AlkuSavon rykmenttiHenkikomppania → Kotipaikat

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden kotipaikat

Katselmusluettelossa kerrotaan yleensä sotilaan kotipaikka. Useimmiten kerrotaan vain maakunta, harvemmin myös pitäjän nimi.

Katselmukset: 171617201721173517631767177017731773b1774177517761778177917801781178217831784178517881789179017911795179818011804180618091809bv1773v1774v1775v1776v1779v1780v1781v1782v1783v1784v1788v1789v1790v1791v1794v1795v1800v1806v1807

 

Pääkatselmus 1716

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
5.3
Karjala 1
2.6
Carelen och Hitola Socken
Nevanlinna 1
2.6
Nigen
Pähkinälinna 1
2.6
Neteborgh Socken
Savo 4
10.5
Sawolax och St:m: Socken, Sawulax och Cristina Socken, Sawulax och Kangasnemj Socken
Savo Hirvensalmi 2
5.3
Sawolax och Hirfensalmj Sockn, Sawulax och Hirfwensalmj Sockn
Savo Juva 2
5.3
Sawulax och Jockas Socken, Sawulax och Jockas Sockn
Savo Mikkeli 2
5.3
Sawolax och St: Michels Sochen, Sawolax och St: Michels Socken
Savo Puumala 2
5.3
Sawolax och Pumala Sochen, Sawulax och Pumala Socken
Savo Rantasalmi 1
2.6
Sawulax och Randasalmi Socken
Savo Ristiina 17
44.7
Sawulax och Christina Sochn, Sawulax och Christina Socken, Sawulax och Christina Sockn
Viipuri 2
5.3
Wiborgh Lähn och Eurapa Socken, Wiborgh Lähn och Safwitaipale Socken
Viipurin lääni 1
2.6
Wiborg lähn och Safwitaipala Sochn
Yhteensä 38 100.0
Savolaisia 30
78.9

 

Pääkatselmus 1720

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
5.9
Häme 3
8.8
Tafwast:
Inkerinmaa 1
2.9
Ingerm:
Nevanlinna 1
2.9
Nyen
Pohjanmaa 4
11.8
Österbot, Österbotn
Savo 23
67.6
Safwolax, Sawolax, Sawålax
Yhteensä 34 100.0
Savolaisia 23
67.6

 

Pääkatselmus 1721

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
13.3
Häme 2
6.7
Tafvasthus, Tafvostehuus
Inkerinmaa 1
3.3
Ingermaland
Pohjanmaa 3
10.0
Österbotn
Savo 20
66.7
Safolax, Safvolax, Safwolax
Yhteensä 30 100.0
Savolaisia 20
66.7

 

Pääkatselmus 1735

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
4.8
Häme 3
2.4
Tafwasteland, Tafwastland
Inkerinmaa 1
0.8
Ingermanland
Kajaanin lääni 2
1.6
Cajana land lähn, Cajana lähn
Karjala 1
0.8
Carelent
Länsi-Götanmaa 6
4.8
Vestergyllen, Westergyllen
Pohjanmaa 2
1.6
Österbotn
Savo 99
78.6
Safwolax, Saw, Saw., Saw:, Sawol, Sawol., Sawolax
Uusimaa 1
0.8
Nyland
Viipuri 1
0.8
Wijborg
Viipurin lääni 4
3.2
Wjborgz lähn, Wyborgz lähn
Yhteensä 126 100.0
Savolaisia 99
78.6

 

Katselmus 1763

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
4.9
Hartola 1
1.0
Hardola
Hirvensalmi 26
25.2
Hirffw:, Hirfv:, Hirfv: S:n, Hirfv:S:n, Hirfvens:, Hirfw:, Hirfw: S:n
Juva 1
1.0
Jockas
Jääski 2
1.9
Jaskis, Jäskis
Kitee 1
1.0
Kides
Lappeenranta 1
1.0
Wilmanstr
Mikkeli 5
4.9
S:t Michel, S:t Michell
Mäntyharju 11
10.7
Mend, Mend:, Menduh:, Menduhar
Oulu 1
1.0
Uhleo
Pieksämäki 1
1.0
Piexämäki
Ristiina 33
32.0
Christ: S:n, Christina
Savitaipale 2
1.9
Savitaip:, Sawitaipal
Savo 8
7.8
Saf:, Safvolax, Safwolax
Sysmä 2
1.9
Sysmä
Södermanland 1
1.0
Sörm:
Tukholma 1
1.0
Stockh:
Värmlanti 1
1.0
Wermelan
Yhteensä 103 100.0
Savolaisia 85
82.5

