AlkuSavon rykmenttiKuopion komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 67 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 53 % koko komppanian vahvuudesta 126 ruotua. Lisäksi tunnistettiin 1 esikunnan virkaa.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1687, 1689-91, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Christer Hindersson Käkelein 8 8 1. korp Christer Hendersson Käkäläin Leppävirta
4 Matts Mattsson Pennain 8 8 26 Mattz Mattzson Pennanen Kuopio Ritonemi
40 6 Madtz Pennoin
6 Per Persson Käckoin 43 Peer Käckoin
7 Thomas Mattsson Itinen 40 8 Thomas Itinen
8 Påel Ohlsson Hilduin 8 8 29 Påhl Olofsson Hildonen Kuopio Pölliäby, Sängänmäkj
9 Påel Hindersson Kartuin 8 8 30 Påhl Hendersson Karttunen Kuopio Kuifwanemj, Karttula
12 Johan Johansson Pellikain 8 8 32 Johan Johansson Pellikain Kuopio Toifvola
13 Hindrik Christersson Pennain 43 Hendrich Christerson Pennain
44 Hindrich Christersson Pennain
14 Lars Olsson Tuppurain 8 8 34 Lars Oloffsson Tuppurain Kuopio Metilä, Räsäläby
15 Staffan Andersson Wänäin 38 8 Staffan Wänäin
39 8 Staffan Wänäin
43 Staffan Anderson Wänein
44 Staffan Andersson Wänein
16 Christer Persson Oinoin 24 8 Christer Oinoin
40 8 Christer Pehrsson Oinoin
18 Hindrik Johansson Korta 8 8 37 Hendrich Johanson Kårtt Kuopio Soijärfwi, Keyrytyby, Wirmalax
43 Hendrich Johanson Kårtta
44 Hindrich Johansson Kårta
19 Hindrik Johansson Torikain 8 8 38 Hendrich Johansson Tårjkain Kuopio Sengenmäkj
40 8 Hendrich Tårikain
20 Per Eriksson Sawolain 8 8 39 Petter Erichsson Safwolain Kuopio Ritislax, Hirfwimäkj
21 Daniel Persson Tolwain 40 8 Daniel Peersson Tålfwain
41 8 Daniel Tålfwain
42 8 Daniel Tolffwain
23 Bertil Eskillsson Pinka 8 8 41 Bertill Eskellson Puuko Kuopio Cnutila, Tallus
13 8 Bertill Eskelssonn Pincka
15 8 Bertill Eskelssonn Pincka
26 8 Bertill Eskellsson Pincka
40 8 Bertell Eskillsson Pincka
41 8 Bertill Pönkä
42 8 Bertil Pinkä
24 Matts Larsson Turuin 40 8 Matz Larsson Turuinen
25 Per Andersson Pijrain 43 Peer Anderson Pijrain
44 Pehr Andersson Pijrain
26 Anders Persson Tolwain 8 8 44 Anders Peerson Tålfwain Kuopio Hilldulalax
27 Per Johansson Heiskain 8 8 57 Peer Johansson Häiskain Kuopio Hirfwilax, Wänähänsarj
28 Staffan Mattsson Keinoin 40 8 Staffan Matzsson Keinoin
32 Hindrik Andersson Roinin 20 8 Hindrich Andersson Roinin
43 Hendrich Anderson Roinin
44 Hindrich Andersson Rojnen
33 Abraham Abrahamssn Mäukin 8 8 49 Abraham Abrahamson Moukein Kuopio Wächmasmäkj
26 8 Abraham Möyckin
37 Lars Påelsson Ikoin 41 8 Larss Ickoin
42 8 Larss Ickoin
38 Hindrik Hindersson Kinnuin 8 8 53 Hindrich Hinderson Kinnuinen Kuopio Punnomäkj, Soinlax
42 Matts Joransson Walkoin 8 8 56 Mattz Jörenson Walckonen Kuopio Hirfwilax
43 Påel Påelsson Staffanain 8 8 64 Påhl Påhlsson Staffanain Kuopio Pölliaby
43 Påhl Påhlson Staffanain
53 Matts Mattsson Mahanen 8 8 65 Mattz Mattzson Mahoinenn Kuopio Kasurilla, Hackarala
56 Per Andersson Småländer 8 8 67 Petter Anderson Smålander Kuopio Hackarala, Rijsalaby
57 Joseph Påelsson Niskain 43 Joseph Niskain
58 Hindrik Nilsson Parwiain 8 8 69 Hindrich Niehlson Parfwiain Kuopio Jännewirda
60 Christer Larsson Wänäin 8 8 70 Christer Larson Wänäin Kuopio Kåtasallmj, Murdolax, Haluna, Wächkasarj
43 Christer Wänein
62 Per Hindersson Lappalain 24 8 Petter Henderson Lappalain
37 8 Per Hindersson Lappalain
38 8 Peer Lappalain
39 8 Peer Lappalain
43 Peer Lappalain
68 Per Mattsson Rautiain 43 Peer Matson Rautiain
69 Olof Olsson Hilduin 8 8 76 Oloff Oloffson Hildonen Kuopio Rönäby
43 Oloff Ohlsson Hillduin
44 Olof Ohllsson Hilduin
