AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1103

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1103

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1103

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1721

Pääkatselmus 1721 Generalmunster 1721

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1721 (Generalmunster 1721) 4
Esikunta (Staben) 5
Henkikomppania (Lijf Compagnie) 9
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutenantens Compagnie) 85
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 160
Vehkalahden komppania (Wäckelax Compagnie) 226
Lapveden komppania (Lapvesij Compagnie) 294
Ylempi Savon komppania (Safwolax Öfredels Compagnie) 351
Äyräpään komppania (Eurapä Compagnie) 440
Alempi Savon komppania (Safwolax Nedredels Compagnie) 475
Yhteenvetoja rykmentistä 578


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023