 

Pääkatselmus 1767

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
4.2
Hartola 2
2.1
Hardola
Hirvensalmi 22
22.9
Hirfvensallmi, Hirfwensallmi, Hirfwensalmi, Hirwensal_
Häme 1
1.0
Tafwastland
Iisalmi 1
1.0
Idensalmi
Kangasniemi 1
1.0
Kangasnemi
Käkisalmi 1
1.0
Kexholm
Lapvesi 1
1.0
Lappwäsi Sokn
Liivinmaa 1
1.0
Liffland
Mikkeli 9
9.4
St: Mic:, St: Michel
Mäntyharju 6
6.3
Menduhariu, Mänduharju
Pietari 1
1.0
Pettersborg
Ristiina 32
33.3
Christ_, Christ_a, Christi_, Christina, Christina Safwolax, Christina Sochn och Safwolax, Christina Sockn, Christina Sokn och Sawolax, Christinta
Savo 10
10.4
Safvitaipal, Safwolax
Sulkava 1
1.0
Sulkava Sokn
Sysmä 1
1.0
Sysmä Sockn
Södermanland 1
1.0
Södermanlan_
Tukholma 1
1.0
Stockholm
Yhteensä 96 100.0
Savolaisia 82
85.4

 

Värväysluettelo 1770

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
18.8
Hirvensalmi 4
12.5
Hirfvensalmi
Kangasniemi 1
3.1
Kangasnemi
Mikkeli 4
12.5
St: Michel, St: Michell, St; Michel
Mäntyharju 3
9.4
Menduharju
Puumala 1
3.1
Pumala
Ristiina 12
37.5
Christina
Ruokolahti 1
3.1
Rokolax
Yhteensä 32 100.0
Savolaisia 25
78.1

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
24.1
Hirvensalmi 2
6.9
Hirfwensallmj, Hirfwensalmj
Mikkeli 6
20.7
St. Michel, St: MIchel, St: Michel, St: Michell
Mäntyharju 4
13.8
Menduharju
Ristiina 9
31.0
Christina
Sääminki 1
3.4
Säminge
Yhteensä 29 100.0
Savolaisia 22
75.9

 

Värväysluettelo 1773b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 31
96.9
Hirvensalmi 1
3.1
Hirfvnsallmi
Yhteensä 32 100.0
Savolaisia 1
3.1

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 11
32.4
Hirvensalmi 6
17.6
Hirfvensalmi, Hirfwensalmi
Häme 2
5.9
Tavastland, Tawastland
Karjala 1
2.9
Carelen
Loviisa 1
2.9
Lowisa
Mikkeli 1
2.9
St: Michel
Rantasalmi 1
2.9
Randasalmi
Ristiina 10
29.4
Christina
Södermanland 1
2.9
Södermaland
Yhteensä 34 100.0
Savolaisia 18
52.9

 

Pääkatselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
4.4
Hartola 2
1.8
Hardola
Hirvensalmi 25
21.9
Hirfvensalmj, Hirfwen_, Hirfwenalmj, Hirfwensalmj
Hollola 1
0.9
Hollola
Häme 1
0.9
Tavastland
Iitti 1
0.9
Itis
Kangasniemi 1
0.9
Kangasnemj
Liivinmaa 3
2.6
Lifland
Loviisa 1
0.9
Lovisa
Mikkeli 8
7.0
St: Michel, St: Michell
Mäntyharju 12
10.5
Menduharg, Menduharju
Pieksämäki 1
0.9
Piexämäkj
Puumala 2
1.8
Pumala
Rantasalmi 1
0.9
Randasalmi
Ristiina 39
34.2
Christina
Savo 1
0.9
Safwolax
Sulkava 2
1.8
Sulckawa, Sulkawa
Sysmä 1
0.9
Syssmä
Sääminki 2
1.8
Säminge
Södermanland 2
1.8
Södermanland, Sörmaland
Tukholma 2
1.8
Stockholm
Viipuri 1
0.9
Wiborgh Soken
Yhteensä 114 100.0
Savolaisia 94
82.5