76 Per Persson Nissinen 43 Peer Nissin
78 Matts Larsson Turunen 8 8 83 Mattz Larson Turunen Kuopio Tuusnemj, Ochtanemj
79 Hindrik Hindersson Ihalembin 8 8 84 Hindrich Hinderson Ihalembin Kuopio Ochtanemj
81 Johan Johansson Ahonen 37 8 Johan Johansson Ahoin
38 8 Johan Ahoin
39 8 Johan Ahoin
82 Hindrik Påelsson Tuppurain 24 8 Hendrich Påhlson Tuppurain
40 8 Hendrich Påhlsson Tupparain
84 Thomas Mattsson Winikain 8 8 87 Thomas Mattzson Winikain Kuopio Litmanemj, Jänissahlo
85 Anders Sigfridsson Outinen 24 8 Anders Sigfredson Outtinen
86 Påel Persson Ihalembin 8 8 88 Påhl Peerson Ihalembin Kuopio Uckonlax, Horsmalax, Wechmarsalmj
87 Matts Andersson Happoin 8 8 89 Mattz Anderson Happoin Kuopio Rijtonemj
43 Matz Anderson Happoin
44 Mattz Andersson Hapoin
90 Olof Persson Airaxinen 43 Oloff Airaxinen
44 Olof Airaxinen
91 Per Christersson Tackuin 8 8 92 Peer Christerson Tackuin Kuopio Rasalalax, Enanlax
92 Olof Hindersson Könöin 42 8 Oluff Köninen
94 Erik Eriksson Wainikain 37 8 Erik Eriksson Wainikain
38 8 Erich Wainickain
39 8 Erich Wainickain
95 Anders Hindersson Sormuin 43 Anders Sormuin
44 Anders Sourmuin
96 Hindrik Hansson Hirwoin 8 8 97 Hindrich Hanson Hirfwoin Kuopio Kärmälax
98 Anders Hansson Laihiain 8 8 98 Anders Hanson Laihain Kuopio Kärmälax, Halola
99 Hans Hansson Pykelein 8 8 99 Hanss Hanson Pykäläin Kuopio Kasurilla
100 Hindrik Hindersson Räsäin 43 Hendrich Henderson Räsänen
102 Christer Johansson Torikain 8 8 101 Christer Johanson Tårikain Kuopio Palonemi, Karslax, Kuronlax
103 Per Larsson Koppoin 8 8 2 Petter Larsson Kåppåin Leppävirta Läppäwirda
105 Simon Larsson Ruokain 20 8 Simon Larsson Kokain
40 8 Simon Larsson Ruokain
109 Per Mattsson Tirkain 24 8 Peer Matzson Tirkoin
43 Peer Matson Tirckoin
44 Petter Mattzsson Tirikain
110 Anders Christersson Karpain 24 8 Anders Christerson Karpinen
37 8 Anders Christersson Karpain
38 8 Anders Karpain
39 8 Anders Karpain
112 Hindrik Larsson Rejain 20 8 Hindrik Larsson Reijain
23 8 Hendrish Larssonn Reijain
40 8 Hendrich Larsson Rejoin
113 Olof Andersson Kopoin 43 Oloff Kåpoin
44 Olof Kåpoin
115 Matts Sigfridsson Wainikain 36 8 Mattz Walckoin
43 Matz Wainikain
44 Mattz Wainikain
118 Lars Påelsson Könöin 23 8 Larss Påhlsonn Könöin
37 8 Lars Påelsson Könäin
38 8 Larss Könnöin
39 8 Larss Könöin
119 Matts Olsson Wiliäin 8 8 6 Mattz Oloffsson Wiliain Leppävirta Sydenma, Paukarlax
121 Anders Gideonsson Kauranen 40 8 Anders Kauranen
41 8 Anders Kauranen
42 8 Anders Kauranen
123 Erik Andersson Kastinen 8 8 9 Erich Andersson Kastinen Leppävirta Walkeamäkj, Karttasahlo, Jurikala
125 Brusius Hindersson Käkelein 24 8 Brusius Henderson Käkelein
36 8 Brussius Käckeläin
40 8 Brusius Hendersson Käckelein
41 8 Brussius Kackälain
42 8 Brusius Käckel:
126 Anders Andersson Cumbulain 8 8 13 Anders Andersson Kumbulain Leppävirta Kurialaranda
varusmestari Johan Olsson Halon 8 8 3. korp Johan Olofsson Halonen Kuopio

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Kuopion komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 126 288

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1687/12 (1687), Rullor 1620-1723, Rullor 1687, Balticum, Del 2
13 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1687 .. 1.5.1687 (Narven) - 254, 267, 280, 294, 109
15 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.8.1687 .. 1.9.1687 (Narfwa) - 151, 160
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
23 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
24 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
26 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021