AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hääraha 1767

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1767

Hääraha 1767

Förtekning öfwer Bröllops Giärden för Soldater och Volenteurer wid Cuopio Compag: och Safwolax Infanterie Regemente komma at utgiöra för år 1767

St: Michel 20.9.1767

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Matts Stål 16
3 Christer Tåpp 16
4 Carl Lind 16
5 Anders Carell 16
6 Henrich Hielm 16
7 Olof Spits 16
8 Johan Berg 16 26.6.1767 (otettu)
10 Pål Dal 16 - 21.8.1767 (hylätty)
11 Johan Jullberg 16
14 Hans Påmel 16
15 Matts Huldt 16
16 Christer Kinberg 16
17 Matts Krona 16
18 Anders Elg 16
19 Henrich Asp 16
20 Daniel Pålack 16 - 21.8.1767 (hylätty)
21 Anders Elf 16
23 Lars Swänsk 16 1.5.1767 (otettu)
24 Petter Sparf 16
25 Olof Jelmberg 16
26 Lars Tålig 16
27 Pål Eld 16
28 Petter Skarp 16
29 Petter Utter 16
30 Pål Skiön 16
31 Henrick Sol 16
32 Henrick Kårp 16
33 Petter Ekbom 16
34 Petter Loo 16
35 Gustaf Pardon 16
36 Petter Huus 16
38 Anders Asproth 16 - 21.8.1767 (hylätty)
39 Henrich Abbore 16
41 Anders Blad 16 - 21.8.1767 (hylätty)
42 Hans Dunder 16
45 Anders Fröberg 16
46 Samuel Flinck 16
47 Pål Stålt 16
48 Zachris Wigg 16 18.4.1767 (otettu)
49 Petter Qwist 16
50 Adam Hälp 16 21.8.1767 (otettu)
51 Carl Friedrich Tawast 16 (vapaaehtoinen)
52 Tomas Parad 16
53 Christer Sahlstedt 16
54 Mårten Hurtig 16
55 Petter Stierna 16
56 Eric Johan von Fieandtt 16 (vapaaehtoinen)
57 Matts Rolig 16
58 Anders Ritberg 16 - 21.8.1767 (hylätty)
61 Abr: Reinh: Pistolkorss 16 (vapaaehtoinen)
62 Jöran Åldal 16
63 Olof Grönmarck 16
68 Tomas Hiort 16
70 Tomas Ek 16
71 Gustaf Girs 16
72 Tomas Höök 16
74 Pål Manck 16
78 Anders Hielte 16
79 Petter Green 16
80 Lars Härd 16
81 Johan Törnbom 16
82 Michel Tung 16 1.6.1767 (otettu)
83 Sigfred Hag 16 27.7.1767 (otettu)
84 Jöran Feldt 16
86 Henrich Stör 16
88 Pål Kilström 16 - 21.8.1767 (hylätty)
89 Mårten Grön 16
90 Matts Sund 16
92 Petter Glad 16
93 Mårten Brun 16
94 Hemming Swart 16
95 Anders Kiär 16 27.6.1767 (otettu)
96 Petter Reen 16
98 Anders Kiällman 16 - 21.8.1767 (hylätty)
99 Pål Lax 16
100 Johan Winsk 16 _.6.1767 (otettu)
101 Matts Willig 16 - 21.8.1767 (hylätty)
103 Henrick Wjk 16
104 Gust: Henr: Rehbinder 16 (vapaaehtoinen)
105 Erich Hålm 16
107 Olof Mård 16
108 Hendrick Pihl 16 1.4.1767 (otetttu)
113 Nils Swerta 16
114 Anders Rask 16
115 Johan Pålman 16
117 Matts Lund 16
118 Henrich Steen 16
119 Petter Ström 16 27.6.1767 (otettu)
121 Johan Kihl 16
125 Matts Id 16 - 21.8.1767 (hylätty)
126 Petter Bom 16

Lähde: Nide 8903 Astia

© Väinö Holopainen 2023