 

Värväysluettelo 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
22.7
(muu) 1
4.5
Nercke och Norrbyås S:n
Hirvensalmi 5
22.7
Hirfvensalmi
Kangasniemi 1
4.5
Kangasniemi
Kesälahti 1
4.5
Keselax
Mikkeli 2
9.1
St. Michel
Mäntyharju 1
4.5
Menduharju
Puumala 1
4.5
Pumala
Ristiina 5
22.7
Christina
Yhteensä 22 100.0
Savolaisia 15
68.2

 

Pääkatselmus 1778

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.2
Hartola 2
1.6
Hardola
Hirvensalmi 27
21.8
Hirf:, Hirfvensalmi, Hirfwensal:
Häme 1
0.8
Tavastland
Iitti 1
0.8
Itis
Kangasniemi 2
1.6
Kangasniemi
Kitee 1
0.8
Kides
Liivinmaa 3
2.4
Lifland
Loviisa 2
1.6
Lovisa, Lowisa
Mikkeli 12
9.7
St. Michell, St: Mich_, St: Michel, St: Michell
Mäntyharju 12
9.7
Mänduharju, Mändyharju, Månduharju
Pieksämäki 1
0.8
Piexämäki
Puumala 3
2.4
Pumala
Rantasalmi 2
1.6
Randasalmi
Ristiina 46
37.1
Christina
Sulkava 2
1.6
Sulk:, Sulkava
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Viipuri 1
0.8
Wiborg S:n
Värmlanti 1
0.8
Wermeland
Yhteensä 124 100.0
Savolaisia 107
86.3

 

Värväysluettelo 1779

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
26.7
Hirvensalmi 3
20.0
Hirfvensalmi, Hirfvensalmli, Hirfwensalmi
Puumala 1
6.7
Pumala
Ristiina 6
40.0
Christina
Sahalahti 1
6.7
Sahalax
Yhteensä 15 100.0
Savolaisia 10
66.7

 

Värväysluettelo 1780

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
25.0
Hirvensalmi 1
25.0
Hirvensallmi
Mäntyharju 1
25.0
Mändyhariu
Ristiina 1
25.0
Christina
Yhteensä 4 100.0
Savolaisia 3
75.0

 

Värväysluettelo 1781

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
50.0
Ristiina 1
50.0
Christina
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 1
50.0

 

Värväysluettelo 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
42.9
Karjala 1
14.3
Carelen
Mikkeli 1
14.3
St: Michel
Mäntyharju 1
14.3
Mändyharju
Puumala 1
14.3
Pumala
Yhteensä 7 100.0
Savolaisia 3
42.9

 

Värväysluettelo 1783

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
40.0
Karjala 1
10.0
Karelen
Kymeen lääni 1
10.0
Kymenegårds län
Ristiina 4
40.0
Christina
Yhteensä 10 100.0
Savolaisia 4
40.0

 

Värväysluettelo 1784

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
50.0
Karjala 1
50.0
Carelen
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Pääkatselmus 1785

