AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntaveron 1758 rästiluettelo varamiehet

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1759

Suostuntaveron 1758 rästiluettelo

Rest Längd uppå thet som af underteknades Ordinarie upbörd wid Safwolax Regemente til thenne tid hos undannemde Personar innestår och för the härunder i brädden anförda orsaker ei kunnat inbekommas: Wargiernings manskapets Bewillning för år 1758 Piexämäki Compag:

Randasalmi 21.4.1760

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
5 Hindrich Sysmäläin 1:
8 Samuel Kandain 1:
42 Adam Nykein 1:
54 Krister Wauchkoin 1:
57 Pål Hämäläin 1: - (kuoli)
60 Hindrich Pulliain 1:
87 Adam Dafwitzain 1:
107 Samuel Heiskain 1:

Lähde: Nide 8871 Astia

© Väinö Holopainen 2023