AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 97

Henkikomppania: ruotu 97 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kilkki, Tornialanmäki (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Sigfrid Tanttu mainittu 1700 4.6.1701
Tomas Käräjämies 7.8.1712 Kaksikas
Mårten Sigfridsson 7.8.1712
Adam Hindström mainittu 1727 mainittu 1728
Johan Purberg 1729 12.8.1742
Olof Ripatti 24.10.1743 7.6.1744 täydennysmies
Pål Laamanen 7.6.1744 _.12.1749
Tomas Kilström 25.2.1751 2.10.1751
Erik Kontant 2.10.1751 18.8.1767
Johan Pur 13.2.1769 27.3.1773 täydennysmies
Sigfrid Torniainen 30.6.1773 30.7.1773
Anders Fil 30.7.1773 14.3.1789
Samuel Rask 6.4.1789 9.1.1790
Daniel Dann mainittu 1790 15.6.1801 täydennysmies 96/97
Alexander Knekt 15.9.1801 mainittu 1807 täydennysmies 96/97
Petter Pass mainittu 1809 täydennysmies 96/97 palkkarästikomitea

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 97 varamies
Johan Puska mainittu 1752 7.2.1754
Henrik Purberg 16.2.1758 mainittu 1764
Johan Kilberg 8.1.1773 18.12.1775 ruotuun 90
1776 lähtien ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Johan Kysk 16.12.1776 18.10.1788 ruotuun 96
Daniel Dann 6.4.1789 9.1.1790 ruotuun 97
Krister Kilkki mainittu 1791
Petter Immonen 1.4.1791 ruotuun 96
Alexander Knekt Komppa 1793 mainittu 1795 ruotuun 97
Johan Svag 12.3.1803
Petter Pass Paajanen 17.3.1804 mainittu 1806 ruotuun 97


