AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1104

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1104

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1104

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1725-1737

Pääkatselmus 1725 Generalmunster 1725

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1725 (Generalmunster 1725) 5
Esikunta (Staben) 7
Henkikomppania (Lijf Compagnie) 13
Ylempi Savon komppania (Safwolax Öfredels Compagnie) 83
Alempi Savon komppania (Safwolax Nedredehls Compagnie) 146
Lapveden komppania (Lapwäsi Companie) 201

Pääkatselmus 1737 Generalmunster 1737

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1737 (Generalmunster 1737) 259
Esikunta (Staben) 259
Henkikomppania (Lif Compagnie) 265
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 302
Ylempi Savon komppania (Safwolax Öfredels Compagnie) 351
Vehkalahden komppania (Weckelax Compagnie) 401
Lapveden komppania (Lapwesi Compagnie) 446
Alempi Savon komppania (Nedre Saflax Compagnie) 490


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023