AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 72 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 72<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hangastenmaa, Pynnö, Syvänmaa (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Larsson Joutinen mainittu 1700 6.11.1701 1
Mårten Kiiskinen mainittu 1712 2
Staffan Lilja mainittu 1724 21.5.1734 3
Anders Kurvinen 21.5.1734 28.8.1735 4
Anders Asikainen 22.10.1736 13.8.1738 ruotu 43 5
David Svan 13.8.1738 12.1741 ruotu 43 ruotu 1 6
Johan Hammerman 12.1741 1742 ruotu 1 7
Karl Kurvinen 24.10.1743 16.2.1758 8
Anders Procope 17.6.1758 1.5.1768 ruotu 13 9
Mårten Iivonen 7.9.1770 23.2.1790 10
Mats Villig 9.4.1790 mainittu 1809 täydennysmies 70/72 11
Haj mainittu 1809 palkkarästikomitea 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 70 ja 72 yhteinen varamies numero 35
Henrik Sump Saikkonen 28.2.1774 30.12.1778 ruotu 11 2,1
Jakob Grön 12.3.1783 14.2.1785 3,2
Anders Vikt 21.2.1786 1.12.1789 ruotu 70 4,3
Mats Villig 9.8.1790 ruotu 72 5,4
Mats Skytt Kurvinen 1.4.1791 12.2.1795 6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Kiskinen
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Staffan Lillia 21.5.1734 sai eron
Anders Kurfwin 21.5.1734 kulku­mies
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Carl Kurfwin
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Carl Kurfwin
Katselmus 1751 22.4.1751
Carl Kurfwin
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Kurfwin
Katselmus 1758 16.2.1758
Carl Kurfwin 35 15 (1743) 16.2.1758 saa eron 1723
Katselmus 1763 3.2.1763
And:s Procopae Sörm: 18 5 ogift (1758) vapaaehtoinen 1745
Katselmus 1767 18.8.1767
Anders Kurfwin 9.5.1734 otettu 28.8.1735 kelpaamaton
Anders Asikain 22.10.1736 vapaaehtoinen 13.8.1738 ruotuun 43
Dawid Swahn 13.8.1738 ruodusta 43 ruotuun 1
Joh: Hammerman ruodusta 1 1742 kuoli
Carl Kurfvin 16.2.1758 sai eron
Anders Procopoe Södermanlan_ 22 9 ogift 17.6.1758 vapaaehtoinen 1745
Katselmus 1772 26.3.1773
Mårt: Ivoin 27 3 11 3 1/2 (1769) 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Procopä vapaaehtoinen 1.5.1768 ruotuun 13
Mårten Ifwoin Christina 29 5 gift 11 1 1/2 7.9.1770 ruotu­mies 1746
Katselmus 1778 7.9.1778
Mårten Iwoin Christina 32 8 ogift 5 8 1/2 (1770) 1746
Katselmus 1782 11.7.1782
Mårten Ivoin Christin_ 36 11 5/6 ogift 5 8 1/2 (1771) 1746
Katselmus 1785 6.7.1785
Mårten Ivain Christina 39 14 5/6 ogift 5 8 1/2 (1771) 1746
Katselmus 1788 29.9.1788
Mårten Iwoin Christina 42 17 1/2 ogift 5 8 1/2 (1771) 1746
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Ifvoin Christina 45 18 1/2 ogift 5 8 1/2 (1771) 1744
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Ifvoin 23.2.1790 kuoli
Matts Willig Christina 20 1/2 ogift 5 8 9.4.1790 täydennys­mies 70/72 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Willig Christina 24 4 1/2 gift 5 8 (1791) 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Willig Christina 27 7 1/2 gift 5 8 (1791) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Willig Christina 30 10 1/2 gift 5 8 (1791) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Villig Christina 33 _ gift 5 8 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Matts Willig Kristina 38 18 1/2 gift 5 8 (1791) 1771
Katselmus 1809b 16.10.1809
Matts Willig Christina 39 19 gift 5 8 (1790) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Kiskinen  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Staffan Lillia  
21.5.1734 sai eron
Anders Kurfwin 21.5.1734 kulku­mies
 