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Käräjämies 7.8.1712 esitti miehen tilalleen
Mårten Sigfredsson 7.8.1712 palkka­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Puhrberg Saw 21 6 gifft 1729 (laskettu) 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Laman
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Påhl Lamain
Katselmus 1751 22.4.1751
Thomas Kihlström
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Contant
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Contant 30 7 1751 (laskettu) 1728
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Contant Saf: 35 13 gift 1750 (laskettu) 1728
Katselmus 1767 18.8.1767
Johan Purberg 12.8.1742 karkasi
Olof Ripatti 24.10.1743 täydennys­mies 7.6.1744 hylättiin
Pål Lamain 7.6.1744 palkka­mies _.12.1749 kuoli
Thomas Kihlström 25.2.1751 palkka­mies 2.10.1751 esitti miehen tilalleen
Eeric Conta__t 2.10.1751 palkka­mies 18.8.1767 saa eron
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh: Puhr 29 4 11 1/2 1768 (laskettu) 26.3.1773 hylätään 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Contant 18.8.1767 sai eron
Johan Puhr 13.2.1769 täydennys­mies 27.3.1773 hylättiin
Sigfred Torniain 30.6.1773 ruotu­mies 30.7.1773 sai eron
Anders Tihl Hirfwensalmj 25 2 ogift 12 30.7.1773 palkka­mies 1750
Katselmus 1778 7.9.1778
Anders Tihl Hirfvensalmi 28 5 1/12 gift 6 1/4 1773 (laskettu) 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Fihl Hirwensal_ _2 8 11/12 gift 6 1/4 1774 (laskettu)
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Fikl Hirfvensalmi 35 11 11/12 gift 6 - 1/4 1774 (laskettu) 1750
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Fil Hirfvensallmi 38 15 1/6 gift 6 1/4 1773 (laskettu) 1750
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Fihl 14.3.1789 kuoli
Samuel Rask Hirfvensalmi 27 1/2 ogift 6 6.4.1789 palkka­mies 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Samuel Rask 9.1.1790 kuoli
Daniel Dann Tessjoki 20 1 1/2 ogift 5 6 1789 (laskettu) 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Daniel Damm Tesjoki 24 5 1/2 gift 5 6 1790 (laskettu) 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Daniel Dann Thesjoki 27 8 1/2 gift 5 6 1790 (laskettu) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Daniel Dann Thesjoki 30 11 1/2 gift 5 6 1790 (laskettu) 15.6.1801 saa eron 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Daniel Dann 15.6.1801 erotettiin
Alexander Kneckt Hirvensalmi 30 11 gift 5 8 1/2 15.9.1801 täydennys­mies 1774
Katselmus 1809 22.6.1809
Petter Pass St Michel 25 5 1/2 gift 5 9 1804 (laskettu) 1784
Katselmus 1809b 16.10.1809
Petter Pass St Michel 26 6 gift 5 9 1803 (laskettu) 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Puhrberg
1733 Johan Puhrberg
1734 Johan Puhrberg
1735 Johan Puhrberg
1736 Johan Puhrberg
1737 Johan Puhrberg
1738 Johan Puhrberg
1739 Johan Pährberg
1741 Johan Puhrberg
1744 Olof Ripati kelpaamaton
Påhl Lamain 7.6.1744 palkkamies
1745 Paul Lamain
1746 Påhl Lamain
1747 Påhl Lamain
1748 Påhl Loman
1749 Påhl Lamain
1750 Påhl Lamain _.12.1749 kuoli Helsingissä
1751 Thomas Kihlström 25.2.1751 ruotumies 2.10.1751 esitti miehen tilalleen
Erick Kompa Contant 2.10.1751 palkkamies
1752 Erick Kontant
1753 Erik Kontant
1754 Erich Kontant
1755 Erik Contant
1756 Erik Contant
1757 Erik Contant
1758 Eric Contant
1759 Erik Contant
1760 Erich Contant
1761 Erich Contant
1762 Erik Contant
1763 Erick Kontant
1764 Eric Contant
1766 Erich Contant
1767 Eric Contant 18.8.1767 hylätty
1768 -
1769 Johan Puhr 13.2.1769 otettu
1770 Johan Puhr
1771 Johan Puhr
1773 Joh: Puhr 27.3.1773 hylätty
Sifrid Torniain 30.6.1773 ruotumies 30.7.1773 vaihdettu
Anders Fihl 30.7.1773 palkkamies
1775 Anders Fihl
1776 Anders Tihl
1777 Anders Fihl
1778 Anders Fihl
1779 Anders Fihl
1780 Anders Fihl
1781 Anders Fihl
1782 Anders Fihl
1783 And: Fihl
1784 And: Fihl
1785 Anders Fihl
1786 And. Tihl
1787 Anders Tihl
1788 Fil
1789 Fihl 14.3.1789 kuoli
Samuel Rask 6.4.1789 palkkamies
1790 Samuel Raak 9.1.1790 kuoli
Daniel Dann 9.1.1790 täydennysmies
1791 Daniel Dann
1792 Daniel Dann
1793 Daniel Dann
1794 Daniel Dann
1795 Daniel Dann
1796 Daniel Dann
1797 Daniel Dann
1798 Dan: Dann
1799 Daniel Dann
1800 Daniel Dann
1801 Dan. Dann 15.6.1801 erotettu
1802 Alex Knegt 15.9.1801 täydennysmies
1803 Alexander Knegt
1804 Alexander Knegt
1805 Alexander Knecht
1806 Alexander Knecht
1807 Alexand: Knecht

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 30.6.1773
- 27.3.1773
Sigfred Torniain 30.6.1773 otettu
Luettelo 1774 28.2.1774
Johan Puhr 27.3.1773 hylätty
Sigfred Torniain 30.6.1773 ruotumies 30.7.1773 esitti miehen tilalleen
Anders Fihl Hirfwensalmi 23 ogift 30.7.1773 palkkamies 1751

