AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 99

Henkikomppania: ruotu 99 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Monikkala (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Bertil Manninen mainittu 1700
Petter Miettinen mainittu 1712
Mats Dalgren 1722 mainittu 1739
Hans Hilsko mainittu 1741 12.6.1747
Pål Kirjalainen 12.6.1747 22.4.1750
Magnus Fredrik Krus _.6.1754 ruotuun 109
Johan Eklund _.6.1754 30.5.1770 täydennysmies 99
Henrik Hobits 7.9.1770 10.3.1774
Krister Trög 18.2.1776 20.9.1785
Johan Ek 20.9.1785 mainittu 1807

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 99 varamies
Johan Susi mainittu 1752 6.6.1754 ruotuun 99
1776 lähtien ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 49
Adam Huss Hurri 8.1.1773 23.6.1779 ruotuun 86
Adam Moberg 21.2.1780 9.5.1790 ruotuun 98


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Miettinen
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Sahlgreen Saw 37 13 gifft 1722 (laskettu) 1698
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Kirjalain
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Påhl Kirjalain
Katselmus 1758 16.2.1758
Joh Eklund 24 4 1754 (laskettu) 1734
Katselmus 1763 3.2.1763
Joh: Eklund Hirfv: 29 9 gift 1754 (laskettu) 1734
Katselmus 1767 18.8.1767
Hans Hilsko tilan ­mies 12.6.1747 esitti miehen tilalleen
Pål Kirjalain 12.6.1747 palkka­mies 22.4.1750 kuoli
Magnus Friedric Kruus vapaaehtoinen _.6.1754 ruotuun 109
Johan Eklund Hirfwensalmi 33 13 gift _.6.1754 otettu 1734
Katselmus 1772 26.3.1773
Hind: Hobitz 23 3 11 2 1769 (laskettu) 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Eklund 30.5.1770 kuoli
Hindric Hobbin 7.9.1770 palkka­mies 10.3.1774 kuoli
-
Katselmus 1778 7.9.1778
-
Christer Trög Hirfvensalmi 25 2 1/2 ogift 5 7 1/4 18.2.1776 palkka­mies 1753
Katselmus 1782 11.7.1782
Christer Trög Hirwensa_ 29 6 1/3 gift 5 7 1/4 1776 (laskettu) 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Trög Hirfvensalmi _2 9 1/3 gift 5 7 1/4 1776 (laskettu)
Katselmus 1788 29.9.1788
Joh: Ek Hirfwensalmi _6 3 ogift 5 11 1785 (laskettu)
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Ek Hirfvensalmi 27 4 ogift 5 11 1785 (laskettu) 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Ek Mändyharju 28 5 ogift 5 11 1785 (laskettu) 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Ek Hirfwensalmi 32 9 gift 5 11 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Ek Hirfvensalmi 35 12 gift 5 11 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Ek Hirvensalmi 38 15 gift 5 11 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Ek Hirfvensalmi 41 13 gift 5 11 1791 (laskettu) 1763

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mattz Dahlgreen
1733 Mattz Dahlgreen
1734 Mattz Dahlgren
1735 Matz Dahlgren
1736 Matz Dahlgreen
1737 Matz Dahlgren
1738 Mattz Dahlgren
1739 Mattz Dahlgren
1741 Hans Hilskoo
1744 Hans Hiskoo
1745 Hans Hilsko
1746 Hans Hilskoy
1747 Hans Hilskoo 2.6.1747 esitti miehen tilalleen
Påhl Kirialain 2.6.1747 palkkamies
1748 Påhl Kirialain
1749 Påhl Kirjalain
1750 Påhl Kirjålain 2.4.1750 kuoli Helsingissä
1751 Mag: Fried: Cruus 28.5.1751 vapaaehtoinen
1752 Mag: Fried: Cruus vapaaehtoinen
1753 Mag: Fried: Kruus vapaaehtoinen
1754 Mag: Fried: Kruus vapaaehtoinen 6.6.1754 ruotuun 109
Johan Ecklund 6.6.1754 täydennysmies
1755 Johan Ecklund
1756 Johan Eklund
1757 Johan Eklund
1758 Joh: Ecklund
1759 Johan Eklund
1760 Johan Eklund
1761 Joh: Eklund
1762 Johan Eklund
1763 Joh: Eklund
1764 Joh: Eklund
1766 Joh: Eklund
1767 Johan Eklund
1768 Johan Eklund
1769 Johan Eklund
1770 Johan Eklund 30.5.1770 kuoli
Hind: Hobitz: 7.9.1770 palkkamies
1771 Hind: Hobitz:
1773 Hind: Hobitz
1775 - Hobitz
1776 Christer Trög 16.2.1776 palkkamies
1777 Christer Trög
1778 Christer Trög
1779 Christer Trög
1780 Christ: Trög
1781 Christer Trög
1782 Christ: Trög
1783 Christ: Trög
1784 Christ: Trög
1785 Christer Trögg
1786 Christer Trög 20.9.1785 poistettu
Johan Ek 20.9.1785 otettu
1787 Johan Ek
1788 Ek
1789 Ek
1790 Johan Ek
1791 Johan Ek
1792 Johan Ek
1793 Johan Ek
1794 Johan Ek
1795 Joh: Ek
1796 Johan Ek
1797 Joh Ek
1798 Joh Ek
1799 Johan Ek
1800 Johan Ek
1801 Johan Ek
1802 Johan Ek
1803 Johan Ek
1804 Johan Ek
1805 Johan Ek
1806 Johan Ek
1807 Johan Ek