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
2.4
Hartola 1
0.8
Hardola
Helsinki 2
1.6
H:fors, Helsingfors
Hirvensalmi 25
19.7
Hirfensalmi, Hirfv_, Hirfvensalmi, Hirvensalmi
Häme 1
0.8
Tavastland
Hämeen lääni 1
0.8
Tavastländ
Iitti 1
0.8
Itis
Kangasniemi 1
0.8
Kangasnemi
Karjala 2
1.6
Carelen
Kitee 1
0.8
Kides
Liivinmaa 2
1.6
Lifland
Loviisa 1
0.8
Lovisa
Mikkeli 10
7.9
St Michel
Mäntyharju 14
11.0
Mandyharju, Mändyharju
Puumala 4
3.1
Pumala
Rantasalmi 2
1.6
Randasalmi
Ristiina 51
40.2
Christina
Sulkava 1
0.8
Sulkava
Sääminki 1
0.8
Säminge
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Turku 1
0.8
Åbo
Viipuri 1
0.8
Wiborg
Yhteensä 127 100.0
Savolaisia 109
85.8

 

Katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.2
Hartola 2
1.6
Hardola
Helsinki 2
1.6
Helsingfors
Hirvensalmi 21
16.8
Hirfvensallmi, Hirfvensalmi, Hirfwensalmi, Hirvensalmi, Hirwensalmi, Hirwensalmsi
Häme 2
1.6
Tawastland
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Iitti 1
0.8
Itis
Kangasniemi 1
0.8
Kangasniemi
Karjala 1
0.8
Carelen
Kitee 1
0.8
Kides
Liivinmaa 3
2.4
Liffland, Lifland
Loviisa 2
1.6
Lovisa, Lowis_
Mikkeli 8
6.4
St: Mich_, St: Michel
Mäntyharju 14
11.2
Menduh_, Menduhar_, Menduhariu, Menduharj_, Menduharju
Pernaja 1
0.8
Perno
Puumala 3
2.4
Pumal_, Pumala
Rantasalmi 2
1.6
Randasalm_, Randasalmi
Ristiina 54
43.2
Christina
Sääminki 1
0.8
Säminge
Viipuri 1
0.8
Wiborgo Sokn
Yhteensä 125 100.0
Savolaisia 105
84.0

 

Pääkatselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hartola 1
0.9
Hardola
Helsinki 1
0.9
Hellsingfors
Hirvensalmi 25
23.4
Hirfvensalmi, Hirfwensalmi, Hirfwensaslmi
Häme 1
0.9
Tavastland
Iitti 1
0.9
Itiss
Kitee 1
0.9
Kijdess
Liivinmaa 4
3.7
Liffland
Loviisa 2
1.9
Lovisa, Lowisa
Mikkeli 5
4.7
St. Mickel, St: Michel, St: Mickel
Mäntyharju 12
11.2
Mänduharjo
Pernaja 1
0.9
Perno
Puumala 2
1.9
Pumala
Rantasalmi 2
1.9
Randasalmi
Ristiina 47
43.9
Christina
Sääminki 1
0.9
Säminge
Viipuri 1
0.9
Wiborg
Yhteensä 107 100.0
Savolaisia 94
87.9

 

Pääkatselmus 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hartola 1
0.8
Gustaf Adolphs
Helsinki 1
0.8
Hälsingfors
Hirvensalmi 17
14.0
Hirvensalmi
Iitti 1
0.8
Itiss
Inkerinmaa 1
0.8
Ingö
Kitee 1
0.8
Kyves
Liivinmaa 3
2.5
Liffland
Loviisa 2
1.7
Lovisa
Mikkeli 10
8.3
St. Michel, St: Michel
Mäntyharju 17
14.0
Manduharju, Mandyharju, Mänd:, Mänduharju, Mändyharju
Pori 1
0.8
Björneborg
Puumala 4
3.3
Pumala
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi
Ristiina 57
47.1
Christina
Sääminki 1
0.8
Säminge
Tesjoki 1
0.8
Tessjoki
Viipuri 1
0.8
Wiborg
Yhteensä 121 100.0
Savolaisia 108
89.3

 

Vakanssiluettelo 1791

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
10.0
Hirvensalmi 1
10.0
Hirfvensalmi
Loviisa 1
10.0
Lovisa
Mikkeli 2
20.0
St: Mich:, St: Michell
Mäntyharju 1
10.0
Mendyharju
Ristiina 4
40.0
Christina
Yhteensä 10 100.0
Savolaisia 8
80.0

