AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
11 Olof Kåhlberg
55 Ifwar Sahlberg
85 Tohmas Hackenström kuuluu ruotuun 83
96 Petter Rässberg
120 Petter Hyfwersten

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compag: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hindrich Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Petter Malijn
21 Jonas Herberg
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kåpfäldt
40 Johan Puldan
51 Anders Bruun
57 Hindrich Turman
58 Thomas Rissain
59 Johan Lambin
61 Johan Asikain
62 Zacharias Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zacharias Oman
72 Petter Parfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Ruotzalain
77 Eskiell Kettuin
78 Johan Törnwijk
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salamon Safwol:
89 Erich Tuppurain
90 Mårten Wartiain
97 Petter Hildeberg
101 Johan Kannin
103 Johan Pijk
104 Olof Hillström
106 Jöran Burman Corporal
107 Olof Ickström
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tijhl
123 Abram Wäpsäl:n
125 Bertill Kauhaiin
126 Hindrich Kåpoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compagnie Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hindrich Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Petter Malijn
21 Jonas Herdberg
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kopfeldt
40 Johan Puldan
51 Anders Bruun
57 Hindrich Tuurman
58 Thomas Rissain
59 Johan Lämbin
61 Johan Assikain
62 Zachris Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zachris Öman
72 Petter Parfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Rotzalain
77 Eskiell Kettuin
78 Johan Törwijk
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salomon Safwolain
89 Erich Tuppurain
90 Mårten Wartiain
97 Petter Hildeberg
101 Johan Kannin
103 Johan Pijk
104 Olof Hillström
106 Jöran Burman Corporala
107 Olof Ickström
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tijhl
123 Abram Wäpsäläin
125 Bertill Kauhaiin
126 Hindrich Kåpoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compagnie Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hindrich Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Petter Malin
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kåpfält
40 Johan Puldan
51 Anders Brun
57 Hindrich Turman
59 Johan Lämbin
61 Johan Asikain
62 Zacharias Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zachris Öhman
72 Petter Parfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Ruotzalain
77 Eskell Kettuin
78 Johan Tornwijk
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salamon Safwolain
89 Erich Tuppurain
90 Mårten Wartiain
97 Petter Hildeberg
103 Johan Pijk
104 Olåf Hillström
106 Jöran Burman Corporala
107 Olåf Ickström
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tijhl
126 Hindrich Kåpoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hindrich Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Petter Malin
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kåpfeldt
40 Johan Puldan
51 Anders Bruun
57 Hindrich Turman hylätty 30.4.1735
59 Johan Lämbin
61 Johan Assikain
62 Zachris Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zachris Öman
72 Petter Parfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Ruotzalain
77 Eskiell Kettuin
78 Johan Tornwijk
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salamon Safwolain
89 Erich Tuppurain
90 Mårten Wartiain
97 Petter Hildeberg
103 Johan Pijk
104 Olof Hillström
106 Jöran Burman Corporal
107 Olof Ickström
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tijhl
126 Hindrich Kåpoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Comp: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hindrich Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Petter Malin
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kåpfält
40 Johan Puldan
51 Anders Brun
59 Johan Lämbin
61 Johan Asikain
62 Zach:s Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zach:s Öhman
72 Petter Parfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Ruotzalain
77 Eskell Kettuin
78 Johan Tornwik
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salamon Safwol:n
89 Erich Tuppurain
90 Mårten Wartiain
97 Petter Hildeberg
103 Johan Pijk
104 Olåf Hilström
106 Jöran Burman Corporal
107 Olåf Ikström
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tijhl
126 Hindrich Koppoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hindrich Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Petter Malin
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kåpfält
40 Johan Puldan
51 Anders Bruun
59 Johan Lämbin
61 Johan Asikain
62 Zach. Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zachris Öhman
72 Petter Kårfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Ruotzalain
77 Eskell Kettuin
78 Johan Tornwick
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salamon Safwolain
89 Erich Tuppurain
90 Mårt Wartiain
97 Petter Hildeberg
103 Johan Pijk
104 Olof Hilström
106 Jöran Burman Corporal
107 Olof Ickström
110 Hind: Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tihl
126 Hindrich Kåppoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Petter Hydman
6 Philip Kärkman
8 Hind. Hilduin
12 Påhl Jessendahl
20 Pett Malin
23 Ifwar Kårtman
33 Petter Kåpfält
40 Johan Puldan
51 Anders Brun
59 Johan Lambin
61 Johan Asikain
62 Zach. Heidbom
63 Erich Kanberg
68 Adam Pärnäin
70 Zachris Öhman
72 Petter Parfwiain
74 Petter Långström
75 Johan Ruotzalain
77 Eskell Kettuin
78 Johan Tornwick
79 Anders Mustoin
84 Petter Pernberg
88 Salamon Safwolain
89 Erich Tuppurain
90 Mårten Wartiain
97 Petter Hildeberg
103 Johan Pick
104 Olof Hilström
106 Jöran Burman Corporal
107 Olof Ickström
110 Hindrich Happoin
111 Hindrich Karberg
121 Johan Tihl
126 Hindrich Kåppoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Comp: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
12 Påhl Jessendahl
33 Petter Kåpfält
61 Johan Asikain
62 Zachris Heidbom
63 Erich Kanberg
70 Zachris Öhman
75 Johan Ruotzalain
78 Johan Tornwik

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Coupio Compagnie Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
12 Påhl Jessendal
33 Petter Koppfeldt
40 Johan Puldan
59 Johan Lämbin
61 Johan Asikain
62 Zachris Heidbom
63 Erich Kanberg
70 Zachris Öhman
75 Johan Ruotzalain
78 Johan Tornwjk
84 Petter Pernberg
89 Erich Tuppurain
121 Johan Tijhl

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Coupio Compagnie Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
12 Påhl Jessendal
33 Petter Kopfeldt
40 Johan Puldan
59 Johan Lämbin
61 Johan Asikain
62 Zachris Heidbom
66 Erich Kanberg
70 Zachris Öhman
75 Johan Rotzalain
78 Johan Tornwjk
84 Petter Pernberg
89 Erich Tuppurain
121 Johan Tijhl

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
12 Pohl Jessendahl
33 Petter Kopfält
40 Johan Puldan
59 Johan Lembin
61 Johan Asickain
62 Zachris Heidbohm
66 Erich Kamberg
70 Zachris Öman
75 Johan Ruotzalain
78 Johan Tornwick
84 Petter Pernberg
89 Erich Tuppurain
121 Johan Tijll

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
12 Påhl Jessendall
33 Petter Koopfält
40 Johan Puldan
59 Johan Lembin
61 Johan Asickain
62 Zachris Heidbom
66 Erich Kamberg kuuluu ruotuun 63
70 Zachris Öhman
75 Johan Ruotzalain
78 Johan Tornwick
84 Petter Pernberg
89 Erich Tuppurain
121 Johan Tihl

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023