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitPalkkarästikomiteaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Sigfred Sigfredson Tanttu
1700_11 Sigfred Sigfredson Tautu
1700_12 Sigfred Sigfredson Tantu
1701_1 Sigfred Sigfredson Tantu
1701_2 Sigfred Sigfredsson Tanto
1701_3 Sigfredh Sigfredsson Tanto
1701_4 Sigfred Sigfredsson Tantu
1701_5 Sigfred Sigfredsson Tantu
1701_6 Sigfredh Sigfredsson Tantu
1701_7 Sigfredh Sigfredsson Tantu 4.6.1701 kuoli

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaPalkkarästikomiteaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_6 Adam Hindström
1728_9 Adam Hindström
1728_11 Adam Hindström
1733_4 Johan Purberg
1733_5 Johan Puhrberg
1733_6 Johan Purberg
1733_7 Johan Puhrberg
1733_9 Johan Puhrberg
1733_10 Johan Purberg
1733_11 Johan Purbergh
1733_12 Johan Purbergh
1744 Påhl Lamain 7.6.1744 otettu
1745 Påhl Lamain
1746 Påhl Lamain
1747 Påhl Lamain
1748 Påhl Lamain
1752 Erich Contant
1752b Erich Contant
1753 Erich Contant
1754 Erich Contant
1756 Eric Contant
1766 Erich Contant
1767 Erich Contant 18.8.1767 hylätty
1773 Anders Fihl 30.6.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Pass 1:11

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Thomas Käräjämies 3. (Kapteeni Sabelfeldin) komppania 119 Thomas Matzss. Käräjämies Hirfvensallmj S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Killckiby
Killckiby
Killckiby
Mårthen Torniain
Petter Killckj
Thomas Kåmpa
1778 Kilki
Kilki
Kilki
Eric Kilki
Mårten Torniain
Thom: Kompa
1801 Kilcki
Kilcki
Torniala
Erich Kilki
Esaias Kompa
Mårten Torniain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Alexander Knecht Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 97 varamies
Johan Kihlberg Safwolax Hirfvensalmi 15 3/4 ogift 11 4 1760
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Johan Kysk Kymenegårds Län Perno 19 ogift 10 5 1/4 16.12.1776 otettu 1760
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Johan Kysk Kymmenegårds län och Pärno 20 7/12 gift 11 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Kysk sotilaaksi
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Daniel Dann Lovisa 26 1/2 ogift 5 5 6.4.1789 otettu 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Alexander Kompa Knekt Hirvensal 21 2 ogift 11 2 1/2 1793 (laskettu) 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Svag 12.3.1803 erotettu
Petter Pajain Pass St: Michell 22 2 ogift 5 9 17.3.1804 palkka­mies 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
1777_v Johan Kysk 16.12.1776 otettu
1778_v Johan Kysk
1779_v Anders Kysk
1783_v Joh: Kysk
1784_v Joh: Kysk
1785_v Johan Kysk
1786_v Johan Kysk
1787_v Johan Kiysk
1789_v Dann 6.4.1789 otettu
1790_v Daniel Dann 9.1.1790 ruotuun 97
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 97 varamies
-
Johan Kilberg Hirfvensalmi 16 8.1.1773 poika 1757
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Johan Kilberg Menduharju 16 7.4.1773 otettu 1758
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Johan Kihlberg 18.12.1775 sotilaaksi ruotuun 90
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Daniel Daan 9.1.1790 sotilaaksi ruotuun 97
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Daniel Dann 9.1.1790 sotilaaksi ruotuun 97
Christer Kilkij ruotumies karkuteillä
Pehr Hansson Immonen Carelen 1.4.1791 palkkamies

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Puska 13 år gl:
1753_v Johan Puska 7.2.1754 hylätty
1754_v Johan Puska 7.2.1754 hylätty
1758_v Hind: Purberg 16.2.1758 otettu
1759_v Hindrich Purberg
1759b_v Henr: Purberg
1760_v Henrich Purberg
1760b_v Hen: Purberg
1764_v Hend: Purberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 96Ruotu 98

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2021