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Carl Kurfwin  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Carl Kurfwin  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Carl Kurfwin  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Kurfwin  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Carl Kurfwin (1743) 35
16.2.1758 saa eron 15 1723
Katselmus 1763 3.2.1763
And:s Procopae (1758) vapaaehtoinen 18 Sörm:
  5 ogift 1745
Katselmus 1767 18.8.1767
Anders Kurfwin 9.5.1734 otettu
28.8.1735 kelpaamaton
Anders Asikain 22.10.1736 vapaaehtoinen
13.8.1738 ruotuun 43
Dawid Swahn 13.8.1738 ruodusta 43
  ruotuun 1
Joh: Hammerman   ruodusta 1
1742 kuoli
Carl Kurfvin  
16.2.1758 sai eron
Anders Procopoe 17.6.1758 vapaaehtoinen 22 Södermanlan_
  9 ogift 1745
Katselmus 1772 26.3.1773
Mårt: Ivoin (1769) 27 11
  3 3 1/2 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Procopä   vapaaehtoinen
1.5.1768 ruotuun 13
Mårten Ifwoin 7.9.1770 ruotu­mies 29 11 Christina
  5 1 1/2 gift 1746
Katselmus 1778 7.9.1778
Mårten Iwoin (1770) 32 5 Christina
  8 8 1/2 ogift 1746
Katselmus 1782 11.7.1782
Mårten Ivoin (1771) 36 5 Christin_
  11 5/6 8 1/2 ogift 1746
Katselmus 1785 6.7.1785
Mårten Ivain (1771) 39 5 Christina
  14 5/6 8 1/2 ogift 1746
Katselmus 1788 29.9.1788
Mårten Iwoin (1771) 42 5 Christina
  17 1/2 8 1/2 ogift 1746
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Ifvoin (1771) 45 5 Christina
  18 1/2 8 1/2 ogift 1744
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Ifvoin  
23.2.1790 kuoli
Matts Willig 9.4.1790 täydennys­mies 70/72 20 5 Christina
  1/2 8 ogift 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Willig (1791) 24 5 Christina
  4 1/2 8 gift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Willig (1791) 27 5 Christina
  7 1/2 8 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Willig (1791) 30 5 Christina
  10 1/2 8 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Villig   33 5 Christina
  _ 8 gift 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Matts Willig (1791) 38 5 Kristina
  18 1/2 8 gift 1771
Katselmus 1809b 16.10.1809
Matts Willig (1790) 39 5 Christina
  19 8 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Staffan Lillia
1733 Staffan Lillia
1734 Staffan Lillia 21.5.1734 sai eron
Anders Kurfwin 21.5.1734 palkkamies
1735 -
1736 -
1737 Anders Asikan
1738 Anders Asikan 13.8.1738 ruotuun 43
1739 David Svan
1741 Dawid Swan
1744 Carl Kurfwin 24.10.1743 otettu
1745 Carl Kurfwin
1746 Carl Kurfwin
1747 Carl Kurfwin
1748 Carl Kurfwin
1749 Karl Kurfwin
1750 Carl Kärfwen
1751 Carl Kärfwin
1752 Carl Kurfwin
1753 Carl Kurfwin
1754 Carl Kurfwin
1755 Karl Kurfwin
1756 Carl Kurfwin
1757 Carl Kurfwin
1758 Karl Kurfwin 16.2.1758 sai eron
And: Procopä 17.6.1758 vapaaehtoinen
1759 Anders Procopae vapaaehtoinen
1761 And: Procopae vapaaehtoinen
1762 Anders Procopä vapaaehtoinen
1763 Anders Procopeus vapaaehtoinen
1764 Anders Procopae vapaaehtoinen
1766 And: Procopä vapaaehtoinen
1767 And: Procopee vapaaehtoinen
1768 Anders Procopä palkkaamaton 1.5.1768 ruotuun 13
-
1769 -
1770 Mårten Iwain 7.9.1770 otettu
1771 Mårten Ivoin
1773 Mårt: Ifvoin
1775 Mårten Iwoin
1776 Mårten Ivoin
1777 Mårten Iwoin
1778 Mårten Ivoin
1779 Mårten Ifvoin
1780 Mårten Ivain
1781 Mårten Ivoin
1782 Mårt Ivoin
1783 Mårt: Ivoin
1784 Mårten Ivoin
1785 Morten Ivoin
1786 Mårten Iwain
1787 Mats Iwon
1788 Ivoin
1789 Ifvoin
1790 Johan Ifvoin 23.2.1790 kuoli
Matts Willig 9.4.1790 täydennysmies
1791 Matts Willig
1792 Matts Willig
1793 Matts Willig
1794 Matts Willig
1795 Mats Willig
1796 Matts Willig
1797 Matts Willig
1798 Matts Willig
1799 Matts Willig
1800 Matts Willig
1801 Matths Willig
1802 Matts Willig
1803 Matts Villig
1804 Matts Villig
1805 Matts Villig
1806 Matts Willig
1807 Matts Villig