 

Värväysluettelo 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
33.3
Ristiina 2
66.7
Christina
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 2
66.7

 

Pääkatselmus 1798

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
5.8
Helsinki 1
0.8
Helsingfors
Hirvensalmi 20
16.5
Hirfvensalmi
Iitti 1
0.8
Ithis
Inkerinmaa 1
0.8
Ingo
Karjala 1
0.8
Carelen
Kitee 1
0.8
Kides
Liivinmaa 7
5.8
Lifland
Loviisa 2
1.7
Lovisa
Mikkeli 11
9.1
St: Michel, St: Michell
Mäntyharju 9
7.4
Mänduharju
Pori 1
0.8
Björneborg
Puumala 3
2.5
Pumala
Rantasalmi 1
0.8
Randasalmi
Ristiina 51
42.1
Christina
Sääminki 1
0.8
Säminge
Tesjoki 1
0.8
Thesjoki
Viipuri 2
1.7
Viborg, Wiborg
Yhteensä 121 100.0
Savolaisia 96
79.3

 

Pääkatselmus 1801

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
4.0
Hamina 1
0.8
Fredrichshamn
Helsinki 1
0.8
Helsingfors
Hirvensalmi 20
16.1
Hirfvensalmi, Hirfwensalmi, Hirvensalmi, Hirvensalsmi
Inkerinmaa 1
0.8
Ingo
Juva 1
0.8
Jockas
Karjala 1
0.8
Carelen
Kitee 1
0.8
Kides
Liivinmaa 7
5.6
Lifland
Loviisa 2
1.6
Lovisa, Lovisa Stad
Mikkeli 11
8.9
St: Michel, St: Michell
Mäntyharju 10
8.1
Mendyharju
Orimattila 1
0.8
Orimattila
Pielavesi 1
0.8
Pelavesi
Pori 1
0.8
Biörneborg
Puumala 3
2.4
Pumala
Pyhtää 1
0.8
Pyttis
Ristiina 53
42.7
Christina
Tesjoki 1
0.8
Thesjoki
Viipuri 2
1.6
Viborg, Wiborg
Yhteensä 124 100.0
Savolaisia 99
79.8

 

Pääkatselmus 1804

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 8
6.3
Helsinki 1
0.8
Helsingfors
Hirvensalmi 19
15.1
Hirfvens:, Hirfvensalmi, Hirfwensalmi, Hirvens:, Hirvensalmi
Inkerinmaa 1
0.8
Ingo
Karjala 1
0.8
Karelen
Kitee 1
0.8
Kides
Liivinmaa 7
5.6
Lifland
Loviisa 3
2.4
Lovisa
Mikkeli 11
8.7
St Michel, St: Michel
Mäntyharju 13
10.3
Menduharju, Mendyharju
Pori 1
0.8
Biörneborg
Puumala 2
1.6
Pumala
Ristiina 56
44.4
Christina, Kristina
Savitaipale 1
0.8
Savitaipal
Viipuri 1
0.8
Viborg
Yhteensä 126 100.0
Savolaisia 101
80.2

 

Värväysluettelo 1806

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Mikkeli 1
50.0
St: Michell
Venäjä 1
50.0
Ryssland
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 1
50.0

 

Katselmus 1809

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hirvensalmi 5
10.2
Hirfvensalmi
Häme 1
2.0
Tawastehus
Liivinmaa 3
6.1
Lifland
Mikkeli 7
14.3
St Michel, St Michell
Mäntyharju 4
8.2
Menduharju
Ristiina 27
55.1
Christina, Kristina
Suomenniemi 1
2.0
Suomennjemi
Uplanti 1
2.0
Uppland
Yhteensä 49 100.0
Savolaisia 43
87.8

 

Katselmus 1809b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hirvensalmi 2
5.4
Hirfvensalmi
Häme 1
2.7
Tawastehus
Liivinmaa 2
5.4
Lifland
Mikkeli 7
18.9
St Michel
Mäntyharju 2
5.4
Menduharju
Ristiina 20
54.1
Christina
Suomenniemi 1
2.7
Suomennjemi
Sääminki 1
2.7
Säminge
Uplanti 1
2.7
Upland
Yhteensä 37 100.0
Savolaisia 32
86.5

