AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1746

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1746

Suostuntavero 1746

1746 Åhrs Förtekning uppå Gemenas bewilning af Kongl: Maij:tts Safwolax Lähns Infanterie Regemente, samt Cuopio Compagnie

Randasalmj _.6.1747

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
Corporal 1 Johan Weckman
2 Christer Malberg 8
3 Hindrich Hielm 8
4 -
5 Nils Tuckman 8
6 Lars Utter 8
7 Påhl Wenbohm 8
8 Johan Talberg 8
9 Morten Hussberg 8
10 Hans Taskin 8
11 Matts Sabell 8
12 Påhl Biörn 8
13 Elias Skåpa 8
14 Hindrich Purberg 8
15 Matts Sabellod 8
16 Matts Kiälman 8
17 Johan Laitinen 8
18 Ifwar Biörnbom 8
19 Anders Kempe 8
20 Petter Kanström 8
21 Matts Rääf 8
Corporal 22 Samuel Agander
23 Erich Weckström 8
24 Matts Sparf 8
25 Hindrich Högman 8
26 Staffan Kopparholm 8
27 Jonas Måla 8
28 Anders Röngren 8
29 Mag: Fried: Tawast 5 2/3 16.4.1746 (vapaaehtoinen)
32 Anders Ram 8
33 Petter Kåppfäldt 8
34 Krister Åman 8
35 Gabriel Hägg 8
36 Olof Swan 8
37 Petter Boman 8
38 Jöran Tornberg 8
39 Krister Kinnuin 4
40 Johan Puldan 8
41 Staffan Auder 8
42 Hans Dunder 8
Corporal 43 Mag: Fried. Tawast
44 Hindrich Svan 8 (vapaaehtoinen)
45 Ifwar Salberg 8
46 Olof Tallgren 8
47 Lars Örnberg 8
48 Petter Hultin 8
49 Lars Kåja 8
50 Anders Julström 8
51 Lars Par 8
52 Johan Kassholm 8
53 Krister Sahlstedt 8
54 -
55 Pär Wächtare 8
56 Matts Ruska 8
57 Anders Hillström 8
58 Thomas Rissain 8
59 Olof Kåpparholm 8
60 Petter Kartun 8
61 Johan Asikain 8
62 Zachris Heidenbom 8
63 Erich Kanberg 8
Corporal 64 Michell Gråsten
65 Matts Tenlod 8
66 Johan Nisberg 8
67 Krister Törnspitz 8
68 Adam Pärnäin 8
69 Pär Heika 8
70 Thomas Heidrich 8
71 Lars Pihl 8
72 Petter Parfwiain 8
73 Matts Örn 8
74 Olof Walfisk 8
75 Hans Lapp 8
76 Petter Ossenbrygg 8
77 Lars Kårtt 8
78 Johan Tornwik 8
79 Johan Räflin 8
80 Hendrich Lejon 8
81 Johan Törnbom 8
82 Måns Root 8
83 Thomas Häggström 8
84 Elias Pärnain 8
Corporal 85 Axel Loman
86 Hendrich Håppenstång 8
87 Jöran Warg 8
88 Salomon Safwolain 8
89 Matts Lång 8
90 Petter Bäfwer 8
91 Olof Menlöss 8
92 Anders Pihlgren 8
93 Johan Stiernström 8
94 Joh: Fried. Jernfeldt 8 (vapaaehtoinen)
95 Olof Klipa 8
96 Anders Modig 8
97 Petter Hilleberg 8
98 Olof Mietin 8
99 Petter Huuk 8
100 -
101 Erich Sahlström 8
102 Anders Lillieblad 8
103 Hendrich Kårpström 8
104 Olof Hillström 8
105 Nils Holm 8
Corporal 106 Carl Gust. Jernfeldt
107 Hindrich Piska 8
108 Erich Kårtman 8
109 Anders Kardin 8
110 Hindrich Happoin 8
111 Hindrich Karberg 8
112 Olof Gammal 8
113 Påhl Kåhlberg 8
114 Erich Hurtig 8
115 Zachris Ture 8
116 Johan Lydman 8
117 Anders Beckman 8
118 Nils Kammerberg 8
119 Anders Smålander 8
120 Petter Hyfwersten 8
121 Påhl Jssbeck 8
122 Jöran Torn 8
123 Petter Pust 8
124 Hans Sijk 8
125 Påhl Barck 8
126 Hindrich Kåppoin 8

Lähde: Nide 8829 Astia

© Väinö Holopainen 2023