin 30.6.1772 täydennysmies 30.1.1773 hylättiin
Eric Hägg Läppävirda 24 2 ogift 11 1 4.8.1773 ruotumies
118 Kånnuslax,
Petromäki
Hinric Steen Läppävirda 31 5/12 13 5/12 gift 11 2 1/2 15.3.1762 otettu
119 Petromäki,
Käinelänmäki
Petter Ström Cuopio 36 8 1/6 gift 11 2 1/4 27.6.1767 otettu 21.8.1775 hylättiin
120 Käinelänmäki,
Samais
Johan Hinric Hoffreen 7.7.1773 sai eron
Anders Forseljus Christina Sokn 20 1/6 2 1/2 ogift 11 4 1/4 7.7.1773 Iisalmen komppaniasta
121 Samais Johan Kjhl Leppävirda 34 5/12 15 1/2 ogift 11 1/2 26.2.1760 otettu
122 Samais - 3.9.1770
Påhl Smed Läppävirda 24 5/6 4 11/12 gift 11 2 1/4 3.9.1770 palkkamies
123 Samais - 3.9.1770
Mortens Safwolain 3.9.1770 ruotumies 12.9.1770 esitti miehen tilalleen
Matts Klack Nyland och Mörskom Sn _ 4 11/12 gift 11 1 12.9.1770 palkkamies
124 Samais,
Huovila
- 3.9.1770
Matts Fagerström 3.9.1770 Puumalan komppaniasta 31.12.1771 poistettiin
Henric Johan Sawander 31.12.1771 palkkaamaton 3.4.1773 ruotuun 61
Petter Sjk Cuopio 20 1 1/3 ogift 11 1 1/2 3.4.1773 palkkamies
125 Huovila Matts Jd 21.8.1767 hylättiin
Anders Jd St Michell 30 7 1/3 gift 11 1 1/4 30.4.1768 palkkamies
126 Huovila,
Walkkiamäki
Petter Bohm 30.1.1773 hylättiin
Johan Bohm Österbotn 22 2 1/3 ogift 11 3 1/4 3.4.1773 palkkamies 21.8.1775 karkasi

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Torsten Tawast Capitain
luutnantti Carl Johan Tawast Lieutenant
vänrikki Jonas Mauritz von Wright Fendrich
Carl Johan Tawaststierna Second Fendrich 5.6.1771 Pieksämäen komppaniasta
vääpeli Magnus Fried: Tawast Fältwäbell
kersantti Jacob Pontus Tawastierna Sergiant _.6.1773 Iisalmen komppaniaan
Carl Hinric Ramsay Sergiant _.6.1773 Puumalan komppaniasta 26.7.1774
Carl Fried: Sahlberg Sergiant 26.7.1774
Hinric Adophl Argillander Sergiant med Rote lön 17.2.1773
katselmuskirjuri Thomas Sawander Munsterskrif:
lippumies Lars Orbinski Förare
majoittaja Carl Gustav Jernefeldt Fourier
varusmestari Carl Friedric Sahlberg Rustmästare 26.7.1774
Carl Hinric Ramsay Rustmästare 26.7.1774
1. rumpali Michell Rem Trumbslagare 1.10.1768 Puumalan komppaniaan
Eric Tawaststierna Trumbslagare 1.10.1768 Puumalan komppaniasta 2.12.1770 ruotuun 43
Johan Orbinski Trumbslagare 2.12.1770 Pieksämäen komppaniasta 25.3.1771 Pieksämäen komppaniaan
Carl Gustav Krook Trumbslagare 25.3.1771 Pieksämäen komppaniasta 3.4.1773 hylättiin
Gustav Fried: Amnorin Trumbslagare 3.4.1773
2. rumpali Jöran Blomster Trumbslagare 1.9.1767 sai eron
Gustav Lilja Trumbslagare 26.9.1767

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVirkatalot ja torpatKatselmu 1772Katselmu 1778

© Väinö Holopainen 2020