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 24
61.5
Hirvensalmi 10
25.6
Hirfvensalmi, Hirfwensalmi
Mikkeli 2
5.1
St: Michell
Mäntyharju 1
2.6
Menduharju
Rantasalmi 1
2.6
Randasalmi
Ristiina 1
2.6
Christina
Yhteensä 39 100.0
Savolaisia 15
38.5

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 64
88.9
Hirvensalmi 6
8.3
Hirfvensalmi
Mikkeli 1
1.4
St: Michell
Mäntyharju 1
1.4
Menduharju
Yhteensä 72 100.0
Savolaisia 8
11.1

 

Täydennysmiesten katselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 18
26.9
Hirvensalmi 5
7.5
Hirfvensalmi, Hirfwensalmi
Loviisa 1
1.5
Lovisa
Mikkeli 2
3.0
St: Michel
Ristiina 9
13.4
Christina
Savo Hirvensalmi 5
7.5
Safwol: Hirfwensal:, Safwol: Hirwensalmi, Safwolax Hirfvensalmi
Savo Mikkeli 3
4.5
Safwolax St: Michel Hyrilä, Safwolax St: Michel Marjonemi, Safwolax St: Michell
Savo Mäntyharju 5
7.5
Safwolax Mändyh:, Safwolax Mändyharju
Savo Puumala 1
1.5
Safwol: Pumala Jukarais
Savo Ristiina 18
26.9
Safwol: Christina Ylola, Safwolax Christina, Safwolax Christina Greijola, Safwolax Christina Himalasalo, Safwolax Christina Ingarila, Safwolax Christina Kyrkbyn, Safwolax Christina Laurikala, Safwolax Christina Rikandila, Safwolax Christina Surno
Yhteensä 67 100.0
Savolaisia 48
71.6

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hirvensalmi 1
2.0
Hirfvensalmi och Safvolax
Häme 1
2.0
Tavastehus Stad
Kyminkartanonlääni Loviisa 1
2.0
Kymenegårds Lovisa Stad
Savo Hirvensalmi 8
15.7
Safvolax Hirfvens:, Safvolax Hirfvensal:, Safvolax Hirfvensalmi
Savo Mikkeli 5
9.8
Safvolax St: Michel
Savo Mäntyharju 4
7.8
Safvolax Menduharju
Savo Puumala 1
2.0
Safvolax Pumala
Savo Ristiina 30
58.8
Safvolax Christina
Yhteensä 51 100.0
Savolaisia 49
96.1

 

Täydennysmiesten katselmus 1779

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
5.1
Helsinki 1
2.6
Helsingfors
Hirvensalmi 7
17.9
Hirfvens:, Hirvens:, Hirvensallmi, Hirvensalmi
Kymeen lääni 1
2.6
Kymenegårds Län Perno
Mikkeli 3
7.7
St: :Michell, St: Michell
Mäntyharju 6
15.4
Mänduharju
Puumala 2
5.1
Pumala
Ristiina 17
43.6
Christ:, Christina
Yhteensä 39 100.0
Savolaisia 35
89.7

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1780

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 16
61.5
Hirvensalmi 4
15.4
Hirfvensalmi, Hirfwensalmi, Hirvensalmi
Mikkeli 1
3.8
St: Michel
Puumala 1
3.8
Pumala
Ristiina 4
15.4
Christina
Yhteensä 26 100.0
Savolaisia 10
38.5

 

Täydennysmiesten katselmus 1781

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Helsinki 1
1.7
Helsingfors
Hirvensalmi 13
22.4
Hirf:, Hirfvens:, Hirfvensalmi
Kangasniemi 1
1.7
Kangasnemi
Kymeen lääni 2
3.4
Kymmenegårds Län, Kymmenegårds län och Pärno
Loviisa 1
1.7
Lovisa
Mikkeli 4
6.9
St: Michel
Mäntyharju 8
13.8
Menduharju, Mänduharju
Puumala 3
5.2
Pumala
Ristiina 25
43.1
Christina
Yhteensä 58 100.0
Savolaisia 54
93.1

