AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1758 varamiehet

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1758

Suostuntavero 1758

Förtekning öfwewr Bewillnings Afgiften för Wargiernings manskapet wid Cuopio Compagnie af Kong: Sawolax infanterie Regimente Pro A:o 1758

Cuopio 20.2.1760

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 -
2 Anders Kekäläin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
3 -
4 Hans Wänäin 1: - 8.3.1758 (kotitilan hoitoon)
4 Carl Koljoin 8.3.1758 (palkkamies)
5 Jacob Pålak 1:
6 -
7 -
8 Johan Hilduin 1:
9 Hendrich Wänäläin 1:
10 Olof Airaxin 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
11 Hendrich Hassin 1:
12 Olof Kålemain 1:
13 Pål Keinäin 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
14 -
15 -
16 Hendrich Purssiain 1:
17 Johan Karhuin 1:
18 -
19 Henrich Mömmö 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
20 Daniel Pålak 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
21 Anders Knutin 1:
22 Thomas Stark 1: 6.3.1758 (otettu)
23 Petter Swensk 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
24 Petter Eskelin 1:
25 Johan Ruotzalain 1: 6.3.1758 (otettu)
26 Olof Tarfwain 1:
27 Olof Pardanen 1: 6.3.1758 (otettu)
28 Mats Huskoin 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
29 Lars Korhoin 1:
30 -
31 Thomas Keinoin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
32 Anders Radikain 1: 6.3.1758 (otettu)
33 Petter Asikain 1:
34 Mats Pykäläin 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
35 Anders Korhoin 1:
36 Petter Timoin 1:
37 -
38 Staffan Möyköin 1:
39 Gustaf Laukain 1:
40 Gustaf Malin 1:
41 Anders Husso 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
42 Mårten Hilduin 1:
43 Lars Mähöin 1: 6.3.1758 (otettu)
44 Hendrich Lakoin 1:
45 -
46 Samuel Korhoin 1:
47 Pål Ollikain 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
48 -
49 Petter Asikain 1:
50 Mats Keinoin 1: 6.3.1758 (otettu)
51 -
52 -
53 Johan Hapalain 1:
54 -
55 Olof Wirmes 1:
56 Jacob Taskin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
57 Pål Kasurin 1:
58 -
59 Malach: Knutin 1:
60 Hendrich Pirskain 1:
61 -
62 Johan Rahikain 1:
63 Jacob Toiwain 1:
64 Johan Mickoin 1:
65 -
66 Petter Mickoin 1:
67 Erich Pärnäin 1:
68 Pål Kopoin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
69 Isak Parfwiain 1:
70 Thomas Rissain 1:
71 -
72 Mårten Lappalain 1:
73 Nils Peckarin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
74 Pål Mickoin 1:
75 -
76 Pål Uckoin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
77 Matts Ruotzalain 1:
78 -
79 Olof Wartiain 1:
80 -
81 Isak Kettuin 1:
82 -
83 Petter Toiwain 1:
84 Jöran Keinoin 1:
85 -
86 Hendrich Waroin 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
87 -
88 Petter Lakoin 1:
89 -
90 Anders Foudilain 1:
91 Hendrich Ahoin 1:
92 -
93 Petter Metin 1:
94 -
95 Anders Räsäin 1:
96 Petter Hilduin 1:
97 Jöran Mondoin 1:
98 Zachris Foudilain 1:
99 -
100 Anders Hämäläin 1:
101 Pål Waroin 1: 6.3.1758 (otettu)
102 Anders Pardanen 1: 6.3.1758 (otettu)
103 Hendrich Waitin 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
104 -
105 Erich Kordilain 1:
106 Anders Keinoin 1:
107 Hend: Mård 1:
108 Anders Heiskain 1:
109 Jöran Pijkman 1:
110 Olof Andikain 1: - 6.3.1758 (sotilaaksi)
111 Olof Koistin 1:
112 -
113 Anders Lippoin 1:
114 -
115 Olof Keinoin 1: - 6.3.1758 (poistettu)
116 -
117 Olof Möyköin 1: 6.3.1758 (otettu)
118 Petter Foudilain 1:
119 Staffan Iwanain 1: 6.3.1758 (otettu)
120 Eskel Idkoin 1: - 6.3.1758 (hylätty)
121 Thomas Idkoin 1:
122 Anders Happoin 1:
123 Olof Tukulain 1: 6.3.1758 (otettu)
124 Bertil Oxman 1: 6.3.1758 (otettu)
125 Samuel Iwanain 1: - 15.3.1758 (kuoli)
126 Petter Happoin 1:

Lähde: Nide 8867 Astia

© Väinö Holopainen 2023