AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
12 Påhl Jessendahl
33 Pett Korpfält
40 Johan Puldan
59 Johan Lambin
61 Johan Asickain
62 Zachris Heidbom
66 Erich Kamberg kuuluu ruotuun 63
70 Zachris Öhman
75 Johan Ruotzalain
78 Johan Tornwick
84 Petter Pernberg
89 Erich Tuppurain
121 Johan Tihl

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
12 Pohl Jessendahl
33 Petter Kåppfält
40 Johan Puldaan
59 Johan Lembin
61 Johan Asickain
62 Zachris Heidbom
66 Erich Kamberg
70 Zachriss Öhman
75 Johan Ruotzal:n
78 Johan Torwigg
84 Petter Pernberg
89 Erich Tuppurain
121 Johan Tijhl

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023