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
42.9
Hirvensalmi 1
14.3
Hirwensalmli
Ristiina 3
42.9
Christina
Yhteensä 7 100.0
Savolaisia 4
57.1

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1783

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 14
93.3
Ristiina 1
6.7
Christina
Yhteensä 15 100.0
Savolaisia 1
6.7

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1784

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
57.1
Hirvensalmi 1
14.3
Hirvensalmi
Ristiina 2
28.6
Christina
Yhteensä 7 100.0
Savolaisia 3
42.9

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
9.3
(muu) 1
1.9
C_
Hirvensalmi 13
24.1
Hirvensalmi
Kangasniemi 1
1.9
Kangasnemi
Mikkeli 2
3.7
St: Michel
Mäntyharju 4
7.4
Menduhargi
Puumala 1
1.9
Pumala
Ristiina 27
50.0
Chr_, Christ., Christ_, Christina
Yhteensä 54 100.0
Savolaisia 48
88.9

 

Täydennysmiesten katselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hirvensalmi 14
23.7
Hirfvensalmi
Loviisa 2
3.4
Lovisa
Mikkeli 4
6.8
St: Mickel
Mäntyharju 9
15.3
Mänduharjo
Puumala 1
1.7
Pumala
Ristiina 29
49.2
Christina
Yhteensä 59 100.0
Savolaisia 57
96.6

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 32
97.0
Puumala 1
3.0
Pumala
Yhteensä 33 100.0
Savolaisia 1
3.0

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1791

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 34
77.3
Hirvensalmi 1
2.3
Hirfwensalmi
Karjala 1
2.3
Carelen
Mikkeli 1
2.3
St: Michel
Mäntyharju 2
4.5
Mendyharju
Ristiina 4
9.1
Christina
Sysmä 1
2.3
Syssmä
Yhteensä 44 100.0
Savolaisia 8
18.2

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1794

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Mikkeli 2
66.7
St: Michel
Ristiina 1
33.3
Christina
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 3
100.0

 

Täydennysmiesten katselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
1.8
Hartola 1
1.8
Gust Ad: Sokn
Hirvensalmi 8
14.3
Hirvens:, Hirvensal, Hirvensal:, Hirvensalmi
Juva 1
1.8
Jockas
Kerimäki 1
1.8
Kerimäki
Liivinmaa 3
5.4
Lifland
Mikkeli 5
8.9
St Michel, St: Michel
Mäntyharju 10
17.9
Mendyh:, Mendyhar, Mendyhariu, Mendyharju
Puumala 4
7.1
Pumala
Ristiina 19
33.9
Christina
Sysmä 1
1.8
Sysmä Sokn
Venäjä 1
1.8
Rysland
Viipuri 1
1.8
Wiborg
Yhteensä 56 100.0
Savolaisia 48
85.7

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1800

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Mikkeli 1
33.3
St: Michel
Mäntyharju 1
33.3
Menduhariju
Taipalsaari 1
33.3
Taipalsarij
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 2
66.7

 

Täydennysmiesten katselmus 1806

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
3.8
Hartola 1
1.9
Gustaf Adolfs Sokn
Hirvensalmi 6
11.5
Hirfvensalmi
Liivinmaa 1
1.9
Lifland
Mikkeli 6
11.5
St: Michell
Mäntyharju 5
9.6
Menduharju
Puumala 2
3.8
Pumala
Ristiina 27
51.9
Christina
Taipalsaari 1
1.9
Taipalsari
Vehkalahti 1
1.9
Weckalax
Yhteensä 52 100.0
Savolaisia 46
88.5

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
55.6
Ristiina 4
44.4
Christina, Christinat
Yhteensä 9 100.0
Savolaisia 4
44.4

KatselmuksetNimet

© Väinö Holopainen 2020