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Johan Eklund 30.5.1770 kuoli
-
Hinr: Hoffreen Hirfvensalmi 20 ogift 7.9.1770 palkkamies 1750
Luettelo 1776 28.3.1776
Henrich Hobetz 16.3.1774 kuoli
Christer Trög Hirfvensalmi 23 ogift 18.2.1776 ruotumies ja palkkamies 1753

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Bertill Thomason Mannin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Mattz Dahlgreen
1727_12 Mattz Dahlgreen
1728_1 Mattz Dahlgren
1728_2 Matz Dahlgren
1728_3 Mattz Dallgreen
1728_4 Mattz Dahlgreen
1728_5 Matts Dalström
1730_1 Matthes Dahlgreen
1730_2 Matthes Dahlgreen
1730_3 Matts Dahlgren
1730_4 Matts Dahlgren
1730_5 Mattz Dahlgreen
1744 Hans Hilsko
1745 Hans Hilsko
1746 Hans Hilskoo
1747 Hans Hilskoo 2.6.1747 kotitilan hoitoon
1747 Påhl Kirjalain 2.6.1747 palkkamies
1748 Påhl Kirjalain
1752 Magnus Friedrich Krus vapaaehtoinen
1752b Magnus Fried: Krus vapaaehtoinen
1753 Mag: Fried: Krus vapaaehtoinen
1754 Magnus Fried: Cruus 6.6.1754 ruoutuun 109
1754 Joh. Eklund 6.6.1754 täydennysmies
1756 Joh. Eklund
1766 Johan Eklund
1767 Johan Eklund
1768 Johan Eklund
1773 Hinric Hobiltz

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Månikalaby
Månikalaby
Merrasmäkj
Erich Walljaka
Knuth Pyllckäin
Erich Tjlikain
1778 Månikala
Månikala
Månikala
Eric Tilikain
Eric Valjaka
Knut Pyllkäin
1801 Monnickala
Monnickala
Monnickala
Knut Pylkäin
Eric Waljacka
Michell Tilikain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 99 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 49
Adam Hurri Huss Mänduharju 20 ogift 11 1 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Adam Moberg Mänduharju 17 ogift 10 4 1/4 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Adam Moberg Menduhargi _ gift 5 7 1/2
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Adam Moberg Lovisa 26 10 gift 5 5 1779 (laskettu) 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Joh: Helg Gust Ad: Sokn 31 3 3/4 gift 11 2 1/2 1792 (laskettu) 1764
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Helg Gustaf Adolfs Sokn 42 14 3/4 gift 5 8 1/2 1792 (laskettu) 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 49
1777_v Adam Kluss
1778_v Adam Huss
1779_v Adam Huss 23.6.1779 sotilaaksi ruotuun 86
-
1783_v Adam Moberg
1784_v Ad: Moberg
1785_v Adam Modberg
1786_v Adam Modberg
1787_v Anders Moberg
1789_v Moberg
1790_v Adam Moberg 9.5.1790 ruotuun 98
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 99 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 49
Adam Hurri Huss 23.6.1779 sotilaaksi ruotuun 86
-
Adam Moberg 21.2.1780 palkkamies
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Adam Moberg 9.5.1790 sotilaaksi ruotuun 98

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Susi
1753_v Johan Susi
1754_v Johan Susi
1754b_v Johan Susi 6.6.1754 sotilaaksi
1754c_v Johan Susi 1754 sotilaaksi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 98Ruotu 100

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2020