AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1759 varamiehet

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1759

Suostuntavero 1759

Förtekning på Wargiernings manskapets Bewillnings afgift wid Kong: Sawolax infanterie Regimente och Copio Compagnie, för or 1759

Cuopio 24.2.1760

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 -
2 -
3 -
4 Carl Koljoin 1
5 Jacob Pålak 1
6 Staffan Tihoin 1 26.2.1759 (otettu)
7 -
8 Johan Hilduin 1
9 Hendrich Wänäläin 1
10 -
11 Hendrich Hassin 1
12 Olof Kolemain 1
13 -
14 -
15 -
16 Hendrich Purssiain 1
17 Johan Karhuin 1
18 -
19 -
20 -
21 Anders Knutin 1
22 Thomas Stark 1
23 -
24 Petter Eskelin 1
25 Johan Ruotsalain 1
26 Olof Tarfwain 1
27 Olof Pardain 1
28 -
29 Lars Korhoin 1
30 -
31 -
32 Anders Radikain 1
33 Petter Asikain 1
34 -
35 Anders Korhoin 1
36 Petter Timoin 1
37 -
38 Staffan Möyköin 1
39 Gustaf Laukain 1
40 Gustaf Malin 1
41 Johan Kopoin 1 26.2.1759 (otettu)
42 Mårten Hilduin 1
43 Lars Mähöin 1
44 Hendrich Lakoin 1
45 -
46 Samuel Korhoin 1
47 -
48 -
49 Petter Asikain 1
50 Mats Keijoin 1
51 -
52 -
53 Johan Hapalain 1
54 -
55 Olof Wirmes 1
56 -
57 Pål Kasurin 1
58 -
59 Malach: Knutin 1
60 Hendrich Pirskain 1
61 -
62 Johan Rahikain 1
63 Jacob Toiwain 1
64 Johan Mickoin 1
65 -
66 Petter Mickoin 1
67 Erich Kärnäin 1
68 -
69 Isak Karfwain 1
70 Thomas Rissain 1
71 -
72 Mårten Lappalain 1
73 -
74 Pål Mikoin 1
75 -
76 -
77 Matts Ruotsalain 1
78 -
79 Olof Wartiain 1
80 -
81 Isak Kettuin 1
82 Nils Parad 1 26.2.1759 (otettu)
83 Petter Tåiwain 1
84 Jöran Keinäin 1
85 Anders Lakoin 1 26.2.1759 (otettu)
86 -
87 -
88 Petter Lakoin 1
89 -
90 Anders Foudilain 1
91 Hendrich Ahoin 1
92 Olof Wartiain 1 26.2.1759 (otettu)
93 Petter Metin 1
94 -
95 Anders Räsäin 1
96 Petter Hilduin 1
97 Jöran Mondoin 1
98 Zachris Foudilain 1
99 -
100 Anders Hämäläin 1
101 Pål Waroin 1
102 Anders Pardain 1
103 -
104 -
105 Erich Kordilain 1
106 Anders Keinoin - 7.10.1758 (sotilaaksi)
107 Hendrich Mård 1
108 Anders Heiskain 1
109 Jöran Pijkman 1
110 -
111 Olof Koistin 1
112 -
113 Anders Lippoin 1
114 -
115 -
116 -
117 Olof Möyköin 1
118 Petter Foudilain 1
119 Staffan Iwanain 1
120 -
121 Thomas Idkoin 1
122 Anders Happoin 1
123 Olof Tuckulain 1
124 Bertil Oxman 1
125 -
126 Petter Happoin 1

Lähde: Nide 8871 Mikrofilmi LT1513 Astia

© Väinö Holopainen 2023