AloitussivuSavon rykmenttiTalkooprojekti → Syötetyt sotilastiedot

Tietojen syötön tilanne 19.8.2023

Pääkatselmukset

Komppania 1712 1716 1719 1720 1721 1735 1767 1775 1778 1782 1785 1789 1790 1795 1798 1801 1804 v1789
Henkikomppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Everstiluutnantin komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Majurin komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Juvan komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Kuopion komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK -
Pieksämäen komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Puumalan komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Iisalmen komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK -

Muut katselmukset

Komppania 1734 1734b 1749_5 1749_6 1751 1754 1758 1763 1772 1788 1809 1809b v1775 v1776 v1779 v1781 v1788 v1795 v1799 v1806
Henkikomppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK - OK
Everstiluutnantin komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - OK - - -
Majurin komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK
Juvan komppania OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - OK OK - OK
Kuopion komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - OK - - -
Pieksämäen komppania OK OK OK OK - OK OK - OK OK OK OK OK - - - OK - - -
Puumalan komppania OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK
Iisalmen komppania OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK - - - OK - OK -

Värväys- ja päästöluettelot

Komppania 17
02
17
02
17
70
17
73
17
73
17
73
17
73
17
73
17
73
17
73
17
74
17
74
17
75
17
76
17
76
17
79
17
80
17
81
17
82
17
83
17
84
17
90
17
91
17
95
18
00
18
01
18
06
18
07
v17
70
v17
73
v17
73
v17
73
v17
74
v17
76
v17
79
v17
80
v17
81
v17
82
v17
83
v17
84
v17
89
v17
90
v17
91
v17
92
v17
93
v17
94
v17
95
v18
00
v18
01
v18
07
Henkikomppania OK - OK OK OK - - - - - OK - - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK - - OK OK - OK OK - OK - OK OK OK - OK OK - - OK - OK OK OK
Everstiluutnantin komppania - - OK OK OK OK - - - - OK - - - - - - - - - - - - - - - - - OK OK OK - OK - - - - - - - - - - - - - - - - -
Majurin komppania OK - OK OK OK OK OK OK - - OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK - OK OK - OK OK OK OK - - OK - OK OK OK - OK OK - - OK OK OK OK OK
Juvan komppania - - OK OK OK OK - - - - OK - - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK - - OK - OK OK OK OK OK OK - OK OK - - - - OK OK OK
Kuopion komppania - - - OK OK - - - - - OK - - - - - - - - - - - - - - - - - - OK OK - OK - - - - - - - - - - OK - - - - - -
Pieksämäen komppania OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - - - - - - - - - - - - - - OK OK - OK - - - - - - - - - - - - - - - - -
Puumalan komppania OK OK - OK OK OK OK OK - - OK - - OK OK OK OK OK - OK OK OK - - OK OK - OK - OK OK OK OK - - OK - OK OK OK - OK OK - - OK OK OK OK OK
Iisalmen komppania - - - OK OK OK - - - - OK OK - - - - - - - - - - - - - - - - - OK OK - OK - - - - - - - OK - - - OK - - - - OK

Palkkaluettelot

Komppania 17
26
17
31
17
33
17
34
17
35
17
36
17
37
17
38
17
39
17
40
17
41
17
44
17
45
17
46
17
47
17
48
17
49
17
50
17
51
17
52
17
53
17
54
17
55
17
56
17
57
17
58
17
59
17
60
17
61
17
62
17
63
17
64
17
66
17
67
17
68
17
69
17
70
17
71
17
73
17
75
17
76
17
77
17
78
17
79
17
80
17
81
17
82
17
83
17
84
17
85
17
86
17
87
17
88
17
89
17
90
17
91
17
92
17
93
17
94
17
95
17
96
17
97
17
98
17
99
18
00
18
01
18
02
18
03
18
04
18
05
18
06
18
07
18
08
18
09
v17
58
v17
60
v17
76
v17
77
v17
78
v17
79
v17
80
v17
81
v17
83
v17
84
v17
85
v17
86
v17
87
v17
88
v17
89
v17
90
v17
92
v18
08
Henkikomppania - OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - - OK OK OK - - OK OK OK OK OK - OK OK - -
Everstiluutnantin komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - OK - - - OK OK - - - - - OK OK - OK -
Majurin komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juvan komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK - - - - - - - - OK OK - - - - - - - -
Kuopion komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - - - - - - - - - - - - - - - OK
Pieksämäen komppania OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - - - - - - OK - OK - - - - OK - - -
Puumalan komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK - - - - - - - - - - - - - - - -
Iisalmen komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - - - - - - OK OK - - - - - - - - - OK

Riian miehistöluettelot

Komppania 1700
1
1700
8
1700
11
1700
12
1701
1
1701
2
1701
3
1701
4
1701
5
1701
6
1701
7
1701
8
1701
9
1701
10
1701
11
1701
12
1702
1
1702
2
1702
3
1702
4
Henkikomppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Everstiluutnantin komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Majurin komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Juvan komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Kuopion komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Pieksämäen komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Puumalan komppania - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Iisalmen komppania OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Läänintilien apuveroluettelot

Komppania 17
44
17
45
17
46
17
47
17
48
17
48
17
52
17
52
17
53
17
54
17
56
17
66
17
67
17
68
17
73
v17
52
v17
53
v17
54
v17
54
v17
54
v17
56
v17
56
v17
57
v17
58
v17
58
v17
59
v17
59
v17
59
v17
60
v17
60
v17
60
v17
60
v17
60
v17
60
v17
64
v17
64
v17
65
v17
65
Henkikomppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK - OK OK - - - - OK - - -
Everstiluutnantin komppania OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK - - OK - - - - - OK OK - -
Majurin komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK - OK OK OK - - - OK - - -
Juvan komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - -
Kuopion komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK - - - - - OK - - -
Pieksämäen komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - OK OK OK -
Puumalan komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK OK - OK OK OK - - - OK OK OK -
Iisalmen komppania OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK - - OK - - - - - OK - OK OK

Tilanne yhteensä

Komppania Kaikki yhteensä Pääkatselmukset Muut katselmukset Värväysluettelot Palkkaluettelot Riian luettelot Apuveroluettelot
Henkikomppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Everstiluutnantin komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Majurin komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Juvan komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Kuopion komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Pieksämäen komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Puumalan komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Iisalmen komppania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

© Väinö Holopainen 2023