AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1723, kyläjärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1723 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys 24.1.1723

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Hapaierfwi 7 Såld Kiermans ho 29 2820 Haapajärvi
Hernäjerf:by 2 Såld. Peers hustro 88 2821 Hernejärvi
Idensalmj 2 Såld. hustro ruotu? 2844 Iisalmi
Karfwasalmj 1 Såld. Pölläins hustro 119 2824 Karvasalmi
Karfwasalmj 5 Såld. Bertills hustro 121 2824 Karvasalmi
Kiurujerf: 2 Såld. Hindrichz hustro ruotu? 2825 Kiuruvesi
Kuifwaniemj 1 Såld Granqwistz ho ruotu? 2824 Kuivaniemi
Käriäsarj 1 Såld. Nijrains hustro mahdollisesti 96 2824 Kääriänsaari
Läppälax 1 Såld. Petters ho 2 2827 Leppälahti
Lötäjerf: 1 Såld. Tåttmans ho 14 2828 Löytynjärvi
Löytämäkj 3 Såld. Kårps hustro 13 2827 Löytynmäki
Mardikala 2 Såld. Lappalains ho ruotu? 2829 Martikkala
Narfwanlax 1 Såld. Pardains ho ruotu? 2830 Naarvanlahti
Niemisjerf: 6 Såld. Johans ho 46 2829 Niemisjärvi
Närkeby 4 Såld: Lars hustro lienee 105 2830 Nerkoo
Ollikala Såld. Ackains hustro ruotu? 2831 Ollikkala
Ollikala 12 Såld. Peers ho 108 2832 Ollikkala
Pielawäsi 4 Såld. Issbäcks ho 16 2835 Pielavesi
Rookosenby 1 Såld Peers hustro 113 2836 Ruokonen
Ruttakå Såld. Rönkes ho ruotu? 2836 Rutakko
Ruttakå 2 Corp. hustru 85 2835 Rutakko
Sulkawa 3 Såld. Lars hustro ruotu? 2838 Sulkava
Sulkawa 4 Såld. Hillströms ho ruotu? 2839 Sulkava
Taipalby 1 Såld. Hind. Kousas ho 17 2840 Taipale
Walkiamäkj 2 Såld. Hindrichz ho 63 2840 Valkeamäki
Wareslax 1 Såld. Sparfwäns ho 19 2843 Vaaraslahti
Warpais 1 Såld. Mattz hustro 86 2842 Varpanen
Wiando 1 Corp. Lydingz ho 1 2843 Vianto
Wächmasjerfwj 2 Såld. Enkia ruotu? 2842 Vehmasjärvi
Wäisälänmäkj 1 Såld. Ifwars hustro 4 2843 Väisälänmäki
Wänämäkj 1 Såld. Siöbergz hu 23 2843 Venetmäki

RuoduittainRuotutalollisetVuosi 1722Vuosi 1724

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8771a Tositekirja, f. 1945-3652 1723-1723, sivut 2819-2845
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8771a
Mikrofilmi LT1707-08

© Väinö Holopainen 2023