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
Luettelo 1773 7.4.1773
Mårten Iwoin Christina 27 ogift 17.9.1770 ruotumies 1746

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Petter Larson Jåutinen
1700_11 Petter Larson Joutinen
1700_12 Petter Larson Joutinen
1701_1 Petter Larson Joutinen
1701_2 Petter Larsson Joutinen
1701_3 Petter Larsson Joutinen
1701_4 Petter Larsson Joutinen
1701_5 Petter Larsson Joutinen
1701_6 Petter Larsson Joutinen
1701_7 Petter Joutinen
1701_8 Petter Joutinen
1701_9 Petter Joutinen
1701_10 Petter Larsson Joutinen
1701_11 Petter Larsson Joutinen
1701_12 Petter Larsson Joutinen 6.11.1701 kuoli

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Staffan Lillia
1727_6 Staff: Lillia
1728_8 Mårten Snickare kuuluu ruotuun 79
1728_9 Mårthen Snickare
1744 Carl Kurfwin _.10.1743 otettu
1745 Carl Kurfwin
1746 Carl Kurfwin
1747 Carl Kurfwin
1748 Carl Kurfwin
1752 Carl Kurfwin
1752b Carl Kurfwin
1753 Carl Kurfwin
1754 Carl Kurfwin
1756 Carl Kurfwin
1766 Anders Procopoe
1767 Anders Procopoe vapaaehtoinen
1768 Anders Procopä
1773 Mårten Ifwain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Haji 1:11

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: Matts Willig 22 , 1530

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Sywenma
Sywenma
Hangaistenma
Matts Wäckärä
Erich Kurfwin
gl: Öde
1778 Hangastenma
Sydänma
Sydänma
Eric Laitins Öde
Eric Kurfvin
Per Wäckärä
1801 Sydänma
Pynnö
Hangastenma
Eric Kurvin
Pehr Väckärä
Eric Laitins öde


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 70 ja 72 yhteinen varamies numero 35
Hindrich Saikoin Sump 30.12.1778 sotilaaksi ruotuun 11
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
-
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Wigt Christina 23 ogift 5 9 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Vigt Christina 26 3 3/4 ogift 5 6 23.2.1786 otettu 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Skytt Christina 38 3 3/4 gift 11 2 1/2 (1792) 12.2.1795 hylätty 1757
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 70 ja 72 yhteinen varamies numero 35
Hindrich Saikoin Sump  
30.12.1778 sotilaaksi ruotuun 11
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
-  
 
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Wigt   23 5 Christina
  9 ogift 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Vigt 23.2.1786 otettu 26 5 Christina
  3 3/4 6 ogift 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Skytt (1792) 38 11 Christina
12.2.1795 hylätty 3 3/4 2 1/2 gift 1757
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 70 ja 72 yhteinen varamies numero 35
1777_v Henrich Sump
1778_v Henrich Sump
1779_v Hindric Sump 30.12.1778 sotilaaksi ruotuun 11
-
1783_v Jacob Grön 12.3.1783 otettu
1784_v Jacob Grön
1785_v Jacob Grön 14.2.1785 hylätty
-
1786_v __ Wjk 21.2.1786 otettu
1787_v Petter Wigkt
1789_v Vigt
1790_v Anders Vigt 1.12.1789 ruotuun 70
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 70 ja 72 yhteinen varamies numero 35
-
Luettelo 1782_v 7.3.1782
-
Luettelo 1783_v 12.3.1783
-
Jacob Hångain 21 12.3.1783 palkkamies 1762
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Anders Wigt 1.12.1789 sotilaaksi ruotuun 70
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Matts Willig 9.8.1790 sotilaaksi ruotuun 72
Matts Kurfwinen Christina 1.4.1791 ruotumies

KatselmuksetNimetKylätRuotu 71Ruotu 73

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024